Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/966709/
Yazdırılma Tarihi : 24 Haziran 2021 Perşembe 22:37

AYM, başvuruyu kötüye kullanan memura 1000 TL ceza verdi

Anayasa Mahkemesi heyeti, idarenin, mahkeme kararına binaen maaş farkı ödemesi yaptığını Anayasa Mahkemesine bildirmeyen yazı işleri müdürü hakkında, bireysel başvuru hakkını kötüye kullandığını gerekçesiyle 1000 TL para cezası verdi.

Haber Tarihi : 20 Nisan 2021 11:41
AYM, başvuruyu kötüye kullanan memura 1000 TL ceza verdi

Adalet Bakanlığında yaşanan bir olayda, yazı işleri müdürlüğüne başvuruda bulunan bir zabıt katibi, görevde yükselmede başarılı olmasına rağmen, yeterli hizmet süresine sahip olmadığı gerekçesiyle ataması yapılmamıştır.

Açılan davalarda, idare mahkemesi ve Danıştay, memuru haklı bulmuştur. Son olarak yazı işleri müdürlüğüne geç atanmış olmasından dolayı maaş farkı davası açan memur bu davayı kazanmış ancak mahkeme kararı 29/6/2018 tarihinde idareye tebliğ edilmesine rağmen ödeme yapılmayınca Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştur.

Ancak, Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurudan yaklaşık 1 yıl sonra da, Adalet bakanlığı maaş farkı ödemelerini yapmıştır. Bireysel başvuruda bulunan memur ise Anayasa Mahkemesini bu ödemeden haberdar etmemiştir.

Anayasa Mahkemesi, bireysel başvurunun değerlendirmesi sürecinde, bu ödemeden bilgi vermeyen memuru kusurlu bularak, bireysel başvuru hakkının kötüye kullandığını belirterek yazı işleri müdürüne 1000 TL para cezası vermiştir.

Karar 20 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.