1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Haberler \ Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları \ Sayıştay

Sayıştay

 
08:31
06 Ağustos 2020
4 karar, Sayıştay dergisinde yayımlandıSayıştay Temyiz Kurulu kararlarından 4 adedi 117 nolu Sayıştay Dergisinde yayımlandı
 
 
14:14
24 Temmuz 2020
Sayıştay: Açıktan belediye özel kalem müdürü olan kişi daha sonra mühendis atanamazSayıştay 6. Dairesi, sınavsız özel kalem müdürlüğü kadrosuna atananların yine sınavsız olarak mühendis kadrosuna atanmayacağına karar verdi.
 
 
11:03
24 Temmuz 2020
Gerekli şartları taşımayan personel istihdam edilirse, Sayıştay tazmin kararı verir mi?Sayıştay, Programcı kadrosuna atanmak için gerekli şartları taşımamasına rağmen bu kadroya atanan kişiyle ilgili kararında, kişinin kendi yükümlülüklerini yerine getirdiği için tazmin kararı verilemeyeceğini belirtti.
 
 
00:46
24 Temmuz 2020
Sayıştay: Taksi ücreti ödenmezSayıştay 5. Dairesi geçici görevin ifası sırasında şehir içinde kullanılan taksi ve benzeri nakil vasıtası ücretlerinin ödenmesinin mümkün olmadığına karar verdi
 
 
10:46
21 Temmuz 2020
İBB, 50 kişilik organizasyonda kişi başı 6 bin 400 TL harcadıİstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki 50 kişilik organizasyon gideri Sayıştay Raporu'na yansıdı. Raporda, Ekrem İmamoğlu'nun verdiği bir yemekte, kişi başı 6 bin 395 TL harcandığına dikkat çekildi.
 
 
14:00
02 Temmuz 2020
Sayıştay, usulsüz ödemelerde belediye başkanını sorumlu bulmadıSayıştay Başkanlığı, belediyelerde personele ödenen usulsüz işlemlerden dolayı belediye başkanlarının sorumluluğunun bulunmadığına karar verdi!
 
 
16:57
15 Haziran 2020
Sayıştay Daire Başkanlığına Bekir Aydınlı seçildiSayıştay Daire Başkanlığına, 7. Daire Üyesi Bekir Aydınlı seçildi.
 
 
01:29
12 Haziran 2020
Sayıştay'da 5 yeni üye...Sayıştay'da boş bulunan 5 üyelik için TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçime ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
 
11:24
06 Haziran 2020
Kamu harcamalarında 'aralık ateşi' tuzağına düşülmediSayıştay Dergisi'nde yayımlanan bir makaleye göre, Türkiye'de kamu kurumları son 10 yılda, ödeneklerin bir sonraki yıla devredilmemesi nedeniyle aralık ayında harcamaların artması sonucu ortaya çıkan "aralık ateşi" tuzağına düşmedi
 
 
17:00
29 Mayıs 2020
Sayıştay'dan 'rapor' açıklaması: Hukuki yola başvurulacakSayıştay Başkanlığı, eski bir Sayıştay denetçisinin gerçekle bağdaşmayan, kurumun itibarını zedeleyen ifadeleri ve bunlara ilişkin haberlere yönelik kanuni yollara başvurulacağını bildirdi.
 
 
11:22
29 Mayıs 2020
Sayıştay Kovid-19'a rağmen denetim raporlamalarına devam ediyorSayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş: Kovid-19 salgınının etkili olduğu bu dönemde, denetimlerde sahadaki çalışma dönemi hemen hemen bitmiş durumda. Şu sıralarda raporlama çalışmaları devam ediyor. İlgili yargılama dairelerinde bu raporlar görüşülecek, daha sonra da raporları Meclise sevk edeceğiz
 
 
00:14
25 Mayıs 2020
Belediyelerin, Sayıştay denetimi için dikkat etmesi gereken 12 konuMahmut Esen, Sayıştay'ın belediye denetimlerinde en çok noksanlık gördüğü 12 noktayı haberleştirdi. Memurlar.net olarak yayımlıyoruz.
 
 
12:05
17 Mayıs 2020
Sayıştay, belediyelerdeki usulsüz atamaları yayımladıSayıştay Başkanlığı farklı belediyelerde yapılan usulsüz atamalardan dolayı kamu zararı tespiti yaparak web sayfası üzerinden kamuoyuyla paylaştı.
 
 
00:04
17 Mayıs 2020
Sayıştay'dan eksik gelir vergisi matrahı ve giyim yardımına dair 2 adet yeni kararSayıştay'dan eksik gelir vergisi matrahı ve Nakdi giyim yardımına dair iki yeni karar
 
 
12:30
15 Mayıs 2020
Sayıştay, memurun ödeyeceği yemek ücretini açıklığa kavuşturduSayıştay Temyiz Dairesi, Devlet memurlarına yapılacak yemek yardımına ilişkin olarak miktarın nasıl hesaplanmasını gerektiğini açıklığa kavuşturdu.
 
 
00:04
08 Mayıs 2020
Sayıştay'ın işçi izinleri için uyardığı 41 belediyeSayıştay Başkanlığı, 41 belediyede görevli işçilerin yıllık izin haklarını kanuna uygun olarak kullanamadığını denetim raporlarında ilan etti!
 
 
10:04
29 Nisan 2020
Sayıştay'dan vekalete ilişkin 4 yeni kararSayıştay 6. Dairesi yeni yayımlanan 4 kararında, asilde aranan şartları taşımadıkları gerekçesi ile ilgililere yapılan ödemelerden bazılarını kamu zararı olarak nitelendirirken, bir olayda ise eğitim şartına ilişkin düzenlemenin yürütülmesinin durdurulmuş olmasından dolayı genel hükümlere göre eğitim şartını yorumlayarak personelin lehine görüş bildirdi.
 
 
18:20
28 Nisan 2020
Mart 2020 Sayıştay Dergisinde, 5 karar yayımlandıSayıştay'ın resmi yayını olan Sayıştay Dergisinde 5 karar yayımladı.
 
 
14:30
17 Nisan 2020
Sayıştay, 20 belediyenin istisnai kadroyu istismar ettiğini tespit ettiSayıştay'ın belediye denetim raporları, istisnai kadrolara yapılan atamalardaki keyfiyeti gözler önüne seriyor!
 
 
00:03
24 Mart 2020
Trafik cezası ile araç muayenesinde gecikme cezasını kim öder?Sayıştay 5. Dairesi, Büyükşehir Belediyesi'nde trafik cezalarının ve araç muayenelerine ilişkin gecikme cezalarının belediye bütçesinden ödenmesinin kamu zararına yol açtığına hükmetti.
 
 
10:05
17 Mart 2020
Sayıştay, ödemeyi bekleten ve faiz ödenmesine neden olan belediyeye kamu zararı çıkardıSayıştay 5. Dairesi önemli bir karar aldı. Daire kararında, imzalanan sözleşmede ödemenin gecikmesi halinde faiz ödeneceğine dair hüküm yer almasına rağmen, ödemeyi geciktiren ve faiz ödenmesine neden olan harcama yetkilisi ve muhasebe yetkilisine kamu zararı çıkarıldı. Sayıştay kararında, 5018 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde yer alan ve ödenmemesi halinde gecikme cezası veya faiz gibi ek yük getirecek borçların öncelikli olarak ödenmesi gerektiğine dair hükme dikkat çekildi.
 
 
15:02
10 Mart 2020
Görev alanı uygun olmayan vekaleten görevlendirmeye Sayıştay kamu zararı dedi!Sayıştay Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğüne vekalet ettirilen memurun asilde aranan tüm şartları taşımaması sebebiyle ilgiliye ödenen ek ödeme ile zam ve tazminat tutarlarının kamu zararı olduğunu tespit etti!
 
 
06:50
08 Mart 2020
Sayıştay'dan istisnai kadrolara yapılan atamalarla ilgili kritik kararYeni Şafak yazarı Ahmet ÜNLÜ bugünkü yazısında Sayıştay'ın birçok insanın atanmak için sınav beklediği bir ortamda istisnai kadrolar vasıtasıyla memuriyete başlatılma ve daha sonra da başka kadrolara atanma üzerine verdiği yeni kararını değerlendirmiştir
 
 
14:05
03 Mart 2020
Mevzuata aykırı mühendislik kadrosuna atamaya kamu zararı mıdır?Sayıştay Başkanlığı, unvan değişikliği sınavı olmaksızın Mühendis kadrosuna yapılan atamadan doğan kamu zararını Belediye Başkanını sorumlu tuttu!
 
 
00:01
29 Şubat 2020
Mahalli idare şirketi kadrosuna geçirilen işçilerin yemek yardımına ilişkin önemli kararSayıştay 5. Dairesi, 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 24 üncü maddesi uyarınca mahalli idare şirketi kadrosuna geçirilen işçilere dair gerçekleştirilen hak edişlerde Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve 30.06.2020 tarihine kadar uygulanacak olan Toplu İş Sözleşmesi'nde hükmedilen tutardan fazla ödeme yapılmasını kamu zararı oluştuğuna hükmetti.
 
 
11:19
05 Şubat 2020
Sayıştay raporlarında 'sansürleme yapılıyor' iddialarına yanıtSayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş: Yeni formatımızda yer vermediğimiz kısımlar KİT'lerin faaliyet raporlarında ve stratejik planlarında olan ve kurumların gelecek hedeflerine ilişkin projeksiyonlardan oluşuyor. Bunlar da kurumlar tarafından farklı formatlarda her yıl Meclise iletiliyor
 
 
14:00
30 Ocak 2020
Belediye sadece 2 gün özel kalem müdürlüğü görevi yapan kişiyi memurluğa atadı!Adana Büyükşehir Belediyesi sadece iki gün özel kalem müdürlüğü görevinde çalışan kişiyi memurluk görevine atadı.
 
 
16:04
23 Ocak 2020
ILO sözleşmelerine dayanılarak memura fazla çalışma ücreti verilebilir mi?
 
 
09:03
20 Ocak 2020
Hukuk servisinde çalışan memurlara ödeme yapılabilir mi?Sayıştay Temyiz Kurulunca, Büyükşehir Belediyesi lehine sonuçlanan davalardan alınan vekalet ücretinin dağıtımında 659 sayılı KHK'nin 14 üncü maddesinde unvanı sayılmamasına rağmen hukuk servisinde çalışan memur personele de ödeme yapılması kamu zararı sayıldı.
 
 
16:10
17 Ocak 2020
Özel Kalem Müdürlüğünden Şef kadrosuna atandı, Sayıştay kamu zararı dediSayıştay 5. Dairesi, Özel Kalem Müdürü olarak açıktan atanan ve bilahere Şef kadrosuna geçirilen bir personelin, "Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğinde" aranılan şartları taşımadığı için şef kadrosuna ilişkin zam, tazminat ve ek ödeme farklarının ödenmesini kamu zararı saydı.
 
 
17:46
09 Ocak 2020
Sayıştay Daire Başkanlığına seçim yapıldıSayıştay Daire Başkanlığına, 3. Daire Üyesi Ali Karakaya seçildi
 
 
00:03
09 Ocak 2020
Başkanın kaldığı lojman kullanılan şifreli kanal yayın ücretini kim öder?
 
 
10:05
30 Aralık 2019
Zamanaşımına uğramış harcırah miktarları ödenebilir mi?Sayıştay, zamanaşımına uğramış harcırah ödemelerinin, idarece takdir hakkı kullanılarak ödenemeyeceğine karar verdi.
 
 
09:02
23 Aralık 2019
Üst kurul üyelerinin maaşlarına ilişkin önemli kararSayıştay, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunda, murakıp olarak görev yapmakta iken Kurul Üyeliğine atanan bir personele 666 sayılı KHK'dan önceki düzenlemeye göre ödeme yapılmasını kamu zararı olarak nitelendirdi.
 
 
18:02
19 Aralık 2019
Sayıştay: Sosyal Denge Sözleşmelerinde 15/3/2012 milattırSayıştay Temyiz Kurulu, 15/3/2012 tarihinden sonra imzalanan sosyal denge sözleşmelerine ilişkin fazla ödeme varsa kamu görevlileri hakkında idari veya mali takibat ve yargılama yapılabileceğini belirtti.
 
 
12:03
18 Aralık 2019
Belediye, statlara ücretsiz giriş sağlayan, pasolig kartı dağıtabilir mi?Sayıştay Temyiz Kurulu, futbol taraftarlarının statlara girebilmeleri için kullanılan ve bedelinin ilgili kişiler tarafından ödenmesi gereken "Pasolig" kartın, 1.500 kişiye ücretsiz dağıtılması ve bedellerinin Belediye bütçesinden karşılanması neticesinde kamu zararına sebebiyet verildiği gerekçesi ile tazminata hükmeden Daire kararını onadı
 
 
10:42
15 Aralık 2019
Kontrol teşkilatı üyesi olarak tekniker/teknisyen görevlendirilebilir mi?Sayıştay yüksek tutarlı ve özellik arz eden yapım işi ihalelerinin kontrol teşkilatında tekniker/teknisyen görevlendirilmesini mevzuata aykırı buldu.
 
 
11:03
12 Aralık 2019
Öğretim elemanlarının kamu kurumlarına geçici görevlendirmeleri hakkında Sayıştay'dan önemli karar!Sayıştay, öğretim elemanlarının haftanın belirli günlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında danışmanlık hizmeti verebilmesi için görevlendirmelerin 2547 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre yapılmasını istedi.
 
 
00:03
11 Aralık 2019
Sayıştay'dan üniversitelerde özel firmalar tarafından düzenlenen kongrelere dair emsal karar!Sayıştay Başkanlığı, döner sermaye kapsam dışı tutularak üniversite imkanları kullanılmak suretiyle özel firma tarafından kongre düzenlenmesini mevzuata aykırı buldu.
 
 
09:21
23 Kasım 2019
Sayıştay birimlerinde değişiklik Resmi Gazete'deSayıştay Başkanlığının sıralı amirler listesinde değişikliğe girildi
 
 
10:10
18 Kasım 2019
Sayıştay: MEB teftiş sistemini bir türlü oturtamadıSayıştay, 2018 yılı denetimlerinde Milli Eğitim Bakanlığının teftiş sisteminin istikrarlı bir yapı ve işleyişe kavuşturulamadığını raporladı!
 
 
10:07
11 Kasım 2019
Üst kurullardaki personel uygulamalarına ilişkin Sayıştay denetiminin sonuçları sevindiriciSayıştay'ın 2018 yılı Üst Kurulu denetiminde 3 kurumda personele ilişkin tespitler yer alırken, diğerlerinde ise herhangi bir hatalı uygulamaya rastlanmamıştır
 
 
10:19
10 Kasım 2019
İş Güvenliği uzmanı, üniversitede, döner sermayeden ek ödeme alabilir mi?Adalet Meslek Yüksekokulunda görev yapan Öğretim Görevlisine bütçeden ödenen aylık 80 saatlik "İş Güvenliği Uzmanı" ödemelerine ilave olarak ayrıca Rektörlüğün 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi gereğince Diş Hekimliği Fakültesi Döner Sermaye İşletmesinde "İş Güvenliği Uzmanı" olarak görevlendirilmesi nedeni ile 2547 sayılı Kanunun 58. maddesi hükümleri doğrultusunda ek ödeme yapılmasını hukuka aykırı buldu.
 
 
16:00
09 Kasım 2019
Üniversitelerde, bilimsel araştırma projeleri birimi, idari teşkilatta düzenlenmeli!Sayıştay Başkanlığı, üniversitelerde proje koordinatörlüğünün üniversite teşkilat yapısı içerisinde kurumsal yapıya dönüştürülmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması konusunda uyarıda bulundu.
 
 
13:23
08 Kasım 2019
Sayıştay Başkanından, İmamoğlu'na 'yolsuzluk' yanıtıSayıştay Başkanı Baş: Ekrem İmamoğlu, 'Sayıştay raporundaki yolsuzluklar' diye bir liste yayınladı. Raporda 'yolsuzluk' olarak ifade edilen konular, esasında idareye yapılan önerilerdi. Biz onların yolsuzluk olmadığını, muhasebe sistemine ilişkin birtakım öneriler olduğunu anlattık. Rapor, bizim raporumuz olduğu için, neyi söylediğimizi ifade etmek istedik. Bizim seçimlerle bir alakamız olmaz ama raporlarımızın da kötü amaçlarla kullanılmasına müsaade etmeyiz
 
 
14:05
06 Kasım 2019
Sayıştay'ın görüşü alınmadan yürürlüğe konulan ek ödeme yönetmeliği geçerli mi?Sayıştay 2018 Denetim Raporunda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personeline Ödenecek Havacılık Tazminatına İlişkin Usul ve Esaslar'ın Sayıştay görüşü alınmadan yürürlüğe konulmuş olmasını bir eksiklik olarak tespit etmiştir.
 
 
09:27
05 Kasım 2019
Öğrenim ve katkı kredisi geri ödemeleri düzgün takip edilmiyorSayıştay Başkanlığı, 2018 denetim raporunda Gençlik ve Spor Bakanlığının Öğrenim ve katkı kredisi taksitlerinin geri ödenmesinde takip işlemlerinin sağlıklı yürütmesini istedi.
 
 
00:05
05 Kasım 2019
Başbakanlık kapandı ama borç -alacak, hak ve yükümlülükler devredilemedi703 sayılı KHK'nın 218'inci maddesi gereğince 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmış, Başbakanlık merkez teşkilatı başkaca bir işleme gerek olmaksızın kapatılmıştır.
 
 
00:03
05 Kasım 2019
Toplam lojman sayısı 139 bin mi 209 bin mi?Sayıştay 2018 denetim raporunda, Genel butceli idarelere tahsisli kamu konutlarının sayısına ilişkin kayıtların gercegi yansıtmadığı tespiti yapıldı
 
 
11:55
04 Kasım 2019
7 başlıkta üniversite döner sermaye ek ödemelerindeki usulsüzlüklerSayıştay Başkanlığı 2018 YÖK denetim raporunda "Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik'te Performans ve Gelire Katkı Esasına Aykırı Düzenlemeleri" 7 başlıkta sıraladı
 
SON HABERLER
20:07 - Vaka sayısındaki artış süreklilik kazandı19:51 - Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi19:48 - Bu ilde 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması kısıtlandı19:41 - Erdoğan'dan Dilipak'a 'AKP'nin papatyaları' tepkisi19:39 - CHP Milletvekili'nin koronavirüs testi pozitif çıktı19:34 - Uzman onbaşı trafik kazasında hayatını kaybetti
19:32 - Meteorolojiden bazı illerimiz için sağanak uyarısı19:25 - Mansur Yavaş, ilk 200'de yer alanların dörtte üçünü elendi19:16 - 1,5 milyon dolara satmak isterken yakalandılar!19:14 - Takografta hile böyle yapılıyor18:57 - Çin'in Brezilya'dan ithal ettiği donmuş gıdalarda virüs tespit edildi18:48 - Bakan Selçuk'tan eğitim için virüsle mücadele çağrısı
18:42 - Erdoğan: Oruç Reis'e saldırırsanız bedelini ağır ödersiniz dedik18:33 - Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu18:30 - Hapis cezası bulunan FETÖ üyesi Hatay'da yakalandı18:28 - Borsa, günü düşüşle tamamladı18:20 - Öğretmenlerden 'ateş ölçen, maske veren' robot
18:17 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı ile görüştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam