JADE 12 Haziran 2017 12:55
Yazdıklarımı beğenmeyip - verenler, haketmeden bir yerlere gelenler olmalı. Haksızlığa göz yumanlar, haksızlık yapanlar kadar sorumludurlar.
hükümetin 2016-2017 zammına da itiraz edecek yoktur herhalde.. sürekli ağlamaya meyilli memurlar var. yapılan son düzenlemeler oldukça iyi.
devran1234, 4 yıl önce
5 3 Şikayet Et
AVRASYA2007 03 Şubat 2016 21:04
2 yıldır ptt dağıtıcıları ankarada ulaşımdan ücretsiz yararlanamıyor büyükşehiir serbest kartları iptal etti ama kimseden ses yok sözde toplu sözleşmede var ama yine verilmeyecek çünkü kimse gökçeğe karışamıyor.
27 12 Şikayet Et
mihrican dönmez 15 Ocak 2016 13:45
neden sadece teknik kadroya imtiyaz sağlanıyor biz idari personelin emeği neden görülmüyor ? üstelik mali, yasal,iş yükü sorumluluğumuz fazla olmasına rağmen...2 yıllık bir eksperin lisans mezunu bir idareciden ( muhasebeci personelci v.h.k.i ) ne gibi bir üstünlüğü var da yılın belirli dönemlerinde çalışmalarına rağmen bizden kat kat fazla haklara sahip oluyorlar ?
46 21 Şikayet Et
devran1234 08 Ocak 2016 15:31
hükümetin 2016-2017 zammına da itiraz edecek yoktur herhalde.. sürekli ağlamaya meyilli memurlar var. yapılan son düzenlemeler oldukça iyi.
sayın yetkililerin daikkatine ! madde 32- (1) kit'lerde 399 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamında görev yapan grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar ve veteriner hekim pozisyonlarında bulunan sözleşmeli personelin, 375 sayılı kanun hükmünde kararnameye ekli (ı) sayılı cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 12 puan ilave edilir. şeflerin özel hizmet tazminatı madde 33- (1) 2006/10344 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe konulan devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karara ekli (ıı) ve (ııı) sayılı cetvelde şef kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 7 puan ilave edilir. şeklinde bir düzenleme yapılmıştır ancak bundan önce : 631 sayılı kanun hükmündeki kararnamede eksik bırakılan özel hizmet tazminatı cetvelinin derecelere göre yeniden düzenlenmesi gerekli ve şarttır. özel hizmet tazminatı cetvelenin derecelere göre yeniden düzenlenmesi yıllarca kadrosuzluk nedeniyle mağdur olmuş eğitim ve hizmet yılı itibariyle gelmesi gereken dereceye yükselememiş ancak 13 temmuz 2001 tarih ve 24461 (mükerrer) sayılı resmi gazetede yayımlanan 631 sayılı kanun hükmünde kararname ile eklenen geçici 33. maddeye göre kadro derecemiz değişmeden sadece emekli müktesebi, kazanılmış hak aylığı ve görev aylığı yönünden 1. dereceye yükselerek 2200 ek gösterge karşılığı maaş almaya hak kazandık. ancak 657 sayılı devlet memurları kanununun zam ve tazminatlar başlıklı maddesine göre memurlara verilen özel hizmet tazminatı, memurun bulunduğu ünvana ve dereceye göre düzenlenmektedir. 631 sayılı kanun hükmündeki kararnameden önce kadrosuzluk nedeni ile belirli derecelerden daha üst derecelere yükselemediklerinden bu durumda olan personele, 1. ve 2. dereceler dikkate alınmadığı için özel hizmet tazminatları da düzenlenmemiştir. bir şube müdürü 1.derecede ise özel hizmet tazminatı 2.derecedeki şube müdüründen daha yüksektir. anayasamızdaki eşitlik ilkesi dikkate alınarak her derecedeki ünvanlar için de (1.derece şef, , 2. derece şef v.b.şeklinde) yeniden düzenlenmesi gerekmektedir yukarıda sözü edilen kararname gereği her ünvandaki yüksekokul/fakülte mezunu personele, 1. derecenin 4. kademesine gelme imkanı verilmiştir. özel hizmet tazminatı cetvelinin yeniden düzenlenmesi halinde memurlar ek göstergelerde olduğu gibi özel hizmet tazminatlarından da derecelere göre faydalanacaktır. yukarıdaki sorunumuzun çözümlenmesini önemle istirham ediyoruz. amaç özel hizmet tazminatlarının yükseltilmesi değil, özel hizmet tazminatı cetvelinde yer almayan derecelerin (1. ve 2. derece şef ve memur) cetvele eklenerek karşılığının belirtilmesi olmasıdır.
JADE, 4 yıl önce
58 2 Şikayet Et
JADE 04 Kasım 2015 11:19
sayın yetkililerin daikkatine ! madde 32- (1) kit'lerde 399 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamında görev yapan grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar ve veteriner hekim pozisyonlarında bulunan sözleşmeli personelin, 375 sayılı kanun hükmünde kararnameye ekli (ı) sayılı cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 12 puan ilave edilir. şeflerin özel hizmet tazminatı madde 33- (1) 2006/10344 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe konulan devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karara ekli (ıı) ve (ııı) sayılı cetvelde şef kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 7 puan ilave edilir. şeklinde bir düzenleme yapılmıştır ancak bundan önce : 631 sayılı kanun hükmündeki kararnamede eksik bırakılan özel hizmet tazminatı cetvelinin derecelere göre yeniden düzenlenmesi gerekli ve şarttır. özel hizmet tazminatı cetvelenin derecelere göre yeniden düzenlenmesi yıllarca kadrosuzluk nedeniyle mağdur olmuş eğitim ve hizmet yılı itibariyle gelmesi gereken dereceye yükselememiş ancak 13 temmuz 2001 tarih ve 24461 (mükerrer) sayılı resmi gazetede yayımlanan 631 sayılı kanun hükmünde kararname ile eklenen geçici 33. maddeye göre kadro derecemiz değişmeden sadece emekli müktesebi, kazanılmış hak aylığı ve görev aylığı yönünden 1. dereceye yükselerek 2200 ek gösterge karşılığı maaş almaya hak kazandık. ancak 657 sayılı devlet memurları kanununun zam ve tazminatlar başlıklı maddesine göre memurlara verilen özel hizmet tazminatı, memurun bulunduğu ünvana ve dereceye göre düzenlenmektedir. 631 sayılı kanun hükmündeki kararnameden önce kadrosuzluk nedeni ile belirli derecelerden daha üst derecelere yükselemediklerinden bu durumda olan personele, 1. ve 2. dereceler dikkate alınmadığı için özel hizmet tazminatları da düzenlenmemiştir. bir şube müdürü 1.derecede ise özel hizmet tazminatı 2.derecedeki şube müdüründen daha yüksektir. anayasamızdaki eşitlik ilkesi dikkate alınarak her derecedeki ünvanlar için de (1.derece şef, , 2. derece şef v.b.şeklinde) yeniden düzenlenmesi gerekmektedir yukarıda sözü edilen kararname gereği her ünvandaki yüksekokul/fakülte mezunu personele, 1. derecenin 4. kademesine gelme imkanı verilmiştir. özel hizmet tazminatı cetvelinin yeniden düzenlenmesi halinde memurlar ek göstergelerde olduğu gibi özel hizmet tazminatlarından da derecelere göre faydalanacaktır. yukarıdaki sorunumuzun çözümlenmesini önemle istirham ediyoruz. amaç özel hizmet tazminatlarının yükseltilmesi değil, özel hizmet tazminatı cetvelinde yer almayan derecelerin (1. ve 2. derece şef ve memur) cetvele eklenerek karşılığının belirtilmesi olmasıdır.
51 3 Şikayet Et
Etkilesim20 22 Ekim 2015 14:27
2400 civarı
şimdi ben düz memurum: 2127 tl maaş alıyorum. 1 derece verecekler tamam yüzde 6 zam verecekler tamam. eşim memur. 2016 maaşım ne kadar olacak?
selo27, 4 yıl önce
53 8 Şikayet Et
selo27 01 Eylül 2015 14:57
şimdi ben düz memurum: 2127 tl maaş alıyorum. 1 derece verecekler tamam yüzde 6 zam verecekler tamam. eşim memur. 2016 maaşım ne kadar olacak?
77 17 Şikayet Et
brcbrz 24 Ağustos 2015 15:55
Arkadaşlar eş durumu tayini sözü verildi ve bu konu bakan Faruk Çelik tarafından da duyuruldu toplu sözleşme kazanımlarını anlatırken eş durumu da yer almıştı fakat resmi gazete de yer almadı bu nasıl oluyor acaba ne olacak bizim durumumuz şuanda
51 6 Şikayet Et
MAĞDUR ŞEF 24 Ağustos 2015 09:41
Biz Şef kadrosunda olanlara yine bişey yok
60 12 Şikayet Et
şerafettin70 23 Ağustos 2015 23:22
4/c için çalışmayı bırakın artık ben 8 yıldır aynı lafı duyuyorum çalışa çalışa yoruldunuz artık ama bir şey çıkmadı ortaya yeni hükümet ve yeni bakan halleder artık inşallah.
49 15 Şikayet Et
123