1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Medya'dan Haberler \ Yasama ve Yürütme

Yasama ve Yürütme

 
21 Eylül 2003 12:18
Taşıt vergilerinde adaletsiz sistem değişiyor, yeni vergide, ağırlık ve yaş değil, kasko değeri dikkate alınacak
 
 
20 Eylül 2003 22:15
YÖK Yasası'nı eleştiren Kemal Alemdaroğlu'nun iddialarına sert yanıt veren Çelik: Kimse kendisine Cumhuriyetin bekçisi gibi bir rol vermesin
 
 
20 Eylül 2003 16:46
Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması çalışmalarında, ilk etapta kamu hizmetlerinin yüzde 40'ının yerel yönetimlerce, yüzde 60'ının da merkezi yönetimce yapılmasına çalışıldığı bildirildi.
 
 
20 Eylül 2003 12:30
Adalet Bakanlığı'nın hazırladığını tasarıya göre, Maliye, batık banka patronlarının mallarını satabilecek, Hazine avukatları savcılara benzer yetkilerle donatılacak
 
 
20 Eylül 2003 12:25
Uzun süredir beklenen ve yabancı yatırımların gelişinde temel koşullar arasında sayılan Enflasyon Muhasebesi Yasa Tasarısı, Meclis'e sunuldu.
 
 
20 Eylül 2003 08:35
Devlet, kapısına gelen vatandaşa daha sıcak davranmanın yollarını arıyor. Hazırlanan Tasarısı ile memurların vatandaşa hukukî yardım yapması zorunlu hale getiriliyor.
 
 
19 Eylül 2003 14:02
Üniversite Öğretim Üyeleri Derneğinin, alternatif YÖK Yasa taslağının tam metni için tıklayın.
 
 
19 Eylül 2003 13:33
Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği, YÖK tartışmalarına yeni bir yasa taslağı hazırlayarak katıldı. Derneğin Başkanı Erdin, 'Ne YÖK'e, ne de iktidara mahkûm olmak istiyoruz' dedi
 
 
19 Eylül 2003 11:02
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelge ile üst kurullar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve belediyelerde kurum içi naklen veya açıktan atama yasağı kaldırıldı.
 
 
19 Eylül 2003 09:40
YÖK Başkanı Kemal Gürüzün görevden ayrılması kesinleşiyor.
 
 
18 Eylül 2003 15:08
Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanı Azim Öztürk, "Bu ülkede kamuda sadece memur, işçi ve sözleşmeli personel için maaş bordrosu yapıldığı bilinir. Ama Türkiye'de tam 131 farklı bordro düzenleniyor"
 
 
18 Eylül 2003 11:27
YÖK üyesi Prof. Dr. Türkan Saylan, YÖK Genel Kurulu'nun bu ay yapılması gereken toplantısında Gürüz'ün istifasını isteyeceğini söyledi.
 
 
17 Eylül 2003 11:27
Başbakan Erdoğan, Rektörlerle 22 Eylül'de yeniden bir araya gelineceğini söyledi
 
 
17 Eylül 2003 11:22
Genelkurmay Başkanlığının YÖK yasa taslağında karşı çıktığı maddeler bugün basında yer aldı
 
 
17 Eylül 2003 09:07
5 yıldır Köşk'te oturan Sezer, veto hakkını 20 kez kullandı. Evren ise 7 yılda 27 yasayı iade etti
 
 
17 Eylül 2003 08:59
Başbakanlık Başdanışmanı Ömer Dinçer, üst kurulların bütçelerinin denetiminin Sayıştay ve TBMM tarafından yapılması konusunda uzlaşmaya varıldığını söyledi.
 
 
15 Eylül 2003 18:12
Üst kurul başkanları, yeni yasa taslağını görüşmek üzere ikinci kez toplanacak
 
 
14 Eylül 2003 19:32
Genelkurmay, basında çıkan haberler üzerine Orgeneral Yalman ve Gürüz arasında geçen görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu
 
 
14 Eylül 2003 19:26
Başeskioğlu, belirli bir geçiş dönemi içerisinde, sosyal güvenlik kurumları arasındaki norm ve standart birliğini sağlayarak, tek bir emeklilik rejiminin kurulmasını gerçekleştireceklerini açıkladı
 
 
14 Eylül 2003 19:20
DPT tarafından hazırlanarak hükümete sunulan raporda, memurlar eliyle görülmesi gereken asli ve sürekli kamu hizmetlerinin belediyelerce işçilere, hatta bazen geçici işçilere yaptırıldığı ifade ediliy
 
 
12:10
14 Eylül 2003
Mevcut YÖK Sisteminde Her Şey Kariyer ve Liyakat İlkeleri Gözardı Edilerek Yürütülmektedir
 
 
14 Eylül 2003 11:45
Devlet memurlarına ücretsiz dil öğrenme olanağı sağlayan Yabancı Diller Eğitim Merkezi, verimsiz olduğu gerekçesiyle kapatılıyor
 
 
13 Eylül 2003 23:54
Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Kadir Erdin, ''Sayın Gürüz'ün YÖK'ün başında kaldığı her gün, yükseköğretimimiz için bir kayıptır."
 
 
13 Eylül 2003 06:55
Hazırlanan tasarıya göre, rüşvet vermeyi düşünmek, adam kayırmak, ekonomik hayatı zarara sokmak, yolsuzluğa şahit olup ihbar etmemek, DGM'lik bir suç olarak tanımlandı
 
 
11 Eylül 2003 09:41
YÖK Başkanı Gürüz ve bazı Rektörler, YÖK tasarısına destek için Kara Kuvvetleri Komutanını ziyaret etti
 
 
11 Eylül 2003 09:36
Ülkenin kanayan yarası yolsuzluklara neşter vuracak yasa taslağının çalışması tamamlandı. İhbarcılara para ödülü verilecek. Kamu görevlileri terfi ettirilecek
 
 
11 Eylül 2003 09:31
19 Ağustos 2003 tarihli Üniversitelerarası Kurul'da masaya yatırılan YÖK taslağına ilişkin toplantı notları basına sızdı
 
 
10 Eylül 2003 06:37
ASO Başkanı Zafer Çağlayan, son aylarda gerçekleşen yasal değişikliklere rağmen, Türkiye'de ??bürokratik diktatörlük hegemonyasının sürdüğünü'' söyledi.
 
 
09 Eylül 2003 09:02
Çelik: ''YÖK yasası bu yasama yılının başında TBMM'ye gelecek''
 
 
08 Eylül 2003 23:10
Rektörler, Otoritelerinin Gitmesinden Endişe Ediyorlar
YÖK Taslağı'na destek veren Hatipoğlu, üniversitelerin 'holdinge' dönüştüğünü belirterek rektörlerin sahip oldukları bu gücü kaybetmemek için taslağa karşı çıktıklarını söyledi.Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından hazırlanan YÖK Kanunu Taslağı'na öğretim üyelerinden destek geldi. Taslağın, üniversitelerin demokratikleşmesi ve akademik özlemler açısından çok önemli olduğunu belirten Tüm Öğretim Üyeleri Derneği Genel Başkanı Tahir Hatipoğlu, "Tasarıdan rahatsız olanlar 100 kişiyi bile bulmaz. Üniversite öğretim üyelerinin yüzde 90'ı hazırlanan tasarıdan memnun. Memnun olmayanlar ise mevcut güçlerini kaybedecekleri endişesi ile böyle davranıyorlar" dedi. Hatipoğlu'nun açıklamalarını okumak için tıklayın.
 
 
05 Eylül 2003 11:27
Yerel yönetimler yasası seçimlerden önce çıkacak.
 
 
04 Eylül 2003 17:54
Başbakan Erdoğan: Cumhurbaşkanının yetkilerinin kısıtlanması konusunda bir hazırlıklarının olmadığını açıkladı
 
 
04 Eylül 2003 17:51
Milli Eğitim Bakanı Çelik, Yükseköğretim taslağına ilişkin eleştirileri cevapladı
 
 
04 Eylül 2003 12:10
Üst Kurulların yetkilileri, ''Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Taslağı''na görüş ve eleştirileri alınmak üzere bugün toplantıya davet edildi.
 
 
03 Eylül 2003 09:27
Yeni yasa tasarısına göre, denetime baskı yapana hapis cezası geliyor. Denetim elemanları görevden alınamayacak. Denetimsiz yer kalmayacak ve mükerrer denetimler engellenecek
 
 
02 Eylül 2003 16:34
Bakan Akdağ, ''Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde artık lise mezunu hemşire, ebe, yardımcı sağlık personeli kabul edilmeyecek. Bu nedenle Sağlık Meslek Liseleri MEB'e devredilecek"
 
 
01 Eylül 2003 09:52
Yerel Yönetimler yasa tasarısı Meclise sunulacak
 
 
31 Ağustos 2003 14:26
Adalet Bakanlığı, devletin idari yapısını tümüyle değiştirecek düzenlemeler getiren İdari Usul Yasa Tasarısını tamamladı
 
 
29 Ağustos 2003 10:07
Hazırlanan yeni tasarı ile gıda hizmetlerindeki yetki ve 500 çevre sağlığı teknisyeni Tarım ve Köyişleri Bakanlığına devrediliyor.
 
 
28 Ağustos 2003 16:43
YÖK Sultanlığı Kamuoyunu Yanıltıyor
Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve YÖK'ü yeniden yapılanmayı öngören taslak eleştirilebilir hükümler içermesine rağmen genel olarak üniversitelerin demokratikleşmesi yönünde olumlu bir adımdır. Ancak; Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet gibi gazetelerde akla mantığa sığmayacak iddialarla kamuoyu manipüle edilmekte ve yanıltılmaktadır. Bazı başyazarlar (Oktay EKŞİ) tasarı ile 26 bin öğretim üyesinin görevini kaybedeceğini ve kadrolaşma yapılacağını dahi iddia edebilmektedir. Oysaki tüm öğretim üyelerinin sayısı zaten 26.029'dır. İdari görevleri, YÖK veya Rektörler tarafından bizzat atandıkları için sona erecek öğretim üyeleri de, bu türden tüm görevlere seçim esası getirildiği için en çok oyu almaları halinde yeniden seçilebileceklerdir. Konuya ilişkin MEB Müsteşar Yardımcısı Şaban Şimşek'in açıklamlarını okumak için tıklayın.
 
 
28 Ağustos 2003 12:00
Petrol Piyasası Düzenleme Kurumu ve Kurulu adıyla yeni bir üst kurul kuruluyor.
 
 
26 Ağustos 2003 06:38
Hükümetin talimatı üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü, Yolsuzluk Suçu ve Bu Suçla Mücadele Kanun Tasarısı hazırladı.
 
 
25 Ağustos 2003 08:53
KESK'in Cumartesi günkü eyleminde çok sayıda yaralının tedavisi sürerken, 7 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
 
 
25 Ağustos 2003 08:47
MEB Müsteşarı Birinci, Hürriyet başyazarı Oktay Ekşi'nin YÖK taslağı ile üniversitelerde 25 bin akademik personelin görevinden olacağını yönündeki iddiasının gülünç olduğunu söyledi
 
 
20 Ağustos 2003 17:22
Ankara Valiliği, KESK'in Kızılay Meydanı'nda eylem yapamayacağını, eylem girişiminde yasal gerekliliklerin yerine getirileceğini bildirdi.
 
 
20 Ağustos 2003 14:45
Şiddet ve disiplinsiz davranışların ilköğretimlere kadar yayılması üzerine, MEB, okul yönetimi ve öğretmenleri güçlendiren yeni bir yönetmelik hazırladı.
 
 
19 Ağustos 2003 18:02
Üniversitelerarası Kurul kararına, 'tasfiye edilme korkusu' damgasını vurdu. Eleştiriler, savunma aracı konumuna indirgenen Atatürk İlkeleri üzerinden yapıldı
 
 
19 Ağustos 2003 11:02
Maliye Bakanlığı, emekli üst düzey bürokratları, fahri vergi müfettişi yapmaya hazırlanıyor.
 
 
19 Ağustos 2003 10:55
Cumhurbaşkanı Sezer'in 'istemediği' yetkileri geri alınacak
 
 
18 Ağustos 2003 13:49
Meclis 2-B için yeniden toplanırsa YÖK değişikliği de gündeme gelecek
 
«121122123124125126127128129130131132133
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Bir acil durum halinde, mahallenizdeki toplanma alanlarının neresi olduğunu biliyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam