1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Medya'dan Haberler \ Memurlar.Net

Memurlar.Net

 
15 Nisan 2003 00:00
Ek Ders Ücretleri İle İlgili Koparılan Gürültünün Gerçekliği
Medyamızda manşetler sıralanmaya başlandı. "Öğretmene Acı Reçete", "Ek Ders Ücretleri Ödenmiyor". Akabinde ünlü memur sendikaları yöneticileri açıklamalarda bulundular. Tabi sendikalarımız diğer sendikalardan geride kalmamak olayın vahametini çok çarpıcı ve sarsıcı cümlelerle ifade ediyolar.(!) Peki koparılan bunca gürültü, gerçekten de koparılmaya değer bir gürültü müdür?
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Maliye Bakanlığı bürokratlarına göre bu ay içinde yeni bir zam yok
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Öğretmen adaylarından atama eylemi
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderilen "Emeklilik yaşının 61'e indirilmesine" ilişkin tasarı TBMM'de değiştirilmeden kabul edildi.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
MEB'in 71 bin öğretmene ihtiyacı var
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Nisan ayında nemanın anapara kısmının ödenemesi şüpheli
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Diş hekimlerine uzmanlık şartı getiren Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'nün ilgili hükümlerinin yürütmesini durduran Danıştay 8. Dairesinin kararı, İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca kaldırdı.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Cumhurbaşkanınca onaylanan 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun Kamu Personeline İlişkin Hükümlerinin Tam Metni
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Boş Kadrolara Vekalet Halinde Ödenecek Zam ve Tazminatlar
Boş kadrolara vekalet halinde, zam ve tazminatların ödenebilmesi için, asıl kadro için uygulanan atama usulünün vekalet edilen kadro için de aranıp aranmayacağı konusunda ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Danıştay Başkanlığı ve Sayıştay Başkanlığının görüşleri ise bu bağlamda farklılık göstermektedir. Maliye Bakanlığı, boş kadrolara vekalet halinde asıl kadroya yapılan atama usulünün aranması gerektiğini, Danıştay kararları çerçevesinde belirtmektedir. Sitemize intikal eden sorular çerçevesinde Memurlar.Net uzmanlarının hazırlamış olduğu dosyaya ulaşmak için tıklayın.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
İptal Kararı Verilen Ek Gösterge Cetvelindeki Unvanlarla İlgili Sorunlar
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen (I) sayılı Ek Gösterge cetvelindeki Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Kimyager unvanları ile Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunları ibaresi açılan iptal davaları sonucu Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. Ancak bu unvanlar için Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu süre içinde yeni bir düzenleme yapılmamıştır. Bu halde, ilgili kişilere hangi gösterge rakamlarının uygulanacağı, büyük sorun oluşturmaktadır. Sitemize gelen sorular çerçevesinde yapmış olduğumuz açıklamaları görmek için tıklayınız.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Devlet Memurlarının Özel Sağlık Kurumlarında Tedavi Görmesi
Devlet memurlarının özel sağlık kurumlarında tedavi görebilmelerine imkan sağlayan düzenlemenin ilk adımı atıldı. Düzenleme ile ilgili yönetmeliğe bir ek madde eklenmekte ve devlet memurlarının özel sağlık kurumlarına sevk edilebileceği belirtilmektedir. Hangi özel sağlık kurumlarına doğrudan sevk yapılabileceği ve hangi tür hasta gönderileceği hususları ise ilgili yönetmelik değişikliğinin ardından Maliye ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecektir. Şu an için Bakanlar Kurulunda imza aşamasında olan bu yönetmelik değişikliğinin tam metnini yayınlıyoruz.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
340 No'lu Talim ve Terbiye Kurulu Kararı Değişti
Öğretmen olarak atamaya esas alanları, öğretmenliğe atanacakların alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programlarını ve öğretmenliğe atananların alanlarına göre aylık karşılığında okutulacak dersleri belirleyen 340 nolu Talim ve Terbiye Kurulu kararının üç maddesinde değişiklik yapıldı. Değişiklik ile sınıf öğretmenliği, ilköğretim alan öğretmenliği, ortaöğretim alan öğretmenliği ve İngilizce öğretmenliğine hangi bölüm mezunlarının atanacağı yeniden belirlenmiştir. Ayrıntılar için tıklayın.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında kullanılmak üzere toplam 11.200 kadronun ihdasına ilişkin tasarıyı TBMM'ye gönderdi.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Üst Kurullarda Çalışan Personelin Aylıklarına Yapılacak Artış Oranı ile İlgili Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğü
2514 sayılı "Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Kanun" ile tabip ve uzman tabiplere 1995 yılına kadar devlet hizmeti yükümlüğü getirilmekteydi. Ancak son olarak 2000 yılında yapılan düzenleme ile bu Kanun uygulanması 27.3.2002 tarihine kadar ertelenmiş ve bu tarihten sonra da yeni bir erteleme yapılabilmesi yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir
 
 
15 Nisan 2003 00:00
SSK 166 Eczacı alacak
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Fakülte mezunları arasından yurtdışına burslu öğrenci gönderilecek
 
 
15 Nisan 2003 00:00
ÜDS Başvuruları 8 Martta Son Bulacak
 
 
15 Nisan 2003 00:00
2003 Mayıs Dönemi LES sınav duyurusu
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Mayıs 2003 KPDS Sınav İlanı
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Tarım Bakanlığı Taşra Teşkilatındaki Değişiklikler
Bir önceki hükümet döneminde, aşırı şekilde genişleyen devlet teşkilatlarından bölge müdürlüklerinin kaldırılmasına karar verilmişti. Bu konudaki çalışmalar hala devam etmektedir. Diğer yandan, 08.02.2003 tarihinde Tarım Bakanlığınca çok önemli bir düzenleme yapıldı. Bu düzenleme ile 19 adet doğrudan merkeze bağlı taşra birimi ve 14 adet il tarım müdürlüklerine bağlı taşra birimi kaldırıldı, 6 adet doğrudan merkeze bağlı taşra birimi ise birleştirildi. Ayrıntıları görmek için tıklayın.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Eğitim ve Sosyal Tesislere İlişkin Bütçe Uygulama Talimatı
Devlete ait eğitim ve dinlenme tesislerinin ücretleri yüzde 25-27 oranları arasında artırıldı. En lüks özelliklere sahip kamu kamplarında bir gecelik konuklama ücreti, 4 milyon 650 bin liradan 5 milyon 850 bin liraya, yemek ücreti de 1 milyon 925 bin liradan 2 milyon 450 bin liraya çıkarıldı. Bu konuy
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Valiler Kararnamesi Yayımlandı
Mülki idare tarihinin en kapsamlı kararnamesi olan ve yaklaşık üç yıl aradan sonra yayımlanan valiler kararnamesi ile 89 kişinin yeri değiştirildi. Aralarında İstanbul ve İzmir Valilerinin de bulunduğu Valiler Kararnamesinin tam metnini görmek için tıklayın.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Atama Kararnamelerine Müdahale Edilmemelidir
Makamlar ikiye ayrılır. Siyasi sorumluluğu olan makamlar ve siyasi sorumluluğu olmayan makamlar. Beş yıl sonra seçime girecek olan ise bugünkü hükümettir. Beş yıl sonraki seçimde halka karşı hesap vermek zorunda kalacak olan bir hükümetin kendi bürokratı ile çalışmak istemesi kadar doğal bir şey olamaz. Bu kadrolaşmak da değildir. Bu nedenle Cumhurbaşkanının atama kararnamelerini geri çevirmesi kilitlenmiş olan sistemi içinden çıkılamaz hale getirmektedir.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Dışişleri Personeli İstisna Kapsamına Alındı
Önce Hürriyette bir manşet haber yayınlandı, ardından köşe yazarları konuyu ele aldı ve en sonunda Dışişleri Bakanı açıklama yapmak zorunda kaldı. Oluşturulan bu kamuoyu ile Dışişleri personeli de emeklilik yaşının 65'ten 61'e indirilmesi düzenlemesinden istisna tutuldu. Tüm dünyada teşkilatlanmış bir kurum olarak Dışişleri Bakanlığı, eğer emekli olacak 80 kişinin yerine yeni eleman bulamıyorsa bu noktada fazla söze gerek yoktur. Çünkü sözün gücü burada tükenmektedir.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Hakim ve Savcılar Kanunda Değişiklik
2802 sayılı Hakim ve Savcılar Kanununda iki önemli değişiklik yapıldı. Bu değişikliklerden birincisi, hakim ve savcı adaylarının serbest avukatlıkta geçen hizmetlerinin değerlendirilmesine, ikincisi ise mesleklerinde en beş yıl görev yapmış avukatların hakim ve savcı kadrolarına atanmasına ilişkindir. Ayrıntılar için tıklayın.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Emeklilik Yaşı ve Vazgeçilememe Sorunu
Emeklilik yaşının 61'e çekilmesi gündem oluşturmaya başladı. Yıllardır, kendilerini vazgeçilemez pozisyonlarda tutacak politikalar geliştirenler, kendilerinin emekli edilmesi ile kriz oluşacağı izlenimi yaratmaya çalışmaktadırlar. Bu çerçevede, Hürriyet emeklilik yaşının 61'e çekilmesi halinde kritik görevlerde bulunan 80 büyükelçinin emekli olacağını belirtmekte ve bunun önlenmesi amacıyla gündem belirlemeye çalışmaktadır. Ayrıntılar için tıklayın.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Üniversitelerin İnternet Siteleri Tabela Olarak Durmamalıdır
Sitemizde 2002 yılından bu yana akademik personel ilanları, yüksek lisans ve doktora program ilanları yayınlanmaktadır. Bu süreç içerisinde gördüğümüz en önemli aksaklık, bir çok üniversite internet sitesinin sadece tabela olarak durmasıdır. Bilgileri geniş kitlelere ulaştırmakta en etkili araç olan internet ne yazık ki bu amaçla kullanılmamaktadır. Toplumun örneklik oluşturması gereken kurumları olarak üniversitelerimizin çok acil olarak bu konuya eğilmesi gerekmektedir.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Vergi İade Tutarını Hesaplama Yöntemi
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Hakim ve Savcılar Kanununda Avukatlık mesleğini yapanlarla ilgili olarak yapılacak kanun değişiklik tasarı taslağı metni
 
 
15 Nisan 2003 00:00
2003 Nisan Dönemi TUS Giriş Sınav Duyurusu
 
 
15 Nisan 2003 00:00
MEB Üst Kademe Yöneticiliklerine İlişkin Yeni Düzenleme
Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde 11.01.2003 tarihinde yapılan yeni düzenleme ile Müsteşar yardımcılıkları, Eğitim Teknolojileri ve Personel Genel Müdürlükleri, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Yayımlar, Yatırımlar ve Tesisler, Eğitim Araçları ve Donatım, Sağlık İşleri, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlıklarına yapılacak atamalar yönetmelik dışına çıkarıldı. Ayrıntılar için tıklayın.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Enerji Bakanlığından Anlamı Olmayan Düzenleme
Bakanlığın Personel Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde 10.01.2003 tarihi itibariyle değişiklik yapıldı. Değişiklikte üst düzey kadrolara yapılacak atamalarda genel hükümlere göre atama yapılabileceği belirtildi. Oysaki zaten bu tür kadrolar için genel hükümlere göre atama yapılmaktaydı. Dolaysıyla, yapılan bu değişiklik ile teknik anlamda hiçbir yeni hüküm getirilmemekte ve gereksiz yere mevzuat düzenlemesi yapılmaktadır. Ayrıntılar için tıklayın.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Nemalarla İlgili Bilgiler
Nemalara ilişkin olarak, Bakanlar Kurulunca hazırlanan ve ?Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun Tasarısı? olarak TBMM'ye sunulan tasarı 08/01/2003 tarihi itibariyle geri çekildi. Ancak, memurlar.net olarak Yapı Yol-Sen tarafından hazırlanan ve tasarının niçin uygun olmadığının hukuki gerekçelerini açıklayan ve bazı unvanlar itibariyle nema miktarlarını belirten basın açıklamasını yayınlıyoruz.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Kamu Kurumları Yargıtay Sitesini Örnek Almalı
Yargıtay sitesinde yapılan güncelleme ile 500 bin yargı kararına, emsal karar özetlerine, dosya sorgulama ve güncel mevzuata internet üzerinden erişilmesi artık mümkün. Memurlar.NET olarak aynı duyarlılığı, başta Danıştay olmak üzere, Devlet Personel Başkanlığı, YÖK ve diğer kamu kurumlarından da bekliyoruz. Umarız maddi kaygılar bir tarafa bırakılarak bir an önce 21. yüzyıl standartlarında bir hizmet verilmeye başlanır.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
İlaç Katılım Paylarının Maaşlardan Kesilmesi
657 sayılı Kanunun 209. maddesi gereğince ilaç bedellerinin % 20 sinin memurlar tarafından ödenmesi gerekmektedir. Ancak eczaneler arasındaki rekabetten dolayı genellikle bu hüküm uygulanmamakta ve memurlar hiçbir bedel ödemeden ilaç alabilmekteydiler. Ancak, 1.1.2003 tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ ile bundan sonra maaş bordrolarında %20 İlaç Katılım Payı adlı bir sütun oluşturulup, kesintiler direkt maaştan yapılacak. Ayrıntılar için tıklayın.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Lojman Kira Zammında İndirim Yapıldı
Hükümet bir süre önce 15 Aralık 2002 tarihinden geçerli olmak üzere lojman kiralarına %200, yakıt bedellerine de % 50 zam uygulanmasına karar verilmişti. Lojman kiralarında bugüne kadar yapılan en büyük zam olan bu oranlar, hem sendikalar tarafından hem de lojmanda oturanlar tarafından tepki ile karşılanmıştı. Bu gelişmeler üzerine yeni iktidar, illere göre değişen oranlarda indirim uygulamasına gitti. Ayrıntılar için tıklayın.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
ÖSYM Başkanlığını Yürüten Fethi TOKER'in Görevine Son Verildi
İki hafta önce ÖSYM Başkanlığını yürüten sayın Fethi TOKER'in usulsüz bir şekilde çalıştırıldığını açıklamış ve bu konuya ilişkin hukuki dayanaklarımızı açıklamıştık. Edindiğimiz bilgilere göre, yayınımız üzerine ÖSYM Başkanı hakkında işlem yapılmasına karar verilmiş ve konunun Başbakanlık Teftiş Kuruluna havale edilmesine karar verilmişti. Bu gelişmeler üzerine YÖK Başkanı tarafından Sayın TOKER'in görevine son verildi ve yerine Sayın Prof. Dr. Savaş Küçükyavuz atandı.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
KPSS-SB Sınavına göre Ö.S.Y.M. tarafından yerleştirme işlemi sonucu atanmaya hak kazanalardan istenen belgeler
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Kadro Karşılığı sözleşmeli personel uygulaması kaldırılacak, norm kadro uygulaması yaygınlaşacak
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Lojman Kiralarına Yapılan Zamla İlgili Eleştiler
AK Parti hükümeti tarafından lojman kiralarına yapılan %200'lük zam büyük eleştirilere yol açtı. Bu çerçevede davalarda açıldı. Son yılların en büyük zammı olan bu uygulama hakkındaki eleştirilere sitemizce yer verilmesinin uygun olacağını düşündük. Bu çerçevede KESK'e bağlı Yapı-Yol Sen tarafından yapılan açıklamayı yayınlıyoruz.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Askeri Kurumlar da Objektif Kıstaslarla Memur Almalıdırlar
Dün itibariyle hem Genelkurmay Başkanlığının hem de Milli Savunma Bakanlığının memur alım ilanları yayınlandı. Bu ilanlara DMS, KMS veya KPSS sınavına girmiş olanlar başvurabilecek. Ancak, ilanda başvurular alındıktan sonra sözlü veya uygulamalı bir sınav yapılacağı belirtilmektedir. Daha önce subjektif değerlendirmelere yol açtığı için kaldırılan sözlü sınav uygulamasının toplumda güvenilirliği en fazla olan askeri kurumlarca yeniden getirilmesi uygun değildir. Bu nedenle bu sınavın bir an önce durdurulması gerekmektedir. Ayrıntılar için tıklayın.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Askeri Kurumların Memur Alımları
Bugün itibariyle hem Genelkurmay Başkanlığının hem de Milli Savunma Bakanlığının memur alım ilanları yayınlandı. Bu ilanlara DMS, KMS ve KPSS sınavına girmiş olanlar başvurabilecek. Ancak, ilanda sadece memur olarak çalışanların veya daha önce memur olarak çalışmış olanların başvuruda bulunabileceği belirtilmiştir. Biz memurlar.NET olarak bu şekildeki alımın, yüzbinlerce memur adayının bulunduğu bir ortamda uygun olmadığını düşünmekteyiz. Ayrıntılar için tıklayın.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Lojman zammı yargıda
 
 
15 Nisan 2003 00:00
KPSS-SB Boş Kadroları
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Milli Eğitim Bakanı Erkan MUMCU'nun açıklamaları
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Özel Tahsisli Lojman Uygulaması Sınırlandı
Bir önceki hükümet tarafından 1998 yılında Yargı organları Başkanlıkları ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Danıştay Başsavcılığı ve Başbakanlık müsteşarlığı görevlerini yapmakta iken bu görevlerinden emekli olanlara da özel kamu konutu tahsisi yapılmasına karar verildi. Ancak, yeni hükümet lojman kiralarına yaptığı zamdan sonra şimdi de bu uygulama son verdi. Ayrıntılar için tıklayın.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Yabancı Dil Tazminatı Miktarlarının Tespitine İlişkin Esaslar
KPDS Tazminatı ödemelerinde temel alınan 540 sayılı KHK'nın ilgili maddesi ve "Yabancı Dil Tazminatı Miktarlarının Tespitine İlişkin Esaslar" için tıklayınız.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Değişiklik Çerçevesinde Yeni Bir Analiz: "Kimler İngilizce Öğretmeni Olabilir?"
340 nolu Talim ve Terbiye Kurulu Kararında 31.03.2003 tarihinde yapılan değişiklik ile öğretmen atamalarındaki usulde önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden birisi de İngilizce öğretmenliğine yapılacak atamalarda gerçekleşmiştir. Yapılan değişiklik ile İngilizce Öğretmenliği Sertifikası ve KPDS sınavı, İngilizce öğretmenliğine yapılacak atamalarda çok önemli bir noktaya getirilmiştir. Konuya ilişkin olarak hazırladığımız dosyayı görmek için tıklayın.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Kimler İngilizce Öğretmeni Olabilir?
340 nolu Talim ve Terbiye Kurulu Kararında 31.03.2003 tarihinde yapılan değişiklik ile öğretmen atamalarındaki usulde önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden birisi de İngilizce öğretmenliğine yapılacak atamalarda gerçekleşmiştir. Yapılan değişiklik ile İngilizce Öğretmenliği Sertifikası ve KPDS sınavı, İngilizce öğretmenliğine yapılacak atamalarda çok önemli bir noktaya getirilmiştir. Konuya ilişkin olarak hazırladığımız dosyayı görmek için tıklayın.
 
«223224225226227228229230231232233234235
SON HABERLER
23:36 - Bugün başladı! Alkol kontrolünde uyuşturucu testi23:30 - Kadın muhtar sonunda pes etti, binayı boşalttı23:23 - Çiftçiler gelişen teknolojiye ayak uyduruyor23:18 - Bayburt Belediyesi'nin de borcu açıkladı23:13 - Mezuniyetinden bir gün önce ölen üniversiteliye doğum günü23:08 - Mersin'de sulama kanalına düşen çocuk boğuldu23:03 - İBB o personelin görevine son verdi22:57 - Emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere denetim22:52 - Rize'nin gizli kalmış şelaleleri ziyaretçilerini bekliyor22:47 - Şehit Eren Bülbül'ün adı yerli ve milli SİHA'ya verildi
22:42 - İmamoğlu: Trol belediye çalışanları istemiyoruz22:37 - 'ALO 191' 200 bin çağrıya yanıt verdi22:32 - Hacı adayları 'sıfır atık' bilinciyle ibadet edecek22:27 - 'Çivisiz cami' yıllara meydan okuyor22:22 - 'RTÜK denetim için yapay zekayı kullanıyor'22:17 - Salep soğanı toplayan kişiye 60 bin 163 lira ceza22:12 - Yücel Seçkiner son yolculuğuna uğurlandı22:07 - Akdeniz Üniversitesinin ilk Çinli mezunu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
23 Haziran 2019 İstanbul BBB seçim sonuçlarını nasıl buldunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam