Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/957501/
Yazdırılma Tarihi : 06 Mayıs 2021 Perşembe 00:45

Tasarruf finansman şirketlerinin denetimini içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan 12 madde, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Haber Tarihi : 04 Mart 2021 00:57
Tasarruf finansman şirketlerinin denetimini içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan 12 madde, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'na, kurulması öngörülen tasarruf finansman faaliyetine ilişkin yapı ve süreçlerin daha iyi anlaşılabilmesi için "organizasyon ücreti", "tahsisat", "tasarruf finansman faaliyeti" ile "tasarruf fon havuzu" gibi kavramlar eklenecek.

Genel Kurulda kabul edilen önerge doğrultusunda yapılan değişikliğe göre, "organizasyon ücreti", müşterilerin tasarruf finansman sözleşmesi kapsamında tasarruf finansman faaliyeti ve tasarruf fon havuzunun yönetimi karşılığında ödeyecekleri tutar olarak tanımlanacak.

"Tahsisat", tasarruf finansman sözleşmesi uyarınca, tahsisata hak kazanılmasına ilişkin koşulların yerine gelmesi şartıyla müşterinin tasarruf birikimlerinin ve sözleşme kapsamında taahhüt edilen finansman tutarının müşterinin, mirasçısının veya vekilinin konut, çatılı iş yeri veya taşıt edinmesi amacıyla satıcı konumundaki üçüncü kişilere hesaben ödenmesini kapsayacak.

"Tasarruf finansman faaliyeti", bir sözleşme kapsamında önceden belirlenen koşulların gerçekleşmesi şartıyla konut, çatılı iş yeri veya taşıtın edinimi için faizsiz finansman esaslarına göre belirli bir süre tasarruf edilmesi, müşterilere finansman kullandırılması ve toplanan tasarrufların yönetimini içerecek.

"Tasarruf fon havuzu" ise belirli bir dönemde tasarruf finansman şirketi nezdindeki birikmiş tasarruflar ve finansman geri ödemelerinden oluşan tutarlar toplamından, tahsisat olarak verilmiş tutarlar ile tasarruf geri ödemelerinin düşülmesinden sonra kalan tutarı tanımlayacak.

Tasarruf finansman şirketlerinin, denetim ve gözetime elverişli, faaliyetlerini emin ve güvenilir şekilde icra edebilecek, sektörde güven ve istikrara zarar vermeyecek bir ortaklık yapısına, iyi yönetime, yeterli mali güce, gerekli organizasyon yapısına sahip olması amaçlanıyor. Bu kapsamda söz konusu şirketlerin kuruluş izinleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) en az 5 üyesinin aynı yöndeki oyuyla verilecek.

- Asgari sermaye tutarı 100 milyon lira olacak

Tasarruf finansman şirketlerinin asgari sermaye tutarı 100 milyon lira olarak düzenlenecek ve BDDK'ye belli standart ve sınırlamalar getirme yetkisi verilecek.

Tasarruf finansman şirketleri yalnızca konut, çatılı iş yeri veya taşıt ediniminden doğan borçları finanse edebilecek. Bu şirketler, tasarruf finansman sözleşmeleri dışında finansman sağlayamayacak ve yalnızca yurt içinde tescil edilmiş konut veya taşıt alımlarını finanse edebilecek.

Tasarruf finansman şirketlerinin birleşme, devir, bölünme ve iradi tasfiyeleri; BDDK'nin denetiminde, mevcut yükümlülüklerini yerine getirebileceğine ilişkin bir plan sunması, müşterilerine olan finansman yükümlülükleri dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerinin yerine getirilmesi şartıyla gerçekleşebilecek. Bu şirketler, tasfiye sürecinde yeni müşteri edinemeyecek, sunulan plana uyulmaması veya söz konusu işlemlerin müşteri hak ve menfaatlerini zarara uğratacağının tespiti halinde BDDK kararıyla iradi tasfiye izni iptal edilecek.

Şirketlerin aktif kalitesinin ve gelir-gider dengesinin bozulması dolayısıyla öz kaynaklarının faaliyetlerin emin şekilde yürütülmesine engel olacak şekilde bozulması ya da şirket yönetimlerinin basiretsizliği nedeniyle maruz kalınan risklerin önemli ölçüde artması veya mali bünyeyi zayıflatabilecek şekilde yoğunlaşması hallerinden birinin BDDK'ce tespit edilmesi halinde şirketten ilave tedbirler alması istenebilecek.

Tasarruf finansman şirketleri, tasfiyeleri halinde tasarruf sahiplerine ödenmek üzere, tahsil ettikleri organizasyon ücretlerinin binde beşini gelir hesaplarından ayırmak zorunda olacak. BDDK, bu oranı firma bazında üç katına kadar artırmaya ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak.

- Müşteriye cayma ve sözleşmede fesih hakkı

Kanun teklifiyle Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'na, "tasarruf finansman sözleşmesi" başlıklı madde eklenecek.

Maddeyle, tasarruf finansman sözleşmesinin kapsamı belirlenecek. Müşteri, sözleşme imzalanmasını takip eden 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına sahip olacak. Bu durumda katılım bedeli dahil tüm tasarruf geri ödenecek.

Müşteri, tasarruf finansman sözleşmesinin tasarruf dönemi bitimine kadar sözleşmede fesih hakkına sahip olacak. Bu kapsamda katılım bedeli şirkette kalacak, diğer tasarrufları geri ödenecek.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'na, tasarruf finansman faaliyetinin kapsamını belirleyen madde eklenecek. Bu kapsamda şirket fon havuzunu kendi operasyonel hesaplarından ayırmak zorunda olacak. Fon havuzundaki paralar amacı dışında kullanılamayacak ve haczedilemeyecek. Şirketler, faizsiz esaslara göre faaliyet gösterecek.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliğinin ismi "Finansal Kurumlar Birliği" olarak değiştirilecek ve varlık yönetim şirketleri ile BDDK gözetim ve denetimine tabi diğer kuruluşlardan uygun görülenler Birliğe üye olabilecek.

Teklifle, tasarruf finansman müşterilerinin sözleşme fesih ve sözleşmeden cayma haklarını kullanmaları durumunda birikimlerinin iade edilmesini engelleyen kişilere yönelik ve zimmet suçu işleyen tasarruf finansman şirketi yönetici ve mensuplarına yönelik adli ceza hükümleri de düzenleniyor.

Bu kapsamda cayma ve sözleşme fesih hakkına aykırı işlem yapılması halinde, 62 bin 500 liradan az olmamak üzere aykırılık oluşturan işlem tutarının 5 katına kadar, "tasarruf finansman sözleşmesi" kapsamında aykırı işlem yapılması halinde ise 25 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

BDDK'nin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığını muhatap talebi üzerine, sulh ceza hakimince, dava açılması halinde davaya bakan mahkemece iş yerlerinin faaliyetleri ve reklamları geçici olarak durdurulacak, ilanları toplatılacak.

Bu aykırılıkların internet ortamında gerçekleşmesi halinde BDDK tarafından içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı verilebilecek. Karar uygulanmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilecek.

İzinsiz tasarruf finansman faaliyetinde bulunan şirketler hakkında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tasfiye kararı verebilecek.

Alınması gereken izinleri almaksızın tasarruf finansman faaliyetlerinde bulunan kişiler, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

Teklifle, Kanuna "Tasarrufların çekilmesini engellemek" başlıklı yeni bir madde ekleniyor.

Sözleşme imzalanmasını takip eden 14 gün içinde cayma hakkını kullanan müşteriye organizasyon ücreti dahil, aldığı tutarın tamamını 14 gün içinde iade etmeyen, fesih hakkını kullanan müşteriye belirlenen süre içinde toplam birikim tutarını iade etmeyen veya sözleşmeyi tek taraflı fesheden şirketler, 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 500 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

- Görüşmelerden

Kanun teklifinin görüşmeleri sırasında söz alan HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nda, haber sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamalarının soruşturma konusu olmaması için hakim, savcı ve kolluk görevlilerine düzenli eğitim verilmesinin yer aldığını belirterek, "Tepede birisi var, sürekli yargıya talimat veriyor, 'Elinizi kaldırın, elinizi indirin. Gereğini yaparız, gereğini yapın.' Erdoğan'ı kim eğitecek? Siyasette de 'HDP'yi kapatacağız, hukuken de kapatacağız.' diyen Cahit Özkan'ı kim eğitecek? Hakimi, savcıyı eğitmişsiniz ne fayda. Sonuçta tepeden bu talimatlar geldikten sonra hakim, savcı eli kolu bağlı duruyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, HDP'li Kerestecioğlu'nun sözlerine cevap verirken, hukuk devleti ilkeleri ve kuvvetler ayrılığının anayasal düzen içerisinde işlediğini vurguladı.

Türkiye'de, gelişmiş demokrasilerde bile bulunmayan uygulamaların bulunduğuna işaret eden Özkan, "Avrupa'da şu anda, 15 Temmuz gibi bir hain darbe teşebbüsüne muhatap olmamış, çukur terörüyle karşı karşıya kalmamış ve 17-25 Aralık, Gezi kalkışması gibi süreçleri görmemiş bir ülkede bile, bizim ülkemizde var olan özgürlükler bulunamıyor. Bundan sonra siyaset bilimi fakültelerinde, yüzlerce yıl boyunca üst üste seçimlerde galip olmuş, millete büyük hizmetler etmiş, milletin mahrumiyet yıllarını telafi etmiş liderimiz Recep Tayyip Erdoğan anlatılacaktır." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise "Sayın Özkan 'Gelişmiş demokrasilerde olmayan şeyler yapıyoruz.' dedi. Kırk yıl düşünsem katılacağımı düşünmezdim, şu noktada katılıyorum, hiçbir gelişmiş demokraside 79 yaşındaki kadınlar gözaltına alınıp tutuklanmıyor, eli kolu olmayan engelliler bu pandemi döneminde ölüme mahkum edilmiyor." sözlerini sarf etti.

- "Bu, gecikmiş bir düzenleme"

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, hayvan yem fiyatları ile gıda sektöründeki fahiş fiyatlara değinerek yanında bulundurduğu küspe, ayçiçeği, ham ayçiçek yağı ve sıvı yağı kürsüden gösterdi.

HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, bir somun ekmek ile sırada bekleyen insanların bulunduğu fotoğrafları göstererek, söz konusu kişilerin bayat etmek kuyruğunda beklediğini öne sürdü. Daha sonra kuru soğanları gösteren Aydemir, AK Parti'li milletvekillerinin bu ürünü tanımadıklarını savundu.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, kanun teklifinin gecikmiş bir düzenleme olduğunu dile getirerek, "Bu düzenlemeleri eğer siz baştan yapsaydınız birikimlerini kaybeden vatandaşlarımızın da vebalini almazdınız. 'İyi de vatandaş niye riske girdi de bu tür bir finansman yönetimini seçti?' diyorsanız; ekonomiyi hasta ettiniz ve bir türlü de sağlığına kavuşturamadınız ondan." dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, görüşülen kanun teklifini, ileriye dönük ve geneli itibarıyla olumlu gördüklerini belirterek, "Teklif, geçmiş yıllara yayılmış ve binlerce vatandaşımızı mağdur etmiş finanszede sorununu kalıcı biçimde çözmekten uzaktır. Yıllarca insanlar bir umut hayatlarını düzelteceklerine, araba, ev sahibi olacaklarına inanmışken maddi kayıpları bir yana büyük hayal kırıklıklarına uğramışlardır." şeklinde konuştu.

Meclis Başkanvekili Haydar Akar, teklifin birinci bölümünde yer alan maddelerin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi. Aradan sonra komisyonun yerinde olmaması üzerine Akar, birleşimi bugün saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.