Görevde Yükselme

Görevde Yükselme

Belediye personelinin görevde yükselme yönetmeliğinde 2 önemli değişiklik
Belediye personelinin görevde yükselme yönetmeliğinde 2 önemli değişiklik
Görevde yükselmede merkez/taşra personel ayırımına İDDK'dan onay
Görevde yükselmede merkez/taşra personel ayırımına İDDK'dan onay
Görevde yükselme sınav kurulunda sendika temsilcileri de bulunabilir mi? İşte Danıştay'ın kararı
Görevde yükselme sınav kurulunda sendika temsilcileri de bulunabilir mi? İşte Danıştay'ın kararı
Görevde yükselme için hizmet süresi şartına sahip olma zamanı nedir?
Görevde yükselme için hizmet süresi şartına sahip olma zamanı nedir?
Doktor öğretim üyesi müfettiş veya kariyer uzman kadrosuna naklen atanabilir mi?
Doktor öğretim üyesi müfettiş veya kariyer uzman kadrosuna naklen atanabilir mi?
Sınavsız unvan değişikliği için doktoranın meslekle ilgili olması şart mı?
Sınavsız unvan değişikliği için doktoranın meslekle ilgili olması şart mı?
Kamu kurumlarının, görevde yükselme sözlü sınav sürecini geciktirmesinin önüne geçilmeli!
Kamu kurumlarının, görevde yükselme sözlü sınav sürecini geciktirmesinin önüne geçilmeli!
Belediyelerde, görevde yükselme sınavını yapacak kurum değişti
Belediyelerde, görevde yükselme sınavını yapacak kurum değişti
Başka kuruma atanmada unvan değişikliği uygulanmayacağını söyleyen Danıştay kararları
Başka kuruma atanmada unvan değişikliği uygulanmayacağını söyleyen Danıştay kararları
Görevde yükselmede, alt görevde çalışma süresinden ne anlaşılmalıdır?
Görevde yükselmede, alt görevde çalışma süresinden ne anlaşılmalıdır?
Unvan değişikliği sınavlarının sözlü kısmı yargıda nasıl iptal edilir?
Unvan değişikliği sınavlarının sözlü kısmı yargıda nasıl iptal edilir?
Öğrenim şartına başvuru tarihlerinde değil sınav tarihlerinde sahip olacak memur, görevde yükselmeye başvuru yapabilir mi?
Öğrenim şartına başvuru tarihlerinde değil sınav tarihlerinde sahip olacak memur, görevde yükselmeye başvuru yapabilir mi?
4 yılını dolduran her öğretmen, şube müdürlüğüne başvurabilir mi?
4 yılını dolduran her öğretmen, şube müdürlüğüne başvurabilir mi?
Tekniker, sınavsız olarak, teknisyen kadrosuna atanabilir mi?
Tekniker, sınavsız olarak, teknisyen kadrosuna atanabilir mi?
Memur, uyarı cezası alırsa, görevde yükselemez mi?
Memur, uyarı cezası alırsa, görevde yükselemez mi?
Sağlık personeli, üst öğrenimi bitirmişse, görevde yükselmeye giremez mi?
Sağlık personeli, üst öğrenimi bitirmişse, görevde yükselmeye giremez mi?
Kadro derecesi belirtilmeden görevde yükselme başvurusu alınmamalı!
Kadro derecesi belirtilmeden görevde yükselme başvurusu alınmamalı!
Askerlik süresi, görevde yükselmede değerlendilir mi?
Askerlik süresi, görevde yükselmede değerlendilir mi?
Sınavı kazanan çıkmayınca, görevde yükselme sınavı tekrarlanmak zorunda mı?
Sınavı kazanan çıkmayınca, görevde yükselme sınavı tekrarlanmak zorunda mı?
Memurun, zabıta memurluğuna geçişi mümkün mü?
Memurun, zabıta memurluğuna geçişi mümkün mü?
Mahalli idarelerde hangi bölüm mezunlarının şube müdürü olabileceği net değil
Mahalli idarelerde hangi bölüm mezunlarının şube müdürü olabileceği net değil
Özel kalem müdürü, şube müdürü olabilir mi?
Özel kalem müdürü, şube müdürü olabilir mi?
Daire Başkanlığından şube müdürlüğüne atanmak için kaç ay görev yapmış olunmalı?
Daire Başkanlığından şube müdürlüğüne atanmak için kaç ay görev yapmış olunmalı?
Zabıt katibi, hangi unvanlara naklen geçebilir?
Zabıt katibi, hangi unvanlara naklen geçebilir?
Görevde yükselme sınavı klasik usulde yapılabilir mi?
Görevde yükselme sınavı klasik usulde yapılabilir mi?
Unvan değişikliği sınavında alt öğrenim diploması sorunu
Unvan değişikliği sınavında alt öğrenim diploması sorunu
Banka vakfındaki hizmet süreleri, görevde yükselmede sayılır mı?
Banka vakfındaki hizmet süreleri, görevde yükselmede sayılır mı?
Hizmetlilerin, şef kadrosuna başvuramaması hukuki midir?
Hizmetlilerin, şef kadrosuna başvuramaması hukuki midir?
İşletme müdür yardımcısı, şube müdürü kadrosuna sınavsız atanabilir
İşletme müdür yardımcısı, şube müdürü kadrosuna sınavsız atanabilir
4/B'li hizmet süreleri, görevde yükselmede sayılır mı?
4/B'li hizmet süreleri, görevde yükselmede sayılır mı?
Belediyedeki ekonomist, hangi şube müdürü kadrosuna başvurabilir?
Belediyedeki ekonomist, hangi şube müdürü kadrosuna başvurabilir?
Fen memurluğu yapanlar, sınavsız olarak tekniker kadrosuna atanabilir mi?
Fen memurluğu yapanlar, sınavsız olarak tekniker kadrosuna atanabilir mi?
Görevde yükselmede, atama işlemleri için belirli bir süre var mıdır?
Görevde yükselmede, atama işlemleri için belirli bir süre var mıdır?