1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Medya'dan Haberler \ İdari Uygulamalar

İdari Uygulamalar

 
11 Haziran 2003 12:19
Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi
26.2.1999 tarih ve 99/12654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Yürürlüğe Konulan "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği", bugün yürürlüğe konulan yeni yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni yönetmelik ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına ait yönetici kadrolarına atanacaklar hakkındaki nitelikler, esas ve usuller yeniden belirlenmiştir. Yeni düzenlemede Şef ve Şube Müdürleri için görevde yükselme eğitimi alma ve bu eğitim sonunda başarılı olma şartı aranmakta; ilçe milli eğitim müdürü, il milli eğitim müdür yardımcısı, il milli eğitim müdürü ve daha üst kadrolar için ise belirli görevde bulunma şartı getirilmektedir. Ayrıntılar için tıklayın.
 
 
10 Haziran 2003 17:46
KPSS-Öğretmenlik sınavı başvuruları için bugün son gün
 
 
09 Haziran 2003 23:26
Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yapılacak Norm Kadro Çalışmalarında Uyulacak Usul ve Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
 
 
09 Haziran 2003 23:12
Cumhurbaşkanı Sezer'in onayladığı İş Kanununun getirdikleri
 
 
09 Haziran 2003 19:02
4857 sayılı Yeni İş Kanunu Cumhurbaşkanınca onaylandı. Kanunun tam metnini görmek için tıklayın.
 
 
09 Haziran 2003 19:00
4857 sayılı Yeni İş Kanunu
 
 
07 Haziran 2003 22:47
Askeri Kanunlarda Yapılan Değişiklikler ve Sitemizin Açıklamaları
6.6.2003 tarih ve 25130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4861 sayılı Kanun ile 7 adet Kanunda değişiklik yapılmıştır. Değişiklikler ile temel olarak, 11.4.2002 tarihli ve 4752 sayılı Kanunla yapılan düzenlemelere paralel hükümler getirmekte ve bu çerçevede astsubaylığa alım şekilleri, astsubay hazırlama okullarının işlevi, astsubaylar arasındaki kıdem sırası, astsubaylardan öğrenim durumları değişenlerin intibakı, subay ve astsubaylıktan ayrılanların ödeyeceği tazminat miktarı, askeri öğrenciler ile fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulu mezunu olup da astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine alınanların istifa etme durumları, gösterge tabloları, uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş şekli, uzman jandarmalıktan astsubaylığa geçiş şekli gibi konularda önemli değişiklikler yapılmıştır. Ayrıntılar için tıklayın.
 
 
07 Haziran 2003 11:59
Yeni hazırlanan Polis Personel Kanunu Tasarısı İle Emniyetteki rütbe, tayin ve terfi sistemi değiştiriliyor
 
 
07 Haziran 2003 11:56
Kamu İhale Yasasında yapılacak değişikliklere ilişkin ayrıntılar Sabah Gazetesinde yayımlandı.
 
 
06 Haziran 2003 16:18
Yayımı geciken, memurların özel sağlık kuruluşlarından yararlanmalarına ilişkin Sağlık Bakanlığı Genelgesi yayımlandı.
 
 
06 Haziran 2003 14:59
Öğretmenlik Atamalarına İlişkin Soru ve Cevaplar
Başvuruları 5-11 Haziran 2003 tarihleri arasında yapılacak olan KPSS-Öğretmenlik sınavına ilişkin olarak özellikle memur olarak çalışan ziyaretçilerimizden çok sayıda soru sitemize gelmektedir. Bu nedenle; DMS sonuçlarının geçerlilik süresi, memurların öğretmenlik kadrolarına başvurabilmesi, aday memurların öğretmenlik kadrolarına başvurabilmesi, öğretmenlik atamalarında üst yaş sınırı, öğretim elemanlarının öğretmen olabilme durumu, kimlerin ingilizce öğretmeni olabileceği, daha önce öğretmen olarak çalışanlardan mezun olduğu bölümler 340 nolu karar ekinde yer almayanların yeniden öğretmen kadrolarına atanabilmeleri, 10 yıl boyunca öğretmenlikten uzak kalanların atanabilme durumu, eğitim fakültesi mezunları dışındaki mezunların atanabilme şekli, atamalarda geçerli olacak sınavlar ve belediyelerde çalışanların öğretmenlik kadrolarına müracaat edebilmeleri konularını kapsayan ayrıntılı dosyamızı görmek için tıklayın.
 
 
06 Haziran 2003 10:43
61 yaştan dolayı emekli edilenlere ilişkin olarak Başbakanlıkça (20003/36) genelge yayımlandı.
 
 
06 Haziran 2003 09:49
Askeri Kanunlarda değişiklik yapan 4861 sayılı Kanun Cumhurbaşkanınca onaylanarak Resmi Gazetede yayımlandı.
 
 
05 Haziran 2003 17:59
Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen, Konut Edindirme Hesabın'da 5 bin memur adına biriktirilen 398 trilyon liranın kayıtlarda bulunduğunu, ancak yerinin tespit edilemediğini söyledi.
 
 
05 Haziran 2003 12:13
2003 KPSS-Öğretmenlik Sınav Kılavuzu
 
 
05 Haziran 2003 09:37
Memurun Özel Sağlık Kurumlarında Tedavi Görmesini Maliye Bakanlığı Geciktiriyor
Bilindiği üzere, önce Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında "Özel Sağlık Kurumlarına Hasta Sevk Usul ve Esaslarını Belirleyen Protokol" imzalanmış, ardından da "Teşhis ve Tedavi Amacıyla Özel Sağlık Kurumu ve Kuruluşlarına Hasta Sevkine İlişkin Uusul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" hazırlanarak Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Ancak, Tebliğ'de uygulamanın 1 Haziran 2003 tarihinde başlayacağı belirtilmesine rağmen memurlar hala özel sağlık kurumlarından hizmet alamamaktadır. Çünkü uygulamaya ilişkin hem Sağlık hem de Maliye Bakanlığınca iki teknik genelgenin yayımlanması gerekmektedir. Ama, hem protokole hem de Tebliğe uygulamanın 1 Haziranda hayata geçirileceğini hükmünü yazan Maliye Bakanlığı hala özel hastanelerle anlaşma yapmadı. Ayrıntılar için tıklayın.
 
 
04 Haziran 2003 14:33
Çay-Kur, DMO, TİGEM, PTT ve DDY'nin bazı limanlarının özelleştirilmesi için çalışmalar başlatıldı
 
 
04 Haziran 2003 11:13
Basına Bilgi ve Demeç Verme Yasağının Anlamı
Devlet memurlarının, basına bilgi ve demeç vermesine ilişkin düzenleme 657 sayılı Kanunun 15'inci maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede, memurların kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi ve demeç veremeyecekleri belirtilmiştir. Bu konudaki bilgilerin Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında ancak Bakanın yetkili kılacağı görevli, illerde valiler veya yetkili kılacağı görevli tarafından yapılabileceği yine aynı maddede düzenlenmiştir. Ancak, bu madde de bir nokta sürekli olarak gözden kaçmakta ve maddenin yanlış yorumu gerçek yorum olarak gösterilmeye çalışılmaktadır. Sitemiz Uzmanlarının hem 1982 tarihli bu düzenlenmenin gerekçesi hem de Danıştay'ın veridiği kararlar çerçevesinde oluşturduğu görüşü okumak için tıklayın.
 
 
04 Haziran 2003 06:00
MEB'den öğretmenlik başvuruları için yeni açıklama
 
 
04 Haziran 2003 05:41
Toplu Görüşmeler Uzlaşmazlıkla Sonuçlandı
 
 
04 Haziran 2003 05:25
2002 Yılı Uzlaştırma Kurulu Kararının Tam Metni
 
 
04 Haziran 2003 05:19
Yeni Ankete Katilalim
 
 
04 Haziran 2003 05:17
Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarından 2 bin 109'u atandı
 
 
04 Haziran 2003 05:13
MEB, özür durumları sebebiyle 932 kişinin yer değişiklik işlemlerini gerçekleştirdi.
 
 
04 Haziran 2003 00:00
Mayıs 2004 KPDS Sınav Duyurusu
 
 
03 Haziran 2003 18:26
Danıştay, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü yönetim kadrolarında vekaleten, tedviren veya geçici olarak görevde bulunanların asli görevlerine döndürülmesine ilişkin işlemin yürütmesini durdurdu.
 
 
03 Haziran 2003 13:12
3 Kasım seçimleri sonrasında kamu kurumlarına 11 bin açıktan atama izni verildi
 
 
11:24
03 Haziran 2003
Vatandaşına Güvenmeyen Kamu Kurumlarının Sayısı Artıyor
 
 
03 Haziran 2003 09:41
Mahkemelere ve Adalet Bakanlığına bağlı kurumlara alınacak zabıt katipleri, yardımcı hizmetler sınıfı memurları ile memurlara bundan böyle sözlü sınav da uygulanacak
 
 
03 Haziran 2003 09:37
3.6.2003 tarihinde üst düzey kadrolara yapılan atamalar
 
 
03 Haziran 2003 09:32
Sağlık Bakanlığına 20 Müşavir ve 11.200 Tabip kadrosu ihdasına ilişkin Kanun, Cumhurbaşkanınca onaylanarak Resmi Gazetede yayımlandı.
 
 
03 Haziran 2003 01:28
1 Temmuz'dan itibaren işçi devlet hastanesine, esnaf ve memur da SSK hastanesine gidebilecek
 
 
03 Haziran 2003 01:24
(2003 KPSS ÖĞRETMENLİK) Kamu Personel Seçme Sınavı-Öğretmenlik Basın Duyurusu
 
 
02 Haziran 2003 22:21
Az maaş alan memura yüksek zam
 
 
02 Haziran 2003 22:17
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, '?Aile hekimliği sistemi bir yıl sonra hayata geçirilecek''
 
 
02 Haziran 2003 22:08
Memura yüzde 5-8 zam
 
 
02 Haziran 2003 22:03
Bakanlar, bürokratlarına kadro bulmakta zorlanıyor
 
 
02 Haziran 2003 22:01
ÖSYM, İdari Hakimlik Sınavında da Yanlış Yaptı
 
 
02 Haziran 2003 00:47
Memurlar.NET'in Mevzuat Bölümü Açılmıştır
10 ana kategoriden oluşan Mevzuat Bölümünde; 1921, 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarına 'Anayasa' kategorisinden; memurlara ilişkin Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu Kararları, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgelere ise ilgili kategorilerden ulaşabilirsiniz. Diğer taraftan, mevzutta yaşanan güncel değişikler 'Son Değişiklikler'; 2003 yılı Bütçe Kanununa ilişkin veriler ise '2003 Bütçe Verileri' kategorileri altında yer almaktadır. Sitemizde yer alan tüm mevzuatlar son değişikliklerin tümünü içermektedir. Yine mevzutta meydana gelecek değişiklikler güncel olarak ilgili bölüme işlenecektir. Sitemizde yer alamasını istediğiniz mevzuata ilişkin önerilerinizi lütfen memurlar@memurlar.net adresine iletiniz.
 
 
02 Haziran 2003 00:33
625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
 
 
02 Haziran 2003 00:31
2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
 
 
02 Haziran 2003 00:27
2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun
 
 
02 Haziran 2003 00:24
2477 sayılı Kanun (2451 sayılı Kanunun Kapsamı Dışında Kalan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usulüne İlişkin Kanun)
 
 
02 Haziran 2003 00:22
2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun
 
 
02 Haziran 2003 00:18
2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
 
 
02 Haziran 2003 00:15
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu
 
 
02 Haziran 2003 00:10
2908 sayılı Dernekler Kanunu
 
 
02 Haziran 2003 00:08
2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu
 
 
02 Haziran 2003 00:03
3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun
 
 
02 Haziran 2003 00:01
3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
 
«883884885886887888889890891892893894895
SON HABERLER
11:48 - Leyla'yı öldürdükten sonra soğuk ortamda tutmuşlar11:39 - Konya'da Bylock operasyonunda 3 doktora gözaltı11:38 - Kenevir üretimiyle çiftçinin geliri 4-5 kat artacak11:35 - THY'nin anketinde öne çıkan isim 'Göbeklitepe'11:33 - Bakan Turhan: Yerli ve milli deprem yönetmeliği hazırlanıyor11:24 - Bahçeli: Herkes dilinin ayarına dikkat etsin11:23 - Türk-İş, Haziran açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı11:22 - Dijital bağımlılığı ölçen program geliştirdi11:15 - Acı haber Afrin'den geldi: 1 asker şehit11:13 - 'Ruanda'da FETÖ faaliyeti olmayacak'
11:10 - Türk mühendislerden 'balistik başlık' teknolojisi11:10 - Kement, TSK için göreve hazır11:10 - Yapay zekada veri geçmişi geleceğe yön verecek11:09 - 'İHA'lar, PKK'nın hareket alanını sıfıra indirdi'11:09 - Sağlık Bakanlığı, 5 bin personelin görev yerini değiştirdi. İşte tam liste11:06 - Emniyet Müdürü'nü vuran polis hakkında istenen ceza belli oldu10:55 - KDK, 40 yaşını geçmiş yüksek lisans öğrencilerini haklı buldu10:54 - Çanakkale'de tırın çarptığı baba ile kızı öldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
23 Haziran 2019 İstanbul BBB seçim sonuçlarını nasıl buldunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam