Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://www.memurlar.net/haber/980/
Yazdırılma Tarihi : 18 Mayıs 2021 Salı 05:08

Bütçe Kanununda Yer Alan 35.000 Kadronun Tahsisi Yapıldı

Bilindiği üzere 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun 31/c maddesinde "Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin boş memur kadrolarına verilecek açıktan atama izni toplamı, 35.000 adedi geçemez. Söz konusu toplam sayının kurum ve kuruluşlar itibarıyla dağılımı Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının müşterek önerisi üzerine Başbakan tarafından belirlenir" hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereğince, Devlet Personel Başkanlığından sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin ile Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın hazırladığı kadro dağılım çizelgesi Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı. Buna göre bu yıl Milli Eğitim Bakanlığına 20 bin kadro, Sağlık Bakanlığına ise 3 bin kadro tahsisi yapıldı. Zaman gazetesinin bugünkü nüshasında yayınlanan haberi görmek için tıklayın.

Haber Tarihi : 23 Mayıs 2003 20:53

Bütçe Kanununda Yer Alan 35.000 Kadronun Tahsisi Yapıldı

Bilindiği üzere 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun 31/c maddesinde "Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin boş memur kadrolarına verilecek açıktan atama izni toplamı, 35.000 adedi geçemez. Söz konusu toplam sayının kurum ve kuruluşlar itibarıyla dağılımı Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının müşterek önerisi üzerine Başbakan tarafından belirlenir" hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereğince, Devlet Personel Başkanlığından sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin ile Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın hazırladığı kadro dağılım çizelgesi Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı. Buna göre bu yıl Milli Eğitim Bakanlığına 20 bin kadro, Sağlık Bakanlığına ise 3 bin kadro tahsisi yapıldı. Zaman gazetesinin bugünkü nüshasında yayınlanan haberi görmek için tıklayın.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan dağılımda Milli Eğitim Bakanlığı'na 20 bin kadro düşerken, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 5 bin 200 kadro verildi.

Sağlık Bakanlığı'na 3 bin kadro tahsisi yapılırken, Adalet Bakanlığı'na 1.590, üniversitelere 3 bin 200, ?diğer konsolide bütçeli kurum ve kuruluşlara' ise 2 bin 10 adet memur atama izni verildi. Tasarruf tedbirleri kapsamında 2003 yılı Bütçe Kanunu'nda devlete alınacak memur sayısı toplam 35 binle sınırlandırılmıştı.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin ile Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın hazırladığı kadro dağılım çizelgesini Bütçe Kanunu gereği Başbakan Tayyip Erdoğan imzaladı. Başbakan Erdoğan'ın ?olur' verdiği yazıda, kadro dağılımının, ?2002 yılında emeklilik, istifa ve vefat suretiyle gerçekleşmiş ayrılmalar ve aynı yılda verilmiş bulunan açıktan atama izinleri de göz önünde bulundurularak' yapıldığı belirtildi.

Diğer taraftan, hakimlik ve savcılık meslekleri ile bu meslekten sayılan görevlere, üniversitelerin profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrolarına, uzman ve pratisyen tabipler ile diş hekimliği atamalarında, çeşitli kanunlar gereği atama izni istenmiyor. Terörle Mücadele Kanunu hükümleri gereği istihdam edilecek personelin de atanmaları için izin gerekmiyor. Bu kişilerin açıktan atanmalarının 2003 yılında verilen 35 bin kadro sınırının dışında olduğu söz konusu yazıda vurgulanıyor.

Ayrıca aynı yazıda, Tıpta Uzmanlık Sınavı'nı (TUS) kazananların üniversitelerinin tıp ve diş hekimliği fakültelerinin araştırma görevlisi kadroları ile Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerin asistan kadrolarına atanmaları için ?genel açıktan atama izni' verildi.

En az öğretmen ataması bu yıl
En fazla kadro alan Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen ataması için 25 bin kadro isterken, 20 binle yetinmek zorunda kaldı. Milli Eğitim son yıllarda her yıl 30 bin öğretmen kadrosu alırken, geçen yıl bu rakam 40 bini bulmuştu. Öğretmenlik bekleyen yaklaşık 50 bin kişinin atanma ihtimali bu durumda azalırken, bakanlığın ülke genelinde bütün branşlarda toplam 88 bin öğretmene ihtiyacı bulunuyor.