Emniyet, 2021 yılı atama dönemi lojman müracaatlarını başlattı

Emniyet Teşkilatı personelinin 2021 yılı atama sonuçları duyurulduğundan , atanarak yer değiştiren personelin göreve başlayacağı kadroya yapacakları lojman taleplerinde lojman tahsis ve tahliye işlemleri 2946 sayılı kamu konutları kanununa dayanılarak çıkarılmış olan kamu konutları yönetmeliği ve emniyet genel müdürlüğü lojman yönergesi hükümlerine göre yapılmaktadır

Haber Tarihi : 18 Haziran 2021 11:32
Emniyet, 2021 yılı atama dönemi lojman müracaatlarını başlattı

Emniyet Teşkilatı personelinin 2021 yılı atama sonuçları duyurulduğundan , atanarak yer değiştiren personelin göreve başlayacağı kadroya yapacakları lojman taleplerinde lojman tahsis ve tahliye işlemleri 2946 sayılı kamu konutları kanununa dayanılarak çıkarılmış olan kamu konutları yönetmeliği ve emniyet genel müdürlüğü lojman yönergesi hükümlerine göre yapılmaktadır.

EGM lojman yönergesinin konut tahsisi ve başvurularında yapılacak işlemler başlıklı 13. Maddesinin 3.fıkrasında "personelin naklen ya da terfien atama nedeni ile yer değiştirmesi halinde , atandığı tarihten itibaren lojman modulünden müracaat yapıldığında atandığı birimce kabul edilir. Atandığı birimin lojman talep listesinde puanına göre dahil edilir. Sırası gelmesi halinde göreve başlama şartı aranmaksızın lojman tahsis edilir ancak karar tarihinden itibaren (15) gün içerisinde yeni görev yerinde başlayarak lojmana giriş yapması zorunludur. Aksi halde lojmana giriş işlemi yaptırılmaz ve karar iptal edilir hükümleri bulunmaktadır.

Buna göre;

1. 2021 yılı atama döneminde lojman başvuruları başlamış olup 26.07.2021 tarihine kadar devam edecektir.

2. Müracaatlar değerlendirmeye alınarak sırası gelen personele lojman tahsis edilmesi ve 15 gün içerisinde göreve başlayarak konutun teslim işleminin yapılması gerçekleşecektir.

3. Lojman modülü müracaat tarihi aralığı sadece atama ile yer değiştiren personel için belirlendiğinden, atama ile gelen personel haricinde müracaat edenlerin müracaatları reddedilecektir. Boş lojmanların tahsisi için 26.07.2021 tarihi beklenilmeyerek kamu zararının oluşmaması için lojman tahsis işlemlerine devam edilecektir.

667 sayılı olağanüstü hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin kanun hükmünde kararnamenin ,kamu görevlilerine ilişkin tedbirler başlıklı 4.Maddesinin birinci fıkrasında belirtilen hükümler kapsamında görevden uzaklaştırılan, gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlü olan personelin lojman müracaatları görevine başlayıncaya kadar alınmayacak olup terör örgütlerine veya milli güvenlik kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı nedeniyle kamu görevinden ihraç edilenlerin teşkilat mensubu olan eşinin lojman talebi değerlendirmeye alınmayacaktır.


Kaynak : Memurlar.Net - Özel