Kamu Personeli

Kamu Personeli

İstifa eden sözleşmeli personel, sınavsız olarak görevine geri dönebilir mi?
İstifa eden sözleşmeli personel, sınavsız olarak görevine geri dönebilir mi?
Kimya öğretmenliğini bitiren teknisyenin 'özlük hakları' değişir mi?
Kimya öğretmenliğini bitiren teknisyenin 'özlük hakları' değişir mi?
4/B statüsünden akademisyenliğe geçenlerin hizmetleri değerlendirilir mi?
4/B statüsünden akademisyenliğe geçenlerin hizmetleri değerlendirilir mi?
Öğretim elemanları naklen atanabilir mi?
Öğretim elemanları naklen atanabilir mi?
Sözleşmeli personel 'mazeret iznini' başka tarihte kullanabilir mi?
Sözleşmeli personel 'mazeret iznini' başka tarihte kullanabilir mi?
Öğretim üyesi ilanında bölüm başkanı görüşü şart mıdır?
Öğretim üyesi ilanında bölüm başkanı görüşü şart mıdır?
Lise mezunu teknisyenin, iki yıllık üniversiteyi bitirmesi halinde maaşı artar mı?
Lise mezunu teknisyenin, iki yıllık üniversiteyi bitirmesi halinde maaşı artar mı?
Öğretim elemanı mesleğinden çıkartılan kişi memur olabilir mi?
Öğretim elemanı mesleğinden çıkartılan kişi memur olabilir mi?
Araştırma görevlileri, öğretim görevliliğine nasıl geçiş yapabilir?
Araştırma görevlileri, öğretim görevliliğine nasıl geçiş yapabilir?
Sözleşmeli personelin yıllık izninin devri bir defalık mıydı?
Sözleşmeli personelin yıllık izninin devri bir defalık mıydı?
Aylıksız izinliyken yurtdışına gidip çalışmak mümkün mü?
Aylıksız izinliyken yurtdışına gidip çalışmak mümkün mü?
Akademisyenler, özelde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti verebilir mi?
Akademisyenler, özelde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti verebilir mi?
Yeni YÖK Başkanının önündeki en büyük sorun: 50-d araştırma görevlisi istihdamı!
Yeni YÖK Başkanının önündeki en büyük sorun: 50-d araştırma görevlisi istihdamı!
FHZ'den yararlanacak sağlık personeli unvan tablosu güncellendi
FHZ'den yararlanacak sağlık personeli unvan tablosu güncellendi
Memur, analık izni bitmeden göreve başlatılabilir mi?
Memur, analık izni bitmeden göreve başlatılabilir mi?
4/B personelin askerlik süresi iş sonu tazminatında dikkate alınır mı?
4/B personelin askerlik süresi iş sonu tazminatında dikkate alınır mı?
Son değişiklikleriyle, 4/B'li Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
Son değişiklikleriyle, 4/B'li Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
Akademik çalışma için yurtdışına görevlendirilen akademisyene mecburi hizmet yüklenebilir mi?
Akademik çalışma için yurtdışına görevlendirilen akademisyene mecburi hizmet yüklenebilir mi?
Sözleşmeli personel farklı bir görevde çalıştırılabilir mi?
Sözleşmeli personel farklı bir görevde çalıştırılabilir mi?
Kamu kurumlarında görevlendirilen akademisyenin idari görevleri devam eder mi?
Kamu kurumlarında görevlendirilen akademisyenin idari görevleri devam eder mi?
1416 Kanun kapsamında doktora bitirip dönenlere öğretim üyesi kadrosuna atanma hakkı!
1416 Kanun kapsamında doktora bitirip dönenlere öğretim üyesi kadrosuna atanma hakkı!
4/B'li personel kurumlar arasında geçici görevlendirilebilir mi?
4/B'li personel kurumlar arasında geçici görevlendirilebilir mi?
Sözleşmeli süreli değerlendirilmesine dair yeni tarihli görüş yazısı
Sözleşmeli süreli değerlendirilmesine dair yeni tarihli görüş yazısı
50-d araştırma görevliliği hakkında 16 soru ve cevap
50-d araştırma görevliliği hakkında 16 soru ve cevap
Mali yetersizlik gerekçesiyle sözleşmeli personel işten çıkarılabilir mi?
Mali yetersizlik gerekçesiyle sözleşmeli personel işten çıkarılabilir mi?
Bakım Onarım Müdürlüğünde görevli mühendislerin temel ücretine ilişkin önemli karar
Bakım Onarım Müdürlüğünde görevli mühendislerin temel ücretine ilişkin önemli karar
18 başlıkta Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinde neler değişti?
18 başlıkta Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinde neler değişti?
Sağlık personelinin aldığı hangi izinler tayin için gerekli çalışma süresine dahil edilir?
Sağlık personelinin aldığı hangi izinler tayin için gerekli çalışma süresine dahil edilir?
Bölümün norm kadro sayısı nasıl arttırılabilir?
Bölümün norm kadro sayısı nasıl arttırılabilir?
EGM'den, disiplin ceza puanı uygulaması hakkında Genelge
EGM'den, disiplin ceza puanı uygulaması hakkında Genelge
Belediyede aday memura ikinci görev olarak mimarlık yaptırılabilir mi?
Belediyede aday memura ikinci görev olarak mimarlık yaptırılabilir mi?
Sözleşmeli personel siyasi partiye üye olabilir mi?
Sözleşmeli personel siyasi partiye üye olabilir mi?
KİT Sözleşmeli personeline vekalet görevi verilmesi halinde ücret ödenir mi?
KİT Sözleşmeli personeline vekalet görevi verilmesi halinde ücret ödenir mi?
12345678910111213»