Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/973824/
Yazdırılma Tarihi : 18 Eylül 2021 Cumartesi 07:57

Emeklilik yaşını beklemek için istifa eden memur vefat ederse ne olur?

Yaşı beklemek için istifa eden Devlet memuru, vefat ettiğinde hak sahiplerine, kanunda belirtilen oranlara ve şartlara göre emekli maaşı ve ikramiyesi bağlanmakta ve sosyal güvenlikleri sağlanmaktadır

Haber Tarihi : 15 Haziran 2021 00:03
Emeklilik yaşını beklemek için istifa eden memur vefat ederse ne olur?

Soru : Bir öğretmenimiz emeklik için süre ve ikramiye doldurmuş yaş beklerken vefat ediyor. Bu durumda çocuk ve eş emekli ikramiyesini alabilirler mi?

Detaylar:

Bugün için hizmet yıllarını tamamlamış olan memurlar 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kapsamında olan kişilerdir.

5434 sayılı Kanun şartlarında emekli aylığı bağlanması için HİZMET + EMEKLİLİK YAŞ grubunun tamamlanması gerekir.

Eşler, çocuklar, anne ve baba hak sahipleridir. Yani eşler dul olarak, çocuklar ile anne ve baba da yetim olarak işlem görürler.

Dul eş için aylık bağlanmasında bir koşul bulunmaz. Ancak, memur statüsünde bulunmuyorsa ve memur statüsü esas alınarak bir emekli aylığı yoksa, vefat eden eşinden dolayı % 75 aylık alır.

Çocuklar için ise koşul vardır.

Kız çocuklar; Öğrencilik süresince aylık alabilirler, ayrıca evli olmayacak ve devlet memuru statüsünde çalışmayacak veya devlet statüsü üzerinden emekli aylığı almıyor olacak. Bu şartları bulunan kız yetimler hak sahibi olarak aylığa dahil olurlar. Kız çocuk 18 yaşını doldurana kadar şartsız aylık alır, ortaöğrenimde 20, yüksek öğrenimde ise 25 yaşını doldurana kadar aylığı alır. Bu tarihlerden önce veya sonra evlenmesi veya devlet memuru olması halinde aylık alamaz. Yani evlenene veya devlet memuru olunan süreye kadar bir şart aranmaksızın aylık alır.

Erkek çocuklar; Öğrencilik süresince aylık alabilirler, azami yüksekokul için 25 yaş dolumu olur. Bu yaş dolumundan sonra malul ve muhtaç durumda olması halinde aylığı devam eder, yoksa aylık alamaz. ANCAK, erkek çocuk şayet yükseköğrenim görmekte ise azami 25 yaşını dolduracağı tarihe kadar aylık alabilir, bu tarihten sonra aylık alamaz. Bu tarihten sonra aylık alması için malul ve muhtaç durumda olması gerekir.

Vefat edenin anne ve babası da hak sahibidir. Bunlar içinde malul, muhtaç ve evli olmama koşulları bulunur.

Bu kısa bilgilerimiz bağlamında değerlendirmemiz;

1- Vefat eden memurun hak sahiplerinin mutlaka Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık bağlanması talebinde bulunmaları gerekir.

2- Müracaat neticesinde hak sahibi olarak aylıklar dul eşe ve şartları taşımaları kaydıyla erkek ve kız çocuklarına ve anne ve babaya aylık bağlanması gerekir.

3- Aylık oranları olarak;

1 Eş, 2 yetim olursa; EŞ % 50, YETİMLER % 25 er oranında aylık alırlar.

1 Eş, 1 yetim olursa; EŞ % 60, YETİM % 30 oranında aylık alır.

Sadece 1 EŞ olursa; memur statüsüyle bir ilgisi yoksa % 75 oranında, varsa % 50 oranında aylık alır.

4- Emekli ikramiyesi memurun her tam hizmet yılı üzerinden hesaplanır ve tamamı kesintiye uğramaksızın hak sahiplerine ödenir. Burada kanuni varisler olmaz, sadece hak sahipleri emekli ikramiyesinden yararlanır.

Bu bağlamda sonuç olarak;

Vefat durumunda emeklilik yaş şartı ortadan kalkmış olur ve hak sahipleri de SGK ya yazılı müracaat etmesi koşuluyla dul ve yetim aylığı bağlanır. Aylık bağlanma işleminde de vefat edenin tam hizmet yıllarının tamamı üzerinden emekli ikramiyesi hesaplanır ve emekli ikramiyesi tutarının tamamı kesintisiz olarak eş ve çocuğa aylık bağlama oranlarında ödenir.