1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği uygulamasında neler değişti?

Kurumlardaki görevde yükselme ve unvan değişikliklerinin nasıl olacağı, kurumlar tarafından çıkarılmış olan görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerinde yer almaktadır. Kurumların çıkarmış olduğu yönetmeliklerin dayanağı ise Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan genel görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğidir. 12 Mart 2010 tarihi itibariyle genel yönetmelikte bazı değişiklikler yapılmıştır. Detaylar için başlığa tıklayınız.
12 Mart 2010 11:50
Yazdır

ÜST KURULLAR KAPSAMA ALINDI

Üst kurullar, görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında değildi. Yapılan değişiklik ile bu kurumlar da kapsama alınmıştır. Buna göre örneğin BDDK'da bir memur artık amirin insiyatifi ile şube müdürü olamayacaktır.

DOKTORA YAPANLAR DİREKT UZMAN OLABİLECEK

Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve yönetmeliğin 6 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere atanabilecektir.

SİCİL ŞART KALDIRILDI

Görevde yükselmeye başvurabilmek için sicil şartı yer almaktaydı. Bu şart tümden kaldırılmıştır.

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNİN SÜRESİNDE YENİ DÜZENLEME

75 saaatlik eğitim aynen korunmuştur. Ancak, önce ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler verilecek, sonra eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilecektir.

AYLIKSIZ İZİNDE BULUNANLAR BAŞVURABİLECEK

Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirlecektir.

Aylıksız izinde olanlar görevde yükselme eğitimine katılıp da başarılı olursa, mevzuatta öngörülen süre içinde göreve başlamalıdır, aksi halde hakları sona erecektir.

Sadece aylıksız izinde bulunanlar değil, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan kurum personeli de, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılabilecektir.

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİNİN DUYURUSU

Daha önce belirleme yapılmayan iki konuda düzenleme yapılmıştır. Buna göre, 1- Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlar sınavlardan en az kırkbeş gün önce kurum personeline duyurulur. 2- Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir.

ŞARTLA HAİZLİK BAŞVURU TARİHİNİN SON GÜNÜ İTİBARİYLE ARANACAK

İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde kurumuna başvuruda bulunabilecektir.

3 KATI KADAR ADAY TESPİTİ

Daha önceki düzenlemede yer alan boş olan kadroların 3 katı kadar adayın eğitim alınması uygulaması aynen korunmuştur. 3 katı kadar adaydan daha fazla başvuru olması halinde, daha önce Başbakanlık Genelgesi ekinde yer alan değerlendirme forumuna belirleme yapılmaktaydı. Bu değerlendirme formu yönetmeliğe eklenmiştir. Değerlendirme formunda yer alan kriterlere göre puanların eşit çıkması halinde adaylar, a) 10 uncu maddenin (h) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara, b) Hizmet süresi fazla olanlara, c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, d) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, öncelik verilir.

BOŞALAN KADROLAR

Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir..?

TODAİE'YE DE SINAV YAPTIRILABİLECEK

Daha önce sadece MEB, ÖSYM ve yükseköğretim kurumlarından birine sınav yaptırılabilmekteydi. Bu kurumlar arasına TODAİE de eklenmiştir.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ GETİRİLDİ

Sınav kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir. İlgililer, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir.

100 SORUDAN BEŞİ İPTAL OLURSA SINAV YENİLENECEK

Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNE SADECE O KURUM PERSONELİ BAŞVURABİLECEK

Daha önce, memurların başka bir kurumdaki unvan değişikliği sınavına başvurup başvurmayacağı yönünde çok sayıda sorun oluşmaktaydı. Yönetmelikte bunun için düzenleme yapıldı. Buna göre, Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece kurumun kendi personeli başvurabilecek.

DOKTORA YAPANLAR UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNDEN MUAF

"Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.?

Bu hükme göre doktora yapan bir mühendis, eğer kurumun ihityacı varsa direkt olarak memurluktan mühendis kadrosuna atanabilecektir.

1999 YILINDA GÖREV YAPANLARIN HAKLARI NETLEŞTİRİLDİ

1- Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

2-) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 5 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 94,088 defa okundu. 65 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Takım elbisede en çok hangi markayı beğeniyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam