1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Medya'dan Haberler \ Yasama ve Yürütme

Yasama ve Yürütme

 
24 Nisan 2003 09:38
Emeklilik yaşını 61'e indiren Kanunu, sekizi 62-65 yaş arasında olan 15 Anayasa Mahkemesi üyesi karara bağlayacak
 
 
24 Nisan 2003 09:24
Trabzon Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Kemalettin Göktaş, memurlara ve diğer kamu görevlilerine disiplin affı getiren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu.
 
 
22 Nisan 2003 20:24
Nema tasarısında ikinci adım: Plan ve Bütçe Komisyonunda tasarı kabul edildi
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Nemalara İlişkin Tasarının Tam Metni
Bakanlar Kurulu tarafından 3 Mart 2003 tarihinde TBMM'ye sevk edilen tasarı ile ana paraların Nisan 2003 tarihinde bir defada; nemaların ise 2004, 2005 ve 2006 yıllarında toplam 10 taksitte ödenmesi öngörülmektedir. Bu tasarı önce Plan ve Bütçe Komisyonunda, ardından TBMM'nde kabul edildikten sonra yürürlüğe girecektir. Tasarıya ilişkin gelişmeler sitemizden yayınlanacaktır.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Zorunlu emeklilik yaşını düşüren kanun Sezer'den döndü
 
 
15 Nisan 2003 00:00
2002 Yılı Bütçe Kanununun Harcıraha İlişkin Hükümleri İptal Edildi.
2002 Mali Yılı Bütçe Kanununun 6. maddesinin (g) fıkrasında ilk defa veya yeniden göreve alınanlar ile bunların aile fertlerine; naklen ataması yapılanlar ile başka yerlerde sürekli veya geçici olarak görevlendirilenlerden harcırah talep etemediklerine dair beyanda bulunanlara harcırah ödenmeyeceği öngörülmüştü. Açıkça Anayasanın 161. maddesine aykırı olan bu düzenlemler Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Ayrıntılar için tıklayın.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu Ayrıntıları
Açıktan atama usulü, açıktan atama yapılacak kadro sayısı, Okutman, öğretim görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadroları için yapılacak merkezi sınav, emekliliklerin yeniden devlet kadrolarına alınma usulü, sözleşmeli personelin durumu (657-4/B ve Ek geçici 16), geçici görevlendirilenlerin aylıkları, yurt dışı eğitim için gerekli olan izinler, 2003 yılı harcırah ödeme usulü, emekliye ayrılanların alacakları harcırah, döner sermaye gelirlerinin dağıtımı ile ilgili olarak Bütçe Kanununda yer alan hükümleri ve sitemizin açıklamalarını görmek için tıklayın.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Bakanlıklarının Birleştirilmesine İlişkin Tasarının Eksikleri
19.03.2003 tarihinde TBMM'ye sunulan ve sitemize henüz ulaşan Kültür ve Turizm Bakanlıklarının Birleştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısında önemli eksiklikler bulunmaktadır. Bakanlar Kurulu tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldüğü bugünlerde bu eksikliklerin giderilmesi önem arz etmektedir. Sitemizin konuya ilişkin tespit etmiş olduğu eksiklikleri görmek için tıklayın.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Kabul edilen Bütçe Kanununda personele ilişkin önemli düzenlemeler yer almakta
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Bakanlıkları birleştiren tasarı, değişiklik yapılarak yeniden TBMM'ye sevk edildi
 
 
15 Nisan 2003 00:00
"Emeklililik Yaşını 61'e Düşüren" Kanunun, Cumhurbaşkanı SEZER tarafından geri gönderilme gerekçelerinin tam metni
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Cumhurbaşkanı tarafından geri çevrilen 61 yaşa ilişkin Kanun Komisyondan aynen geçti
 
 
15 Nisan 2003 00:00
657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre çalışan sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmasına dair düzenleme Bütçe Kanununda yer almadı
 
 
15 Nisan 2003 00:00
4/B'ye Göre Çalışanlarla İlgili, Bütçe Kanun Tasarısı Değişikliği Teklifi
Her yıl bir çok açık hukuksuzluk içeren Bütçe Kanun tasarısı, Maliye Bakanlığı bürokratları tarafından hazırlanarak Meclise sunulmaktadır. Bu yıl ki en açık hukuksuzluk, Anayasanın Eşitlik maddesi hiç düşünülmeden hazırlanan ve bir kısım 4/B personelin memur olmasını öngören düzenlemedir. Bu bağlamda, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre çalışanlar tarafından hazırlanan ve Bütçe Kanun Tasarısının değiştirilmesini öngören öneriyi yayınlıyoruz.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Bütçe Kanunu Tasarısı 1: Açıktan Atamalar
Açıktan atama usulü, açıktan atama izni verilecek toplam kadro sayısı, emekli olanların kamu kurumlarında çalıştırılması, ihtiyaç fazlası personele ilişkin usul ve koruma ve güvenlik kadrolarına yapılacak atamalar, mahalli idarelerden diğer kurumlara nakiller ile ilgili olarak 2003 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısında yer alan düzenlemelere bakmak için tıklayın.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Bütçe Kanunu Tasarısı 2: Araştırma Görevlilerine Merkezi Sınav
2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu tasarısının 31 inci maddesi ile okutman, öğretim görevlisi, uzman, araştırma görevlisi, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalar ÖSYM tarafından yapılacak merkezi sınav şartına bağlanmaktadır. Ayrıntı için tıklayın.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Bütçe Kanunu Tasarısı 3: Geçici Görevlendirme ve 4/B'ye Göre Çalışanlar
Yeni Bütçe Kanun tasarısı ile istisnalar hariç geçici olarak başka kamu kurumlarında çalışanlar, geçici olarak çalıştıkları kurumda ödenen mali hakları alamayacaklar. Diğer taraftan yeni tasarı ile 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre çalışanların memur kadrolarına nakledilmesi öngörülüyor. Ayrıntılar için tıklayın.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Bütçe Kanunu Tasarısı 4: Yurt Dışı Eğitimi
Daha önce Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılan yurt dışı kontenjan tespiti, yeni tasarı ile Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak. Yurt eğitimine ilişkin olarak getirilen sınırlamalar ve diğer hususlar hakkındaki ayrıntılar için tıklayın.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Bütçe Kanunu Tasarısı 5: Harcırah
Geçen yıl Bütçe Kanunu ile getirilen uygulama yeni tasarı ile de devam ettirilmektedir. Buna göre kamu kurumlarında ilk kez veya yeniden göreve alınanlar ile bunların aile fertlerine harcırah ödemesi yapılmayacaktır. Aynı şekilde kendi isteği ile nakil isteminde bulunanlara ve başka yerlerde sürekli veya geçici olarak görevlendirilenlere de harcırah ödemesi yapılmayacaktır.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Bütçe Kanunu Tasarısı 6: Döner Sermaye Gelirlerinin Dağıtımı
Yeni Bütçe tasarısında kamu kurumlarının elde ettiği döner sermaye gelirleri ile öğretim elemanlarına ve sağlık hizmetleri sınıfında çalışan personele döner sermayeden aktarılacak miktarlarda çok önemli değişiklikler yapılmaktadır. Bu düzenlemede en büyük değişiklik ise serbest çalışan tabipler ile serbest çalışmayan tabipler arasında meydana gelmektedir. Ayrıntılar için tıklayın.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
İki Önemli Bakanlar Kurulu Tasarısı
Bakanlar Kurulunca tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine; emeklilik yaşının 61'e düşürülmesi ve özelleştirilecek kuruluşlarda çalışan işçilerin (geçici işçikler dahil) diğer kamu kurumlarına memur olarak nakledilmesine ilişkin iki önemli tasarı sevk edildi. Her iki tasarı da kamu yönetimi üzerinde çok ciddi sonuçlar doğuracaktır. Bu nedenle tasarıların tam metnini memurlar.net olarak yayınlıyoruz. Tasarıları görmek için tıklayın.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderilen "Emeklilik yaşının 61'e indirilmesine" ilişkin tasarı TBMM'de değiştirilmeden kabul edildi.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Cumhurbaşkanınca onaylanan 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun Kamu Personeline İlişkin Hükümlerinin Tam Metni
 
 
15 Nisan 2003 00:00
'Kamuda Reform' Meclis Yolunda
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Hükümetin kanun tasarıları, Devlet Bakanı Şahin'in incelemesinden sonra TBMM'ye sevk edilecek
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Vergi sisteminde önemli düzenlemeler öngören tasarı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında kullanılmak üzere toplam 11.200 kadronun ihdasına ilişkin tasarıyı TBMM'ye gönderdi.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Hakim ve Savcılar Kanunda Değişiklik
2802 sayılı Hakim ve Savcılar Kanununda iki önemli değişiklik yapıldı. Bu değişikliklerden birincisi, hakim ve savcı adaylarının serbest avukatlıkta geçen hizmetlerinin değerlendirilmesine, ikincisi ise mesleklerinde en beş yıl görev yapmış avukatların hakim ve savcı kadrolarına atanmasına ilişkindir. Ayrıntılar için tıklayın.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Hakim ve Savcılar Kanununda Avukatlık mesleğini yapanlarla ilgili olarak yapılacak kanun değişiklik tasarı taslağı metni
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Kamu reformu tasarısına iki bakandan itiraz
 
«121122123124125126127128129130131132133
SON HABERLER
02:23 - Varlık barışı 6 ay daha uzatıldı02:17 - Baba, yangında küçük kızını kurtarırken dumanlara yenik düştü01:55 - AYT testindeki bir soru iptal edildi01:25 - 2019 YKS sonuçları, bir gün önce açıklandı/ Tıklayın01:00 - HDP'li belediye caddeye terör suçlusunun adını taşıyan tabelayı astı00:05 - Açık arazide çalışan her teknik personel, ek özel hizmet tazminatı alır mı?00:04 - SGK'dan emekli olacak 4/B'li için görüş00:01 - 17 Temmuz 2019'dan önemli gündem başlıkları23:46 - Tercih döneminde doğru meslek seçimi önem taşıyor23:41 - Gömük dişler mutlaka tedavi edilmeli
23:36 - POMEM eğitim sonu sınavı bu tarihlerde yapılacak23:31 - Ömrünü atalık tohum 'gacer'i yaşatmaya adadı23:26 - 'Borcu yok belgesi bir kez daha ertelensin' talebi23:21 - Yeditepe Üniversitesi'nden yenilikçi eğitim modeli23:16 - ABD'deki FETÖ Şebekesi: Aydoğan Vatandaş23:11 - ABD Dışişlerinden Türkiye ve S-400 açıklaması23:06 - Hatay'da izinsiz konsere polis müdahalesi23:01 - Sosyal medyadan polis memuruna hakarete gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynaklarının, kamu çalışan anketini doldurdunuz mu?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam