Kill'em ALL 20 Ağustos 2019 10:29
(2) Yöneticilik görevlerinden, aile birliği, can güvenliği, sağlık durumu mazeretlerine bağlı yer değiştirenler, üst yöneticilik görevine görevlendirilenler ve 33 üncü maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları ile 36 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre öğretmenliğe atananlar hariç olmak üzere, dört yıllık görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle istekleri üzerine ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aradan bir yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamaz. Gördüğünüz üzere Yönetmelikte özür grubu ataması nedeniyle yöneticilik görevinden ayrılanlar için özel bir durum söz konusu. Başvuruda bulunma hakkımızın olduğunu bir tek ben mi görüyorum? Puanımız, mülakat dönemi atanacağımız ilde görev yapıyor olsaydık (özür grubu takviminin yanlış planlanması) mülakata haydi haydi çağrılacaktık. Ayrıca çoğu ilde puanların düşük olmasından dolayı 3 katı aday bile çağrılamadı; ama buna rağmen herkes yönetmelikte bir ibare yok. Mülakatın da göstermelik olduğunu sonuçların açıklanmasına müteakip gördük. İnha ile atanan Müdür ve Müdür yardımcılarına tecrübeli! diyerek nasıl uzatma hakkı tanınıyorsa; özür gurubu atamalarında başka ile atanan asıl tecrübeli ve liyakat sahibi yöneticilere de yerleştirme puanına göre atanma hakkı verilmelidir.
0 4 Şikayet Et
Kill'em ALL 20 Ağustos 2019 10:24
(2) Yöneticilik görevlerinden, aile birliği, can güvenliği, sağlık durumu mazeretlerine bağlı yer değiştirenler, üst yöneticilik görevine görevlendirilenler ve 33 üncü maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları ile 36 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre öğretmenliğe atananlar hariç olmak üzere, dört yıllık görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle istekleri üzerine ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aradan bir yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamaz. Gördüğünüz üzere Yönetmelikte özür grubu ataması nedeniyle yöneticilik görevinden ayrılanlar için özel bir durum söz konusu. Başvuruda bulunma hakkımızın olduğunu bir tek ben mi görüyorum? Puanımız, mülakat dönemi atanacağımız ilde görev yapıyor olsaydık (özür grubu takviminin yanlış planlanması) mülakata haydi haydi çağrılacaktık. Ayrıca çoğu ilde puanların düşük olmasından dolayı 3 katı aday bile çağrılamadı; ama buna rağmen herkes yönetmelikte bir ibare yok. Mülakatın da göstermelik olduğunu sonuçların açıklanmasına müteakip gördük. İnha ile atanan Müdür ve Müdür yardımcılarına tecrübeli diyerek nasıl uzatma hakkı tanınıyorsa; özür gurubu atamalarında başka ile atanan yöneticilere de yerleştirme puanına göre atanma hakkı verilmelidir.
0 3 Şikayet Et
brave59 18 Ağustos 2019 22:32
İlk defa yönetici olarak görevlendirilenlere il içerisinde eş durumu tayin hakkı verilmelidir.Görevlendirme takvimi malesef çok geç.
0 3 Şikayet Et
ZEKERİYYA PEEKER 18 Ağustos 2019 16:26
Atamalar ve müdürlükler ne kadar problemleri çözebilir?Yıllardır kim ne yaptı,gelen neleri yapacaktır?Bunun cevabı herkesçe bellidir. Fakat gerçek genelde bayağı bilinç altında veya daha derinde olabilir.İhtiyaç olduğunda ortaya çıkabilir.Ben yaşayarak tanık olmaktayım; müdür ve idareci olmak toplumda çok önemli bir sosyal statüyü ifade etmektedir.Çünkü toplum buna değer vermektedir.Kişi önemli bir insan sınıfına dahil olmaktadır. Artı(+) bir karaterdir ve devlet olurunu içerir. Yaşıtları Onları çok yakından takip eder.Yaşlılar O şahısları önemser.Gençler Onlara bakarak kendileri için hedeflerlerini belirler.Fakat geleceğini şekillendirebilen insan toplulukları için yukarıdaki özelliklerin hiç birinin kıymeti bulunmamaktadır.Çünkü ;Orada liyakat vardır.Sosyolojik olarak liyakatı(Hak edenin hak ettiği yere gelmesidir...vs) inceleyin.Kişinin müdür ve idareciliği bittiği zaman bir daha bu şansı yakalama fırsatı var mı? insanlar tarafından değerlendirilir.Sonuç olumsuz ise şahıs kaybettiği makam itibarıyla toplumda ilgi duyulmayan olumsuz bir sosyal yapıyla baş başa kalır.Çünkü;bu durum kişinin kısa sürede ailesinde ve yakınlarında hemen olumsuz bir nota dönüşmüştür.Herşey insanlar içindir.Doğada bu özellikler diğer canlılar tarafından direk Allahın taktiriyle şekillenirken ,insanda ise akıl ve irade olarak en önde cevap olarak karşımıza çıkmkatadır
1 1 Şikayet Et
Albertcamus20 18 Ağustos 2019 13:13
Bilgisi olan arkadaşlar a sormak istiyorum: 2005-2015 arasında memurluk yaptım daha sonra öğretmen oldum ancak mebbis de baktığım zaman 2006-2010 arasında ki zaman için puan verilmemiş. Neden olabilir?
1 1 Şikayet Et
SorunCevaplayıN 18 Ağustos 2019 11:23
sonuç olarak o ilde değildin sınava girerken. bir sene sonra yönetici ol. acelen ne
60 puan alan herkes mülakata girdi. Çoğu ilde 3 katı aday sayısı bulunamadı. Görevlendirme esas puanda % 80 yazılı % 20 sözlü. Bu yorum sınavı değersizleştirir. Mülakatı asli unsur yapar. % 20 büyüktür % 80 den bu ülke bu tür karşılaştırmalara aşikar. Ankarada mülakatın yöntem ve içeriği ile İstanbul vs aynı. Acaba İstanbul'da da yönetici adaylarına mülakatta " Kaç adet köprü var ? " diyemi soruldu.
electro58, 2 yıl önce
12 4 Şikayet Et
electro58 18 Ağustos 2019 10:46
60 puan alan herkes mülakata girdi. Çoğu ilde 3 katı aday sayısı bulunamadı. Görevlendirme esas puanda % 80 yazılı % 20 sözlü. Bu yorum sınavı değersizleştirir. Mülakatı asli unsur yapar. % 20 büyüktür % 80 den bu ülke bu tür karşılaştırmalara aşikar. Ankarada mülakatın yöntem ve içeriği ile İstanbul vs aynı. Acaba İstanbul'da da yönetici adaylarına mülakatta " Kaç adet köprü var ? " diyemi soruldu.
8 16 Şikayet Et
hassali 18 Ağustos 2019 09:10
Öğretmenlerin atama ve yer değiştirmelerinde yetki MEB mevzuatı gereği Milli Eğitim Bakanındadır. Okul idarecilerinin atanmasında ve yer değiştirmelerinde yetki ise il idaresi mevzuatı gereği valilerdedir. Devlet memurları mevzuatına göre okul idarecilikleri 2.görev kasamında olup asli görev öğretmenliktir. Bu nedenlerle öğretmen olarak her ile atanabilen öğretmen, okul idarecisi olarak sadece kendi kadrosunun bulunduğu ilde bulunan okul/kurumlar arasında atama ve yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.
5 24 Şikayet Et