Derdiya 17 Ocak 2020 10:41
"ödenmeli" mi? "ödenmemeli"mi? yargıtayın hangi dairesinin kararı olduğu belli olmayan tamda iha yaraşır bir haberdir. oysa haklı sebeple iş akdinin feshinde kıdem ve ihbar tazminatının ödenmeyeceğine dair yargıtay hukuk genel kurulun kararı var. 2018/483 sayılı karar "yukarıdaki açıklamalar ışığında somut olay incelendiğinde; işçinin mesai saatleri içerisinde işyerindeki müşterilerden biri ile yaşadığı olayın sadakat borcuna aykırılık teşkil ettiği ve işverenin iş sözleşmesini derhal feshetme hakkını doğuracak mahiyette olduğunun kabulü gerekir. hal böyle olunca davacı işçinin kıdem ve ihbar tazminatı istemlerinin reddine karar verilmelidir. sonuç itibariyle, hukuk genel kurulunca da benimsenen özel daire bozma kararına uymak gerekirken önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır. s o n u ç: davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının özel daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı bozulmasına, 14.03.2018 gününde oy birliği ile karar verildi. denilmektedir.
0 1 Şikayet Et