Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/966033/
Yazdırılma Tarihi : 21 Haziran 2021 Pazartesi 18:19

AYM'den iş müfettişleri ve dava açma süresiyle ilgili önemli karar

Anayasa Mahkemesi iş müfettişliğine atanma talebi reddedilen bir kamu personelinin açtığı davada, zamanaşımı süresiyle ilgili önemli karar verdi.

Haber Tarihi : 16 Nisan 2021 00:39
AYM'den iş müfettişleri ve dava açma süresiyle ilgili önemli karar

Bilindiği üzere; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında, yeterlik ve sözlü sınavları başarıyla geçenlerin iş müfettişliğine atama işlemlerinde aksaklıklar yaşanmaktadır. Bu konuda açılan birçok dava bulunmaktadır.

2017 yılında yaşanan bir olayda, iş müfettişliğine atanmak için idareye başvuran bir personele "Atama süreçlerinin tamamlanmasına müteakip, ilgililer bilgilendirilecektir" şeklinde cevap verilmiştir.

Başvuru kişi bu cevabı kesin olarak görmediği için 2577 sayılı Kanunda yer alan hüküm gereğince idarenin 6 ay içinde vereceği kesin cevabı beklemiştir. İdare 6 ay içinde cevap vermeyince de, 6 aylık sürenin bitiminden 40 gün sonra dava açmıştır. İdare mahkemesi 6 aylık süre içinde dava açılmadığı için, davayı zamanaşımından reddetmiş, bölge idare mahkemesi de bu kararı onamıştır.

Anayasa Mahkemesi, Danıştay içtihadına da atıfta bulunarak, davanın 6 aylık süre içinde açılmasının zorunlu olmadığını, 6 aylık sürenin bitim tarihinden itibaren dava açma süresi içinde açılabileceğine karar vermiştir.

AYM kararını okumak için tıklayınız.