Oturum açOturum aç / Parola hatırlat Üye olÜye ol

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Kamu Personeli \ Sağlık Personeli

Sağlık Personeli

 
18:22
24 Mart 2015
Sağlık personeli dışında kalan memurların tayin yönergesiSağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında Görev Yapan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı Personelin Atama ve Yer Değişikliği Yönergesi
 
 
18:11
24 Mart 2015
Sağlık Bakanlığı il içi tayinde değişenlerSağlık Bakanlığı, 24 Mart itibariyle il içi tayin yönergesini değiştirdi.
 
 
00:07
19 Mart 2015
Ek, ilave ve ayrıca tazminatlar, ÖHT'ye ilave edilmemeliÖzel hizmet tazminatında yer alan bir ayrıntı bir çok maaş bordrosunda hata yapılmasına neden oluyor. Bu konuyu tekrar açıklıyoruz.
 
 
02:55
18 Mart 2015
Nöbet ücretlerine yüzde 50 zam, Genel Kuruldan geçtiSağlık personelinin nöbet ücretlerine zam öngören önerge Meclis Genel Kurulunda kabul edildi.
 
 
13:28
03 Mart 2015
Ek tazminat, özel hizmet tazminatına eklenmemeliTeknik hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıfındaki personele verilen ek tazminatı, özel hizmet tazminatına ilave vererek bordroya yansıtan tüm kurumlar yanlış yapıyor.
 
 
15:50
09 Aralık 2014
Nöbet ücreti nedir, kimlere verilir?Nöbet ve icap ücretlerine ilişkin ayrıntılı düzenleme 657 sayılı Kanunda yer almaktadır.
 
 
11:22
23 Temmuz 2014
Mesleki üst öğrenimden ne anlaşılmalıdır?Maliye Bakanlığı, mesleki üst öğrenime ilişkin çok önemli bir görüş verdi.
 
 
19:21
12 Temmuz 2014
Diştabibi, başhekim olabilir mi?
 
 
19:13
27 Haziran 2014
Tıbbi Laboratuvar, sağlık memurluğunun üst öğrenimi sayıldıYÖK, Tıbbi Laboratuvar bölümünün sağlık memurluğunun üst öğrenimi sayılmasını kabul etti
 
 
09:40
19 Haziran 2014
Sağlıkta, tayin sınırlamalarıSağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 30. maddesinde atama sınırlamalarına yer verilmiştir
 
 
00:14
19 Nisan 2014
YÖK'ün üst öğrenim saydığı sağlık bölümleriTürkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, YÖK'ün üst öğrenim saydığı bölümleri derli toplu bir şekilde yayımladı
 
 
00:05
22 Mart 2014
KPSS ile atanan sağlıkçı, ne zaman becayiş isteyebilir?
 
 
00:05
10 Mart 2014
Kimler Sağlık Bilimleri Lisansiyeri sayılır?YÖK, MEB'e verdiği cevapta hangi bölüm mezunlarının sağlık bilimi lisansiyeri sayılacağını ayrıntılı olarak açıkladı.
 
 
16:07
13 Şubat 2014
Sağlık'tan, ek ödeme genelgesiSağlık Bakanlığı, hükümet ile yetkili sendika Sağlık Sen arasında imzalanan 2014 ve 2015 yılına yönelik toplu sözleşmelerdeki hükümler için Genelge yayımladı
 
 
12:34
06 Şubat 2014
Aile hekimlerine, aile yardımı ödeneği verilmezAile hekimi ve aile sağlık elemanlarına aile yardımı ödeneği verilir mi?
 
 
10:01
30 Ocak 2014
Veteriner sağlık teknisyeninin özel hizmet tazminatıVeteriner sağlık teknisyeninin özel hizmet tazminatı 90 mı yoksa 97 puan üzerinden hesaplanır?
 
 
18:10
23 Ocak 2014
Lise mezunu hemşire artık olmayacakHemşirelerin en az önlisans mezunu olmasını öngören düzenleme yürürlüğe girdi. Şuan okuyanların durumu ne olacak?
 
 
23 Aralık 2012 08:41
Çocuk gelişimi bölümü mezunları da Sağlık Lisansiyeri sayılacak
 
 
07 Aralık 2012 12:18
Kimler Aile sağlık elemanı olabilir?
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, "Kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı istihdamında" dikkat edilmesi gereken hususları belirtir bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada aile sağlığı elemanı kadrolarına "ebelik, hemşirelik, sağlık memuru (toplum sağlığı) acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olanların" başvurabileceği belirtildi. Ayrıca alım yapılırken, ilde ikamet etme şartı aranmayacak...
 
 
28 Kasım 2012 13:23
Kimlere şua izni verilir ve fiili hizmet zammından yararlandırılır?
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, radyasyon kaynaklarıyla çalışan personele yönelik önemli bir görüş yazısı yayımladı. Kurum Başkanı Dr. Hasan Çağıl tarafından illere gönderilen yazıda, şua personeli iznine sahip ve filli hizmet zammından yararlanmaya hak kazanan personelin kim olduğu hususundaki belirlemenin, kriterler doğrultusunda iller tarafından yapılması istendi.
 
 
19 Aralık 2011 00:41
Sağlık Bakanlığı personelinin eş durumu nakli
Sağlık Bakanlığında 657'e tabi olarak görev yapan personelin nakilleri, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Bu yönetmelik illeri her unvan ve branştaki doluluğa göre 4 hizmet grubuna ayırmıştır. Kural olarak eşlerin, D veya C hizmet gruplarındaki illere atanarak, aile birliğinin sağlanması esastır. Ancak bunun istisnaları bulunmaktadır. Ayrıca eş durumu atamalarında dönem sınırlaması bulunmamaktadır. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
02 Aralık 2011 17:19
Aile hekimleri, kullanamadıkları yıllık izinlerini, bir sonraki mali yıla aktarılabilir
 
 
19 Eylül 2011 17:26
Tıbbi laboratuvar programı, SML hemşireliğin üst öğrenimi sayılacak
 
 
25 Ağustos 2011 09:30
Laboratuvarlarda kimler görev alacak?
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, 25 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Tıbbi Labratuvarlar Yönetmeliği" ile kamu ve özel sağlık kurum/kuruluşlarındaki tıbbi laboratuvarlarda çalışacak personelin kimlerin oluşması gerektiğini tespit etmiştir. Söz konusu yönetmeliğin, 4/p bendinde "uzman" tanımı, 10 ve 11. maddelerinde Laboratuvarların sınıflandırılması ve görev tanımları, 14. maddesinde Laboratuvarların çalışma esasları, 15. maddesinde fiziki şartlar, 16 ve 17. maddellerinde ise çalışlacak personelin kimlerden oluşacağı hüküm altına alınmıştır. Devamı için başlığa tıklayınız.
 
 
25 Mart 2011 15:48
Kimler hastane müdürü olabilir?
Sağlık Bakanlığının 25 Mart 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğine ilişkin ikinci dosyamızda, görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamı altına alınmış olan unvanlara nasıl atama yapıldığı hususu incelenmiştir. Bu çerçevede; şube müdürlükleri ile hastane müdürü kadroları için açılacak görevde yükselme sınavına kimlerin başvurabileceği hususunda değişiklikler yapılmış olup, detaylı açıklama için başlığa tıklayınız.
 
 
25 Mart 2011 12:06
Başhemşire olma şartı değişti
Sağlık Bakanlığı, 2006 yılında çıkardığı, görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğini değiştirdi. Memurlar.net olarak, yönetmeliği görevde yükselme sınavına tabi olan unvanlar ve tabi olmayan unvanlar olmak üzere iki ayrı dosya üzerinden inceleme yapacağız. İlk dosyamızda, görevde yükselme sınavına tabi olmayan il sağlık müdürü, idari ve mali işlerden sorumlu il müdür yardımcılığı, diğer il müdür yardımcılıkları, eğitim ve araştırma hastanelerinin Baştabip kadrosu, sağlık grup başkanlığı ve başhemşire kadrolarına yapılacak atamalarda yapılan değişikliklere yer vereceğiz.
 
 
15 Mart 2011 11:32
İş sağlığı ve güvenliği programı, acil tıp teknisyenleri için üst öğrenim sayılacak
 
 
17 Ocak 2011 16:54
Sağlık personeli olmayan memurların nakilleri hakkında açıklama
2010 yılında yaptığımız bir haberde, atama ve yer değiştirme işlemlerinde kurumların meslek personeli için belirli ilkeler getirdiğini ancak diğer personel için bir ilke getirmediğine dikkat çekmiştik. Gerçekten de, örneğin Sağlık Sakanlığı SHS'de çalışan personel ; MEB EÖHS'de çalışan personel ; Tarım ve Köyişleri, Bayındırlık, DSİ THS'de çalışan personeli için ilke getirirken diğer hizmet sınıflarında çalışanların nasıl nakil olacağı neredeyse hiçbir kritere tabi değildir. Bu konuda ilk kez, Sağlık Bakanlığı örnek bir uygulamaya gitti ve bazı kriterler getirdi.
 
 
13 Ocak 2011 13:38
Hekimlerin çalışma süresi, nöbet fazla çalışma ücreti dinlenme ve izin hakları
 
 
13 Aralık 2010 18:09
Sağlık Bakanlığı 4/B'li personelinin yeniden hizmete alınması ve yer değişikliği yönergesinde değişiklik
 
 
23 Eylül 2010 01:18
Hangi önlisans veya lisans programı, hangi branşın üst öğrenimidir?
Yükseköğretim Kurumunun, hangi önlisans ve lisans programlarının hangi branşların üst öğrenim olduğuna dair çeşitli tarihlerde vermiş olduğu kararlar bulunmaktaydı. Bu kararların bir kısmı zaman içinde değişti. Zaman içinde yaşanan bu değişim, YÖK'ün çeşitli tarihlerde vermiş olduğu kararların karışmasına neden olmuştur. SES'in başvurusu üzerine YÖK çeşitli sağlık branşlarında çalışan personel açısından önemli bir tablo yayınlamıştır. YÖK'ün yayınladığı üst öğrenim tablosu için başlığa tıklayınız.
 
 
27 Mayıs 2010 16:38
AÖF işletme, AÖF Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans programının bir üst öğrenimi sayılacak
 
 
28 Nisan 2010 19:39
Sağlık Bakanlığı 4/B yönergesinde değişiklik yaptı
 
 
14 Nisan 2010 15:56
İş Sağlığı ve İş Güvenliği programı acil tıp teknisyenliğinin üst programı saydı
 
 
08 Mart 2010 09:01
Lisans mezunu hemşirelerin yönetim görevlerinde öncelik hakkı var
6283 sayılı Hemşirelik Kanununun 9. maddesinde "Hemşirelikle ilgili yönetim görevlerinde lisans ve lisansüstü eğitime sahip hemşirelerin rüçhan hakları vardır." hükmü yer almaktadır. 8 Mart 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliğinde bu hükme paralel düzenlemeler yapılmıştır. Yönetmelikte bunun yanı sıra, hemşirelerin göre, yetki ve sorumlulukları ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
26 Şubat 2010 18:54
YÖK'ün üst öğrenime ilişkin yeni görüşleri
Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü bir ilke imza atarak YÖK'ün vermiş olduğu görüşleri yayımlaya başlamıştır. Söz konusu görüşlerde, 1 Kamu yönetimi ve sağlık kurumları işletmeciliği programının anestezi teknikeri için mesleki bir üst öğrenim olmadığına, 2- AÖF sağlık memurluğu önlisans programının hemşire (lise) için mesleki üst öğrenim olduğuna, 3- İktisat bölümü ile kamu yönetimi bölümlerinin laborant için mesleki bir üst öğrenim olmadığına, yine MYO laboratuvar bölümünün sağlık memuru (laborant) için bir üst öğrenim olmadığına, 4- AÖF işletme bölümünü bitiren tıbbi sekreterin sağlık bilimleri lisansiyeri sayılmaması gerektiğine karar verilmiştir.
 
 
05 Şubat 2010 07:14
YÖK'ten Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programına ilişkin karar
 
 
04 Aralık 2009 15:25
YÖK'ten AÖF Laborant ve Veteriner Sağlık önlisans programına ilişkin yeni karar
 
 
18 Kasım 2009 15:26
YÖK, Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programına ilişkin görüşünü değiştirdi
YÖK, 2006 yılında, Anadolu Üniversitesi Açıköğrelim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programının, sağlık çalışanları için mesleki bir üst öğrenim sayılması gerektiğine karar vermişti. YÖK Kasım ayında bu kararını değiştirdi. YÖK'ün yeni kararına göre, Anadolu Üniversitesi Açıköğrelim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programı; sadece "laborant" veya "laboratuvar teknikerligi" kadrosunda çalışanlar için üst öğrenim sayılacaktır.
 
 
30 Ekim 2009 11:51
YÖK, işletme bölümünü, sağlık personeli için mesleki üst öğrenim saymadı
 
 
22 Ekim 2009 17:48
Sağlık Bakanlığı atama ve nakil yönetmeliğinde neler değişti
2004 yılında yürürlüğe konulan Sağlık Bakanlığı atama ve nakil yönetmeliğinde bugüne kadar çok sayıda değişiklik yapıldı. Ayrıca çok sayıda hüküm de dava konusu edildi. Gerek ihtiyaçtan gerekse de Danıştay'ın vermiş olduğu kararlardan kaynaklı yeni bir değişilik daha yapılmıştır. 22 Ekim 2009 tarihli Resmi Gazetede yapılan düzenlemelerin, neleri değiştirdiği ve ne gibi haklar getirdiğine yönelik açıklamalarımız için başlığa tıklayınız.
 
 
03 Ekim 2009 11:58
YÖK, işletme bölümünü sağlık personeli için mesleki üst öğrenim saydı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 22/7/2009 tarihli toplantısında, işletme lisans programı ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü İşletme anabilim dalı "Sağlık Kurumları İşletmeciliği" bölümünü bitirenlerin bu öğrenimlerinin bir sağlık personeli için mesleki üst öğrenim sayılması gerektiğine karar verdi. Sağlık Bakanlığı, bu kararı gerekçe göstererek hemşireler için de benzer bir karar aldı. Kamu yönetimi mezunları için de benzer bir karar alınması için girişimde bulunuldu. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
22 Temmuz 2009 09:30
4924'lü de eş ve sağlık durumundan dolayı yer değiştirebilecek
2008 yılı toplu görüşmelerinde mutabakat alınan hususlardan birisi daha hayata geçti. 2003 yılında uygulamaya konulan ve çakılı personel uygulaması olarak bilinen 4924'e tabi sözleşmeli personele de eş ve sağlık durumundan dolayı nakil hakkı tanındı. Konuya ilişkin yönetmelik değişikliği 22 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. 4924'lünün eş durumundan dolayı nakil isteyebilmesi için; pozisyonunun vizeli olduğu birimin bulunduğu ilde fiilen en az bir yıl görev yapması ve eşinin kamu personeli olması gerekmektedir. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
18 Temmuz 2009 22:44
Tıpta yeni asistanlık eğitimi yönetmeliği yayınladı
Tıp veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi alacakları ilgilendiren yeni yönetmelik yayımlandı. Yeni yönetmelik askerlik ve eş durumu nakli gibi çok sayıda önemli düzenleme içeriyor. Ayrıca bir çok ana dalda eğitim süreleri kısaldı. Yeni yönetmelikte dikkat çeken hususlardan birisi de asistanlara, aldıkları eğitimi "Uzmanlık öğrencisi kanaati" adı altında değerlendirme imkanı sunmasıdır. Yönetmelikte yabancı dil saınav baraj notu 50 olarak belirlenmiş ve yeniden sınava girenden yapılacak kesinti %2'ye indirilmiştir. İşte memurlar.net olarak yaptığımız tespitler...

Hangi uzmanlık dalında eğitim süresi ne kadar kısaldı?

 
 
06 Mayıs 2009 20:43
Sağlık Bakanlığı'ndan 4/B yönergesi ve askerlik sonrası dönüş açıklaması
Sağlık Bakanlığı, 4/B yönergesini ve askerlik sonrası dönüşe ilişkin açıklamayı yayınladı. Sağlık Bakanlığı askerlik nedeniyle sözleşmesini fesih edenler lehine önemli bir karar almıştır. Bakanlığın almış olduğu karara göre, hizmet sözleşmeleri 29/03/2009 tarihinden önce askerlik nedeniyle feshedilip de göreve başlatılmayanlar, 30 Haziran 2009 tarihi mesai bitimine kadar başvurması halinde yeniden göreve alınacaktır. Detaylar için başlığa tıklayınız.

*21 Nisan 2009- Diyanet, 4/B Esaslarını yayımladı

 
 
11 Mart 2009 00:40
Yüksek lisans için mesleki üst öğrenim kararı
 
 
20 Şubat 2009 22:33
YÖK'ten Açıköğretim Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programına ilişkin yeni karar
 
 
31 Ocak 2009 23:00
İşçi sağlığı ve iş güvenliği bölümünün acil tıp teknisyenliği için üst öğrenim sayıldığına dair YÖK kararı
 
 
19 Temmuz 2008 20:21
Vekil sağlık personeline döner sermayede mutlu son
Sağlık Bakanlığı, döner sermaye ödemelerine esas yönetmeliği 27 Ağustos 2007 tarihinde değiştirdi. 4 Eylül'de bir genelge yayımladı. Memurlar.net olarak yönetmelik sonrasında verdiğimiz cevaplarda, yapılan düzenlemenin vekil ebe ve hemşirelerin de döner sermaye almasına imkan verdiğini belirtmiştik. Ancak Sağlık Bakanlığının yorumu "verilemeyeceği" şeklinde olmuştu. Sağlık Bakanlığının vekil ebe ve hemşirelere döner sermaye vermesi üzerine SES tarafından dava açılmıştır. Devamı için başlığa tıklayınız.
 
 
13 Temmuz 2008 21:40
Laborant kadrosunda görev yapıp kimya bölümü veya mühendisliğini bitirenlere ilişkin YÖK kararı
 
ANKET
Sizce 2010 GY GK testleri de iptal edilmeli mi?
ARŞİV