1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Kamu Personeli

Kamu Personeli

 
10:03
29 Mayıs 2020
Ziraat Bankasında çalışılan süreler memurların özlük haklarını nasıl etkiler?Memuriyet öncesi Ziraat ve Halk Bankasında çalışılan süreler özlük haklarını nasıl etkiler?
 
 
11:17
21 Mayıs 2020
Kendisine yasal danışman tayin edilmiş kişi memur olabilir mi?4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre, psikiyatrik rahatsızlık memuriyet görevini devamlı olarak yapmaya engel oluşturabilecek nitelikteyse ilgili kişi ancak engelli statüsünde memur olabilir.
 
 
00:04
21 Mayıs 2020
Akademisyenlere de, usulsüz müracaattan dolayı ceza verilebilir mi?Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına usulsüz müracaat ve şikayetten dolayı disiplin cezası verilebilmesi için düzenleme şart!
 
 
10:00
08 Mayıs 2020
Son değişiklikleriyle, 4/B'li Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin EsaslarSözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda yapılan tüm değişiklikler, ekli Word dosyasına, memurlar.net tarafından eklenmiştir.
 
 
00:04
04 Mayıs 2020
Sağlık teknikeri mühendislikten mezun olursa maaşı değişir mi?Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfındaki bir tekniker, mühendislikten mezun olursa, mühendis unvanının Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında olduğu dikkate alındığında, üst öğrenime ilişkin zam ve tazminatlardan yararlanamayacaktır.
 
 
00:04
28 Nisan 2020
Kamu görevlisine hakaret suçundan mahkum olursam görevime son verilir mi?Kamu görevlisine hakaretten dolayı 1 yıl hapis cezası alan kişinin sözleşmeli personel olması mümkün olmadığı gibi eğer sözleşmeli personel ise de sözleşmesinin fesih edilmesi gerekmektedir. Ancak, mahkumiyetin para cezasına çevrilmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi halinde ise idare tarafından sözleşmenin feshi mümkün değildir.
 
 
00:03
17 Nisan 2020
Sağlık Bakanlığından ek ödemelere dair 15 maddelik yazıSağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ek ödemelere ilişkin olarak 15 maddelik bir resmi yazı yayımladı.
 
 
09:02
13 Mart 2020
Akademik personelin istifası hangi esaslara tabidir?2914 ve 2547 sayılı Kanununda, hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Kanunun uygulanacağına yer verilmiş olup, istifa etmek isteyen akademik personel için de 657 sayılı Kanunun 94 ve 97. maddesinde yer alan hükümlerin uygulanması mümkün bulunmaktadır.
 
 
00:03
10 Mart 2020
Hangi personel sözleşmesini feshederse tazminat ödemek zorunda?Kamu kurumlarında birden fazla sayıda sözleşmeli personel istihdam edilmekte olup, bu yazıda tazminat ödeme yükümlülüğü öngörülenlere yer verilecektir.
 
 
14:09
06 Mart 2020
Dekanlığa vekalette süre sınırlaması var mıdır?2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre dekanlığa vekalet işlemlerinde süre sınırlandırması iki türlü yorumlanmalı!
 
 
00:05
06 Mart 2020
Lise mezunu polis, lisans bitirince 8/1 olur mu?Polis memuru üst öğrenimden mezun olursa derecesi ne olur?
 
 
12:55
04 Mart 2020
Sağlık Personelinin döner sermaye yönetmeliği değişti04.03.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanıp, 1 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı.
 
 
00:07
04 Mart 2020
Vekil memura makam tazminatı ile temsil/görev tazminatı ödenir mi?Vekil memurların vekalet ettikleri kadroya bağlı olarak makam, görev ve temsil tazminatından yararlanabilmeleri ancak ve ancak bir yasal düzenleme yapılması halinde mümkün olabilecektir.
 
 
00:02
26 Şubat 2020
Özel sektörde geçen süreler sözleşmeli personele fayda sağlar mı?Sözleşmeli sağlık personeli atanan bir kişi, daha önce özel bir hastanede sağlık personeli olarak görev yapmışsa, bu süreler yıllık izninde ve sözleşme ücretinde dikkate alınacak mıdır?
 
 
10:05
19 Şubat 2020
Polis memuru istifa edip sözleşmeli atanabilir mi?Polis memurunun, 4/B sözleşmeli personel olarak atanmaya hak kazanması ve tazminat yükümlülüğünü göze alması halinde, polis memurluğundan istifa ederek sözleşmeli personel olarak atanmasına engel bir durum bulunmamaktadır
 
 
10:03
18 Şubat 2020
Doçentlik kadrosuna atanmayan emeklilikte makam tazminatı alabilir mi?Hem 657 sayılı Kanuna ekli makam tazminatı cetvelinde, hem de kendi özel kanunlarında yer alan makam tazminatı belirlemelerinde, mutlaka belirtilen kadroya atanma şartı aranmaktadır. Bu nedenle, doçentlik kadrosuna atanılmadığı sürece emeklilikte makam tazminatından yararlanılamaz.
 
 
10:05
11 Şubat 2020
İl müdür yardımcıları nasıl atanır?İl müdür yardımcıları kadrolarına Cumhurbaşkanlığı kararnameleri veya kanunlara göre nasıl atama yapılır?
 
 
00:04
10 Şubat 2020
4/B Sözleşmeli personele emeklilikte yolluk ödenir mi?Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında çalışan sözleşmeli personele, emeli olması halinde, emeklilik tazminatı verilmez.
 
 
14:03
31 Ocak 2020
Teknisyen, önlisans+AÖF okuduğunda, zam ve tazminatı hangi puanlar olur?Ticaret meslek lisesi mezunu olarak teknisyen kadrosunda göreve başlayan bir memur, meslek yüksek okulu muhasebe ve AÖF işletme okuduğunda, özel hizmet tazminatı önlisans üzerinden belirlenir. AÖF, THS'ye atanılacak bir öğrenim olmadığından dikkate alınmaz.
 
 
10:05
14 Ocak 2020
Mahalli idarelerde görev yapan tam zamanlı sözleşmeli personelin ücreti düşürülebilir mi?5393 sayılı Kanunun 49. maddesine göre istihdam edilen belediye personelinin ücretleri için tavan belirlemesi yapılmasına rağmen taban belirlememesi yapılmamıştır. Bu konuda Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı karar alabilme haklarına sahip olmasına rağmen her iki kurum da bir karar almamıştır.
 
 
17:00
10 Ocak 2020
Devlet sanatçılığında adam/ay hesabıyla sözleşmeli dönemi başladıDevlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüklerinde sözleşmeli sanatçılar artık yıllık sözleşme yerine adam/ay hesabıyla sınırı süreli/kısmi zamanlı çalıştırılacaklar...
 
 
14:05
10 Ocak 2020
Sağlık'ta, doğudaki bir ilin hizmet puanı, Ankara Gölbaşından neden daha düşüktür?Sağlık Bakanlığı personelinin hizmet puanı hesaplaması nasıl yapılmaktadır?
 
 
00:02
10 Ocak 2020
Doğumla ilişkili izinler, sözleşmelinin 3+1 hizmet süresinde değerlendirilir mi?Doğuma bağlı olarak kullanılan izinler, Sözleşmeli personelin, 3+1 hizmet süresinde kısmen değerlendirilmektedir.
 
 
16:30
08 Ocak 2020
6 yılını dolduran sözleşmeli veteriner hekimin ücreti artar mı?4/B ücret skalasına göre sözleşmeli personele aynı unvanda beşer yıllık periyotları tamamladığında ilave bir artış yapılmaktadır. Bu konuda idarelerin takdir hakkı bulunmamaktadır.
 
 
10:00
27 Aralık 2019
Branşında tek hekim olanlar, icap nöbetinden muaf olabilir mi?Sağlık Bakanlığı, branşında tek hekim olarak görev yapan uzman hekimlerin icap nöbetinden muaf tutulabileceğini ancak bu hekimlerin acil nöbeti tutan hekimlerin çağrısına uymakla yükümlü olduklarını belirtti.
 
 
00:05
16 Aralık 2019
Sözleşmeli personelin vefat etmesi halinde ölüm yardımı ödenir mi?Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personelin vefat etmesi halinde ölüm yardımı ödenmesinin hukuken mümkün olduğuna dair görüş verdi.
 
 
14:04
10 Aralık 2019
Sözleşmeli personelin harcırahına dair görüş yazısı, 2020 yılından sonra geçerli olmayacakMilli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 12.11.2019 tarihinde, Şanlıurfa Valiliğine yazıda, yer değiştiren sözleşmeli öğretmenlere harcırah ödenmemesi gerektiğini belirtmiş ve bu görüşünü 2014 tarihli Maliye Bakanlığı yazısına dayandırmıştı. Ancak, 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle Maliye'nin 2014 tarihli bu görüş yazısının bir hükmü kalmayacak.
 
 
00:03
09 Aralık 2019
Belediyeler, takdir hakkıyla, yıl sonunda, sözleşmeli personelin işine son veremezÖnce Uşak Belediyesi sonra da Hatay Samandağı Belediyesinde, yıl sonu geldiği için, yıllık düzenlenen sözleşmelerin yenilenmeyeceği personele tebliğ edilmiştir. Bu uygulamanın diğer bazı belediyelerde de uygulanacağı ifade edilmektedir. Belediyelerin sadece takdir haklarını gerekçe göstererek sözleşmeli personelin sözleşmesini fesih etmesi mümkün değildir. Bu türden tüm işlemler yargıdan dönecektir.
 
 
11:59
01 Aralık 2019
Seyyar görev tazminatı, geriye doğru kaç yıl için talep edilebilir?
 
 
10:16
23 Kasım 2019
Meslek yüksekokulu kadrolarında, yabancı dil şartı, 70 olarak belirlenebilir mi?
 
 
14:03
20 Kasım 2019
İşe başlamadan önce doğum yapan sözleşmeli personele, doğum izni verilmez mi?
 
 
14:15
18 Kasım 2019
Yükseköğrenim gören idari destek görevlisinin unvanı değişebilir mi?Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında "sözleşmeli idari destek görevlisi" unvanlı pozisyonda görev yapan personelden, yüksek öğrenimini tamamlayanların "sözleşmeli idari büro görevlisi" unvanlı pozisyonda çalıştırılıp çalıştırılamayacağı hususunda 18.10.2019 tarih, 20350867 sayılı ve "4/B Sözleşmeli Personel" konulu görüş yazısı yayımladı.
 
 
00:03
18 Kasım 2019
Yıl içinde, 5 yılını dolduran sözleşmeli personelin sözleşmesi yenilenebilir mi?Yıl içinde 5 yıllık hizmet süresini doldurduğu için sözleşme ücreti değişecek personel için yılının sonunun beklenmesine gerek bulunmamaktadır.
 
 
09:21
13 Kasım 2019
Sözleşmeli personele, yeni ücretsiz izin hakkıDaha önce, doğum, evlat edinme ve askerlik nedeniyle sözleşmeli personele tanınan ücretsiz izin hakkına yeni bir hak daha eklendi.
 
 
14:06
12 Kasım 2019
Laborantlar, filli hizmet zammından yararlanabilir mi?Laborantların filli hizmet zammından yararlanabilmesi için, 1219, 6283 ve 6197 sayılı Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu olması ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışması gerekmektedir. Bu iki şartın birlikte sağlanması gerekmekte olup, laborantlar iki şartı birden taşımadığı için fiili hizmet zammından yararlanamamaktadır.
 
 
14:05
11 Kasım 2019
Sözleşmeli personelin mesai saatleri içinde il dışından aldığı rapor geçerli midir?Sitemize gelen maillerde sıkça sorulan sorulardan biri de, sözleşmeli personelin il dışından aldığı hastalık raporlarının geçerli olup olmayacağı hususudur.
 
 
10:10
08 Kasım 2019
TYP çalışma süresi, sözleşmeli hizmet süresinden sayılır mı?Daha önce TYT kapsamında bir kamu kurumunda hizmeti olanlar, sözleşmeli olarak çalışmaya başladığında, TYP süreleri sözleşmeli hizmet süresinde dikkate alınmalıdır.
 
 
14:03
31 Ekim 2019
23 yıl hizmeti olan sağlık personeli bir defaya mahsus istediği ile atanır mı?23 yıl çalışan sağlık personeli bir defaya mahsus istediği ile atanır mı?
 
 
11:08
30 Ekim 2019
Unvan bazında, TCDD personelinin 2019 yılı temel ücretleriUnvan bazında, TCDD'de, 399 sayılı KHK'ya tabi olarak çalışan sözleşmeli personelin temel ücretlerini yayınlıyoruz.
 
 
10:05
28 Ekim 2019
Vekalet ücreti almak için ne yapmalıyım?Bir çocuk evleri sitesinde müdürlük yapan memurun, vekalet ücreti alabilmesi için hangi şartların bir arada olması gerekmektedir?
 
 
00:04
22 Ekim 2019
Geliştirme ödeneğinde görevlendirme süreleriYükseköğretim kurumlarında görevli akademik personele geliştirme ödeneğinin ödenmesinde görevlendirme sürelerinde takvim yılı uygulamasına dikkat edilmeli!
 
 
14:06
14 Ekim 2019
Hizmet sözleşmesini fesih eden 4/B'liye iş sonu tazminatı ödenir mi?Sözleşmeli (4/B) personel, hizmet sözleşmesini her zaman fesih edebilir mi? Sözleşmesini fesih eden 4/B'liye iş sonu tazminatı ödenebilir mi? memurlar.net olarak, sSözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan hükümler doğrultusunda bu konuyu ayrıntılı olarak ele alacağız.
 
 
14:05
04 Ekim 2019
Açıktan geçen süreler, profesörlük için aranan asgari 5 yıllık zamandan sayılır mı?Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, açıktan geçen sürelerin profesör kadrolarına başvuru için kanunda aranan beş yıllık süreden sayılacağına dair görüş verdi.
 
 
10:15
04 Ekim 2019
Bölge müdürlüğü memurları, şantiyelerde nöbet sistemiyle çalıştırılabilir mi?Bölge müdürlüklerinde çalışan özellikle teknik personelin nöbet usulüyle 24 saat esasına göre çalıştırılması mümkündür. Ancak bu konuda bir usul ve esas çıkarmak uygun olacaktır.
 
 
00:04
04 Ekim 2019
Sözleşmeli personel askere giderken ücretini brüt tutar üzerinden mi geri öder?Sözleşmeli personel olarak görev yaparken, askerlik hizmetini yapmak üzere görevden ayrılanlar, görevde olunmayan döneme ait ücretlerini net tutar üzerinden değil brüt tutar üzerinden geri öderler.
 
 
11:10
01 Ekim 2019
4/B'linin aldığı hastalık raporu, 3+1 süresinde değerlendirilir mi?Sözleşmeli personel olarak çalışanlar, hastalık raporu aldığında, bu sürelerin, kadroya geçişte aranan sürelerde de aynen değerlendirilir.
 
 
00:03
30 Eylül 2019
Yıllık iznini bitiren sözleşmeli personele mazeret izni verilir mi?Adalet Bakanlığı, yıllık iznini bitiren 4/B'li sözleşmeli personele, Esaslarda yer alan mazeretlerin dışında ayrıca mazeret izni verilemeyeceğini belirtti.
 
 
00:03
29 Eylül 2019
Röntgen ve Laboratuvar Teknisyenleri geriye dönük nöbet ücretini alacak mı?Danıştay Kararı Sonrası, Röntgen ve Laboratuvar Teknisyenleri Geriye Dönük Nöbet Ücretini Alacak Mı?
 
 
15:13
27 Eylül 2019
Sağlıkta, eğitim mazereti tayinlerinde zaman sınırlaması var mı?İller arası tayin sonuçlarını iptal edenler için 1 yıllık bekleme süresi varolduğundan, eğitim durumu mazeretine binaen tayin talebinde bulunulamaz.
 
 
10:45
27 Eylül 2019
Danıştay'dan, 4/B'linin iş sonu tazminatı için önemli kararDanıştay 12. Dairesi, hizmet sözleşmesi fesih edilen veya yenilenmeyen 4/B'linin, iş sonu tazminatı alabilmesi aynı kurumda çalışması gerektiğine yönelik ibareyi iptal etti
 
12345678910111213»
SON HABERLER
19:17 - Muradiye Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor19:12 - Komandonun yürekleri ağza getiren paraşütle atlayışı19:05 - Başkentte izinsiz gösteri girişiminde bulunan 21 kişi gözaltında19:00 - ASELSAN, polisi yeni teknolojilerle konuşturacak18:56 - Sekiz ilin bazı bölgeleri karantinaya alındı18:54 - CHP'li Öztrak: Bilim Kurulunun kararları kamuoyuna açık olmalı18:43 - Bu ilçede ilk defa koronavirüs vakası görüldü18:37 - İletişim Başkanı Altun'dan, Barış Çakan açıklaması18:30 - Günlük vaka sayısı inecek tahminini Anadolu bozuyor18:22 - Borsa, günü yükselişle tamamladı
18:18 - Yüksek sesle müzik dinleme kavgasının görüntüleri ortaya çıktı18:13 - Başsavcılık, Barış Çakan cinayetinde Kürtçe müzik iddiasını yalanladı18:06 - Sanayi Bakanlığı, karekodlu kronik hastalık belgesi istedi17:46 - Bolu Valisi: 3 günde 17 vaka tespit edildi17:39 - Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal girişimi davası yarına ertelendi17:31 - Oğlu dolandırdı babası sakladı17:22 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:18 - Vali açıkladı: Virüs kontrol altında, birkaç vaka var
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam