Yayın Politikası

Memurlar.net Sitesi Yayın Politikası

1- Genel Hükümler

1/1-Memurlar.net yayın ilkeleri www.memurlar.net internet sitesini kapsar ve bağlar. Forum.memurlar.net, sozluk.memurlar.net, uye.memurlar.net adresinde ise yer sağlayıcılık kuralları uygulanır.

1/2-Memurlar.net sitesi çalışanları bir siyasi partiye üye iseler, gazetedeki faaliyetleri ile siyasi çalışmalarını ayrı tutmaya özen gösterirler.

1/3-Memurlar.net sitesi yöneticileri başka yayın organları ve kuruluşlarla ortak çalışmalarda ve işbirliklerinde yayın ilkelerine aykırı davranamazlar.

2-Yayın ilkeleri

2/1-Memurlar.net yayınlarında temel amaç halkın haber alma hak ve özgürlüğünü sonuna kadar kullanabilmesinin sağlanması, bunun için gerekli özenin ve çabanın gösterilmesidir.

2/2-Memurlar.net yayınlarında özgür yayıncılığın 5N-1K kuralı uygulanır. Haberde gerçekliği, güncelliği, kamu yararını, nesnelliği, dengeli ve adil olmayı, yorumda ifade ve eleştiri özgürlüğünü esas alır.

2/3- Memurla.net, telif haklarından dolayı gazetelerin veya internet sitelerinin köşe yazılarına yer vermez. İzinli yazılı basın kuruluşları dışında başka internet haber sitelerindeki yazıları, abone olmadığı haber ajanslarının haberlerini alıntılamaz.

2/4- Memurlar.net bir sınıfı veya grubu düşük düşürecek şekilde haber yapmaz.

2/5- Yayınlarda, şiddeti, kin ve düşmanlıkları kışkırtıcı, insanlar, topluluklar, etnik ve dinsel gruplar, uluslar ve halklar arasında nefret ve düşmanlığı körükleyici ögeler yer almaz.

2/6-Haber ve yorumlarda somut belge ve kanıtlanabilir bilgi olmadıkça hiç kimse peşinen sorumlu ilan edilemez esas alınır. Süren idari ve adli soruşturmalar ile davalarda iddialar ve savunmalar adil ve dengeli bir biçimde yayınlanır. Yayınlarda masumiyet karinesine özen gösterilir.

2/7- Haberlerde haberin unsuru olmadığı sürece insanlar, ırkı, milleti, etnik kökeni, sınıfı, dili, dini ya da mezhebi, inanç ya da inançsızlığı, meslek grubu fiziki ya da zihni engelli oluşu ile tanımlanamazlar, insanlar hiç bir şekilde bu özellikleriyle küçümsenemez, alay konusu yapılamazlar.

2/8-Haber ve yorumlarda kişilik haklarının ve kişilerin özel yaşamlarının korunması esastır. İnsanların yaşam tarzları tavır ve davranışları kınanamaz, onların bu özel alanları yayın konusu yapılamaz. Ancak kamu yararı söz konusu olduğunda haberin verilmesinin gerektirdiği ölçüyle sınırlı olarak bu alana girilebilir.

2/9-Özel yaşamın dokunulmazlığı ilkesini ihlal eden yasal ya da yasa dışı elde edilmiş görüntü ve ses kayıtları kamu yararı olmayan durumlarda kesinlikle yayımlanamaz.

2/10- Mahkeme kararları yayımlanırken gerekli anonimleştirme kuralı uygulanır ve bir meslek grubu hedef alacak şekilde haberleştirme yapılamaz.

2/11- Kişiye özel ilanları konu haberler yayımlanırken kişilerin ismi hedef alınmaz, gerekli hukuki hakkaniyetlik sağlandıktan sonra haberler yayımlanır