1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Kamu Personeli

Kamu Personeli

 
14:02
29 Eylül 2020
Rapor alan sağlık personelinin, performans ödemesi kesilir mi?Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğine göre personele sağlık tesisine fiilen katkı sağladığı sürece ek ödeme verilebilmektedir.
 
 
10:02
28 Eylül 2020
Kariyer mesleklere atanma hakkı kazanan sözleşmeli personele iş sonu tazminatı ödenir mi?Kesintisiz en az iki yıl hizmeti bulunan 4/B'li sözleşmeli personelin; kurumların memur kadrolarına veya kariyer meslekler olarak bilinen A grubu kadrolara atanmaya hak kazanması halinde sözleşmesini tek taraflı feshetmesi gerekmekte olup, böyle bir durumda bir ay önceden kurumuna haber vermek koşuluyla sözleşmesini fesheden personele iş sonu tazminatının ödenmesi gerekmektedir.
 
 
00:01
28 Eylül 2020
4/B'li personel hakkında 4483 sayılı Kanuna göre ön inceleme yapılabilir mi?Danıştay 1. Dairesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel hakkında, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında ön inceleme yapılabileceğine hükmetti.
 
 
10:45
21 Eylül 2020
Akademisyenlerin ek ders ödemeleri hakkında önemli görüşYükseköğretim Kurulu Başkanlığı, COVID-19 salgını nedeniyle uzaktan verilen derslerin ek ders ödemeleri hakkında görüş verdi.
 
 
15:14
13 Eylül 2020
Tavandan ek ödemede, 5 güne kadar olan izinlerde kesinti olur mu?4. Dönem Toplu Sözleşmede yer alan hüküm gereğince, 5 güne kadar izinlerde döner sermaye ödemelerinde kesinti yapılmamaktadır
 
 
00:03
06 Eylül 2020
Bekçilerin, memuriyet öncesi özel sektör süreleri yıllık izin süresini etkiler mi?Memuriyetten önce özelde çalışılan süreler yıllık izin süresini etkiler mi?
 
 
00:03
30 Ağustos 2020
Sözleşmeli (45-A) sağlık personelinin aile birliğinde kim kime tabi olur?Her ikisi de 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesine tabi olan sözleşmeli (45-A) sağlık personelinin aile birliğinde kim kime tabi olur?
 
 
10:05
28 Ağustos 2020
Üniversite yönetimi, istifa eden akademik personeli, geri almak zorunda mıdır?İstifa eden akademik personeli kurum geri almak zorunda mıdır?
 
 
15:11
24 Ağustos 2020
Sözleşmeli personel kurumlar arasında geçici görevlendirilebilir mi?4/B statüsünde sözleşmeli olarak çalışanlar, yükseköğretim kurumları ile mahalli idareler dışındaki kurumlar arasında geçici görevlendirilebilir.
 
 
10:02
18 Ağustos 2020
Meslekten çıkarılan polis başka bir kurumda memur olabilir mi?Emniyet personelinin disiplin bakımından tabi olduğu hükümler 7068 sayılı Kanunda yer alan meslekten çıkarma cezası sadece personelin emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatında bir daha çalıştırılmamasını ifade etmektedir.
 
 
00:03
11 Ağustos 2020
4/B'li büro personeline, ikinci görev olarak mühendislik görevi verilirse, ücret ödenebilir mi?Sözleşmeli personele başka bir kadro veya pozisyona ait görev verilebilir mi? Bu görev karşılığında ücret ödenebilir mi?
 
 
00:03
21 Temmuz 2020
4/C'den 4/B'ye geçirilenlerin İş Sonu tazminatıyla ilgili çok önemli görüş yazısıCumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 4/C'den 4/B'ye geçirilenlerin iş sonu tazminatında emsali devlet memurlarına emekli ikramiyesinin geçilemeyeceğini belirtti.
 
 
14:04
17 Temmuz 2020
Sözleşmeli personelin yol izni var mı?Bu dosyada sözleşmeli personelin yol izninin olup olmadığı ile 657 ve 926 sayılı Kanundaki benzer düzenlemelere yer verilmiştir.
 
 
00:03
15 Temmuz 2020
Maddi veya manevi tazminat ödemeye mahkum olmanın memuriyetin devamına etkisi var mı?657 sayılı Kanunun 48/A-5 maddesinde belirtilen nitelikte bir mahkumiyet olmadığı sürece sadece maddi veya manevi tazminat ödemeye mahkum edilmiş olmanın memuriyete atanmaya veya memuriyetin devamına engel olmadığını değerlendirmekteyiz.
 
 
14:05
14 Temmuz 2020
657/4B'li personelin emekliliği nasıl olur?4B'li personel emekli olduğunda tazminat alır mı? Alırsa tazminatı nasıl hesaplanır?
 
 
00:04
13 Temmuz 2020
Sözleşmeli personel mehil izni kullanır mı?Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda kurum içi yer değişikliği yapan sözleşmeli personelin mehil izni kullanabileceği hakkında bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu durumda atama onayı tebliğ edilen personel çalıştığı birimden ayrılışının yapıldığı günü takip eden ilk iş günü yeniden sözleşme imzalayarak yeni biriminde göreve başlamak durumunda kalmaktadır.
 
 
14:00
10 Temmuz 2020
Taksirli suçtan hüküm giyen ve denetimli serbestlik ile cezası infaz olunan memurun durumu nedir?Denetimli serbestlik uygulaması kapsamındaki bir memurun statüsü nasıldır?
 
 
10:05
01 Temmuz 2020
Yükseköğretim personeline yeni disiplin mevzuatı nasıl uygulanacak?7243 sayılı Kanun sonrası yükseköğretimde görevli akademik, idari ve işçi statüsündeki personele disiplin mevzuatında cezalar farklı kanunlara tabi olarak uygulanacak!
 
 
14:05
16 Haziran 2020
Dört başlıkta yükseköğretimde norm kadro süreci!Yükseköğretim kurumlarında norm kadro uygulamalarına dair süreçler dört adımda yürüyor.
 
 
10:05
16 Haziran 2020
Polislere, hangi rütbe ve derecedeki görevler verilebilir?Polislerin tabi olduğu mevzuat konusunda bir dağınıklık bulunmaktadır. Örneğin mali hakları 657 sayılı kanun, disiplini 7068 sayılı kanun, rütbe terfilerini 3201 sayılı Kanunun, görev, yetki ve sorumluluklarını ise 2559 sayılı Kanun belirlemektedir. Bu yazıda, polislere hangi rütbe ve derecedeki görevlerin verilebileceği açıklanacaktır.
 
 
10:05
12 Haziran 2020
Doçentlik Yönetmeliğinde 7 önemli değişiklikDoçentlik Yönetmeliğinde düzenleme yapılarak, doçentlik başvurularının Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında alınmasına karar verildi.
 
 
15:14
11 Haziran 2020
4/B'li personele nöbet ücreti ödenmezAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 4/B'li sözleşmeli personele nöbet ücreti ödenmeyeceği yönünde görüş verdi.
 
 
14:08
04 Haziran 2020
Psikiyatriste gitmenin memuriyete etkisi olur mu?Psikiyatriste giden bir memurun görevine son verilir mi? Veya bu memur hangi durumda engelli memur statüsüne alınır. Bu yazıda, bu soruların cevaplarını vereceğiz.
 
 
10:03
29 Mayıs 2020
Ziraat Bankasında çalışılan süreler memurların özlük haklarını nasıl etkiler?Memuriyet öncesi Ziraat ve Halk Bankasında çalışılan süreler özlük haklarını nasıl etkiler?
 
 
11:17
21 Mayıs 2020
Kendisine yasal danışman tayin edilmiş kişi memur olabilir mi?4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre, psikiyatrik rahatsızlık memuriyet görevini devamlı olarak yapmaya engel oluşturabilecek nitelikteyse ilgili kişi ancak engelli statüsünde memur olabilir.
 
 
00:04
21 Mayıs 2020
Akademisyenlere de, usulsüz müracaattan dolayı ceza verilebilir mi?Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına usulsüz müracaat ve şikayetten dolayı disiplin cezası verilebilmesi için düzenleme şart!
 
 
10:00
08 Mayıs 2020
Son değişiklikleriyle, 4/B'li Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin EsaslarSözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda yapılan tüm değişiklikler, ekli Word dosyasına, memurlar.net tarafından eklenmiştir.
 
 
00:04
04 Mayıs 2020
Sağlık teknikeri mühendislikten mezun olursa maaşı değişir mi?Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfındaki bir tekniker, mühendislikten mezun olursa, mühendis unvanının Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında olduğu dikkate alındığında, üst öğrenime ilişkin zam ve tazminatlardan yararlanamayacaktır.
 
 
00:04
28 Nisan 2020
Kamu görevlisine hakaret suçundan mahkum olursam görevime son verilir mi?Kamu görevlisine hakaretten dolayı 1 yıl hapis cezası alan kişinin sözleşmeli personel olması mümkün olmadığı gibi eğer sözleşmeli personel ise de sözleşmesinin fesih edilmesi gerekmektedir. Ancak, mahkumiyetin para cezasına çevrilmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi halinde ise idare tarafından sözleşmenin feshi mümkün değildir.
 
 
00:03
17 Nisan 2020
Sağlık Bakanlığından ek ödemelere dair 15 maddelik yazıSağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ek ödemelere ilişkin olarak 15 maddelik bir resmi yazı yayımladı.
 
 
09:02
13 Mart 2020
Akademik personelin istifası hangi esaslara tabidir?2914 ve 2547 sayılı Kanununda, hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Kanunun uygulanacağına yer verilmiş olup, istifa etmek isteyen akademik personel için de 657 sayılı Kanunun 94 ve 97. maddesinde yer alan hükümlerin uygulanması mümkün bulunmaktadır.
 
 
00:03
10 Mart 2020
Hangi personel sözleşmesini feshederse tazminat ödemek zorunda?Kamu kurumlarında birden fazla sayıda sözleşmeli personel istihdam edilmekte olup, bu yazıda tazminat ödeme yükümlülüğü öngörülenlere yer verilecektir.
 
 
14:09
06 Mart 2020
Dekanlığa vekalette süre sınırlaması var mıdır?2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre dekanlığa vekalet işlemlerinde süre sınırlandırması iki türlü yorumlanmalı!
 
 
00:05
06 Mart 2020
Lise mezunu polis, lisans bitirince 8/1 olur mu?Polis memuru üst öğrenimden mezun olursa derecesi ne olur?
 
 
12:55
04 Mart 2020
Sağlık Personelinin döner sermaye yönetmeliği değişti04.03.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanıp, 1 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı.
 
 
00:07
04 Mart 2020
Vekil memura makam tazminatı ile temsil/görev tazminatı ödenir mi?Vekil memurların vekalet ettikleri kadroya bağlı olarak makam, görev ve temsil tazminatından yararlanabilmeleri ancak ve ancak bir yasal düzenleme yapılması halinde mümkün olabilecektir.
 
 
00:02
26 Şubat 2020
Özel sektörde geçen süreler sözleşmeli personele fayda sağlar mı?Sözleşmeli sağlık personeli atanan bir kişi, daha önce özel bir hastanede sağlık personeli olarak görev yapmışsa, bu süreler yıllık izninde ve sözleşme ücretinde dikkate alınacak mıdır?
 
 
10:05
19 Şubat 2020
Polis memuru istifa edip sözleşmeli atanabilir mi?Polis memurunun, 4/B sözleşmeli personel olarak atanmaya hak kazanması ve tazminat yükümlülüğünü göze alması halinde, polis memurluğundan istifa ederek sözleşmeli personel olarak atanmasına engel bir durum bulunmamaktadır
 
 
10:03
18 Şubat 2020
Doçentlik kadrosuna atanmayan emeklilikte makam tazminatı alabilir mi?Hem 657 sayılı Kanuna ekli makam tazminatı cetvelinde, hem de kendi özel kanunlarında yer alan makam tazminatı belirlemelerinde, mutlaka belirtilen kadroya atanma şartı aranmaktadır. Bu nedenle, doçentlik kadrosuna atanılmadığı sürece emeklilikte makam tazminatından yararlanılamaz.
 
 
10:05
11 Şubat 2020
İl müdür yardımcıları nasıl atanır?İl müdür yardımcıları kadrolarına Cumhurbaşkanlığı kararnameleri veya kanunlara göre nasıl atama yapılır?
 
 
00:04
10 Şubat 2020
4/B Sözleşmeli personele emeklilikte yolluk ödenir mi?Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında çalışan sözleşmeli personele, emeli olması halinde, emeklilik tazminatı verilmez.
 
 
14:03
31 Ocak 2020
Teknisyen, önlisans+AÖF okuduğunda, zam ve tazminatı hangi puanlar olur?Ticaret meslek lisesi mezunu olarak teknisyen kadrosunda göreve başlayan bir memur, meslek yüksek okulu muhasebe ve AÖF işletme okuduğunda, özel hizmet tazminatı önlisans üzerinden belirlenir. AÖF, THS'ye atanılacak bir öğrenim olmadığından dikkate alınmaz.
 
 
10:05
14 Ocak 2020
Mahalli idarelerde görev yapan tam zamanlı sözleşmeli personelin ücreti düşürülebilir mi?5393 sayılı Kanunun 49. maddesine göre istihdam edilen belediye personelinin ücretleri için tavan belirlemesi yapılmasına rağmen taban belirlememesi yapılmamıştır. Bu konuda Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı karar alabilme haklarına sahip olmasına rağmen her iki kurum da bir karar almamıştır.
 
 
17:00
10 Ocak 2020
Devlet sanatçılığında adam/ay hesabıyla sözleşmeli dönemi başladıDevlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüklerinde sözleşmeli sanatçılar artık yıllık sözleşme yerine adam/ay hesabıyla sınırı süreli/kısmi zamanlı çalıştırılacaklar...
 
 
14:05
10 Ocak 2020
Sağlık'ta, doğudaki bir ilin hizmet puanı, Ankara Gölbaşından neden daha düşüktür?Sağlık Bakanlığı personelinin hizmet puanı hesaplaması nasıl yapılmaktadır?
 
 
00:02
10 Ocak 2020
Doğumla ilişkili izinler, sözleşmelinin 3+1 hizmet süresinde değerlendirilir mi?Doğuma bağlı olarak kullanılan izinler, Sözleşmeli personelin, 3+1 hizmet süresinde kısmen değerlendirilmektedir.
 
 
16:30
08 Ocak 2020
6 yılını dolduran sözleşmeli veteriner hekimin ücreti artar mı?4/B ücret skalasına göre sözleşmeli personele aynı unvanda beşer yıllık periyotları tamamladığında ilave bir artış yapılmaktadır. Bu konuda idarelerin takdir hakkı bulunmamaktadır.
 
 
10:00
27 Aralık 2019
Branşında tek hekim olanlar, icap nöbetinden muaf olabilir mi?Sağlık Bakanlığı, branşında tek hekim olarak görev yapan uzman hekimlerin icap nöbetinden muaf tutulabileceğini ancak bu hekimlerin acil nöbeti tutan hekimlerin çağrısına uymakla yükümlü olduklarını belirtti.
 
 
00:05
16 Aralık 2019
Sözleşmeli personelin vefat etmesi halinde ölüm yardımı ödenir mi?Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personelin vefat etmesi halinde ölüm yardımı ödenmesinin hukuken mümkün olduğuna dair görüş verdi.
 
 
14:04
10 Aralık 2019
Sözleşmeli personelin harcırahına dair görüş yazısı, 2020 yılından sonra geçerli olmayacakMilli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 12.11.2019 tarihinde, Şanlıurfa Valiliğine yazıda, yer değiştiren sözleşmeli öğretmenlere harcırah ödenmemesi gerektiğini belirtmiş ve bu görüşünü 2014 tarihli Maliye Bakanlığı yazısına dayandırmıştı. Ancak, 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle Maliye'nin 2014 tarihli bu görüş yazısının bir hükmü kalmayacak.
 
12345678910111213»
SON HABERLER
02:19 - İstanbul'da 8 ilçede DEAŞ ve HTŞ'ye operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltında01:51 - Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik01:48 - Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik01:46 - İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik01:43 - Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik01:41 - Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
01:37 - Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik01:34 - Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik01:32 - Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik00:05 - 30 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları00:03 - Ekonometri bölümü mezunlarına yeniden kaymakamlık yolu açıldı23:54 - Kalp krizi geçiren hastaların yarısı hastaneye gitmiyor
23:52 - AK Parti'li Bostancı'dan 'Covid-19 testi' açıklaması23:51 - Oyuncular tepki gösterdi, maaşlarının bir bölümü yatırıldı23:41 - Galata Kulesi'ne Azerbaycan bayrağı yansıtıldı23:21 - Kovid-19'la mücadelede eşi ve çocuklarından ayrı 5 ay geçirdi23:13 - Bankacılık sektörünün aktifleri 5,8 trilyon lirayı aştı
23:11 - TMSF'nin devraldığı şirketler yüzde 50 büyüdü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam