1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Medya'dan Haberler \ Yasama ve Yürütme

Yasama ve Yürütme

 
14 Ağustos 2003 14:59
Cumhurbaşkanı Sezer, Kamu İhale Yasası`nı onayladı
 
 
14 Ağustos 2003 14:55
Devlet Bakanı Ali Babaca: Memur zammı 2004 bütçesine göre yapılacak
 
 
11 Ağustos 2003 06:01
MİT, sözleşmeli koruma güvenlik görevlisi alabilmek için Sezer'in Kanunu onaylamasını bekliyor.
 
 
09 Ağustos 2003 20:07
Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, meclis açıldığında ilk çıkarılacak yasaların başında YÖK Yasası'nın geleceğini söyledi.
 
 
06 Ağustos 2003 17:54
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
 
 
06 Ağustos 2003 14:35
Kamu Denetimi Temel Kanun Tasarısı Taslağı
Sitemizce bir gazeteden alınan Denetim Hizmetleri Sınıfında yapılacak değişikliğe ilişkin haber ve bu habere site ziyaretçilerinin gösterdiği tepkiler, sitemizde manşet haber olarak yer almıştır. Yine, konuya ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler önemine binaen sitemizce manşet haber olarak sizlere yansıtılmıştır. Bugün ise bir site ziyaretçimiz tarafından bizlere gönderilen "Kamu Denetimi Temel Kanun Tasarısı Taslağı"nın tüm metnini yayınlıyoruz. Bu taslak, Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından hazırlanarak, görüş alınmak üzere Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünce ilgili kurumlara gönderilmiştir. Tasarının tüm metnini görmek için tıklayın.
 
 
05 Ağustos 2003 06:39
Kişisel Verileri Koruma Yasa Taslağı hükümete gönderiliyor. Yasadışı fişlemeye ?3 milyar ve 1.5 yıl hapis' cezası.
 
 
04 Ağustos 2003 06:11
Üst kurullar çerçeve yasa tasarısı taslağı ile kurul üyelerinin yeni baştan değişimine imkan sağlanıyor.
 
 
02 Ağustos 2003 21:09
AKP Hükümeti TBMM'nin 22. Dönem Birinci Yasama Yılında tam 606 saat çalıştı ve 206 adet yasa çıkardı.
 
 
02 Ağustos 2003 06:09
Üst kurulların yeniden yapılandırılması ile ilgili hazırlanan ve ekim ayında Meclis'e sunulması planlanan tasarının ayrıntıları belli olmaya başladı
 
 
01 Ağustos 2003 08:49
Anayasa Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararı verdiği Bütçe Kanunu'ndaki hükümlerin yerine hazırlanan yasa tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
 
 
01 Ağustos 2003 08:44
Özelleştirme borçlarının yeniden yapılandırılması ve kurumların bazı koşullarda değerinin altında satılması için yetki veren yasa, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
 
 
31 Temmuz 2003 10:14
Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunlarında değişiklik yapan 51 maddelik Kanun değişikliği taslağı Meclis Genel Kurulunda kabul edildi. Kanunun tam metnini görmek için tıklayın
 
 
31 Temmuz 2003 06:15
Türkiye'nin en büyük KİT'leri arasında gösterilen 4 bin 346 kişinin çalıştığı Meclis, kendi içinde yeni bir KİT daha yarattı.
 
 
30 Temmuz 2003 23:23
AB'ye uyum paketlerinin 7'ncisi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
 
 
30 Temmuz 2003 16:48
TBMM KİT Komisyonu, 18 kamu iktisadi teşebbüsü hakkındaki raporların işlem yapılmak üzere Meclis Başkanlığı tarafından cumhuriyet savcılıklarına iletileceğini açıkladı.
 
 
29 Temmuz 2003 17:12
SSK'nın yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
 
 
29 Temmuz 2003 06:01
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve önemli düzenlemeler içeren kanun tasarısının tam metnini görmek için tıklayın.
 
 
28 Temmuz 2003 16:39
Meclis, Cuma gününe kadar 13 tasarıyı yasalaştıracak.
 
 
28 Temmuz 2003 06:17
İş Kanunu ile personel sayısı 50'nin üzerinde olan işyerlerine, yüzde 3 oranında sakat ve özürlü alma zorunluluğu koyan devletin kendisi bu kurala uymuyor.
 
 
26 Temmuz 2003 00:23
Maliye Bakanlığının Yeni Kanun Tasarısı
Bilindiği üzere, 2003 yılı Mali Bütçe Kanununun bir çok hükmü hakkında Anayasa Mahkemesince yürürlüğün durdurulması kararı verilmiştir. Maliye politikasını bu hükümler üzerine kuran Maliye Bakanlığı, bu karar üzerine yürürlüğü durdurulan maddeleri ilgili Kanunlarda değişiklik yapacak şekilde yeniden hazırladı. Tasarıya göre harcırah verilmemesi yönündeki düzenleme 6245 sayılı Harcırah Kanununa eklenmektedir. Yine, yapılacak düzenleme ile vekillik müessesinde önemli değişiklikler öngörülmektedir. Ayrıca, denetim elemanlarının gündelikleri tasarı ile arttırılmaktadır. Tasarının tüm hali henüz elimize geçmediğinden şu an için medyaya yansıyan haberleri yayınlıyoruz. Konuya ilişkin ayrıntılı haber metnini görmek için tıklayın.
 
 
25 Temmuz 2003 22:41
657 sayılı Kanunun 36'ncı maddesinde Denetim Hizmetleri Sınıfı teşkil eden tasarının tüm metnini görmek için tıklayın.
 
 
25 Temmuz 2003 14:02
2003 mali yılı Bütçe Kanunu hükümlerini yeniden düzenleyerek ilgili kanunlara ekleyen yasa tasarısı, TBMM´ye sunuldu. Tasarı, milletvekili lojmanlarının satışında Maliye Bakanı´nı yetkili kılıyor.
 
 
25 Temmuz 2003 11:11
İzmirli devlet memuru, TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurarak ??sıfır yaş evlat edinen'' çalışan anne ve babalara da ücretli izin hakkı verilmesini istedi.
 
 
23 Temmuz 2003 22:53
SSK Yasa tasarısı Komisyon'da kabul edildi
 
 
23 Temmuz 2003 05:36
Kamu mali yönetim ve kontrol kanunu taslağı, Maliye Bakanlığı ile DPT ve Hazine arasındaki yetki kavgası devam etiğinden Meclis'e sevk edilemedi
 
 
22 Temmuz 2003 05:49
Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu, BDDK ve TMSF'yi denetleyebilecek "Süper Kurul" oluşturulması önerisini Meclis'e götürecek.
 
 
21 Temmuz 2003 13:21
Devlet yeniden yapılanıyor: Milli Eğitim ve Sağlık başta olmak üzere icracı bakanlıkların hepsinin taşra teşkilatlarıil özel idarelerine devredilecek
 
 
21 Temmuz 2003 12:49
Kamu kuruluşlarının mali hizmetlerle ilgili birimlerinde görev alacak üst düzey personel, Bakanlığın Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı tarafından eğitilecek.
 
 
21 Temmuz 2003 12:44
Bilgi Edinme Hakkı Yasa Tasarısında değişiklik: Devlet sırrına karşı vatandaşa mahkeme yolu açılıyor
 
 
20 Temmuz 2003 22:58
Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı bürokrasiyi arttıracak
 
 
18 Temmuz 2003 17:49
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı kurulmasına imkan veren Kanun Tasarısı Meclise sevk edildi. Tasarının tam metnini okumak için tıklayınız.
 
 
17 Temmuz 2003 21:26
Konut müsteşarlığının kaldırılmasına ilişkin kanun taslağı Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
 
 
17 Temmuz 2003 21:24
Maliye Bakanlığı: Anayasa Mahkemesi'nden dönen bütçenin kanun taslağı hazır, Başbakanlığa gönderilecek
 
 
17 Temmuz 2003 15:25
Kamu İhale Kanununda önemli değişiklikler öngören Kanun Tasarısının tam metnini ve gerekçesini okumak için tıklayınız.
 
 
17 Temmuz 2003 05:51
TBMM Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu, "BDDK ile Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'nun , batık 6 bankaya zamanında müdahale etmemesi yüzünden Devletin uğradığı zarar 2.5 katrilyon lira"
 
 
17 Temmuz 2003 05:48
Genelkurmay dahil bütün devlet kurumlarının parasal işleri Meclis denetimine alınıyor. Denetim için Sayıştay da devreye girebilecek
 
 
16 Temmuz 2003 23:43
Sosyal Güvenlik Kurumlarının tek çatı altında toplanmasının ilk adımı atıldı
 
 
15 Temmuz 2003 21:59
Üniversitelerarası Kurul üyelerine görüş alınması için gönderilen "YÖK Yasa Tasarısının" tam metni
 
 
15 Temmuz 2003 13:28
YÖK yasa tasarısı yeni yasama yılında Meclis gündemine gelecek
 
 
13 Temmuz 2003 14:57
Bazı Bakanlıkların sadece kendi personeline özel zam öngören Kanun değişikliklerini Meclisten geçirmesi memurlar arasında tepki görüyor
 
 
13 Temmuz 2003 14:47
Özelleştirilen Kurumlardaki Personelin (İFP) Nakliyle İlgili Çok Önemli Düzenlemeler
Özelleştirilen kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakli Devlet Personel Başkanlığınca, 4046 sayılı Kanunun 22'nci maddesine göre yapılmaktadır. Hükümet tarafından hazırlanan ve 10.7.2003 tarihinde TBMM'ye sevk edilen yeni değişikliğin taslağında bu tür nakillerde önemli değişiklikler yapılmaktadır. Fark tazminatı ve nakil dolaysıyla açılan davalar da olmak üzere bugüne kadar ortaya çıkan sorunları çözüme kavuşturacak olan ama sitemize göre bazı eksiklikleri de bulunan bu konuya ilişkin olarak sitemiz Uzmanlarınca hazırlanan dosyayı görmek için tıklayın.
 
 
12 Temmuz 2003 08:04
Üst kurullarda denetimi sağlamak amacıyla hazırlanan Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Kuruluş ve Görev Esasları hakkında kanun tasarısı son şeklini aldı.
 
 
11 Temmuz 2003 17:36
Yüksek lisans yapmadan doktora yapılmasına imkan sağlayan değişikliğin de yer aldığı yeni YÖK tasarısı taslağı gelecek yıla kaldı
 
 
10 Temmuz 2003 22:00
Özelleştirilen kurumlardan diğer kamu kurumlarına nakillerde yaşanan problemleri çözümleyecek olan Kanun tasarısı TBMM'ye sunuldu
 
 
10 Temmuz 2003 21:53
Milli Eğitim Bakanı Çelik: YÖK Yasa Tasarısı taslağı gelecek yıla kalabilir
 
 
10 Temmuz 2003 14:59
Yeni TRT Genel Müdürü adaylarının halen görevde bulunan RTÜK üyelerince belirlenmesine olanak sağlayan yasa tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
 
 
09 Temmuz 2003 23:56
Üniversitelerarası Kurul'un YÖK taslağına katkıda bulunmak istemesi üzerine Başbakan Erdoğan YÖK tasarısını geri çektiklerini açıkladı
 
 
09 Temmuz 2003 16:39
Sosyal Sigortalar Kurumu teşkilatı kanun tasarısı, TBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu´nda kabul edildi.
 
 
09 Temmuz 2003 07:09
61 yaşını dolduranların emekliliği ile ilgili yeni düzenlemeler öngören yasa tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
 
«121122123124125126127128129130131132133
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Bir acil durum halinde, mahallenizdeki toplanma alanlarının neresi olduğunu biliyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam