1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Medya'dan Haberler \ İdari Uygulamalar

İdari Uygulamalar

 
31 Mayıs 2003 12:32
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şahin: Memur sınavı seneye kaldı
 
 
31 Mayıs 2003 12:30
Diyanet İşleri Başkanlığının Teşkilat Kanununda değişiklik yapılarak imamların üniversite mezunu olması sağlanacak
 
 
31 Mayıs 2003 08:14
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 149)
 
 
31 Mayıs 2003 06:02
Memur Maaş Zammını Açıklıyoruz
 
 
31 Mayıs 2003 06:00
Sesinizi Duyurun
 
 
31 Mayıs 2003 05:56
657 sayılı Kanunda memurların özlük hakları ile ilgili olarak önemli düzenlemeler yapılacak.
 
 
31 Mayıs 2003 05:51
Ege Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Sertifika Program İlanı
 
 
31 Mayıs 2003 03:06
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 155)
 
 
31 Mayıs 2003 02:56
1924 Anayasası
 
 
31 Mayıs 2003 02:54
1961 Anayasası
 
 
31 Mayıs 2003 02:38
189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 
 
31 Mayıs 2003 02:36
190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 
 
31 Mayıs 2003 02:34
233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 
 
31 Mayıs 2003 02:33
375 sayılı Devlet Memurları Ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı Ve Kıdem Aylığı İle Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 
 
31 Mayıs 2003 02:31
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejiminin Düzenlenmesi Ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
 
 
31 Mayıs 2003 02:28
631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında KHK
 
 
31 Mayıs 2003 02:10
2002/3849 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Bölge Müdürlüklerinin ve Başmüdürlüklerin Kaldırılmasına ve Alınacak Tasarruf Tedbirlerine İlişkin Karar (2003/5552 sayılı BKK ile kalktı)
 
 
31 Mayıs 2003 02:07
2002/3546 sayılı Görev Tazminatı Ödenmesine İlişkin Karar
 
 
31 Mayıs 2003 02:05
2000/457 sayılı Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkındaki Karar
 
 
31 Mayıs 2003 02:02
98/10548 sayılı Yan Ödeme Kararnamesi
 
 
31 Mayıs 2003 01:59
7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar (2005 yılındaki değişiklikleri içermez)
 
 
31 Mayıs 2003 01:43
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 153)
 
 
31 Mayıs 2003 01:40
3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa Tabi Olarak İstihdam Edilen Uzan Erbaşların Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Atanmalarına İlişkin Tebliğ
 
 
31 Mayıs 2003 01:36
Tıpta Uzmanlık Tüzüğü
 
 
31 Mayıs 2003 01:34
Eski Hükümlülerin İstihdamı Hakkında Tüzük (İşçilere yönelik)
 
 
31 Mayıs 2003 01:32
Tebligat Tüzüğü
 
 
31 Mayıs 2003 01:29
Sakatların İstihdamı Hakkında Tüzük (İşçilere yönelik)
 
 
31 Mayıs 2003 01:27
Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük
 
 
31 Mayıs 2003 01:25
Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı
 
 
30 Mayıs 2003 22:34
Anketimiz Zaman Gazetesinde Yayınlandı
 
 
30 Mayıs 2003 22:30
TTB'ce Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ile ilgili 3 dava açıldı.
 
 
30 Mayıs 2003 22:27
Orman Genel Müdürlüğü KPSS sonuçlarına göre 400 personel alacak.
 
 
30 Mayıs 2003 08:29
Devlet memurlarının özel sağlık kurumlarında tedavi görebilmelerine ilişkin usul ve esasları belirleyen Tebliğ Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı
 
 
30 Mayıs 2003 07:56
Milli Eğitim Bakanı Çelik, formasyonu olmayan veya tezsiz yüksek lisans programını bitirmeyen adayların özel öğretim kurumlarında yardımcı öğretmen statüsünde çalışmalarına izin vereceklerini söyledi
 
 
30 Mayıs 2003 07:51
Mutemetlik Ücreti Adı Altında Ücretlerden Yapılan Kesintilerin Yasal Olup Olmadığı
657 sayılı Kanunun, "Aylığın Ödeme Zamanı ve Esasları" başlıkları 164'üncü maddesinin son fıkrasında, personelin özlük haklarının ve tahakkuk işlemlerinin belli merkezlerden yapılabilmesi ve ödemelerin bankacılık sistemi aracılığı ile gerçekleştirilmesi konularında gerekli düzenlemeleri yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya Maliye Bakanlığının yetkili olduğu belirtilmiştir.14.1.2003 tarihinde Muhasebat Genel Müdürlüğünde yayımlanan 6 Sıra No'lu Tebliğ ile bu husus düzenlenmiş ve istisnalar dışında, maaş mutemetliğinin kamu görevi olmaktan çıkarıldığı açıklanmıştır. Ancak, kamu kurumlarında, özellikle Milli Eğitim Bakanlığında öğretmenlere ödenen ek ders ödemelerinin ve nema ödemelerinin hala mutemetler aracılığı ile ödendiği sitemize gelen maillerden anlaşılmaktadır. Konuya ilişkin oloarak sitemiz Uzmanlarının hazırladığı dosyayı görmek için tıklayın.
 
 
30 Mayıs 2003 00:00
Kamu Personeli İçin Yaz Dönemi Kıyafet Uygulaması
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 18'inci maddesinde Devlet memurlarının; Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerin öngördüğü kılık ve kıyafet kurallarına uymak zorunda oldukları belirtilmiştir. Bu hükme dayanılarak hazırlanan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Ve Kıyafetine Dair Yönetmelik ise 25.10.1982 tarih ve 17849 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. Bu yönetmelikte 10.12.2001 tarih ve sayılı 2001/3459 Bakanlar Kurulu Kararı ile değişiklik yapılmış ve Kadınların giyebileceği kıyafetlerde değişiklik yapılmıştır. Diğer taraftan, Yönetmeliğin 11'inci maddesinde, yaz döneminde personelin kılık ve kıyafetinin 15 Mayıs - 15 Eylül tarihleri arasında uygulanacağı belirtilmiştir. Yaz dönemi kıyafetlerine ilişkin olarak sitemize intikal eden görüşler çerçevesinde hazırlanan dosyayı görmek için tıklayın.
 
 
29 Mayıs 2003 23:09
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
 
 
29 Mayıs 2003 22:54
Kamu Konutları Yönetmeliği
 
 
29 Mayıs 2003 22:51
Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu veya Özel Kurum, Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Dair Kanunun Uygulanması Hakkındaki Yönetmeli
 
 
29 Mayıs 2003 22:43
Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tesbit Şekli İle Uygulanması Hakkında Yönetmelik
 
 
29 Mayıs 2003 22:41
Sakatların Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Hangi İşlerde Çalıştırılacakları Hakkında Yönetmelik
 
 
29 Mayıs 2003 22:38
Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik
 
 
29 Mayıs 2003 22:36
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği
 
 
29 Mayıs 2003 22:34
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
 
 
29 Mayıs 2003 22:32
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik
 
 
29 Mayıs 2003 22:30
Kamu Personeli ve Bunların Emeklilerinin Yurt Dışında Tedavilerine İlişkin Yönetmelik
 
 
29 Mayıs 2003 22:28
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği
 
 
29 Mayıs 2003 22:16
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışında Sürekli Görevlendireceği Personel Hakkında Yönetmelik
 
 
29 Mayıs 2003 22:13
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliği
 
 
29 Mayıs 2003 22:09
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlüler Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği
 
«890891892893894895896897898899900901902
SON HABERLER
11:12 - Darbe sanığı pilotların 'motivasyon notu' jandarmaya takıldı11:09 - Düzce'deki afet sonrası iki kişinin daha cesedi bulundu11:07 - Türk-İş kamu işçisine zam talebinde ısrarlı11:05 - FETÖ'nün 'Kozan imamı'nın ByLock inkarı gerekçeli kararda11:04 - Malatya ve Elazığ yer altı barajında zirvede yer alacak11:02 - 'Faizlerde gerileme olacak'10:54 - 1,5 tonluk 'Hüdai' pazara çıkarılamadı10:48 - Eskişehir'de FETÖ'den biri muvazzaf yüzbaşı 2 şüpheli gözaltında10:45 - MEB, 2019 YLSY başvurularının 19 Temmuz'da alınacağını ilan etmişti10:37 - Türkiye Kamu-Sen'in toplu sözleşme talebi belli oldu
10:36 - İstanbul'da servis aracıyla otobüs çarpıştı: 12 yaralı10:26 - Bursluluk sınavında, öğretmen kontenjanları doldu mu?10:21 - İnşaat maliyet endeksi yüzde 24,86 arttı10:15 - Şemdinli'de sivil aracın geçişi sırasında patlamada 1 kişi öldü10:15 - İzmir'deki FETÖ soruşturmasında 19 tutuklama10:12 - Emekli maaş farklarının ödeneceği tarih belli oldu10:02 - Borsa, güne yükselişle başladı10:01 - Gram altın 259,5 lira seviyelerinde
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Sizce, Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarılmalı mı?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam