1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Haberler \ Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları \ Sayıştay

Sayıştay

 
11:19
05 Şubat 2020
Sayıştay raporlarında 'sansürleme yapılıyor' iddialarına yanıtSayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş: Yeni formatımızda yer vermediğimiz kısımlar KİT'lerin faaliyet raporlarında ve stratejik planlarında olan ve kurumların gelecek hedeflerine ilişkin projeksiyonlardan oluşuyor. Bunlar da kurumlar tarafından farklı formatlarda her yıl Meclise iletiliyor
 
 
14:00
30 Ocak 2020
Belediye sadece 2 gün özel kalem müdürlüğü görevi yapan kişiyi memurluğa atadı!Adana Büyükşehir Belediyesi sadece iki gün özel kalem müdürlüğü görevinde çalışan kişiyi memurluk görevine atadı.
 
 
16:04
23 Ocak 2020
ILO sözleşmelerine dayanılarak memura fazla çalışma ücreti verilebilir mi?
 
 
09:03
20 Ocak 2020
Hukuk servisinde çalışan memurlara ödeme yapılabilir mi?Sayıştay Temyiz Kurulunca, Büyükşehir Belediyesi lehine sonuçlanan davalardan alınan vekalet ücretinin dağıtımında 659 sayılı KHK'nin 14 üncü maddesinde unvanı sayılmamasına rağmen hukuk servisinde çalışan memur personele de ödeme yapılması kamu zararı sayıldı.
 
 
16:10
17 Ocak 2020
Özel Kalem Müdürlüğünden Şef kadrosuna atandı, Sayıştay kamu zararı dediSayıştay 5. Dairesi, Özel Kalem Müdürü olarak açıktan atanan ve bilahere Şef kadrosuna geçirilen bir personelin, "Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğinde" aranılan şartları taşımadığı için şef kadrosuna ilişkin zam, tazminat ve ek ödeme farklarının ödenmesini kamu zararı saydı.
 
 
17:46
09 Ocak 2020
Sayıştay Daire Başkanlığına seçim yapıldıSayıştay Daire Başkanlığına, 3. Daire Üyesi Ali Karakaya seçildi
 
 
00:03
09 Ocak 2020
Başkanın kaldığı lojman kullanılan şifreli kanal yayın ücretini kim öder?
 
 
10:05
30 Aralık 2019
Zamanaşımına uğramış harcırah miktarları ödenebilir mi?Sayıştay, zamanaşımına uğramış harcırah ödemelerinin, idarece takdir hakkı kullanılarak ödenemeyeceğine karar verdi.
 
 
09:02
23 Aralık 2019
Üst kurul üyelerinin maaşlarına ilişkin önemli kararSayıştay, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunda, murakıp olarak görev yapmakta iken Kurul Üyeliğine atanan bir personele 666 sayılı KHK'dan önceki düzenlemeye göre ödeme yapılmasını kamu zararı olarak nitelendirdi.
 
 
18:02
19 Aralık 2019
Sayıştay: Sosyal Denge Sözleşmelerinde 15/3/2012 milattırSayıştay Temyiz Kurulu, 15/3/2012 tarihinden sonra imzalanan sosyal denge sözleşmelerine ilişkin fazla ödeme varsa kamu görevlileri hakkında idari veya mali takibat ve yargılama yapılabileceğini belirtti.
 
 
12:03
18 Aralık 2019
Belediye, statlara ücretsiz giriş sağlayan, pasolig kartı dağıtabilir mi?Sayıştay Temyiz Kurulu, futbol taraftarlarının statlara girebilmeleri için kullanılan ve bedelinin ilgili kişiler tarafından ödenmesi gereken "Pasolig" kartın, 1.500 kişiye ücretsiz dağıtılması ve bedellerinin Belediye bütçesinden karşılanması neticesinde kamu zararına sebebiyet verildiği gerekçesi ile tazminata hükmeden Daire kararını onadı
 
 
10:42
15 Aralık 2019
Kontrol teşkilatı üyesi olarak tekniker/teknisyen görevlendirilebilir mi?Sayıştay yüksek tutarlı ve özellik arz eden yapım işi ihalelerinin kontrol teşkilatında tekniker/teknisyen görevlendirilmesini mevzuata aykırı buldu.
 
 
11:03
12 Aralık 2019
Öğretim elemanlarının kamu kurumlarına geçici görevlendirmeleri hakkında Sayıştay'dan önemli karar!Sayıştay, öğretim elemanlarının haftanın belirli günlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında danışmanlık hizmeti verebilmesi için görevlendirmelerin 2547 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre yapılmasını istedi.
 
 
00:03
11 Aralık 2019
Sayıştay'dan üniversitelerde özel firmalar tarafından düzenlenen kongrelere dair emsal karar!Sayıştay Başkanlığı, döner sermaye kapsam dışı tutularak üniversite imkanları kullanılmak suretiyle özel firma tarafından kongre düzenlenmesini mevzuata aykırı buldu.
 
 
09:21
23 Kasım 2019
Sayıştay birimlerinde değişiklik Resmi Gazete'deSayıştay Başkanlığının sıralı amirler listesinde değişikliğe girildi
 
 
10:10
18 Kasım 2019
Sayıştay: MEB teftiş sistemini bir türlü oturtamadıSayıştay, 2018 yılı denetimlerinde Milli Eğitim Bakanlığının teftiş sisteminin istikrarlı bir yapı ve işleyişe kavuşturulamadığını raporladı!
 
 
10:07
11 Kasım 2019
Üst kurullardaki personel uygulamalarına ilişkin Sayıştay denetiminin sonuçları sevindiriciSayıştay'ın 2018 yılı Üst Kurulu denetiminde 3 kurumda personele ilişkin tespitler yer alırken, diğerlerinde ise herhangi bir hatalı uygulamaya rastlanmamıştır
 
 
10:19
10 Kasım 2019
İş Güvenliği uzmanı, üniversitede, döner sermayeden ek ödeme alabilir mi?Adalet Meslek Yüksekokulunda görev yapan Öğretim Görevlisine bütçeden ödenen aylık 80 saatlik "İş Güvenliği Uzmanı" ödemelerine ilave olarak ayrıca Rektörlüğün 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi gereğince Diş Hekimliği Fakültesi Döner Sermaye İşletmesinde "İş Güvenliği Uzmanı" olarak görevlendirilmesi nedeni ile 2547 sayılı Kanunun 58. maddesi hükümleri doğrultusunda ek ödeme yapılmasını hukuka aykırı buldu.
 
 
16:00
09 Kasım 2019
Üniversitelerde, bilimsel araştırma projeleri birimi, idari teşkilatta düzenlenmeli!Sayıştay Başkanlığı, üniversitelerde proje koordinatörlüğünün üniversite teşkilat yapısı içerisinde kurumsal yapıya dönüştürülmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması konusunda uyarıda bulundu.
 
 
13:23
08 Kasım 2019
Sayıştay Başkanından, İmamoğlu'na 'yolsuzluk' yanıtıSayıştay Başkanı Baş: Ekrem İmamoğlu, 'Sayıştay raporundaki yolsuzluklar' diye bir liste yayınladı. Raporda 'yolsuzluk' olarak ifade edilen konular, esasında idareye yapılan önerilerdi. Biz onların yolsuzluk olmadığını, muhasebe sistemine ilişkin birtakım öneriler olduğunu anlattık. Rapor, bizim raporumuz olduğu için, neyi söylediğimizi ifade etmek istedik. Bizim seçimlerle bir alakamız olmaz ama raporlarımızın da kötü amaçlarla kullanılmasına müsaade etmeyiz
 
 
14:05
06 Kasım 2019
Sayıştay'ın görüşü alınmadan yürürlüğe konulan ek ödeme yönetmeliği geçerli mi?Sayıştay 2018 Denetim Raporunda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personeline Ödenecek Havacılık Tazminatına İlişkin Usul ve Esaslar'ın Sayıştay görüşü alınmadan yürürlüğe konulmuş olmasını bir eksiklik olarak tespit etmiştir.
 
 
09:27
05 Kasım 2019
Öğrenim ve katkı kredisi geri ödemeleri düzgün takip edilmiyorSayıştay Başkanlığı, 2018 denetim raporunda Gençlik ve Spor Bakanlığının Öğrenim ve katkı kredisi taksitlerinin geri ödenmesinde takip işlemlerinin sağlıklı yürütmesini istedi.
 
 
00:05
05 Kasım 2019
Başbakanlık kapandı ama borç -alacak, hak ve yükümlülükler devredilemedi703 sayılı KHK'nın 218'inci maddesi gereğince 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmış, Başbakanlık merkez teşkilatı başkaca bir işleme gerek olmaksızın kapatılmıştır.
 
 
00:03
05 Kasım 2019
Toplam lojman sayısı 139 bin mi 209 bin mi?Sayıştay 2018 denetim raporunda, Genel butceli idarelere tahsisli kamu konutlarının sayısına ilişkin kayıtların gercegi yansıtmadığı tespiti yapıldı
 
 
11:55
04 Kasım 2019
7 başlıkta üniversite döner sermaye ek ödemelerindeki usulsüzlüklerSayıştay Başkanlığı 2018 YÖK denetim raporunda "Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik'te Performans ve Gelire Katkı Esasına Aykırı Düzenlemeleri" 7 başlıkta sıraladı
 
 
09:23
04 Kasım 2019
Bilimsel projelerde, üniversitelerin niye döküldüğü, rapora girdiSayıştay YÖK 2018 Denetim Raporu, üniversitelerin bilimsel araştırma projelerinde neden geri kalgıdığımızı açıkça ortaya dökmüştür.
 
 
00:21
03 Kasım 2019
Mesleki uygulama eğitimlerindeki hatalar Sayıştay raporuna girdiSayıştay 2018 Raporunda, mesleki uygulama eğitimleri ile ilgili ikincil mevzuatın Yükseköğretim Kurulunca hazırlanmamasının yarattığı sorunlar ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır
 
 
12:46
02 Kasım 2019
Üniversite iki kez kapatmayı teklif etti. YÖK, atıl fakülteleri kapatmadı!Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde atıl olan İletişim Fakültesi ile Denizcilik Fakültesi Sayıştay tarafından kamu zararı olarak raporlandırıldı.
 
 
00:18
02 Kasım 2019
Sertifika eğitimleri, UZEM/SEM yoluyla yapılabilir mi?Sayıştay 2018 YÖK Denetim Raporunda, son yıllarda üniversitelerde artarak devam eden, UZEM ile SEM gibi yükseköğretim kurumlarının döner sermaye işletmesi faaliyetleri kapsamında düzenlenen çeşitli alanlardaki sertifika eğitim faaliyetlerini uzaktan eğitim yoluyla (sanal ortama yüklenen hazır video ile) gerçekleştirmemeleri konusunda üniversitelerin uyarılmasını istedi.
 
 
14:32
01 Kasım 2019
Sayıştay: Yüksek öğrenimdeki burs ve destekler bir sisteme bağlansınSayıştay 2018 yılı Denetim Raporunda, Yükseköğretim Kurulunun yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları ile öğrencilere verdiği burs ve desteklerle ilgili kontrol, denetim ve performans ölçümüne yönelik merkezi veri tabanı kurmadığı tespit edilmiştir
 
 
11:30
01 Kasım 2019
Sayıştay, döner sermaye konusunda YÖK'ü uyardıÜniversitelerde, döner sermaye işletmelerinde mali durumu iyi olan döner sermaye işletmeleri birimlerinden mali durumu zayıf olan döner sermaye işletmeleri birimlerine yıl içinde faaliyet dönemi ile sınırlı olarak borç verildiği, yılsonunda da üniversite yönetim kurulu kararı ile silindiği Sayıştay'ın 2018 yılı Denetim Raporunda tespit edilmiştir.
 
 
00:00
01 Kasım 2019
Taşraya gitmek istemeyen TKDK personeli merkeze yığılmışTarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2018 yılına ilişkin Sayıştay denetiminde, Merkez Teşkilatında istihdam edilecek personel sayısı 180 kişiden fazla olmaması gerektiği halde, 252 kişinin istihdam edildiği bu suretle yasa ile belirlenen üst sınırın aşıldığı görülmüştür.
 
 
09:11
29 Ekim 2019
Sayıştay: 2018'de nakit stoğu yüzde 186 azaldıSayıştay'ın 2018 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu'nda yer alan bilgilere göre, 2017'de 37.6 milyar lira olan nakit açığı, 2018'de yüzde 117 artarak, 81.7 milyar liraya yükseldi. Nakit stoğu ise 2017'de 31.1 milyar lira iken, 2018'de yüzde 186 azalarak eksi 26.4 milyar liraya düştü.
 
 
14:05
18 Ekim 2019
17 memurun hülleyle şube müdürü olması Sayıştay raporlarına girdiSayıştay, Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde Şube Müdürlüğü kadrosuna yapılan sınavsız atamaların kariyer ve liyakat ilkelerine aykırı olduğu konusunda uyarıda bulundu.
 
 
14:02
17 Ekim 2019
Sayıştay, 5 rektör yardımcısı atayan üniversiteyi uyardıSayıştay Başkanlığı mevzuatın emrettiği sayıda fazla Rektör Yardımcısı ataması sebebiyle Ankara Üniversitesini uyardı!
 
 
14:05
09 Ekim 2019
Sayıştay: Manevi tazminat, mahkeme kararını uygulamayan Dekana rücu edilmeliSayıştay, Anabilim Dalı Başkanlığında görevli Profesörü Başkanlık görevine atamayarak kendi uhdesine alan Dekanın bu işlemine karşı açılan manevi tazminatın Dekan tarafından ödenmesine hükmetti.
 
 
12:00
01 Ekim 2019
Sayıştay'ın bazı Belediyelerde tespit ettiği usulsüz işlemlerSayıştay'ın yerel yönetimlerde yaptığı denetimler çarpıcı bir tablo ortaya çıkardı: İhalesiz verilen işler, usulsüz tahsisler, işgalli taşınmazlar, yasa dışı otoparklar, toplanamayan vergiler ve tahsil edilmeyen gelirler...
 
 
16:30
30 Eylül 2019
Sayıştay, YLSY bursiyerleri konusunda MEB'i uyardıSayıştay Başkanlığı, 1416 sayılı Kanun kapsamında üniversiteler ve diğer kurumlar adına yurtdışına gönderilen bursiyerlerin uzmanlık alanlarından bağımsız görevlere başlatılmasının doğru olmadığı konusunda Milli Eğitim Bakanlığını uyardı.
 
 
00:36
29 Eylül 2019
Fakıbaba'nın aldırdığı lüks arazi araçları Sayıştay'a takıldıÖnceki Tarım Bakanı Eşref Fakıbaba'nın Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu üzerinden aldırdığı 4 arazi aracı, yabancı menşeli olduğu için Bakan Bekir Pakdemirli tarafından kiralama işlemi iptal edilerek sonlandırıldı.
 
 
11:31
26 Eylül 2019
'Sayıştay raporları mali raporlarla karıştırılıyor'Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş: Raporun ekindeki mali tablolarda yer alan bilgileri sanki 'Sayıştay üretmiş' gibi yazıyorlar. Genelde raporda tam kastedilen ile basındaki değerlendirmeler birbiriyle çok uyuşmuyor
 
 
10:04
26 Eylül 2019
Milyonluk inşaat yarım kaldı, harcanan para çöpe gittiSayıştay'ın 2018 yılı için İTÜ'de yaptığı denetim milyonlarca liralık kamu israfını da ortaya koydu. Sayıştay raporunda, İTÜ bünyesinde yürütülen Tarımsal İzleme ve Bilgi Sistemi (TARBİL) projesi kapsamında yapımına başlanan Tarımsal İzleme ve Merkez Binası inşaatının, projenin sona erdirilmesi nedeniyle yarım kaldığı belirlendi.
 
 
10:02
25 Eylül 2019
Sağlık Bakanlığı yüksek maaş için o uygulamaya devam ediyorSayıştay Başkanlığının 2018 yılı Denetim Raporuna göre, Sağlık Bakanlığı taşradaki sözleşmeli personeli, merkez teşkilatında yönetici olarak çalıştırmaya devam ediyor
 
 
14:02
19 Eylül 2019
Sayıştay: Doğrudan temin varsa harcırah ödenmezSayıştay 5. Dairesi, uçak bileti, transfer giderleri ve konaklama ücretleri doğrudan teminle karşılanan bir işlemde personele ayrıca bir de harcırah ödenemeyeceğine karar verdi.
 
 
10:47
16 Eylül 2019
Sayıştay: Belediyeler, konaklamayı tanıtım giderlerinden gösteremezSayıştay, il dışındaki bir fuara katılan personelin konaklama giderlerinin, belediyenin 'Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri'nden ödenemeyeceğine hükmetti. Yüksek Mahkeme; bu tür ödemelerine imza atanların Harcırah Kanunu'ndaki belirtilen miktarın üzerindeki tutarı ceplerinden karşılayacağına karar verdi. Kararla birlikte belediler kanalıyla yapılan keyfi harcamaların önüne geçilmesi bekleniyor.
 
 
11:11
05 Ağustos 2019
Belediye başkanları ve meclis üyeleri, belediye şirketinde müdür olabilir mi?Sayıştay Başkanlığı, Çanakkale ili Gelibolu Belediyesine yönelik 2017 yılı Denetim raporunda, belediyeye karşı taahhüt borcu altına giren belediye şirketlerinde, belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin müdür olamayacağını belirtti.
 
 
10:04
30 Temmuz 2019
Vekalete bağlı ek ödeme ve ÖHT'deki 3 yanlış için kamu zararı kararıSayıştay Başkanlığı, bir belediyede yaptığı incelemede, öğrenim, kadroda belirli süre görev yapma ve hizmet süresi şartlarına uyulmadan yapılan vekaleten görevlendirmelere bağlı ek ödeme ve özel hizmet tazminatı ödemelerinin hatalı olduğuna karar verdi ve oluşan kamu zararının tahsiline karar verdi.
 
 
10:04
21 Temmuz 2019
Yemekhaneyi kapattı, memura sodexo kartı verdi. Sayıştay kamu zararı var dediSivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri tarafından 2017 yılında Akdeğirmen Mahallesi'nde bulunan İdare binasındaki yemekhane kapatılmış, memurlara sodexo kart dağıtılmıştır.
 
 
00:02
19 Temmuz 2019
Vekaleten görev yürütenlere görev tazminatı verilir mi?Sayıştay Temyiz Kurulu, Sayıştay Dairesinin verdiği, vekaleten görev yürütenlere görev tazminatı verilmeyeceğine dair kararı onadı
 
 
11:33
17 Temmuz 2019
İzinli veya raporlu olan memura, sosyal denge ödemesi verilir mi?Sayıştay Temyiz Kurulu, belediye ile sendika arasında imzalanan sözleşmede sosyal denge ödemesinin fiilen ödeneceğine atıf yaparak, izinde veya raporlu olunan günlerde sosyal denge ödemesinin verilemeyeceğine karar verdi.
 
 
10:52
01 Haziran 2019
Sayıştay: Çorum Belediyesi borçlanma limitini aştıSayıştay Başkanlığının Çorum Belediyesine ait 2018 yılı raporuna göre belediye son bir yıl içerisinde borçlanma limitini aştı. Belediyenin 2017 yılında faiz dahil 69 milyon TL olan borcu 1 yılda %500 artarak 414 milyon TL'ye yükseldi
 
SON HABERLER
10:35 - Şentop, parlementer sisteme dönme tartışmalarını değerlendirdi10:32 - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Regaib Kandili' mesajı10:29 - İhaleye karşı çıkan doktor, sekreter tarafından darp edildi10:15 - Boks makinesinden para çalmışlardı, tutuklandılar10:09 - Borsa, güne düşüşle başladı10:06 - Tokalaşmadığı için vatandaşlık belgesi alamadı10:05 - Bakanlıktan Kapatılan DPB'nin işleri hakkında kurumlara genelge10:04 - İtirafçı: Oktar, kadınları döverdi10:01 - Profesör, veterinere tecavüzle suçlanıyor09:59 - Pamukta neler oluyor?
09:54 - TFF'de 30 personelin işine son verildi09:51 - Elektrik üretimi aralıkta yüzde 0,57 arttı09:50 - Dolar güne yükselişle başladı09:46 - Haluk Levent ünlü oyuncuya meydan okudu: Ben daha pahalıyım09:28 - Dünyada coronavirüs bulaşan kişi sayısı 82 bini aştı09:19 - Milli sporcular arasından beden eğitimi öğretmeni atama sonuçları açıklandı09:18 - Liselerde ikili eğitime gerek kalmayacak09:03 - LGS planladığı gibi ilerliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam