1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Kamu Personeli

Kamu Personeli

 
19 Temmuz 2007 11:48
4/B'li Hangi Halde Yıllık İzin Kullanabilir?
Artık kamuda 100 bine yakın kamu personeli 4/B'li olarak çalıştırılmaktadır. Bu statüde çalışan personelin özlük hakları memurlardan farklıdır. Bugünkü dosyamızda, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilen personelin yıllık izni konusuna yer vereceğiz. Yapılacak olan açıklamalar, 4/B'li olarak çalışan öğretmen, mühendis, imam hatip ve sağlık personelinin tümü için geçerlidir. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
16 Temmuz 2007 18:31
Sağlık Bakanlığında Hizmet Puanı Tümden Değişti
5 Temmuz 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği değişmiştir. Söz konusu değişikliğin en önemli tarafı hizmet puanlarına ilişkindir. Yapılan düzenlemeyle yurtiçi ve yurt dışı yayınlar ile yüksek lisans yapmış olma gibi mesleki yeterliliklere veren puanlar kaldırılmıştır. Sadece yüksek lisans yapmaktan dolayı bir sağlık personeli kaybetttiği puan 4 bindir. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
16 Temmuz 2007 11:48
Sebep Göstermeksizin 4/B'linin Sözleşmesi Fesh Edilemeyecek
Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B'li çalışma şekli gittikçe yaygınlaşmaktadır. Son olarak, Sağlık Bakanlığına alınan 30 bin 4/B'li ile birlikte toplam sayının 100 bine ulaştığı tahmin edilmektedir. Diğer yandan, 4/B'li olarak çalışanların en çok tedirginlik duyduğu konu sözleşmenin gerekçesiz fesih edip edilemeyeceğine ilişkindir. Bu konuda, geçtiğimiz hafta önemli gelişme olmuştur. Devamı için başlığa tıklayınız.
 
 
28 Haziran 2007 09:22
Kamu Kurumları, 4/B'li Personel Alırken Üç Yöntemden Birisini Uygulayacak
Bazı kamu kurumları 4/B'li personel alımlarını ÖSYM'ye yaptırmaktadır. Örneğin Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bu kurumlardan iki tanesidir. Ancak diğer kurumlar bu yola başvurmamaktadır. Dolaysıyla da sık sık torpil iddiaları gündeme gelmekteydi. Memurlar.net olarak 2005 yılında, bu şekilde 4/B'li personel alan Bayındırlık Bakanlığını, Kamu Etik Kuruluna şikayet etmiş, Kurul da Başbakanlığa, esaslarda değişiklik yapması için başvurmuştu. Devamı için başlığa tıklayınız.
 
 
27 Haziran 2007 11:34
Üniversitelerdeki 4/B'liler Döner Sermaye Alabilecek mi?
Geçici işçilerin kadroya geçirilmesi çalışmaları çerçevesinde üniversitelerdeki geçici işçiler 4/B'ye aktarılmaktadır. 4/B'ye geçirilecek personelin, döner sermayesi olan üniversitelerde döner sermaye ödemesinden yararlanıp yararlanamayağı sitemize sık sık sorulmaktadır. Bu konuda daha önce bir sendikamızın da başvurusu olmuştu. Memurlar.net'in konuya ilişkin hukuki değerlendirmesi için başlığa tıklayınız.
 
 
25 Haziran 2007 16:03
Memur Kaç Güne Kadar Hastalık Raporu Alabilir?
Devlet memurunun tek hekimden bir seferde en fazla 20 gün rapor alabileceğini herkes bilmektedir. Ancak tek hekimden bir seferde değilde, aralıklı olarak bir yılda kaç gün rapor alınabileceği, 40 günün memur için ne anlam taşıdığı, hakem hastane hususu, bir memurun kaç güne kadar sağlık kurulu raporu alabileceği gibi hususlarda bir çok soru tarafımıza ulaşmakta olup, bunun için oluşturduğumuz özel dosya için başlığa tıklayınız.
 
 
14 Haziran 2007 17:13
ÜDS ve LES'e Dair İki Önemli Açıklama
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yapılan değişiklikte, doktoraya giriş için 50 puan olarak belirlenen ÜDS puan şartı 55'e yükseltilmiş ve yüksek lisans programına girebilme şartı "ALES'ten 55 almak" olarak tespit edilmiştir. Diğer taraftan, LES puanlarının ALES'e dönüştürülmesi sırasında büyük bir mağduriyet oluşmuş olup, bu konuyu da Mayıs ayı içerisinde "ALES Mağdurları Çözüm Bekliyor" başlığı ile haberleştirmiştik. Üniversitelerarası Kurul bu iki konuya ilişkin özel bir karar almıştır.
 
 
02 Haziran 2007 12:52
4/B'li sağlık personeli ne kadar maaş alacak?
 
 
02 Haziran 2007 12:41
Yüksek Lisans ve Doktoraya Giriş Şartları Değişti
Son olarak 2003 yılında değiştirilen ve yüksek lisans yapmayaların da doktora yapabilmesine imkan sağlayan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 2 Haziran 2007 tarihi itibariyle bir kez daha değişmiştir. Yapılan değişikliğe göre yüksek lisans programına girebilmek için ALES'ten 55 almak gerekmektedir. Diğer taraftan doktoraya girişte 50 puan olarak belirlenen ÜDS puan şartı 55'e yükseltilmiştir. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
02 Haziran 2007 12:13
Geçici Köy Korucularının Özlük Hakları
442 sayılı Köy Kanununda yapılan değişiklikler ile geçici köy korucularının özlük haklarında iyileştirme yapılmıştır. Yapılan düzenlemelere göre bir geçici köy korucusuna bugün itibariyle aylık 540,3275 YTL aylık ücret ödenecektir. Onbeş yıl hizmeti olan ve 55 yaşını dolduranların ise görevle ilişiği kesilecek olup, bunlara aylık 234,925 YTL tutarında aylık maaş bağlanacaktır. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
01 Haziran 2007 17:09
4/B'li Sağlık Personeli Atamalarına İlişkin Soru ve Cevaplar
Sağlık Bakanlığı 30.900 sağlık personeli ataması yapacaktır. Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü bugün, bu atamalara ilişkin bir soru ve cevap dosyası yayımlamıştır. Sözkonusu dosyada 4/B statüsüne ilişkin çok önemli bilgiler yer almakta olup, başvuracak tüm adayların bir rehber niteliğindeki bu dosyayı dikkate okuması gerekmektedir. Bakanlığın yayımladığı resmi bilgilendirme dosyası için başlığa tıklayınız.
 
 
30 Mayıs 2007 10:50
Geçici işçilere kadroda süre uzatıldı
 
 
25 Mayıs 2007 11:08
ALES Mağdurları Çözüm Bekliyor
Geçen yıla kadar LES'ten 50 puan alanlar akademik kadrolara başvurabiliyordu. Sınav kılavuzunda da LES puanlarının 2 yıl boyunca geçerli olduğu belirtilmekteydi. Ancak ALES'e dönüştürülmüş LES puanları, bir çok adayı mağdur edebilecek durumdadır. Memurlar.net forumunda, bir kaç haftadır, sorunu dile getiren ve çözüm bulmaya çalışan üyelerimiz, ortak bir dilekçe hazırladılar. Çözüme katkı sağlamak isteyen ve mağdur olabilecek tüm ziyaretçilerimizi bu girişime destek vermeye çağırıyoruz.
 
 
24 Mayıs 2007 14:02
Öğretmenlerin iller arası atamaları 29 Mayıs'ta
 
 
17 Mayıs 2007 00:03
Ölüm Yardımı Ödeneği Özel Dosyası
Ölüm yardımı ödeneği 657 sayılı Kanunun 208'inci maddesine göre ödenmektedir. Bu madde çerçevesinde, ödeneğin kimlere verileceği, yardım miktarının ne kadar olacağı, yardımım hangi kamu kurumunca ödeneceği, ölü doğum halinde ödeme yapılıp yapılmayacağı, ödeneğin aile ferdi olmayan birisine verilmesi konusunda sağlıklı iken bildirimde bulunulup bulunulamayacağı konularında, hazırladığımız özel dosya için başlığa tıklayınız.
 
 
14 Mayıs 2007 20:21
Askerliğini Yedek Subay Olarak Yapan Memurlara 500 YTL Tazminat Verilmektedir
Her yıl binlerce memur askerlik hizmetini tamamlamak için görevinden ayrılmaktadır. Daha sonra askerlik hizmetini tamamlayarak görevine yeniden başlamaktadır. 2003 yılında yapılan düzenleme gereğince terhis olan yedek subaylara 500 YTL tutarında maktu bir tazminat ödenmektedir. 4969 sayılı Kanunun 2. maddesi ile 375 sayılı KHK'ya eklenen bu önemli düzenleme gereğince 31/07/2003 tarihinden itibaren terhis olan her yedek subayın bu tazminatı alma hakkı bulunmaktadır. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
14 Mayıs 2007 10:35
Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü bölümü, teknisyenler için üst öğrenim sayılır mı?
 
 
14 Mayıs 2007 00:18
4/B'linin Ana Sözleşmesinde Üç Düzenleme
Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 4/B'li personelin 657'si "7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı"dır. Söz konusu bu Bakanlar Kurulu Kararında 12 Mayıs 2007 itibariyle 3 değişiklik yapılmıştır. İlk değişiklik geçici görev yolluğuna, ikinci değişiklik sağlık iznine, üçüncü değişiklik ise doğum izni kullandıktan sonra yeniden kamuya dönmeye ilişkindir. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
07 Mayıs 2007 11:59
Seçim İçin İstifaya Dair Özel Dosya
Yüksek Seçim Kurulunun, seçim için uygulanacak takvime dair kararı, 4 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu bu maddeye göre XXIII. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılmak için istifa etmek isteyen kamu görevlelileri için son gün, 8 Mayıs 2007'dir. Sitemize gelen çok sayıda soru nedeniyle bu konuya ilişkin özel bir dosya hazırladık. Seçim için istifa edeceklere dair örnek dilekçenin de yer aldığı dosyamıza ulaşmak için başlığa tıklayınız.
 
 
12:43
03 Mayıs 2007
İki kez istifa neleri kapsıyor?657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, 94. maddesine göre Devlet memurları istifa etme hakkına sahip bulunmaktadır. Diğer taraftan 92'inci maddede, iki defadan fazla istifa edenlerin bir daha memuriyete dönemeyeceği hükme bağlanmıştır. Ancak, çeşitli kamu personeli statüleri bulunmakta olup, bu statülerden hangisinin bu kapsama girip girmediği tartışılmaktadır. Konuya ilişkin özel dosyamız için başlığa tıklayınız.
 
 
26 Nisan 2007 09:11
Danıştay, İFP'lere ilişkin süre aşımı kararını değiştirdi
 
 
20 Nisan 2007 15:41
Özelleştirme İşsizlerine 2. Fırsat
Özelleştirme nedeniyle işsiz kalanlara ikinci bir fırsat tanıyan Kanun, 21/04/2007 tarihinde yürürlüğe girecek. Hatırlanacağı üzere 20 Ekim 2004 tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile sözleşmesi fesh edilmiş olan işçilere kamu kurumlarında 4/C'li olma hakkı tanınmıştı. Ancak bu hak sadece 20 Ekim 2004 tarihine kadar işsiz kalmış olanları kapsamıştı. Yürürlüğe girecek olan kanun ile bu tarihten sonra işsiz kalan işçilere de 4/C'li olma hakkı tanınacaktır. Devamı için başlığa tıklayınız.
 
 
18 Nisan 2007 16:32
4/B ve 4/C'lilerin Askerlik Tehiri Yapılmayacak
Milli Eğitim Bakanlığı 18 Nisan 2007 tarihinde yayımladığı yazıda, il milli eğitim müdürlüklerini, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli öğretmenler ve 4/C maddesi kapsamındaki kısmî zamanlı geçici öğreticiler için, Bakanlığa bildirimde bulunulmaması konusunda uyardı. Personel Genel Müdürlüğünce yazılan yazıda, sadece 657'e tabi memurlar için askerlik erteleme talebinde bulunulması gerektiği vurgulandı.
 
 
18 Nisan 2007 16:32
4/B ve 4/C'lilerin Askerlik Tehiri Yapılmayacak
Milli Eğitim Bakanlığı 18 Nisan 2007 tarihinde yayımladığı yazıda, il milli eğitim müdürlüklerini, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli öğretmenler ve 4/C maddesi kapsamındaki kısmî zamanlı geçici öğreticiler için, Bakanlığa bildirimde bulunulmaması konusunda uyardı. Personel Genel Müdürlüğünce yazılan yazıda, sadece 657'e tabi memurlar için askerlik erteleme talebinde bulunulması gerektiği vurgulandı.
 
 
06 Nisan 2007 15:16
4/B'li Sağlık Personelinin Ücreti Öğrenime Göre Belirlenecek
Sağlık Bakanlığı 2005 yılında, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sağlık personeli istihdam etmişti. Bu statüde çalışmakta iken daha sonra ön lisans veya lisans bir öğrenimin bitirilmesi halinde, ücretlerin bir üst öğrenim seviyesinden belirlenip belirlenemeyeceği konusu Sağlık Bakanlığınca Maliye Bakanlığına sorulmuştur. Maliye Bakanlığı, bu talebe, daha önce 4924'lülere verdiği cevabın aynısını vermiştir. Buna göre, sözleşmeli personelin tamamlamış olduğu üst öğreniminin, atandığı pozisyon unvanıyla ilgili olması şarttır.
 
 
04 Nisan 2007 14:11
MYO'lara Atanacak Öğretim Görevlileri Merkezi Sınavdan Muaf
2006 yılında yürürlüğe giren 5538 sayılı Kanun ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için merkezi sınava girmiş olma şartı getirilmiştir. Daha sonra yapılan yönetmelik düzenlemesinde, 2007 yılı içerisinde ilk merkezi sınavın yapılıp (ALES) sonuçları internet aracılığı ile duyuruluncaya LES'ten son iki yılda 50 puan almış bulunanların merkezi sınavda başarılı sayılmasına karar verilmiştir. Bugün yeni bir düzenleme daha yapılmıştır. Devamı için başlığa tıklayınız.
 
 
27 Mart 2007 18:24
Eş Durumundan Nakli Düşünen Memur Adayları Nasıl Tercih Yapmalı?
Evlenme arefesindeyken, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen KPSS tercihi ile ilk defa bir memuriyete yerleşmeyi düşünen adaylar şu sıralar oldukça sıkıntılı... Yanlış bir kamu kurumunun tercih edilmesi eş durumundan nakli bir kaç yıl uzatabilecektir. Bu nedenle bu sorulara yönelik özel bir açıklama yayımlıyoruz. Sitemiz editörlerinin ortaklaşa hazırladığı bu özel dosya için başlığa tıklayınız..
 
 
21 Mart 2007 16:18
Sicil Raporları hakkında Sağlık Bakanlığı Genelgesi
 
 
21 Mart 2007 14:51
Döner sermaye payının belirlenmesinde hangi aylık unsurları dikkate alınır?
 
 
14 Mart 2007 21:10
Döner Sermayeden, İşveren Kesintisi Yapılamaz
Sitemize gelen sorulara verdiğimiz yanıtların bir kısmını, sorunun önemine ve ne kadarlık bir kitleyi ilgilendirdiğine bakarak sorucevap.memurlar.net servisinden yayımlamaktayız. "Döner sermaye ödemelerinden, işveren kesintisi yapılıp yapılamayacağına" ilişkin bir soruyu da 24 Şubat tarihinde cevaplayarak yayımlamıştık. Ancak, idarecilerin soruna yaklaşımı iller arasında farklılık göstermekte olup, konu Sağlık Bakanlığınca Maliye Bakanlığına sorulmuştur. Maliye Bakanlığının yanıtı için başlığa tıklayınız.
 
 
13 Mart 2007 10:14
Askeri kurumda çalışacak memurlar için Rehber
 
 
22 Şubat 2007 10:03
Akademik Personele Yapılan Ödemeler
Öğretim elemanları olarak adlandırılan akademik personele yapılan ödemelere ilişkin olarak 15 Nisan 2003 tarihinde kapsamlı bir dosya yayımlamıştık. Aradan dört yıl geçtiği için artık bu dosyanın güncelleştirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Üniversite ödeneceği, İdari Görev Ödeneği, Geliştirme Ödeneği, Eğitim Öğretim Ödeneği, Makam Tazminatı adlı bu ödemelere ilişkin olarak Mali Kılavuz dergisinde yer alan bir yazıyı aynen alıntılıyoruz..
 
 
12 Şubat 2007 11:54
Zorunlu Hizmet Yapan Doktorlar, Sözleşmeli Statüye Geçebilecek
Sağlık Bakanlığı, 8 Şubat tarihinde yayımladığı genelge ile Devlet hizmet yükümlülüğünü yerine getiren kadrolu (657 sayılı Kanuna tabi) sağlık personelinin, atandığı kura dönemine bakılmaksızın, Devlet hizmet yükümlüğünü 4924 sayılı Kanuna tâbi sözleşmeli sağlık personeli olarak tamamlayabileceğini kararlaştırmıştır. Personel Genel Müdürlüğü imzalı, 8 Şubat tarihli Genelgeyi görmek için başlığa tıklayınız.
 
 
08 Şubat 2007 12:00
Akademik Personelin Görevde Yükselme Karşısındaki Durumları
Özlük hakları bakımından 2914 sayılı Kanuna tabi akademik personel zaman zaman 657 sayılı Kanun kapsamındaki Devlet memurları kadrolarına atanabilmektedir. Sitemize gelen sorular genel olarak hangi akademik personelin diğer kamu kurumlarına geçiş yapabileceği, geçiş yapmak için ne kadar süre çalışılması gerektiği, geçiş için ne yapılması gerektiği, geçiş yapabilecek unvanlar gibi sorularda yoğunlaşmaktadır. Bu konuya ilişkin hazırladığımız dosyaya ulaşmak için başlığa tıklayınız.
 
 
05 Şubat 2007 12:49
Memura, unvanla uyumlu olmayan görev verilmesi halinde, ne yapabilir?
Kamuda yaşanan en büyük sorun görev tanımları sorunudur. Bir kişi mühendis olmasına rağmen hangi görevleri yapmakla yükümlü olduğuna dair resmi bir mevzuat bulunmamaktadır. Amirler ise bu konuda resmi bir mevzuat bulunmadığı ve yeteri kadar personel de olmadığı için unvanla uyumlu olmayan görevleri memurlara verebilmektedir. Bu konudaki çok önemli dosyamız için başlığa tıklayınız.
 
 
25 Ocak 2007 10:21
Kamu Kurum ve Kuruluşları Kurum ve Unvan Kodları (2007)
 
 
19 Ocak 2007 14:07
Fizyoterapistlerin mesleklerini serbest olarak icra edebileceklerine dair Kastamonu İd. Mah. Kararı
 
 
19 Ocak 2007 08:22
21 Bin Özelleştirme Mağdurlarına İlişkin BKK Yayımlandı
Özelleştirmeden dolayı işsiz kalan daha sonra hükümetin aldığı bir karar sonucunda kamu kurum ve kuruluşlarına 4/C statüsünde yerleştirilen özelleştirme mağdurlarının Aralık ayı sonu itibariyle yaşadıkları sorunu 16 Ocak tarihinde "Bakanlar Kurulu, 4/C'lilerin Mağduriyetini Arttırıyor" başlığıyla haberleştirmiştik. Mağduriyete ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 19 Ocak 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 21.193 özelleştirme mağdurunu kapsayan kararı görmek için başlığa tıklayınız.
 
 
17 Ocak 2007 10:45
Geçici Kur'an Kursu Öğreticisinden Sonra Geçici İmam Hatip Alımı
Diyanet İşleri Başkanlığı, daha önce, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine göre Kur'an Kursu Öğreticisi istihdamı yapılmasına imkan sağlayan düzenlemeyi Bakanlar Kurulundan geçirmişti. 26/12/2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararnameye göre çalıştırılabilecek Kur'an Kursu Öğreticisi sayısı 2500'den 4500'e çıkarılmıştı. Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeye göre, Diyanet İşleri Başkanlığı 2007 yılı içerisinde 500 kısmi zamanlı geçici imam-hatip alabilecektir.
 
 
16 Ocak 2007 11:13
Üniversite Personeline İlişkin İki Adet Sayıştay Kararı
Bugün iki adet Sayıştay kararı yayımlıyoruz. Her iki karar da, Temyiz Kurulu Kararıdır. İlk kararda, bitirme ödevi ve benzeri eğitim öğretim faaliyetlerinin teorik ders dışı faaliyetler olarak kabul edildiği ve bu faaliyetleri yürüten öğretim elemanlarının ders yükleri öğrenci sayısına bakılmaksızın 2 saat/hafta ile sınırlandırılmış olduğu; ikinci kararda ise Döner sermaye katkı payı ödenebilmesi için döner sermayenin bağlı olduğu birimlerdeki kadrolara atanma veya bu kadrolara ait görevleri yürütmek üzere usulüne uygun olarak görevlendirilme yeterli görüldüğüne karar verilmiştir. Bu iki yeni karar için başlığa tıklayınız.
 
 
11 Ocak 2007 16:21
4/B'li sağlık personelinin 2007 yılı brüt ücreti
 
 
29 Aralık 2006 19:10
Sağlık İdaresi Yüksek okulu mezunlarına müjdeli haber
 
 
27 Aralık 2006 10:39
4/C'li Kur'an Kursu Öğreticisi İstihdamı
657 sayılı Kanunun 4/C maddesine göre istihdam şekli özelleştirme mağdurları ve nüfus sayım işlerinde çalıştırılacak 20 bin personel için kullanılmaktadır Diyanet İşleri Başkanlığı da Kur'an Kursu Öğreticisi istihdamını bu statüde gerçekleştirmektedir. 26/12/2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararnameye göre çalıştırılabilecek Kur'an Kursu Öğreticisi sayısı 2500'den 4500'e çıkarılmıştır.
 
 
20 Aralık 2006 04:50
Tarım Danışmanları 4/B'li Yapılıyor
Üç yıl önce çalıştılmaya başlanan tarım gönülleri projesinde çalışan personel Tarım ve Köyişleri Bakanlığının aldığı karar gereğinde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilecektir. Bu çerçevede, daha önce KÖY-MER projesinde yer alan toplam 167 veteriner hekim ile 782 mühendis 4/B'li yapılmaktadır. Sitemizde yer alan ilan sadece bu projede çalışan adaylara yöneliktir. Diğer taraftan Tarım Bakanlığı, 2007 yılı içerisinde yine 4/B statüsünde, 1500'e yakın veteriner hekim ve mühendis alımı yapacak olup, bu konuya ilişkin detaylar daha sonra sitemizde yer alacaktır.
 
 
13 Aralık 2006 12:06
4/C Statüsünde, 3500 İngilizce ve Bilgisayar Öğreticisi Alınacak
Milli Eğitim Bakanlığı bu öğretim yılında 3500 kısmi zamanlı İngilizce ve bilgisayar öğreticisi istihdam edecek... Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Karara göre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının İngilizce ve bilgisayar öğretmeni ihtiyacının karşılanması amacıyla bir öğretim yılında 10 ayı geçmemek üzere İngilizce dil öğreticisi ve bilgisayar öğreticisi olarak kısmi zamanlı geçici personel çalıştırılabilecek.
 
 
13 Aralık 2006 06:00
Sağlık Bakanlığı Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi yayımladı
 
 
02 Aralık 2006 09:41
Sebep göstermeksizin öğretmenin sözleşmesi fesh edilmeyecek
657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli personele yönelik olarak, Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılan genelgenin ekinde bulunan hizmet sözleşmesinin, "fesih hallerinin" düzenlendiği 13'üncü maddesinin (c) bendi hakkında, Türk Eğitim Sen'in açtığı dava sonucunda, Danıştay Onikinci Dairesi 17.10.2006 tarihinde yürürlüğü durdurma kararı verdi. Karara göre, öğretmenin sözleşmesi sebep göstermeksizin fesh edilemeyecek. Kararın tam metni için başlığa tıklayınız.
 
 
18 Kasım 2006 23:59
Orta öğretim düzeyinde boş kalan kadrolar
Tercih kılavuzunda ortaöğretim mezunları için toplam 6.284 kadro ve pozisyon yer almaktaydı. Yaptığımız incelemeye göre, 34 kadro pozisyon boş kalmıştır. En çok kalan kadro "Ortaöğretim kurumlarının Maliye alanındanmezun olmak" şartını arayan kadrolardır. Tercih kılavuzu ve taban puanlar üzerinden yaptığımız incelemeyi görmek için başlığa tıklayınız.
 
 
00:03
15 Kasım 2006
Sicil Raporu Doldurma EsaslarıYıl sonuna yaklaştığımız bugünlerde sicil amirleri, sicil raporlarını doldurmaya başlayacaktır. Doldurulan sicil rapolarının 31 Aralık'a kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Hangi amirlerin sicil doldurabileceği, memurun çalışması gereken süre askere giden veya aylıksız izne ayrılan memurun sicilinin doldurulup doldurulamayacağına değin pek çok sorunun yer aldığı dosyamıza ulaşmak için tıklayınız.
 
 
12 Ekim 2006 02:13
Vekil öğretmen, hazırlık ödeneğini alabilir mi?
 
«16171819202122232425262728
SON HABERLER
22:44 - 'Kıdem tazminatı diyerek işçilerin uykusunu kaçırmayın'22:43 - 'Libya'yı Ruanda yapamayınca Türkiye'yi hedef gösteriyorlar'22:32 - Avukat dehşet anlarını anlattı: Ölü numarasıyla kurtuldum22:27 - Prof. Dr. Şenyiğit: Ezbere ağrı kesici almayın22:23 - 1977 model otomobiline gözü gibi bakıyor22:15 - Fatma Şahin: Vakalar artarsa okullar açılmayabilir
22:10 - 6 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı22:08 - Öğrenciler dezenfektan üretti, öğretmenler köy köy dağıttı22:04 - Denizli'de sokak düğünlerine izin verildi21:35 - TSK'dan Gelibolu'daki yangını söndürme çalışmalarına destek21:34 - Acelle Yaylası'na yapılan beton yapılar tepkiye yol açtı21:31 - 250 işçi alımına 4 bin 911 kişi başvuru yaptı
21:24 - CTE'den aile mazereti tayin duyurusu21:24 - Kadınlarda ortalama ilk evlenme yaşı yükseldi21:23 - 573 milyon dolarlık maske ve koruyucu giysi ihraç edildi21:21 - Emtia yatırımcısı altınla kazandı, petrolle kaybetti21:17 - Bakan Ersoy: Galata Kulesi'nin restorasyonuna ara verildi
21:08 - Kemik iliği nakli olup öğrencilerine kavuşmak istiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam