1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Öğretmen \ Yargı Kararları

Yargı Kararları

 
00:03
17 Aralık 2018
Yargı; "Kademe ilerlemesi cezası teklifine yapılan itiraz Yüksek Disiplin Kurulunda görüşülmelidir."Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası teklifi getirilmesi ve il milli eğitim disiplin kurulunca bir alt ceza olan aylıktan kesme cezası verilmesi ve cezaya yapılan itirazın ise değerlendirmeye alınmaması üzerine cezanın iptali istemiyle açılan davada, mahkeme, disiplin cezasına karşı yapılan itirazın değerlendirilmemesi neticesi cezanın da uygulanabilirlik özelliğinin olmadığına hükmetti.
 
 
00:02
17 Aralık 2018
Yargı; "öğretmenin boş gününe nöbet görevi verilemez"Çorum Valiliği'nin okullarda öğretmenlerin haftanın bir günü derse girmeyip bütün gün nöbet tutmalarına yönelik talimatı doğrultusunda nöbet listelerinin hazırlanmasına dair işleminin iptali istemiyle açılan davada, Bölge İdare Mahkemesi, mevzuat hükümlerini aşacak şekilde tesis edilen işlemde hukuka uygunluk görmeyerek yürütmenin durdurulmasına hükmetti.
 
 
00:01
10 Aralık 2018
Yargı; "kamusal eğitim devletin görevidir, devredilemez" dediYargı; Bir kamu hizmeti olan eğitim öğretim hizmeti, Devletin hizmet alanı içerisinde ancak genel idare esaslarına göre memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesine ilişkin Anayasanın amir hükmüne ve Türk Milli Eğitiminin temel ilke ve kurallarına aykırı olarak çeşitli eğitim, seminer ve sosyal etkinlikler düzenlenmesine dair iş birliği protokolü düzenlemek suretiyle bir başkasına devredilemez.
 
 
00:02
28 Kasım 2018
Okulun Whatsapp grubunda sendikal faaliyet yapılabilir mi?Yargı, okulun Whatsapp grubunda sendika haberini paylaşmanın cezalandırma gerekçesi yapılmasını sendikal özgürlüğün ihlali saydı
 
 
00:05
30 Nisan 2018
Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin işten ayrılma maddesi hakkında yargı kararı
 
 
00:04
30 Nisan 2018
Yargı "Ödüllendirmede aynı kişinin farklı sıfatlarla vermiş olduğu puanlar arasında farklılık olamaz" dedi
 
 
00:01
03 Temmuz 2017
Proje okulundaki öğretmenin, nakline kim yetkilidir?Ankara İdare Mahkemesi, proje okulunda görev yapan öğretmenin valilikçe başka bir okula atanmasına dair işlemi iptal etti. Mahkeme, öğretmen nakillerinde MEB'in yetkili olduğuna karar verdi.
 
 
00:04
10 Nisan 2017
Yargı; okul bahçesinde sendikal bildiri okunabilir
 
 
00:05
03 Nisan 2017
Usta öğreticilere bağımsız ders verilemeyecek
 
 
00:01
30 Mart 2017
Okul sağlığı hizmetleri protokolü ve uygulama kılavuzu yayımlandı
 
 
09:30
20 Mart 2017
Hüseyin Çelik'in 76. madde atamalarına, 8 yıl sonra, iptal kararıİstanbul İdare Mahkemesi, 2009 yılındaki okul müdürlüğüne 76. madde kapsamında yapılan atamaların iptaline karar verdi.
 
 
00:01
10 Ekim 2016
İlçe milli eğitim müdürlüğüne geri döndü
 
 
00:03
22 Mayıs 2016
Proje okuluna seçilerek atanmış öğretmenin görev yeri değiştirilemez
 
 
00:02
22 Mayıs 2016
İş bırakma eylemlerine katıldığı için kadrosu yenilenmeyen araştırma görevlisi yargı kararı ile görevine iade edildi
 
 
00:01
22 Mayıs 2016
Danıştay; "sendikanın demokratik eylemlerinde de iş bırkaılabilir." dedi
 
 
00:00
22 Mayıs 2016
Basın açıklaması nedeniyle açığa alma işlemine yargı dur dedi
 
 
00:03
18 Ekim 2013
MEB, uzman öğretmenliği nasıl çözmeli?MEB’in ve Hükümetin Uzman Öğretmenlik Sınavı
 
 
11 Nisan 2013 18:30
Özür durumu dikkate alınmayan öğretmen, norm kadro gerekçesiyle resen atanamaz
 
 
17 Ekim 2012 00:03
Öğretmen, 'Öğrenim özrü' davasını kazandı
 
 
23 Ağustos 2012 19:20
Bağış alan okul yöneticilerine cezaya iptal kararı
 
 
30 Temmuz 2007 09:58
Fen, Sosyal Bilimler, Spor ve Anadolu liselerine ilişkin yönetmeliğin bazı maddelerinin yürürlüğü durduruldu
 
 
15 Eylül 2006 00:15
Danıştay'dan Eğitim Durumundan Nakle Yeni Açılım
Eğitim durumundan dolayı nakil istenip istenemeyeceği dair ayrıntılı dosyamızı 2004 yılında yayımlamıştık... Bu dosyamızda yaptığımız açıklamada, 657 sayılı Kanunda, eğitim durumundan nakle imkan tanıyan bir düzenlemenin olmadığını beyan etmiştik. Danıştay, bu konuya ilişkin olarak ilk kez farklı bir karar vermiştir. Danıştay, kararında, Anayasa'da güvence altına alınan "kimsenin eğitim ve öğretim haklarından yoksun bırakılamayacağı" hükmü gereğince, Hacettepe Üniversitesinin muvafakat vermeme yönündeki işleminin iptal edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
14 Eylül 2006 23:15
Eğitim durumundan nakil isteğine muvafakat verilmemesine ilişkin Danıştay kararı
 
 
29 Ağustos 2006 16:05
MEB Merkezi Sınav Yönergesinde yer alan kılık kıyafet maddesinin yürürlüğü durduruldu
 
 
07 Ağustos 2006 18:31
Okul Müdürü ve Müdür Yardımcılığına İlişkin Önemli Karar
Danıştay İkinci Dairesi, MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ekinde yer alan ?Yönetici Değerlendirme Formunda? yer alan takdir puanına ilişkin kısmı iptal etti. Eğitim-Sen tarafından açılan davanın karar gerekçesinde, takdir puanının "objektif değerlendirmeden uzaklaşılmasını mümkün kılabilecek" mahiyet arz ettiği belirtildi. Söz konusu takdir puanı husus, 04.03.2006 tarihinde değiştirilmiş olmasına rağmen karar tüm müdür ve müdür yardımcısı adaylar için oldukça önemlidir.
 
 
02 Ağustos 2006 16:43
Danıştay, MEB'in Eş Durumu Düzenlemesini Onayladı
Milli Eğitim Bakanlığı 4.3.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımladığı düzenleme ile atama ve yer değiştirme yönetmeliğini değiştirmişti. Eş durumu atamalarına getirilen yeni düzen ise çok fazla tepki çekmişti. MEB'in düzenlemesine göre eş durumundan naklen atanma talebinde bulunabilmek için hem öğretmenlikte hem de Devlet memurluğunda adaylığın kaldırılmış olması gerekmektedir. Türk Eğitim Sen tarafından bu düzenlemenin iptali istemiyle açılan davada, Danıştay 2 ve 12 Daireleri MEB'i haklı bulmuş ve yürürlüğün durdurulması istemini reddetmiştir.
 
 
28 Haziran 2006 15:09
Danıştay'dan, Sınav Komisyonu Üyeliğine Dair Karar
Ek ders saatlerine ilişkin esaslarda, bir öğretim yılında, bir kişiye 12 sınav komisyon üyeliği ve 15 sınav gözcülüğü görevleri için ücret ödeneceği belirtilmiştir. Ancak, mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki atölye ve laboratuvar dersleri için yapılan sınavlarda, öğretmen yetersizliği nedeniyle sınav komisyonunun oluşturulamaması durumunda, 12 sınav komisyonu üyeliği aşılabilmektedir. Devamı için başlığa tıklayın.
 
 
28 Haziran 2006 00:22
MEB'in görevde yükselme sınavına yürütmeyi durdurma
 
 
18 Haziran 2006 13:30
Danıştay'dan memur sendikaları ile ilgili önemli karar...
 
 
10 Haziran 2006 19:50
Yüzyüze Eğitimde Görevlendirilen Yöneticiye Ek Ders Ödenebilecek
 
 
05 Mayıs 2006 15:38
'Anadolu Liselerine Öğretmen Seçimine' ilişkin genelgenin yürütülmesi durduruldu
 
 
25 Ağustos 2005 20:52
Okul Müdürlerinden Dava Açanlar Geri Dönecek
 
 
18 Haziran 2005 20:54
Tam Gün, Tam Yıl Eğitimine İlişkin Mahkeme Kararı
 
 
04 Haziran 2005 10:25
Yükseköğretim Kurumunun Şerhleri Hukuken Geçerli Değildir
Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olduktan sonra YÖK Başkanlığı tarafından kendilerine denklik belgesisi verilmiş olan bazı ziyaretçilerimizin diplomalarına, YÖK tarafından "öğretmen atamalarında geçerli değildir" şeklinde şerh düşülmektedir. Düşülen bu şerhler hukuken geçerli değildir. Ancak, haksızlığa uğrayanların hakkını araması ve dava açması gerekmektedir. Bu çerçevede yol göstermesi açısından konuya ilişkin bir adet Danıştay Kararı yayımlıyoruz.
 
 
27 Aralık 2004 00:04
Ek Derslere İlişkin Önemli Bir Karar
İl Milli Eğitim Müdürlükleri zaman zaman öğretmenleri kurs ve seminerlerde görevlendirmektedir. Görevlendirien öğretmenlerin bir kısmı eğitmen bir kısmı ise kursiyer olarak görev yapmaktadır. Eğitmen olarak görev yapanlara ilişkin düzenleme olduğu için bu durumdaki öğretmenler ek ders ücreti alabilmektedir. Ancak, kursiyer olarak görev alan öğretmenler için Sivas İdare Mahkemesince farklı bir yorumla öğretmenler lehinde karar verilmiştir. Kararın tam metni için tıklayın.
 
 
06 Aralık 2004 00:34
Ön lisans mezunu öğretmenlerin norm dışına çıkarılamayacağına ilişkin davalar kazanılıyor
 
 
08 Kasım 2004 05:21
Okullardaki öğretmen norm kadrosunun hizmet puanına göre değiştirilemeyecegine dair mahkeme kararı
 
ANKET
Hiç CİMER veya BİMER üzerinden başvuru yaptınız mı?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam