Mevzuat

Mevzuat

Merkez Bankası'nda Piyasa Genel Müdürlüğü'ne atama yapıldı
Merkez Bankası'nda Piyasa Genel Müdürlüğü'ne atama yapıldı
İcra ve İflas Kanunundaki değişiklikler yayımlandı
İcra ve İflas Kanunundaki değişiklikler yayımlandı
14 kurumu kapsayan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
14 kurumu kapsayan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
4 üniversiteye Rektör ataması yapıldı
4 üniversiteye Rektör ataması yapıldı
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayımlandı. Yüzde 25 artış yapıldı
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayımlandı. Yüzde 25 artış yapıldı
Strateji ve Bütçe Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı
Strateji ve Bütçe Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı
Sağlık personelinin görev tanımlarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı
Sağlık personelinin görev tanımlarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı
Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında değişiklik yapıldı
Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında değişiklik yapıldı
YSK'nın görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
YSK'nın görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yayımlandı
4 sayılı CBK ile TÜBA'nın teşkilat yapısında değişiklikler yapıldı
4 sayılı CBK ile TÜBA'nın teşkilat yapısında değişiklikler yapıldı
Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Resmi Gazetede, atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı
Resmi Gazetede, atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı
İlçe milli eğitim müdürü kadrolarına atama şartları değişti
İlçe milli eğitim müdürü kadrolarına atama şartları değişti
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi değişti
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi değişti
Kamu kurumlarındaki çalıştırılabilecek iç denetçi sayları değişti
Kamu kurumlarındaki çalıştırılabilecek iç denetçi sayları değişti
Eti Maden İşletmesinin Ana Statüsü değişti
Eti Maden İşletmesinin Ana Statüsü değişti
Karayolları Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği yayımlandı
Karayolları Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği yayımlandı
İstanbul il müftülüğüne görevlendirme yapıldı
İstanbul il müftülüğüne görevlendirme yapıldı
KİT'lerin 2022 yılı yatırım ve finansman kararnamesi yayımlandı
KİT'lerin 2022 yılı yatırım ve finansman kararnamesi yayımlandı
14 Ekim 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
14 Ekim 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
MEB ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yaptı
MEB ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yaptı
9 Ekim tarihli Resmi Gazetede atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı
9 Ekim tarihli Resmi Gazetede atama ve görevden alma kararnameleri yayımlandı
MEB'de 2 Genel Müdürün asalet kararnamesi çıktı
MEB'de 2 Genel Müdürün asalet kararnamesi çıktı
SGK, HİTAP tebliğini 4 yıl sonra yürürlükten kaldırdı
SGK, HİTAP tebliğini 4 yıl sonra yürürlükten kaldırdı
Memuriyete geçen uzman çavuşların ek göstergelerine dair cumhurbaşkanlığı görüşü
Memuriyete geçen uzman çavuşların ek göstergelerine dair cumhurbaşkanlığı görüşü
Kamu Görevlilerinin Tahsis Yardımlarına İlişkin Tebliğde değişiklik yapıldı
Kamu Görevlilerinin Tahsis Yardımlarına İlişkin Tebliğde değişiklik yapıldı
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü değişti
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü değişti
1 nolu CBK'da değişiklik yapıldı
1 nolu CBK'da değişiklik yapıldı
Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği yayımlandı
Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği yayımlandı
Çalışma Uzmanlığı Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı
Çalışma Uzmanlığı Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı
Rekabet Kurumu uzman yardımcılığı yönetmeliği yayımlandı
Rekabet Kurumu uzman yardımcılığı yönetmeliği yayımlandı
Diyanet İşleri Başkanlığı'na Prof. Dr Ali Erbaş yeniden atandı
Diyanet İşleri Başkanlığı'na Prof. Dr Ali Erbaş yeniden atandı
12345678910111213»