1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Kamu Personeli

Kamu Personeli

 
14:04
16 Mart 2018
YÖK'ten 7100 sayılı Kanunun uygulanmasına dair açıklamaYÖK Başkanlığı, 7100 sayılı Kanunun uygulanmasına yönelik açıklamalarda bulundu.
 
 
14:05
09 Mart 2018
10 gün göreve gelmeyen akademisyen hakkında, 657'nin çekilme hükümleri uygulanır mı?Akademik personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94. maddesinde düzenlenen müstafi sayılmaya ilişkin düzenleme uygulanabilir mi?
 
 
10:03
09 Mart 2018
Lisans'ta ders vermemiş öğretim üyesi, yüksek lisans programında ders verebilir mi?Yükseköğretim Kurulu, daha önce lisans programlarında ders vermemiş öğretim üyelerinin yüksek lisans programlarında ders vermesini uygun gördü.
 
 
00:03
08 Mart 2018
Araştırma görevlisi, mesai saatleri içinde, fakülte binasında olmak zorunda mıdır?Akademisyenlerin 08.00-17.00 olarak uygulanan mesai saatleri içinde fakültede bulunmaları zorunlu mudur?
 
 
09:55
06 Mart 2018
Doktor öğretim üyesi ve araştırma görevlilerinin ücretlerinde yapılan düzenleme7100 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte doktor öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin ücretlerinde değişiklik oldu.
 
 
07:18
06 Mart 2018
Yardımcı doçentlik düzenlemesi R.G.'de yayımlandı. İşte 10 maddede yapılan değişiklikler6 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7100 sayılı Kanununla yardımcı doçentlik, doçentlik, uzman, okutman, eğitim öğretim planlamacısı ve araştırma görevlisi unvanlarında değişiklik yapıldı.
 
 
09:59
02 Mart 2018
Sağlık'ta, alt bölge tayinlerine yeni düzenlemeSağlık Bakanlığı, atama ve nakil yönetmeliğinde yaptığı düzenlemeyle, alt bölge tayinlerinde iki yıl şartını kaldırdı.
 
 
02:13
02 Mart 2018
Sağlıkçılara, Doğu'daki fazladan her bir yıllık görev süresi için, daha rahat tayin imkanıSağlık Bakanlığı, atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle, 5 ve 6. hizmet bölgelerinde 1 ila 6 yıl arasında fazladan görev yapanlara birinci hizmet bölgesindeki illere atanma hakkı verdi.
 
 
10:00
23 Şubat 2018
Sözleşmeli personel dil tazminatı alabilir mi?Hem 375 sayılı KHK'da yer alan hükme göre hem de Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan düzenlemeye göre, sözleşmeli personel yabancı dil tazminatı alamaz. Yabancı dil tazminatı sadece 657, 926, 3269, 3466, 2802 ve 2914 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlara verilmektedir
 
 
00:03
22 Şubat 2018
Açığa alınan ve ihraç edilen KİT personeli göreve dönerse, başarı ücreti alır mı?
 
 
10:26
14 Şubat 2018
4/B'li sözleşmeli personel, il içi yer değişikliği yapamaz mı?Van İdare Mahkemesi, Sağlık Bakanlığının, aile birliği mazeretinde, 4/B'li sözleşmeli personelin il içi yer değişikliği yapamayacağı yönündeki işlemini iptal etti.
 
 
10:05
04 Şubat 2018
Annenin aldığı izinden sonra baba da refakat izni alabilir mi?Anne veya baba, aynı dönemde olmamak şartıyla farklı zamanlarda aynı çocuktan dolayı refakat izni kullanabilir
 
 
00:02
29 Ocak 2018
4/B sözleşmeliler emekli olduğunda iş sonu tazminatı alır mı?2005 yılında yapılan düzenlemeyle, 4/B'li sözleşmeli personele iş sonu tazminatı alma hakkı tanınmıştır. Ancak 2005 yılından önceki süreler için bu yönde bir hakka yer verilmemiştir. Bu nedenle, 2005 öncesi hizmetler için iş sonu tazminatı alınmamaktadır.
 
 
10:16
26 Ocak 2018
Özel sektördeki hizmet süreleri, 4/B'linin yıllık izninde değerlendirilir mi?Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar yapılan değişiklik nedeniyle, 217'e tabi resmi kamu kurumları dışında geçirilen hizmet süreleri, 4/B'linin yıllık izninde dikkate alınmamaktadır.
 
 
10:05
26 Ocak 2018
YÖK'ten Sağlık Bilimleri Lisansiyerleri hakkında açıklamaYükseköğretim Kurulu Sağlık Bilimleri Lisansiyeri Unvanı alan programlar hakkında kapsamlı bir yazı gönderdi.
 
 
14:44
24 Ocak 2018
40 ile ait 2018 yılı ilk 6 ay operasyon tazminatları40 ile ait 2018 yılı ilk 6 ay operasyon tazminat miktarları belli oldu
 
 
10:01
24 Ocak 2018
Muvafakat isteyen kurum, atamayı yapmak zorunda mıdır?657 sayılı kanununda, muvafakat isteyen kamu kurumunun, muvafakati getiren memurun atamasını zorunlu kılan bir hüküm bulunmamaktadır. Ama idari istikrar ilkesi gereğince Danıştay bu konuda emsal bir karar vermiş ve atamanın yapılması gerektiğini belirtmiştir.
 
 
00:05
23 Ocak 2018
Polislerin zorunlu ikinci bölge atamaları en fazla 3 defa ertelenebilirDanıştay, Kasım ayında verdiği bir kararda, polis memurlarının zorunlu ikinci bölge hizmetlerinin, hizmet ihtiyacı gibi sebeplerle 3 defadan fazla ertelenmesinin yönetmeliğe açıkça aykırı olduğunu belirtti.
 
 
09:07
19 Ocak 2018
AÖF işletme mezuniyeti Hemşireler için üst öğrenim olarak kabul edilebilir mi?Açıköğretim işletme mezuniyeti Hemşireler için üst öğrenim olarak kabul edilemez.
 
 
12:04
16 Ocak 2018
AYM; polise, jandarma ek göstergesi verilmemesinin gerekçesini açıkladıAnayasa Mahkemesi, jandarma personeline 3600 ek gösterge verilirken, neredeyse aynı görevleri yapan polislere 3000 ek gösterge verilmesini Anayasa'ya aykırı bulmadı. AYM, buna gerekçe olarak, salt statü hukukunu gösterdi.
 
 
00:03
16 Ocak 2018
Danıştay, doçentlerin mali haklarını tek tek açıkladıDanıştay Sekizinci Dairesi doçentlik unvanını aldıktan sonra kadroya atanamayanların mali hakları ile ilgili önemli bir karar verdi.
 
 
12:39
13 Ocak 2018
YÖK'ten, Yardımcı Doçentliğin Kaldırılmasına dair bilgi notuYardımcı Doçentlik kalkıyor, yerine "Doktor Öğretim Görevlisi" kadrosu geliyor. Düzenleme sistemdeki ve sisteme yeni girecek tüm yardımcı doçentleri kapsıyor
 
 
00:05
08 Ocak 2018
Polis memuru için, açıktaki süreler, zorunlu şarkta sayılır mı?Açığa alınan polis memurunun, açıkta geçen süreleri, zorunlu şark süresinden sayılır mı?
 
 
16:00
03 Ocak 2018
DPB: Hizmet sözleşmesini yenilemeyen 1 yıl sınırlamasına tabi olmazDevlet Personel Başkanlığı, hizmet sözleşmesini yenilemeyen ve bu durumu 1 ay öncesinden kurumuna bildiren personelin, 1 yıl sınırlamasına tabi olmayacağına karar verdi.
 
 
11:00
29 Aralık 2017
Devlet memuru, ticari taksi işletebilir mi?Yeni atanan bir memur, üzerine kayıtlı ticari taksisi devretmek zorunda mıdır?
 
 
00:03
21 Aralık 2017
Bir disiplin cezası alındığında, ne yapılmalı? Nasıl itiraz edilmeli?Bir memur, disiplin cezası aldığında nereye, nasıl itiraz etmeli?
 
 
10:05
19 Aralık 2017
Sözleşmeli personel için rapor kesintisi nasıl hesaplanır?Sözleşmeli personelin aldığı hastalık raporlarında, rapor kesintisi nasıl hesaplanır?
 
 
00:30
08 Aralık 2017
YÖK, 75 yaş düzenlemesinin detaylarını açıkladı
 
 
10:10
30 Kasım 2017
Akademik teşvik'te bazı sorunlar çözüm bekliyor2017 yılının sonlarına yaklaştığımız günlerde Akademik Teşvik Ödeneği başvuruları geliyor. İlgili yönetmelikte bazı sorunlar çözüm bekliyor !
 
 
10:03
29 Kasım 2017
Üniversiteler, doktora mezunu sözleşmeli araştırmacı çalıştıracakÜniversitelerde sözleşmeli araştırmacı dönemi başlıyor. İşte tüm detaylar...
 
 
14:03
20 Kasım 2017
Çocuğunu doktora götüren memur izinli sayılır mı?Çocuğunu veya eşini doktora götüren memurun izinli sayılıp sayılamayacağına yönelik bir mevzuat hükmü bulunmamaktadır. Uygulamada Devlet Personel Başkanlığı görüşüne göre hareket edilmektedir.
 
 
10:10
14 Kasım 2017
Zabıta memuru ile itfaiye eri kadrosuna naklen geçiş nasıl olacak?Şartları taşıyan memurlar, itfaiye eri ve zabıta memuru kadrosuna geçiş yapabilir.
 
 
09:33
14 Kasım 2017
Yeni sistemde, itfaiye eri ve zabıta memuru alımı nasıl olacak?Resmi Gazetede yayımlanan iki ayrı yönetmelik ile itfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına atama şartları da yeniden düzenlendi
 
 
08:48
14 Kasım 2017
Belediye ve il özel idareleri, personelini, yine kendisi almaya başlayacakBelediye, il özel idareleri, birlikler ve bağlı kuruluşlara personel alımını düzenleyen yeni yönetmelik yürürlüğe girdi.
 
 
14:47
06 Kasım 2017
Öğretmen ve din hizmetleri personeline verildi ama başpolislere verilmediKamu yönetiminde uygulamaya konulan kariyer uygulaması sadece polislere mali hak kazandırmadı
 
 
00:03
06 Kasım 2017
Sözleşmeli personelin ücretinde yeni düzenleme nasıl uygulanacak?2018 ve 2019 yılına toplu sözleşmede yer alan hüküm gereğince, sözleşmeli personelin başka kurumlarda aynı unvanda geçen hizmet süreleri, sözleşme ücretinin tespitine esas hizmet süresinde dikkate alınacak
 
 
16:00
03 Kasım 2017
YÖK'ten sağlık bölümü lisansiyerliğine ilişkin önemli kararYükseköğretim Kurulu, Sağlık Bakanlığının görüşü doğrultusunda Sağlık Bilimleri Lisansiyeri sayılan/sayılmayan bölümlerle ilgili yeni bir karar aldı.
 
 
12:10
01 Kasım 2017
KİT'lere KPSS ile yapılacak atamalarda 2 yeni düzenleme2018 yılı yatırım ve finansman kararnamesine göre, KİT'lere atanacak personelle ilgili yeni düzenleme yapıldı
 
 
10:07
30 Ekim 2017
Akademik kadrolara başvurularda inceliklerÜniversitelerin öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda hangi belgeler isteniyor ? Dikkat edilmesi gereken incelikler nedir ?
 
 
00:02
26 Ekim 2017
Kapsam dışı KİT personeli iş mahkemelerinde dava açacak25 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'na göre, kapsam dışı personel, kurumu aleyhine davaları idare mahkemesinde değil iş mahkemesinde açacak
 
 
00:02
25 Ekim 2017
Soruşturmaya dayanmayan tutanaklar, memurun özlük dosyasına konabilir mi?657'de yer alan hükme ve DPB'nin belirlediği esaslara göre, memurun özlük dosyasına herhangi bir soruşturmaya dayanmayan tutanakların konulmaması gerekmektedir.
 
 
10:09
19 Ekim 2017
Türkiye Taşkömürü özelleşirse, işçilerin durumu ne olur?Türkiye Taşkömürü kurumunun eğer özelleştirme kapsam veya programına alınırsa, bu kurumda çalışan işçiler nakil olur mu?
 
 
00:04
16 Ekim 2017
Amirini şikayet eden polis memuruna ceza verilir mi?Danıştay, amirini şikayet eden polis memuruna verilen disiplin cezasını iptal etti.
 
 
00:03
11 Ekim 2017
Tedviren veya vekil olarak görev yapan amir, disiplin cezası verebilir mi?Kurum içi talimat ile vekil veya görevlendirme olarak görevlerini yürüten amirler, kınama, uyarma gibi disiplin cezalarını verebilir mi?
 
 
13:45
09 Ekim 2017
Polis memurlarını kapsayan kıyafet genelgesinin tam metniEmniyet Genel Müdürlüğü, kılık kıyafet hususlarını düzenleyen bir Genelge yayımladı
 
 
00:01
09 Ekim 2017
Memur olunurken, kasdi suçlardan dolayı alınan cezalar toplanır mı?Ayrı suçlardan dolayı 6+7+8 ay ceza alındığında, bu cezalar toplanarak 657 sayılı Kanununun 48. maddesi hükmü uygulanamaz.
 
 
11:09
08 Ekim 2017
Maçlarda görev alan polise ücret ödenir mi?Spor maçlarında görev alan polis memuruna ücret ödenir mi?
 
 
13:41
02 Ekim 2017
Memlekette yıllık izinde iken, hastalanıp rapor alırsam, hangi halde aldığım rapor geçerli olmaz?Devlet memuru, memuriyet mahalli dışında iken ancak acilden rapor alması halinde, alacağı hastalık raporu hastalık iznine çevrilir.
 
 
11:00
02 Ekim 2017
DPB'den doğum izninin değerlendirilmesine ilişkin önemli görüşDevlet Personel Başkanlığı doğum izni sürelerinin, 37 ve 68/B'de, yıllık izinde, kıdem aylığına esas hizmet süresinin tespitinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine yönelik önemli bir görüş verdi
 
 
00:02
27 Eylül 2017
Yeni ALES kararı sonrasında, akademik başvurularda değişenler!Bu yazımızda, Yükseköğretim Kurulunun yakın zamanda almış olduğu ALES kararı sonrasında öğretim elemanı kadrolarına başvurularda dikkat edilmesi gereken incelikleri açıkladık.
 
12345678910111213»
ANKET
UBER'in trafikten men edilecek olmasını doğru buluyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam