[
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Medya'dan Haberler \ Yasama ve Yürütme

Yasama ve Yürütme

 
27 Haziran 2003 23:56
Başbakanlığa gönderilen Kamu İhale Yasası taslağı ile kanun kapsamı dışında olacak kuruluşlara, sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar ve bağımsız bütçeli kuruluşlar da eklendi.
 
 
27 Haziran 2003 23:31
DENETDE Başkanı Atalay Ergüven, Kamu Mali Yönetimi ve Mali Kontrol Yasa Tasarısı hakkında, 'Bu yasayla her türlü iç ve dış denetim Maliye Bakanlığı'nın kontrolüne geçecek' dedi.
 
 
26 Haziran 2003 17:37
Hükümet, Bilgi Edinme Yasa Tasarısı'nı TBMM'ye gönderdi.
 
 
25 Haziran 2003 20:40
Danıştay'ın yapısında önemli değişiklikler içeren tasarı, dün TBMM Başkanlığına sunuldu.
 
 
25 Haziran 2003 12:00
İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun Türkiye İş Kurumu olarak yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
 
 
25 Haziran 2003 08:39
Maliye Bakanlığı, Karapara Aklamanın Önlenmesine Dair Kanun'u silbaştan değiştiriyor.
 
 
20 Haziran 2003 21:58
Anayasa Mahkemesince verilen yürürlüğün durdurulması kararı üzerine kademeli sistem getirilerek yeniden düzenlenen emeklilik yaşının 61'e düşürülmesine ilişkin yeni tasarı TBMM'ye sevk edildi.
 
 
16 Haziran 2003 23:06
Yeni hazırlanan "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Tasarısı" ile kamuda ''hesap verme'' dönemi başlıyor
 
 
15 Haziran 2003 20:50
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeler hakkındaki ayrıntılar için tıklayın.
 
 
13 Haziran 2003 17:51
Anayasa Mahkemesi, Emniyet müdürlerinin zorunlu emekliliğine ilişkin yasal düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı buldu.
 
 
11 Haziran 2003 16:36
Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında kullanılmak üzere 1600 kadro ihdas edilmesine ilişkin tasarı TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
 
 
07 Haziran 2003 12:02
Eğitim seviyesi 2 yıl süreli ön lisans düzeyine yükseltilen astsubayların subaylığa geçiş koşullarını düzenleyen tasarı Meclis'e sunuldu.
 
 
07 Haziran 2003 11:59
Yeni hazırlanan Polis Personel Kanunu Tasarısı İle Emniyetteki rütbe, tayin ve terfi sistemi değiştiriliyor
 
 
07 Haziran 2003 11:56
Kamu İhale Yasasında yapılacak değişikliklere ilişkin ayrıntılar Sabah Gazetesinde yayımlandı.
 
 
31 Mayıs 2003 05:56
657 sayılı Kanunda memurların özlük hakları ile ilgili olarak önemli düzenlemeler yapılacak.
 
 
29 Mayıs 2003 13:46
Astsubayların özlük haklarında değişiklik öngören tasarı kabul edildi.
 
 
28 Mayıs 2003 10:09
Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Kamu Reformu Yasa Taslağı'nda çalışmaların son aşamaya geldiğini belirtti.
 
 
28 Mayıs 2003 10:04
YÖK Kanun Taslağı bugün Bakanlar Kurulunda görüşülecek
 
 
28 Mayıs 2003 10:00
Yüksek Öğretim Kurumu, (YÖK) Meclis'i de takmıyor
 
 
26 Mayıs 2003 08:05
Meclis İçtüzüğü'nde yapılacak değişiklikle, Dilekçe Komisyonu'na, gelen ihbar mektuplarını değerlendirme, yolsuzluk iddiaları hakkında suç duyurusunda bulunma ve soruşturma açma yetkisi veriliyor
 
 
25 Mayıs 2003 13:14
Emniyet mensupları hazırlanan yasa değişikliğine göre, 10 milyar TL'ye oturdukları dairelerin tapusuna sahip olabilecek.
 
 
22 Mayıs 2003 22:17
Anayasa Mahkemesi, TSK'dan mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan veya ilişiği kesilen subay ve astsubayların, yapılan masrafları tazminat olarak ödemelerini düzenleyen hükmü iptal etti.
 
 
20 Mayıs 2003 07:25
Kamu İhale Kanununun 41 maddesinde değişiklik yapılıyor
 
 
20 Mayıs 2003 07:21
AK Partili yaklaşık 200 milletvekili, memurlara ?bilgisayar tazminatı' verilmesi için TBMM Başkanlığına Kanun değişiklik teklifi sundu
 
 
19 Mayıs 2003 23:05
Milli Eğitim Bakanı Çelik: YÖK yasa tasarısı Haziran ayında kamuoyunun karşısında olacak
 
 
19 Mayıs 2003 09:49
SSK'nın kuruluş kanunu hala yasalaşmadığından, ihtiyaç duyulan elemanlar alınamıyor
 
 
15 Mayıs 2003 18:00
TBMM, Sağlık ve Adalet Bakanlıkları ile Vakıfbank, 10 yıl süreyle Aycell'in kurumsal abonesi oldu
 
 
15 Mayıs 2003 16:40
Vakıflar Genel Müdür Vekili Yusuf Beyazıt: Kamu vakıflarının devletin kaynaklarını kullanmaları ve vatandaştan zorunlu bağış toplamaları yasaklanıyor
 
 
15 Mayıs 2003 16:30
CHP, 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun toplam 15 maddesinin iptali ve 11'inin de yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu
 
 
13 Mayıs 2003 09:25
Başbakan Yardımcısı Şahin, zorunlu bağışın son bulması için yeni bir yasa taslağı içinde olduklarını belirtti
 
 
11 Mayıs 2003 11:30
YÖK ile ilgili çalışmaları yürüten komisyon, Anayasa değişikliği gerektiren ve gerektirmeyen iki ayrı yasa taslağı hazırlıyor.
 
 
10 Mayıs 2003 13:37
Anayasa Mahkemesi, 61 yaşta, TBMM'ye düzenleme yapması için süre vermediğinden, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar 65 yaşını geçenler de çalışmaya devam edecekler
 
 
08 Mayıs 2003 12:03
Burası Türkiye dedirtecek bir gelişme: Anayasa Mahkemesi, emeklilik yaşını 61'e düşüren Kanun ile ilgili olarak yürürlüğü durdurma kararı verdi
 
 
07 Mayıs 2003 12:21
Anayasa Mahkemesi raportörü emeklilik yaşının 61'e indirilmesine ilişkin Kanunda yürürlüğü durdurma isteminini uygun bulmadı
 
 
07 Mayıs 2003 10:56
Anayasa Mahkemesi bugün emeklilik yaşının 61'e indirilmesine ilişkin Kanun hakkındaki yürürlüğün durdurulmasına ilişkin talebi görüşecek
 
 
29 Nisan 2003 11:52
Cumhurbaşkanı Sezer'in 1993 yılında: "Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu işlemlerini (kararnameleri) siyasal yerindelik yönünden denetleyemez, imzalamak zorundadır." dediği ortaya çıktı
 
 
26 Nisan 2003 12:11
Bilgi Edinme Kanunu Tasarısı tamamlanarak Başbakanlığa sevk edildi
 
 
24 Nisan 2003 14:55
Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat kanunu değişiyor
 
 
24 Nisan 2003 09:38
Emeklilik yaşını 61'e indiren Kanunu, sekizi 62-65 yaş arasında olan 15 Anayasa Mahkemesi üyesi karara bağlayacak
 
 
24 Nisan 2003 09:24
Trabzon Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Kemalettin Göktaş, memurlara ve diğer kamu görevlilerine disiplin affı getiren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu.
 
 
22 Nisan 2003 20:24
Nema tasarısında ikinci adım: Plan ve Bütçe Komisyonunda tasarı kabul edildi
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Nemalara İlişkin Tasarının Tam Metni
Bakanlar Kurulu tarafından 3 Mart 2003 tarihinde TBMM'ye sevk edilen tasarı ile ana paraların Nisan 2003 tarihinde bir defada; nemaların ise 2004, 2005 ve 2006 yıllarında toplam 10 taksitte ödenmesi öngörülmektedir. Bu tasarı önce Plan ve Bütçe Komisyonunda, ardından TBMM'nde kabul edildikten sonra yürürlüğe girecektir. Tasarıya ilişkin gelişmeler sitemizden yayınlanacaktır.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Zorunlu emeklilik yaşını düşüren kanun Sezer'den döndü
 
 
15 Nisan 2003 00:00
2002 Yılı Bütçe Kanununun Harcıraha İlişkin Hükümleri İptal Edildi.
2002 Mali Yılı Bütçe Kanununun 6. maddesinin (g) fıkrasında ilk defa veya yeniden göreve alınanlar ile bunların aile fertlerine; naklen ataması yapılanlar ile başka yerlerde sürekli veya geçici olarak görevlendirilenlerden harcırah talep etemediklerine dair beyanda bulunanlara harcırah ödenmeyeceği öngörülmüştü. Açıkça Anayasanın 161. maddesine aykırı olan bu düzenlemler Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Ayrıntılar için tıklayın.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu Ayrıntıları
Açıktan atama usulü, açıktan atama yapılacak kadro sayısı, Okutman, öğretim görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadroları için yapılacak merkezi sınav, emekliliklerin yeniden devlet kadrolarına alınma usulü, sözleşmeli personelin durumu (657-4/B ve Ek geçici 16), geçici görevlendirilenlerin aylıkları, yurt dışı eğitim için gerekli olan izinler, 2003 yılı harcırah ödeme usulü, emekliye ayrılanların alacakları harcırah, döner sermaye gelirlerinin dağıtımı ile ilgili olarak Bütçe Kanununda yer alan hükümleri ve sitemizin açıklamalarını görmek için tıklayın.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Bakanlıklarının Birleştirilmesine İlişkin Tasarının Eksikleri
19.03.2003 tarihinde TBMM'ye sunulan ve sitemize henüz ulaşan Kültür ve Turizm Bakanlıklarının Birleştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısında önemli eksiklikler bulunmaktadır. Bakanlar Kurulu tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldüğü bugünlerde bu eksikliklerin giderilmesi önem arz etmektedir. Sitemizin konuya ilişkin tespit etmiş olduğu eksiklikleri görmek için tıklayın.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Kabul edilen Bütçe Kanununda personele ilişkin önemli düzenlemeler yer almakta
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Bakanlıkları birleştiren tasarı, değişiklik yapılarak yeniden TBMM'ye sevk edildi
 
 
15 Nisan 2003 00:00
"Emeklililik Yaşını 61'e Düşüren" Kanunun, Cumhurbaşkanı SEZER tarafından geri gönderilme gerekçelerinin tam metni
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Cumhurbaşkanı tarafından geri çevrilen 61 yaşa ilişkin Kanun Komisyondan aynen geçti
 
«121122123124125126127128129130131132133
SON HABERLER
21:07 - 2019 YKS tercih kılavuzu yayımlandı20:58 - Öğrenciler hem öğreniyor hem gelir elde ediyor20:54 - Validen şehit annesine: Anacığım ağlama20:50 - 'Üniversiteli çoban', koyun otlatırken roman yazdı20:46 - Devletten aldığı destekle çilek üretimine başladı20:42 - Yerli biyokompozit vidanın tanıtımı yapıldı20:38 - Öğretmenlerin anıları, öğrencilerinin resimleriyle kitap oldu20:34 - Eski eşini öldürdüğü iddia edilen polis hakim karşısında20:30 - Mezuniyetine bir gün kala ölen öğrenciye acı veda20:26 - Kiraz ihracatında rekor gelebilir
20:22 - Türkiye dostu ünlü tarihçi yaşamını yitirdi20:18 - Mühendis, emekliliğini bisiklet tamir ederek geçiriyor20:14 - Yüzlerce öğrencinin 'en iyi projeleri' sergilendi20:10 - Uzmanından uyarılar: Babet ayakkabılara dikkat!20:06 - Uzmanlardan önemli uyarı! Bu yönteme dikkat!20:02 - Ordu'da belediye meclis üyesi hayatını kaybetti19:58 - İşte YKS Tercih Klavuzu'na göre geleceğin meslekleri19:54 - 'Yargı Paketi' taslak metnine son şekli veriliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Ekrem İmamoğlu ve İsmail Küçükkaya'nın, ortak yayın öncesinde bir otelde, görüşmesini etik buluyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam