Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/958291/
Yazdırılma Tarihi : 06 Mayıs 2021 Perşembe 00:57

MEB, idari izindeki karışıklığı çözmeli!

Milli Eğitim Bakanlığı, uygulamada idari izinli öğretmenleri yüz yüze eğitim görevine çağıran idareciler için bir düzenleme yapmalı!

Haber Tarihi : 08 Mart 2021 14:50
MEB, idari izindeki karışıklığı çözmeli!

Covid-19 pandemi döneminde Cumhurbaşkanlığı genelgelerinde risk grubu olarak sayılan

- 60 yaş üstü çalışanlar,

- Kronik hastalığı olanlar,

- 24-32 hafta gebelik döneminde olanlar.

İşte bu noktada bazı kafa karışıklıkları söz konusu. Kafa karışıklığı Cumhurbaşkanı genelgesinden kaynaklı denilse de MEB'de asıl karışıklığı yaratan MEB'in kendisi olmuştur.

Yazılan yazılar net olmadığı için her yerde farklı farklı uygulamalar ve mağduriyetler oluştu.

Cumhurbaşkanlığı genelgelerinde her zaman "Hizmetlerine ihtiyaç duyulduklarında çağrıldıkları anda görevlerine döneceklerdir." ibaresi yer aldı. MEB de genelgelere göre düzenlemeler yaptı. En son yayımladığı yazıda da aynı durum var. https://www.memurlar.net/haber/957564/meb-den-span-class-keyword-idari-span-span-class-keyword-izin-span-lere-dair-resmi-yazi.html

Yaşanan sorunlara örnek verecek olursak;

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 10.11.2020 tarih ve E.16419827 sayılı İdari İzin konulu bir yazı yayımlandı. Yazıda;

"İdari izinli sayılan öğretmenlerden, oluşabilecek olan tüm risk ve sorumluluğu üzerine alarak dilekçe vermeleri halinde kendi istekleriyle yüz yüze eğitim faaliyetlerinde görev almalarında herhangi bir sakınca bulunmamakla birlikte durumlarının Valiliğimizce değerlendirilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir."

Denilmekte idi. Yani son yazıya kadar idari izinli öğretmenlerin yüz yüze çalışabilmeleri için valilik kararı gerekiyordu. Keza bazı illerde öğretmene izin verildi bazılarında ise risk alamayız denilerek izin verilmedi.

Geldiğimiz noktada ise 1 Mart 2021 den sonra Cumhurbaşkanlığı genelgesindeki (2021/5) ibare ile MEB'in yazısındaki ibare önceki dönemlerde olduğu gibi "Hizmetlerine ihtiyaç duyulduklarında çağrıldıkları anda görevlerine döneceklerdir." şeklinde olduğu halde uygulamada idari izinli öğretmenler yüz yüze eğitim görevine çağrılmaktadırlar.

Bu noktada kronik hastalık, 60 yaş üstü ya da gebeliğe yönelik bir standart yok. Kimi idareler tamamını idari izinli sayıyor kimisi bir kısmını kimisi de hiç birini. İşte burada bir sorun var.

İdari izin grubu için risk kalktı ise Cumhurbaşkanlığı neden genelge yayımladı?

Cumhurbaşkanlığı genelge yayımladığına göre bu keyfiyet niye?

Tüm bunları geçelim 2020 yılında (1 Mart 2021'e kadar) Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre idari izin kapsamındaki tüm öğretmenler zorunlu olarak okula (yüz yüze eğitime) alınmazlarken hatta tüm sorumluluk ve riski almak isteyenler için dahi valilik kararı gerekmekte iken yeni dönemde farklı uygulama yapılmasının anlamı nedir?

Çok iyi biliyoruz ki bazı kronik hastalıklar çok risklidir, ayrıca hamilelik süreci gerçekten sorun yaratabilir. Bu nedenle bu noktada keyfiyetlerin önüne geçilmesi gerekir. En azından bu noktada karar vermeye yönelik olarak varsa bilim kurulu tarafından risk durumunda yeni tanımlamalar yapılıp açıklanmalıdır.

2020 dönemi ile son dönemi karşılaştırdığımızda , o dönemde öğretmenin risk ve sorumluluğu üzerine alması koşuluyla dahi görev yapmak tehlikeli/valilik kararına bağlı iken bu dönemde tüm riskler ortadan kalkmış gibi davranılmaktadır.

Bu da tüm risk ve sorumluluğun idare tarafından üstlenildiği anlamına gelmektedir ki izahı gerçekten güçtür. İşte bu noktada standarda ve açıklamaya ihtiyaç vardır.