1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Kamu Personeli

Kamu Personeli

 
10:05
14 Ocak 2020
Mahalli idarelerde görev yapan tam zamanlı sözleşmeli personelin ücreti düşürülebilir mi?5393 sayılı Kanunun 49. maddesine göre istihdam edilen belediye personelinin ücretleri için tavan belirlemesi yapılmasına rağmen taban belirlememesi yapılmamıştır. Bu konuda Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı karar alabilme haklarına sahip olmasına rağmen her iki kurum da bir karar almamıştır.
 
 
17:00
10 Ocak 2020
Devlet sanatçılığında adam/ay hesabıyla sözleşmeli dönemi başladıDevlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüklerinde sözleşmeli sanatçılar artık yıllık sözleşme yerine adam/ay hesabıyla sınırı süreli/kısmi zamanlı çalıştırılacaklar...
 
 
14:05
10 Ocak 2020
Sağlık'ta, doğudaki bir ilin hizmet puanı, Ankara Gölbaşından neden daha düşüktür?Sağlık Bakanlığı personelinin hizmet puanı hesaplaması nasıl yapılmaktadır?
 
 
00:02
10 Ocak 2020
Doğumla ilişkili izinler, sözleşmelinin 3+1 hizmet süresinde değerlendirilir mi?Doğuma bağlı olarak kullanılan izinler, Sözleşmeli personelin, 3+1 hizmet süresinde kısmen değerlendirilmektedir.
 
 
16:30
08 Ocak 2020
6 yılını dolduran sözleşmeli veteriner hekimin ücreti artar mı?4/B ücret skalasına göre sözleşmeli personele aynı unvanda beşer yıllık periyotları tamamladığında ilave bir artış yapılmaktadır. Bu konuda idarelerin takdir hakkı bulunmamaktadır.
 
 
10:00
27 Aralık 2019
Branşında tek hekim olanlar, icap nöbetinden muaf olabilir mi?Sağlık Bakanlığı, branşında tek hekim olarak görev yapan uzman hekimlerin icap nöbetinden muaf tutulabileceğini ancak bu hekimlerin acil nöbeti tutan hekimlerin çağrısına uymakla yükümlü olduklarını belirtti.
 
 
10:00
26 Aralık 2019
Son değişiklikleriyle, 4/B'li Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin EsaslarSözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda yapılan tüm değişiklikler, ekli Word dosyasına, memurlar.net tarafından eklenmiştir.
 
 
00:05
16 Aralık 2019
Sözleşmeli personelin vefat etmesi halinde ölüm yardımı ödenir mi?Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personelin vefat etmesi halinde ölüm yardımı ödenmesinin hukuken mümkün olduğuna dair görüş verdi.
 
 
14:04
10 Aralık 2019
Sözleşmeli personelin harcırahına dair görüş yazısı, 2020 yılından sonra geçerli olmayacakMilli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 12.11.2019 tarihinde, Şanlıurfa Valiliğine yazıda, yer değiştiren sözleşmeli öğretmenlere harcırah ödenmemesi gerektiğini belirtmiş ve bu görüşünü 2014 tarihli Maliye Bakanlığı yazısına dayandırmıştı. Ancak, 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle Maliye'nin 2014 tarihli bu görüş yazısının bir hükmü kalmayacak.
 
 
00:03
09 Aralık 2019
Belediyeler, takdir hakkıyla, yıl sonunda, sözleşmeli personelin işine son veremezÖnce Uşak Belediyesi sonra da Hatay Samandağı Belediyesinde, yıl sonu geldiği için, yıllık düzenlenen sözleşmelerin yenilenmeyeceği personele tebliğ edilmiştir. Bu uygulamanın diğer bazı belediyelerde de uygulanacağı ifade edilmektedir. Belediyelerin sadece takdir haklarını gerekçe göstererek sözleşmeli personelin sözleşmesini fesih etmesi mümkün değildir. Bu türden tüm işlemler yargıdan dönecektir.
 
 
11:59
01 Aralık 2019
Seyyar görev tazminatı, geriye doğru kaç yıl için talep edilebilir?
 
 
10:16
23 Kasım 2019
Meslek yüksekokulu kadrolarında, yabancı dil şartı, 70 olarak belirlenebilir mi?
 
 
14:03
20 Kasım 2019
İşe başlamadan önce doğum yapan sözleşmeli personele, doğum izni verilmez mi?
 
 
14:15
18 Kasım 2019
Yükseköğrenim gören idari destek görevlisinin unvanı değişebilir mi?Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında "sözleşmeli idari destek görevlisi" unvanlı pozisyonda görev yapan personelden, yüksek öğrenimini tamamlayanların "sözleşmeli idari büro görevlisi" unvanlı pozisyonda çalıştırılıp çalıştırılamayacağı hususunda 18.10.2019 tarih, 20350867 sayılı ve "4/B Sözleşmeli Personel" konulu görüş yazısı yayımladı.
 
 
00:03
18 Kasım 2019
Yıl içinde, 5 yılını dolduran sözleşmeli personelin sözleşmesi yenilenebilir mi?Yıl içinde 5 yıllık hizmet süresini doldurduğu için sözleşme ücreti değişecek personel için yılının sonunun beklenmesine gerek bulunmamaktadır.
 
 
09:21
13 Kasım 2019
Sözleşmeli personele, yeni ücretsiz izin hakkıDaha önce, doğum, evlat edinme ve askerlik nedeniyle sözleşmeli personele tanınan ücretsiz izin hakkına yeni bir hak daha eklendi.
 
 
14:06
12 Kasım 2019
Laborantlar, filli hizmet zammından yararlanabilir mi?Laborantların filli hizmet zammından yararlanabilmesi için, 1219, 6283 ve 6197 sayılı Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu olması ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışması gerekmektedir. Bu iki şartın birlikte sağlanması gerekmekte olup, laborantlar iki şartı birden taşımadığı için fiili hizmet zammından yararlanamamaktadır.
 
 
14:05
11 Kasım 2019
Sözleşmeli personelin mesai saatleri içinde il dışından aldığı rapor geçerli midir?Sitemize gelen maillerde sıkça sorulan sorulardan biri de, sözleşmeli personelin il dışından aldığı hastalık raporlarının geçerli olup olmayacağı hususudur.
 
 
10:10
08 Kasım 2019
TYP çalışma süresi, sözleşmeli hizmet süresinden sayılır mı?Daha önce TYT kapsamında bir kamu kurumunda hizmeti olanlar, sözleşmeli olarak çalışmaya başladığında, TYP süreleri sözleşmeli hizmet süresinde dikkate alınmalıdır.
 
 
14:03
31 Ekim 2019
23 yıl hizmeti olan sağlık personeli bir defaya mahsus istediği ile atanır mı?23 yıl çalışan sağlık personeli bir defaya mahsus istediği ile atanır mı?
 
 
11:08
30 Ekim 2019
Unvan bazında, TCDD personelinin 2019 yılı temel ücretleriUnvan bazında, TCDD'de, 399 sayılı KHK'ya tabi olarak çalışan sözleşmeli personelin temel ücretlerini yayınlıyoruz.
 
 
10:05
28 Ekim 2019
Vekalet ücreti almak için ne yapmalıyım?Bir çocuk evleri sitesinde müdürlük yapan memurun, vekalet ücreti alabilmesi için hangi şartların bir arada olması gerekmektedir?
 
 
00:04
22 Ekim 2019
Geliştirme ödeneğinde görevlendirme süreleriYükseköğretim kurumlarında görevli akademik personele geliştirme ödeneğinin ödenmesinde görevlendirme sürelerinde takvim yılı uygulamasına dikkat edilmeli!
 
 
14:06
14 Ekim 2019
Hizmet sözleşmesini fesih eden 4/B'liye iş sonu tazminatı ödenir mi?Sözleşmeli (4/B) personel, hizmet sözleşmesini her zaman fesih edebilir mi? Sözleşmesini fesih eden 4/B'liye iş sonu tazminatı ödenebilir mi? memurlar.net olarak, sSözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan hükümler doğrultusunda bu konuyu ayrıntılı olarak ele alacağız.
 
 
14:05
04 Ekim 2019
Açıktan geçen süreler, profesörlük için aranan asgari 5 yıllık zamandan sayılır mı?Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, açıktan geçen sürelerin profesör kadrolarına başvuru için kanunda aranan beş yıllık süreden sayılacağına dair görüş verdi.
 
 
10:15
04 Ekim 2019
Bölge müdürlüğü memurları, şantiyelerde nöbet sistemiyle çalıştırılabilir mi?Bölge müdürlüklerinde çalışan özellikle teknik personelin nöbet usulüyle 24 saat esasına göre çalıştırılması mümkündür. Ancak bu konuda bir usul ve esas çıkarmak uygun olacaktır.
 
 
00:04
04 Ekim 2019
Sözleşmeli personel askere giderken ücretini brüt tutar üzerinden mi geri öder?Sözleşmeli personel olarak görev yaparken, askerlik hizmetini yapmak üzere görevden ayrılanlar, görevde olunmayan döneme ait ücretlerini net tutar üzerinden değil brüt tutar üzerinden geri öderler.
 
 
11:10
01 Ekim 2019
4/B'linin aldığı hastalık raporu, 3+1 süresinde değerlendirilir mi?Sözleşmeli personel olarak çalışanlar, hastalık raporu aldığında, bu sürelerin, kadroya geçişte aranan sürelerde de aynen değerlendirilir.
 
 
00:03
30 Eylül 2019
Yıllık iznini bitiren sözleşmeli personele mazeret izni verilir mi?Adalet Bakanlığı, yıllık iznini bitiren 4/B'li sözleşmeli personele, Esaslarda yer alan mazeretlerin dışında ayrıca mazeret izni verilemeyeceğini belirtti.
 
 
00:03
29 Eylül 2019
Röntgen ve Laboratuvar Teknisyenleri geriye dönük nöbet ücretini alacak mı?Danıştay Kararı Sonrası, Röntgen ve Laboratuvar Teknisyenleri Geriye Dönük Nöbet Ücretini Alacak Mı?
 
 
15:13
27 Eylül 2019
Sağlıkta, eğitim mazereti tayinlerinde zaman sınırlaması var mı?İller arası tayin sonuçlarını iptal edenler için 1 yıllık bekleme süresi varolduğundan, eğitim durumu mazeretine binaen tayin talebinde bulunulamaz.
 
 
10:45
27 Eylül 2019
Danıştay'dan, 4/B'linin iş sonu tazminatı için önemli kararDanıştay 12. Dairesi, hizmet sözleşmesi fesih edilen veya yenilenmeyen 4/B'linin, iş sonu tazminatı alabilmesi aynı kurumda çalışması gerektiğine yönelik ibareyi iptal etti
 
 
10:00
10 Eylül 2019
Sözleşmeli personelin yer değiştirme hakkı yok mu?Sözleşmeli öğretmen, sağlık ve diyanet personeli dışındaki sözleşmeli personelin yer değiştirme işlemleri 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarına göre yapılmaktadır.
 
 
09:26
07 Eylül 2019
Doçentlik başvurularının hızlandırılması için 7 maddelik düzenleme yapıldıYükseköğretim Kurulu Başkanlığı, doçentlik başvurularının daha hızlı sonuçlanabilmesi amacıyla Doçentlik Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yaptı.
 
 
10:05
20 Ağustos 2019
Doktora mezunu araştırma görevlisi başka fakültelerde ders verebilir mi?Doktorasını tamamlamış araştırma görevlileri kadrosunun bulunduğu birim haricindeki diğer akademik birimlerde ders verebilir mi?
 
 
10:05
07 Ağustos 2019
Görevinden ayrılıp memur olmak isteyen öğretim görevlisi asgari kaç yıl çalışmalı!Danıştay 12. Dairesi, görevinden ayrılıp da 657 sayılı Kanununa tabi memur kadrolarına atanmak isteyen öğretim görevlilerinin asgari 2 yıl çalışmış olmaları gerektiğine karar verdi.
 
 
00:03
06 Ağustos 2019
Tayini çıkan sağlık personeli ne kadar sürede ayrılmalıdır?
 
 
14:05
26 Temmuz 2019
Yeni düzenlemeyle, işçilere geçici görevlendirme yapılabilir mi?Kurumlararası geçici görevlendirme düzenlemesinden kamu kurumlarında işçi olarak çalışan personel yararlanabilir mi?
 
 
00:04
23 Temmuz 2019
Bekçilerin il dışı nakilleri mümkün mü?Emniyet Genel Müdürlüğü illere gönderdiği yazıda, Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin, mazeretleri yoksa il dışı nakil haklarının olmadığını belirtti.
 
 
10:30
22 Temmuz 2019
Sözleşmeli mühendise vekalet görevi verilebilir mi?Devlet Personel başkanlığı, geçen ay, Karayolları Genel Müdürlüğüne verdiği görüş yazısında, sözleşmeli personele vekaleten bir görev verilemeyeceği belirtildi.
 
 
14:05
19 Temmuz 2019
Üniversitelerde disiplin cezalarına itiraz usulleri nelerdir?Yasal düzenlemeler sonrasında üniversitelerde görev yapan akademik ve idari personelin almış oldukları disiplin cezalarına itiraz yerleri ve usulleri nedir ?
 
 
11:12
18 Temmuz 2019
Sağlık personeli, kendi arasında nöbet değişikliği yapabilir mi?Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin 41. maddesine göre, sağlık personeli, kabul edilebilir bir mazeret olmadan, durumu idareye bildirmeden, Baştabiplik veya başhemşire onayıyla değişikliğin nöbet cetveline işlenmeden, kendi aralarında nöbet değişimi yapamaz.
 
 
00:05
17 Temmuz 2019
Açık arazide çalışan her teknik personel, ek özel hizmet tazminatı alır mı?Valilik oluru ile iş ekipmanları periyodik kontrol uzmanı olarak görevlendirilen bir elektrik teknisyeni, ek özel hizmet tazminatı alabilir mi?
 
 
00:04
17 Temmuz 2019
SGK'dan emekli olacak 4/B'li için görüşSGK, emekli olacak sözleşmeli 4/B'liye verilecek iş sonu tazminatının emsali personele bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarını geçemeyeceğini belirtti.
 
 
14:02
16 Temmuz 2019
PMYO'da geçirilen öğrencilik süreleri yıllık izinde dikkate alınır mı?Devlet Personel Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğüne verdiği görüşte, polis meslek yüksek okulunda geçirilen sürelerin yıllık izinde dikkate alınamayacağını belirtti.
 
 
10:06
16 Temmuz 2019
İçişleri'ndeki 4/B'li personel, Valilik onayıyla ilçelerde görevlendirilebilirİçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü illere gönderdiği yazıda, DPB'nin görüşüne binanen, sözleşmeli personelin valilik onayıyla diğer ilçelerde görevlendirilebileceğini belirtti.
 
 
14:01
17 Haziran 2019
Sözleşmeli personel, görevden uzaklaştırılabilir mi?Devlet Personel Başkanlığı, 657 sayılı Kanunun 4/B statüsünde çalışan sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılmasının yasal mevzuat çerçevesinde uygun olmadığını, sözleşmelerinin ise askıya alınabileceğine yönelik görüş verdi.
 
 
14:05
14 Haziran 2019
Sözleşmeli personele vekaleten müdürlük görevi verilebilir mi?Devlet Personel Başkanlığı görüşlerine göre 4/B'li sözleşmeli personele vekaleten müdürlük görevinin verilmesi mümkün değildir.
 
 
14:00
11 Haziran 2019
Polisler ve özel güvenlik görevlileri, bıyıklı olarak görev yapabilir mi?Bakan Yardımcısı Muhterem İnce tarafından tüm il Valiliklerine gönderilen yazıda özel güvenlik görevlilerinin ve polislerin bıyıklı olarak görev yapabileceğine yer verildi.
 
 
10:12
05 Haziran 2019
Hırsızlık suçundan 1 gün dahi ceza alınırsa memuriyet sona erer mi?Uygulamaya yön veren Devlet Personel Başkanlığı görüşlerine göre, nitelikli suçlar arasında yer alan hırsızlık suçundan 1 gün dahi hapis cezası alınırsa, ceza kesinleştikten sonra, memuriyete son verilmesi gerekir.
 
12345678910111213»
SON HABERLER
15:00 - '100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvuran sayısı netleşti14:58 - Türk heyetinin ziyareti, Belediye Başkanının ihraç edilmesine neden oldu14:56 - Zonguldak'ta usulsüzlük yapan 3 tapu çalışanında 2'si tutuklandı14:40 - MSB: Somali'deki saldırıyı en sert şekilde lanetliyor ve kınıyoruz.14:38 - Yaralıya ilk müdahaleyi kazaya karışan doktor yaptı14:35 - Afyonkarahisar'da otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı14:14 - Kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı14:07 - İçişleri: Hainlerle gece gündüz mücadele ediyoruz14:06 - Afyonkarahisar'da il ablası, il imamı ve eğitim danışmanı tutuklandı13:57 - Kılıçdaroğlu: Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmeli
13:55 - Isparta'da otomobil tarım aracı ve duvara çarptı: 2 ölü, 2 yaralı13:37 - 'Murat Kurum proje sahibi olarak verdiği raporu Bakan olarak onayladı'13:29 - İtalya'dan Türkiye ve Libya açıklaması13:27 - Somali'de Türk işçilere bombalı saldırı13:26 - Kartal'da binanın 9. katından atlayan genç hayatını kaybetti12:53 - Karnelerini aldıktan sonra eve dönmeyen kardeşlerden haber alınamıyor12:40 - Polisten kaçarken çamura gömüldü12:36 - Sakarya'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam