Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/978/
Yazdırılma Tarihi : 18 Mayıs 2021 Salı 03:47

Kamu kurumlarınca Başbakanlığa yazılacak yazılarda uyulması gerekli esaslar (2003/32 sayılı Genelge)

Haber Tarihi : 23 Mayıs 2003 08:22

Bugün yayınlanan 2003/32 sayılı Genelge ile kamu kurumlarınca Başbakanlığa yazılacak yazılarda uyulması gerekli esaslar yeniden tespit edildi

Genelge 2003/32

Kamu kurum ve kuruluşlarının Başbakanlıkla yapacakları yazışmalarda uymaları gereken esaslar, (1992/27) ve (2003/1) sayılı Genelgeler ve 13/1/2003 tarih ve 861 sayılı yazımızla belirlenmişti. Ancak, uygulamanın daha etkin ve hızlı şekilde gerçekleştirilmesini teminen, Başbakanlığa gönderilen yazılarla ilgili esasların yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Bu itibarla; Başbakanlıkla yapılacak yazışmalar aşağıda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilecek, bu hususlara uygun olarak yazılmamış ve imzalanmamış yazılar işleme konulmayacaktır.

1 ?Bakanlıklarca Başbakanlığa gönderilecek kanun, kanun hükmünde kararname, bakanlar kurulu kararı, tüzük, yönetmelik, genelge veya tebliğ teklifleri gibi hukuki sonuç doğuracak tüm yazılar bizzat Bakan; Bakanın yurtdışında bulunması halinde vekâlet eden Bakan; Bakan veya vekâlet eden Bakanın Ankara dışında bulunması halinde ise verilen yetkiyle sınırlı olmak üzere Müsteşar tarafından imzalanacaktır.

Herhangi bir teklif içermeyen bilgi niteliğindeki yazılar, Müsteşar tarafından imzalanabilecektir.

2 ?Kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş bulunan kurum ve kurul başkanlıklarınca Başbakanlığa gönderilecek kanun, kanun hükmünde kararname, bakanlar kurulu kararı, tüzük taslağı gibi yazılar ilgili/ilişkili Bakan tarafından,

İlgili Kanunun öngördüğü hallerle sınırlı olmak üzere, yönetmelik, genelge ve tebliğ teklifleri gibi yazılar, ilgili/ilişkili Bakanlığa da bilgi vermek kaydıyla Kurum ya da Kurul Başkanı tarafından imzalanacaktır.

3 ?Doğrudan Başbakana bağlı kuruluşlardan Başbakanlığa gönderilecek yazılar, bu kuruluşların en üst idari amirleri,

Başbakanlığa bağlı kuruluşlardan Başbakanlığa gönderilecek yazılar, kuruluşun bağlı olduğu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı veya Devlet Bakanı,

Bağlı veya ilgili kuruluşlardan Başbakanlığa gönderilecek yazılar, bağlı veya ilgili Bakan,

tarafından imzalanacaktır.

4 ?Yazının hitap kısmına ?BAŞBAKANLIĞA? ibaresi yazılacak ve bunun alt kısmına kesinlikle ünite ismi yazılmayacaktır.

(1992/27) ve (2003/1) sayılı Genelgeler yürürlükten, 13/1/2003 tarih ve 861 sayılı yazımız uygulamadan kaldırılmıştır.

Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

RecepTayyip ERDOGAN

Basbakan