maraton27 01 Ocak 2021 23:27
Bu nasıl bir öğretmenlik anlayışı böyle
2 4 Şikayet Et
hammurabi 01 Ocak 2021 22:31
kanımca hatalı bir değerlendirme yapılmış. 657 sayılı dmk'nın 125 maddesinin D/ı bendinde 'Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak.' ibaresi var ki, bunun karşılığı kademe ilerlemesinin durdurulması cezası. şahsi kanaatime göre, kopya verme fiilinin karşılığıyla daha iyi örtüşen bir tanım. zira, kopya verme fiili '...kişilerin yara veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak.' ifadesiyle daha iyi örtüşüyor.
1 2 Şikayet Et
alinedim 01 Ocak 2021 17:26
Yok ceza verilmez tebrik edilip bir maaş ikramiye verilir adı üstünde sınav bilen ile bilmeyenin ayrımı bilene ödül bilmeyene ceza abes olur ama bir ayrım ilkeliğidir kopya çalışmayan öğrencinin işine yaradığı için haksızlığa boyun eğmektir.Zaten hepimiz sınavda değilmiyiz kazanan ebedi güzel hayata hata yapan azaba gitme yolundaki zamanı ömrümüzle ödediğimiz bir sınav ne mutlu kazananlara
0 4 Şikayet Et
javelin48 01 Ocak 2021 16:46
20 yıl önce öss de veya öys sınavlarında sınav görevlisi olmamak için her yıl sınava giren öğretmen yada memur arkadaşlar vardı.he desen dert demesen dert...Ne şeytanı gör ne salavat getir hesabı.
Dediğin de olur. Ya da doğuda açıköğretim sınavları da olur.
bilişim28, 2 ay önce
0 2 Şikayet Et
mustafaothan01 01 Ocak 2021 14:01
Sayın Kandemir'in vermiş olduğu bilgiler kıymetlidir, faydalandım teşekkür ederim. Ancak yapmış olduğu yorum kanaatimce hatalı ve eksiktir. Şöyle ki, Hukukta öncelikle özel hükmün uygulanacağı hususu idare hukukunun temel ilkelerinden olduğu; özel hüküm yoksa genel hükümlerin uygulanacağı hususu bilinen bir gerçektir. Bu kapsamda "kopya verme fiili" her soruşturmada dosyanın durumuna göre değerlendirmekle beraber genel hükümlere göre değerlendirmede ise fiilin sebep ve sonuçlarına bakmak objektiflik ve nesnelliğin bir gereğidir. Bu kapsamda soruşturmacının fiilin ihmal, kusur veya kasıtla gerçekleşip gerçekleşmediğini değerlendirmesi maddi hakikatin ortaya çıkarılması için kaçınılmazdır. Genel olarak "kopya vermek fiilinin" ihmal veya kusurla işleneceğini düşünmek rasyonel mantığa aykırıdır. Bu suç ancak kasıtla yani bilerek ve isteyerek işlenebilecek suçlardan olduğu tartışmasızdır. Bu nedenle adli ceza sorumluluğu mahfuz olmakla beraber, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun "Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller" başlıklı 657 başlıklı 125.maddesi (C) fıkrası (a) bendinin "Kasıtlı olarak; ... görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, ..." maddesine hukuken uygun olacağını değerlendiriyor saygılar sunuyorum.
0 6 Şikayet Et
Bay_C 01 Ocak 2021 12:49
Ne kadar bencilce bir yorum bu. Memur: Devlet hizmetinde, devletin süreklilik isteyen işlerinde aylıkla çalışan, yasalara göre sorumluluğu ve yetkisi olan kimsedir. Yani, tek memur sen değilsin.
sitenin ismi memurlar. net ama yıllardır reel enflasyon altında ezilen memurlar hakkında haber yok. yersen
tylrdurden, 2 ay önce
18 2 Şikayet Et
Bay_C 01 Ocak 2021 12:46
Bunun neresi yanlış. Devlet okullarındaki bir çok öğretmen de buna benzer yöntemleri kullanıyor.
Özel okulların çoğunun taktiği şu. Sınavdan bir hafta önce quiz yapılır. O quiz aslında gerçek sınavın provasıdır. Sınavdaki sorular ya quizdeki soruların aynısı olur ya da çok küçük değişikliklerle tekrar sorulur.
bilişim28, 2 ay önce
21 2 Şikayet Et
bilişim28 01 Ocak 2021 11:56
Özel okulların çoğunun taktiği şu. Sınavdan bir hafta önce quiz yapılır. O quiz aslında gerçek sınavın provasıdır. Sınavdaki sorular ya quizdeki soruların aynısı olur ya da çok küçük değişikliklerle tekrar sorulur.
Özel okulların not ortalaması ile devlet okulları not ortalaması eskiden takip edilirdi. Şimdi serbest... Özel okulların notları takip edilsin, o zaman uyarı verilsin bence.
ihtiyaramca07, 2 ay önce
3 20 Şikayet Et
yrhsbnd 01 Ocak 2021 11:42
Fakirlerin çocukları arasında adaleti sağlamak için önemli.
1 18 Şikayet Et
tylrdurden 01 Ocak 2021 11:12
sitenin ismi memurlar. net ama yıllardır reel enflasyon altında ezilen memurlar hakkında haber yok. yersen
5 38 Şikayet Et
12