1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Medya'dan Haberler

Medya'dan Haberler

 
02 Haziran 2003 22:03
Bakanlar, bürokratlarına kadro bulmakta zorlanıyor
 
 
02 Haziran 2003 22:03
Bakanlar, bürokratlarına kadro bulmakta zorlanıyor
 
 
02 Haziran 2003 22:01
ÖSYM, İdari Hakimlik Sınavında da Yanlış Yaptı
 
 
02 Haziran 2003 22:01
ÖSYM, İdari Hakimlik Sınavında da Yanlış Yaptı
 
 
02 Haziran 2003 16:19
Türk Telekom, İnternet arızasının 9 Haziran'da çözüleceğini belirti
 
 
02 Haziran 2003 16:19
Türk Telekom, İnternet arızasının 9 Haziran'da çözüleceğini belirti
 
 
02 Haziran 2003 02:40
Subay ve Astsubayların Mecburi Hizmetlerini Tamamlamadan Ayrılmaları Halinde Ödeyecekleri Tazminat
Subay ve astsubaylar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 112'inci maddesine göre fiilen 15 yıl hizmet etmedikçe istifa edemezler. Sağlık nedenleri dışında, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan veya ilişiği kesilen subay ve astsubaylar ise kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarını, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak, ayrıldığı veya ilişiğinin kesildiği yıldaki masraf değerleri üzerinden tazminat olarak ödemekle yükümlüdürler. Tazminatlara ilişkin bu husus, 607 sayılı KHK ile 926 sayılı Kanunun 112'inci maddesine beşinci fıkra olarak eklenmiştir. Diğer taraftan, Anayasa Mahkemesi, 30.05.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararında, 607 sayılı KHK'nın dayanağı olan 4588 sayılı Yetki Yasası'nın iptal edilmiş olması nedeniyle, 607 sayılı KHK ile eklenen tazminatlara ilişkin hükmünde iptal edilmesine karar vermiştir. Ancak, iptal kararı 6 ay sonra yürürlüğe girecektir.
 
 
02 Haziran 2003 01:53
Memurlar.NET Makalelerinizi/ Görüşlerinizi Yayımlıyor
 
 
02 Haziran 2003 00:47
Memurlar.NET'in Mevzuat Bölümü Açılmıştır
10 ana kategoriden oluşan Mevzuat Bölümünde; 1921, 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarına 'Anayasa' kategorisinden; memurlara ilişkin Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu Kararları, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgelere ise ilgili kategorilerden ulaşabilirsiniz. Diğer taraftan, mevzutta yaşanan güncel değişikler 'Son Değişiklikler'; 2003 yılı Bütçe Kanununa ilişkin veriler ise '2003 Bütçe Verileri' kategorileri altında yer almaktadır. Sitemizde yer alan tüm mevzuatlar son değişikliklerin tümünü içermektedir. Yine mevzutta meydana gelecek değişiklikler güncel olarak ilgili bölüme işlenecektir. Sitemizde yer alamasını istediğiniz mevzuata ilişkin önerilerinizi lütfen memurlar@memurlar.net adresine iletiniz.
 
 
02 Haziran 2003 00:47
Memurlar.NET'in Mevzuat Bölümü Açılmıştır
10 ana kategoriden oluşan Mevzuat Bölümünde; 1921, 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarına 'Anayasa' kategorisinden; memurlara ilişkin Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu Kararları, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgelere ise ilgili kategorilerden ulaşabilirsiniz. Diğer taraftan, mevzutta yaşanan güncel değişikler 'Son Değişiklikler'; 2003 yılı Bütçe Kanununa ilişkin veriler ise '2003 Bütçe Verileri' kategorileri altında yer almaktadır. Sitemizde yer alan tüm mevzuatlar son değişikliklerin tümünü içermektedir. Yine mevzutta meydana gelecek değişiklikler güncel olarak ilgili bölüme işlenecektir. Sitemizde yer alamasını istediğiniz mevzuata ilişkin önerilerinizi lütfen memurlar@memurlar.net adresine iletiniz.
 
 
02 Haziran 2003 00:33
625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
 
 
02 Haziran 2003 00:31
2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
 
 
02 Haziran 2003 00:27
2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun
 
 
02 Haziran 2003 00:24
2477 sayılı Kanun (2451 sayılı Kanunun Kapsamı Dışında Kalan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usulüne İlişkin Kanun)
 
 
02 Haziran 2003 00:22
2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun
 
 
02 Haziran 2003 00:18
2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
 
 
02 Haziran 2003 00:15
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu
 
 
02 Haziran 2003 00:10
2908 sayılı Dernekler Kanunu
 
 
02 Haziran 2003 00:08
2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu
 
 
02 Haziran 2003 00:03
3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun
 
 
02 Haziran 2003 00:01
3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
 
 
01 Haziran 2003 23:59
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
 
 
01 Haziran 2003 23:57
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu
 
 
01 Haziran 2003 23:55
6245 sayılı Harcırah Kanunu (Eski metin)
 
 
01 Haziran 2003 23:55
6245 sayılı Harcırah Kanunu (Eski metin)
 
 
01 Haziran 2003 23:53
237 sayılı Taşıt Kanunu
 
 
01 Haziran 2003 11:32
Yeni hazırlanan Başbakanlık Genelgesi ile kimlere cep telefonu verileceği ve hangi bürokratların şehirlerarası telefon hattının açık olacağına dair esaslar yeniden belirleniyor
 
 
01 Haziran 2003 11:32
Yeni hazırlanan Başbakanlık Genelgesi ile kimlere cep telefonu verileceği ve hangi bürokratların şehirlerarası telefon hattının açık olacağına dair esaslar yeniden belirleniyor
 
 
01 Haziran 2003 11:32
Yeni hazırlanan Başbakanlık Genelgesi ile kimlere cep telefonu verileceği ve hangi bürokratların şehirlerarası telefon hattının açık olacağına dair esaslar yeniden belirleniyor
 
 
01 Haziran 2003 11:22
"Birinci Basamakta Ruh Sağlığı Eğitimi Projesi'' kapsamında, 81 ilden 10 bin 291 pratisyen hekim, ruhsal bozukluklar konusunda eğitim alacak.
 
 
01 Haziran 2003 11:22
"Birinci Basamakta Ruh Sağlığı Eğitimi Projesi'' kapsamında, 81 ilden 10 bin 291 pratisyen hekim, ruhsal bozukluklar konusunda eğitim alacak.
 
 
31 Mayıs 2003 23:17
Son Değişikler Çerçevesinde Öğretmenlik Kadrolarına Kimlerin Atanabileceğine İlişkin Bilgiler
Öğretmenlik kadrolarına kimlerin atanabileceği Talim ve Terbiye Kurulunun 340 Nolu Kararı ile belirlenmiştir. Ancak, Talim ve Terbiye Kurulunun bu kararında 31.3.2003 tarihinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikte, sınıf öğretmenliğine sadece Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümü mezunlarının atanacağı belirtilmiştir. Ayrıca, Eğitim Fakülteleri, Fen Fakülteleri, Edebiyat Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakülteleri ile Karar eki çizelgede yer verilen diğer yükseköğretim programlarından mezun olup Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını bitirenlerin hiçbir öncelik sınırlaması olmaksızın Ortaögretim alan ögretmenlikleri atamalarına katılabilmeleri sağlanmıştır. Yine değişiklik ile kimlerin İngilizce Öğretmenliği kadrolarına atanabileceği hususu yeniden düzenlenmiştir. Bu konuda, sitemizde daha önce yayınlamış olduğumuz analizleri, sınav çerçevesinde adaylar için derledik. Ayrıntılar için tıklayın.
 
 
31 Mayıs 2003 23:17
Son Değişikler Çerçevesinde Öğretmenlik Kadrolarına Kimlerin Atanabileceğine İlişkin Bilgiler
Öğretmenlik kadrolarına kimlerin atanabileceği Talim ve Terbiye Kurulunun 340 Nolu Kararı ile belirlenmiştir. Ancak, Talim ve Terbiye Kurulunun bu kararında 31.3.2003 tarihinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikte, sınıf öğretmenliğine sadece Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümü mezunlarının atanacağı belirtilmiştir. Ayrıca, Eğitim Fakülteleri, Fen Fakülteleri, Edebiyat Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakülteleri ile Karar eki çizelgede yer verilen diğer yükseköğretim programlarından mezun olup Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını bitirenlerin hiçbir öncelik sınırlaması olmaksızın Ortaögretim alan ögretmenlikleri atamalarına katılabilmeleri sağlanmıştır. Yine değişiklik ile kimlerin İngilizce Öğretmenliği kadrolarına atanabileceği hususu yeniden düzenlenmiştir. Bu konuda, sitemizde daha önce yayınlamış olduğumuz analizleri, sınav çerçevesinde adaylar için derledik. Ayrıntılar için tıklayın.
 
 
31 Mayıs 2003 12:54
Milli Eğitim Bakanlığınca 2003 yılında ögretmen alımı yapılacak kadrolar
 
 
31 Mayıs 2003 12:44
"İşe başlatmak" vaadi ile vatandaşları dolandıran memur görevden uzaklaştırıldı
 
 
31 Mayıs 2003 12:44
"İşe başlatmak" vaadi ile vatandaşları dolandıran memur görevden uzaklaştırıldı
 
 
31 Mayıs 2003 12:44
"İşe başlatmak" vaadi ile vatandaşları dolandıran memur görevden uzaklaştırıldı
 
 
31 Mayıs 2003 12:32
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şahin: Memur sınavı seneye kaldı
 
 
31 Mayıs 2003 12:32
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şahin: Memur sınavı seneye kaldı
 
 
31 Mayıs 2003 12:32
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şahin: Memur sınavı seneye kaldı
 
 
31 Mayıs 2003 12:32
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şahin: Memur sınavı seneye kaldı
 
 
31 Mayıs 2003 12:30
Diyanet İşleri Başkanlığının Teşkilat Kanununda değişiklik yapılarak imamların üniversite mezunu olması sağlanacak
 
 
31 Mayıs 2003 12:30
Diyanet İşleri Başkanlığının Teşkilat Kanununda değişiklik yapılarak imamların üniversite mezunu olması sağlanacak
 
 
31 Mayıs 2003 12:30
Diyanet İşleri Başkanlığının Teşkilat Kanununda değişiklik yapılarak imamların üniversite mezunu olması sağlanacak
 
 
31 Mayıs 2003 08:14
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 149)
 
 
31 Mayıs 2003 06:05
Sağlık Bakanının devrim niteliğindeki açıklamalar
 
 
31 Mayıs 2003 06:02
Memur Maaş Zammını Açıklıyoruz
 
 
31 Mayıs 2003 06:02
Memur Maaş Zammını Açıklıyoruz
 
 
31 Mayıs 2003 06:00
Sesinizi Duyurun
 
 
31 Mayıs 2003 06:00
Sesinizi Duyurun
 
«168701687116872168731687416875168761687716878168791688016881»
SON HABERLER
01:46 - Çavuşoğlu'ndan 'Dünyada sözü dinlenen bir ülkeyiz' mesajı01:42 - Kırmızı bülten ile aranan terörist Bitlis'te ölü olarak ele geçirildi01:26 - İki bin 145 Hakim ve savcının görev yeri değişti01:00 - Köprüler çok mu pahalı? Binali Yıldıırm'dan yanıt00:53 - Erken terhiste önemli bir aşama geçildi00:48 - MAK Danışmanlık'tan Ak Parti'ye cevap00:30 - Binali Yıldırım için Amanat'lı video desteği00:05 - 19 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları00:03 - Emniyet, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı için talep topluyor00:00 - Alkolsüz herşey dahil konseptiyle ayrıcalıklı bir tatil yapın
23:52 - 'Kandil'den Saraçhane'ye tünel açmak istiyorlar'23:47 - Eski ve yeni muhtar arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı23:42 - Erdoğan: Yarın medyada önemli bir şey göreceksiniz23:37 - İmamoğlu: Didem Arslan'ı Binali Yıldırım istemedi23:32 - Sebze ve meyve fiyatları düşüşe geçti23:27 - İmamoğlu oğlunun mezuniyet törenine katıldı23:23 - Yumurtanın kolisi 4.5 liraya kadar düştü23:18 - Kilosu 120 TL, kakao yağına rağbet artıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği program, fikrinizi değiştirdi mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam