1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Medya'dan Haberler \ Yasama ve Yürütme

Yasama ve Yürütme

 
24 Aralık 2003 07:14
YÖK taslağında, devlet üniversitelerine, bünyelerindeki vakıflar aracılığıyla özel üniversite kurma imkanı getiriliyor.
 
 
23 Aralık 2003 16:49
Sağlık Bakanlığınca hazırlanan yeni "Tıpta Uzmanlık Tüzüğü Tasarısı"nın genel ve madde gerekçeleri ile resmi yazı metinleri
 
 
23 Aralık 2003 13:45
Maliye Bakanlığı İle DPB'nin Açıktan Atamalardaki İzin Yetkisi Kaldırılıyor
 
 
23 Aralık 2003 11:36
Sağlık Bakanlığınca hazırlanan yeni "Tıpta Uzmanlık Tüzüğü Tasarısı" metni
 
 
23 Aralık 2003 07:40
Vergi idaresini özerk yapıya kavuşturacak başkanlık sistemine geçişi öngören yasa tasarısı yılın ilk aylarında Meclis'e sunulacak.
 
 
23 Aralık 2003 07:37
ÜAK tarafından hazırlanan YÖK Yasa Taslağı, hükümet tarafından kabul edilirse YÖK Başkanı Teziç yaş haddinden emekli olacak.
 
 
22 Aralık 2003 21:49
Cumhurbaşkanı Sezer TÜBİTAK Kanun'a Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun''u onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.
 
 
22 Aralık 2003 18:36
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.. Kamu Yönetimi Yasa Tasarısı, Meclis'e gönderiliyor
 
 
22 Aralık 2003 07:21
Hükümet, YÖK Kanunu'nda yapılacak değişiklikler için YÖK Başkanı Erdoğan Teziç'in getireceği önerileri bekliyor.
 
 
22 Aralık 2003 07:19
Meclis Bütçe görüşmelerinin ardından başta Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı olmak üzere diğer reform yasalarını görüşmeye başlayacak.
 
 
20 Aralık 2003 12:50
Üniversitelerin hazırladığı Yükseköğretim Yasa Taslağı neler getiriyor?
 
 
20 Aralık 2003 12:46
Kamu yönetimi temel kanun tasarısı yarın Meclis'e gönderiliyor
 
 
20 Aralık 2003 08:41
Hükümet, Milli Egitim Bakanı Hüseyin Çelik'in daha önce "rafa kaldırdık" dedigi YÖK yasa taslagını yeniden düzenledi.
 
 
20 Aralık 2003 08:38
ÜYK'nin hazırladığı YÖK Yasa Tasari Taslagi'nda meslek lisesi ögrencilerine uygulanan katsayı probleminin ortadan kalkması gibi konular yine YÖK'ün inisiyatifine bırakılıyor.
 
 
20 Aralık 2003 08:31
Bir girişimci, kurduğu sekiz kişilik ekiple vergi iade zarflarının Vergi Usul Kanunları'na uygun olarak doldurulmasına yönelik bir hizmet başlattı.
 
 
20 Aralık 2003 08:29
Üst kurulları Sayıştay denetimine açan ve üye sayılarını eşitleyen yasal düzenlemeye son şekli verildi.
 
 
19 Aralık 2003 10:51
Anayasa Mahkemesi'nin, Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunu İdari Hakimlerin Avukatlık yapamayacağına ilişkin kararının gerekçesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
 
19 Aralık 2003 10:47
Başbakanlıkta reform için Kamu Reformu'nun yasalaşmasının zorunlu olması nedeniyle, daha küçük bir Başbakanlık hedefleyen proje şimdilik bekletmeye alındı.
 
 
19 Aralık 2003 07:15
İmarzede Yargıtay üyeleri, Meclis'e ve Cumhurbaşkanlığı'na gönderdikleri mektupta, haklarını aramak için AİHM'e başvuracaklarını belirttiler.
 
 
18 Aralık 2003 06:56
YÖK Başkanı Erdoğan Teziç, 26 Aralık Cuma günü YÖK yasa taslağı için Rektörler Komitesi'ni toplama kararı aldı.
 
 
17 Aralık 2003 23:23
340 beldenin köy haline dönmesini ve nüfusu 2 binin altına düşen belde belediyeleri kaldırılmasını öngören yasa teklifi TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edildi
 
 
17 Aralık 2003 01:24
Türk Ceza Kanununda yapılacak köklü değişiklikler ile özel af ile cezanın infazı ortadan kalkacak, ancak hak yoksunlukları ile diğer etkileri devam edecek
 
 
16 Aralık 2003 14:51
MEB, özellikle yerleşik demokrasi bilincinin oluşması ve oy kullanma kültürünün aşılanması amacıyla Türkiye Öğrenci Meclisi'ne kadar varacak "Okul Meclisleri Projesi" geliştirdi.
 
 
15 Aralık 2003 15:38
Yolsuzlukla mücadelede engellerden biri olarak görülen ?ticari sır?, ?devlet sırrı? kavramları yeniden tanımlanıyor.
 
 
15 Aralık 2003 10:45
Kamu Yönetimi Temel Yasası, teftiş kurullarıyla ilgili önemli değişiklikler öngörürken, kamuda bulunan denetim elemanı sayısındaki anlaşmazlık devam ediyor.
 
 
14 Aralık 2003 19:05
İcra ve İflâs Kanununda değişiklik öngören tasarı Bakanlar Kurulu tarafından Meclise sevk edildi. Tasarının tam metni için tıklayın.
 
 
14 Aralık 2003 15:05
Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediye Kanunu ve İl Özel İdareler Kanunu değişiklikleri ile belediye başkanları yeni yetki ve gelirlere kavuşacak.
 
 
14 Aralık 2003 09:18
ÜAK Komisyonu'nun hazırladığı YÖK yasa taslağı Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı taslakla büyük benzerlikler taşıyor.
 
 
14 Aralık 2003 09:12
Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediye Kanunu ve İl Özel İdareler Kanunu değişiklikleri yerel seçimden hemen sonra yürürlüğe girecek.
 
 
13 Aralık 2003 13:20
30 günlük yıllık yasal izni olan bir kamu çalışanı, idari tatillerle birlikte yılın 220 gününü çalışarak, 145 gününü ise dinlenerek geçiriyor.
 
 
13 Aralık 2003 02:13
Denetim elemanlarının ek göstergelerinde yapılan değişikliğin çıkarıldığı "Bankalar Kanunu ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı"nın TBMM'de kabul edilen son hali
 
 
12 Aralık 2003 07:19
Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üniversite öğrencilerine verdiği bursları tek elde toplayan kanun tasarısı, Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılması için Başbakanlık'a gönderildi.
 
 
12 Aralık 2003 07:13
ÜAK alt komisyonunca hükümete sunulmak üzere hazırlanan tasarı taslağı YÖK'ün var olan yetki ve görevlerinin büyük oranda tırpanlanlıyor.
 
 
12 Aralık 2003 07:11
Kamu vakıflarıyla ilgili tasarı hakkında bilgi veren Vakıflar Genel Müdürü Yusuf Beyazıt, 'Kamu hizmeti görmenin karşılığı zorunlu bağışa dönmüş' dedi.
 
 
12 Aralık 2003 00:58
Vergide enflasyon muhasebesi sistemini getiren yasa tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bazı değişikliklerle kabul edildi.
 
 
12 Aralık 2003 00:56
Büyükşehirlere ilişkin yeni düzenleme TBMM'de kabul edildi.
 
 
11 Aralık 2003 23:58
Bazı denetim elemanlarının ek göstergelerini artıran ve kamu oyunda büyük infial uyandıran düzenleme Meclis Genel Kurulunda Tasarıdan çıkartıldı.
 
 
11 Aralık 2003 16:32
Mali konularda denetim yetkisine haiz kamu personelinin özlük haklarında düzenleme yapan ve TBMM Genel Kurulunda kabul edilen "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu"nun tam metni
 
 
11 Aralık 2003 10:21
Kamuda mali yönetimi ve kontrolü yeniden düzenleyen yasa tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
 
 
11 Aralık 2003 10:07
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Tasarısı, milletvekillerinin etikte anlaşamaması nedeniyle alt komisyona havale edildi.
 
 
11 Aralık 2003 07:20
Devlet kamuda küçülme adına ilk adımını Meclis lojmanlarını satışa çıkararak yaparken bunu sosyal tesislerin satışı izliyor.
 
 
11 Aralık 2003 07:18
YÖK Başkanı Teziç: Hükümet bize YÖK taslağı konusunda zaman tanısın. Sürtüşmelere karşıyız. Türban üniversitelerin sorunu değil
 
 
10 Aralık 2003 23:59
Veto edilen ve TÜBİTAK Başkanı ile Kurul üyelerinin bir defaya mahsus Başbakan'ın teklifi ile atanmasını öngören "TÜBİTAK Yasası" Meclis'te aynen kabul edildi.
 
 
10 Aralık 2003 18:01
Bütçe, Muhasebat, Gelirler ve Milli Emlak Kontrolörleri Dernekleri, denetim elemanlarına ilişkin değişikliğin 200 kişiyi kapsadığını açıkladı
 
 
10 Aralık 2003 17:58
KESK üyesi memurlar, Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı'nı Aksaray ve Kartal'da düzenlenen eylemlerle protesto etti.
 
 
10 Aralık 2003 17:32
Denetim elemanlarının özlük haklarında düzenleme yapan "Bankalar Kanunu İle Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı" metni
 
 
10 Aralık 2003 12:26
Bakanlık Müfettişleri, ek gösterge artışı geçerse, 300 milyon TL zam alabilecek. Emekli maaşlarında ise müfettiş, maliye uzmanı ve murâkıpları için ise bu meblâğ 1 milyar lirayı da aşabilecek
 
 
10 Aralık 2003 12:19
Hükümet, Kamu Yönetimi Reformu'nun ikinci ayağı olan Yerel Yönetimler Reformu'na son şeklini veriyor.
 
 
10 Aralık 2003 07:22
KESK, Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı ve 2004 yılı bütçesini protesto için bugün Türkiye çapında vizite eylemi yapacak.
 
 
09 Aralık 2003 19:58
Diyanet İşleri Başkanının Cumhurbaşkanı Sezer ile yaptığı görüşmenin ardından Kur`an kursları ile ilgili düzenleme geri çekildi
 
«121122123124125126127128129130131132133
ANKET
Sizce, Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarılmalı mı?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam