1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Kamu Personeli

Kamu Personeli

 
19 Haziran 2010 21:40
POMEM'deki yaş şartı değişikliği resmileşti
Bilindiği üzere, Fakülte mezunları arasından polis alımı yapılmaktadır. KPSS sınav puanlarının da seçme kriteri olarak değerlendirmeye alındığı alımlarda, yaş şartı uzun bir süredir eleştiri konusu olmaktaydı. Bu konudaki resmi değişiklik 19 Haziran 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 5997 sayılı Kanuna göre POMEM'lere başvurularda aranan yaş şartları 1 yıl yükseltilmiştir. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
27 Mayıs 2010 16:38
AÖF işletme, AÖF Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans programının bir üst öğrenimi sayılacak
 
 
04 Mayıs 2010 12:20
4/B'li için üçlü becayiş mümkün mü?
Bilindiği üzere, 4/B'li personele eş durumu tayini 2009 yılında getirildi. Ancak eş durumundan tayin isteyebilmek, eşin kamu personeli olmasına ve yer değiştirme suretiyle başka yere tayin olamaması şartına bağlanmıştır. Bu kısıtlamadan dolayı 4/B'liler eş durumundan neredeyse faydalanamamaktadır. Bu halde, yapılabilecek tek şey vardır. O da, uygun bir becayiş adayı bulmaktır. Memurlar.net'in becayiş sistemine ayda 4 bin civarında becayiş kaydı bırakılmaktadır. Bazı durumlarda aday 3'lü becayiş durumu ortaya çıkmaktadır. Peki üçlü becayiş mümkün mü?
 
 
28 Nisan 2010 19:39
Sağlık Bakanlığı 4/B yönergesinde değişiklik yaptı
 
 
26 Nisan 2010 00:26
İFP uygulamasına ilişkin olarak, ÖİB'deki toplantı tutanağı
 
 
14 Nisan 2010 15:56
İş Sağlığı ve İş Güvenliği programı acil tıp teknisyenliğinin üst programı saydı
 
 
14 Nisan 2010 01:39
Kimlere 'tekniker', kimlere 'meslek elemanı' unvanı verilir?
 
 
12 Nisan 2010 14:39
4/B'linin 30 günlük rapor sıkıntısı sona erdi
4/B'li personel 30 günden fazla sağlık raporu alınca hizmet sözleşmesi fesih edilebilmekteydi. Bu işlem özellikle Milli Eğitim Bakanlığında uygulanmaktaydı. Eğitim Bir Sen tarafından Danıştay nezdinde açılan ilk davada olumsuz karar çıkmıştı. Sendika kararı temyiz etmiş ve İdari Dava Daireleri Kurulu, 30 günden fazla rapor alan 4/B'li sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesinin feshine imkan tanıyan hüküm hakkında yürürlüğü durdurma kararı vermiştir.
 
 
12 Mart 2010 10:08
4/B'linin istifası, 1 yıl bekleme cezası ve istisnalar
657 sayılı Kanunda yapılan ve 2010 yılı itibariyle yürürlüğe giren düzenlemeye göre, 1/1/2010 tarihinden itibaren sözleşmesini fesih eden 4/B'li 1 yıl boyunca hiçbir kuruma yeniden 4/B'li olmayacaktır. Bu konuya ilişkin ayrıntılı bilgiyi Aralık 2009 tarihinde yayımlamıştık. (Tıklayınız.) Bugünkü dosyamızda ise bu uygulamanın istisnalarına yer vereceğiz.
 
 
09 Mart 2010 12:18
YÖK, bazı bölümlerin THS kapsamına alınmasına uygun görüş verdi
 
 
09 Mart 2010 10:38
Araştırma görevlisinin geri dönüşü
Profesör, doçent ve yardımcı doçent kadroları, "öğretim üyesi" olarak adlandırılmaktadır. Bu kadrolar dışında kalan diğer akademik kadrolara nasıl atama yapılacağı YÖK tarafından yürürlüğe konulan bir yönetmelik tarafından düzenlenmiştir. Söz konusu yönetmelikte bugün ÖYP programları bağlamında bir değişiklik yapılmıştır. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
08 Mart 2010 09:01
Lisans mezunu hemşirelerin yönetim görevlerinde öncelik hakkı var
6283 sayılı Hemşirelik Kanununun 9. maddesinde "Hemşirelikle ilgili yönetim görevlerinde lisans ve lisansüstü eğitime sahip hemşirelerin rüçhan hakları vardır." hükmü yer almaktadır. 8 Mart 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliğinde bu hükme paralel düzenlemeler yapılmıştır. Yönetmelikte bunun yanı sıra, hemşirelerin göre, yetki ve sorumlulukları ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
02 Mart 2010 00:27
TUİK'teki 4/C'lilerin özlük hakları da düzeltiliyor. İşte taslak metin
 
 
26 Şubat 2010 18:54
YÖK'ün üst öğrenime ilişkin yeni görüşleri
Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü bir ilke imza atarak YÖK'ün vermiş olduğu görüşleri yayımlaya başlamıştır. Söz konusu görüşlerde, 1 Kamu yönetimi ve sağlık kurumları işletmeciliği programının anestezi teknikeri için mesleki bir üst öğrenim olmadığına, 2- AÖF sağlık memurluğu önlisans programının hemşire (lise) için mesleki üst öğrenim olduğuna, 3- İktisat bölümü ile kamu yönetimi bölümlerinin laborant için mesleki bir üst öğrenim olmadığına, yine MYO laboratuvar bölümünün sağlık memuru (laborant) için bir üst öğrenim olmadığına, 4- AÖF işletme bölümünü bitiren tıbbi sekreterin sağlık bilimleri lisansiyeri sayılmaması gerektiğine karar verilmiştir.
 
 
14 Şubat 2010 01:24
Polislerin izinlerine ilişkin genelge
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan personelin izinlerine ilişkin olarak 1993 yılında bir genelge çıkarmıştı. Yaşanan sorunlar sonrasında bu genelge bütünüyle kaldırılmış ve yeni bir genelge yayımlanmıştır. Yıllık, mazaret ve aylıksız iznin kullanımına ilişkin hususların düzenlendiği 2009/89 sayılı yeni İçişleri Bakanlığı genelgesi için başlığa tıklayınız.
 
 
11 Şubat 2010 10:20
Yedek subay iken sözleşmeli subay-astsubay olmak isteyenlere sicil notu şartı
 
 
11 Şubat 2010 10:01
Lise mezunları artık sözleşmeli astsubay olmayacak
 
 
05 Şubat 2010 07:14
YÖK'ten Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programına ilişkin karar
 
 
04 Şubat 2010 00:01
4/C kararnamesi yayımlandı, işte yeni değişiklikler
TEKEL işçileri ile yapılan görüşmeler nedeniyle, 4/C'linin özlük haklarında kısmi iyileştirme olacağı basına yansımıştı. İlgili Bakanlar Kurulu Kararı, bugün (4 Şubat) yayınlanmıştır. Yayımlanan kararname; hem izin, hem rapor süresi, hem sendikal hak, hem ücretler hem de iş sonu tazminatı hakkında olumlu düzenlemeler içermektedir. Detaylar için başlığa tıklayınız.

DPB, 4/C'linin net maaşlarını karşılaştırmalı olarak açıkladı

 
 
02 Şubat 2010 09:02
TEF mezunlarının 3000 ek gösterge alabileceğine ilişkin BÜMKO görüşü
 
 
28 Ocak 2010 11:48
KİT'lerdeki amirler hala memurlardan düşük maaş alıyor
657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlar açısından yaşanan "memurdan daha düşük zam alan amir" durumu, 12 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararname ile düzeltilmiştir. Ancak, KİT'lerde söz konusu uygulama devam etmektedir. KİT'lerdeki uygulamanın değiştirilebilmesi için YPK'nın karar alması gerekmektedir.
 
 
16 Ocak 2010 14:56
Sözleşmeli programcı maaşları farklı olabilir, işte nedeni?
Memurlar.net'te yayımlanan bazı sözleşmeli personel alım ilanlarında programcı unvanı da yer almaktadır. Ancak kurumların bir kısım ilanlarında sözleşmeli programcı alınırken varolan tavan ücretin üstünde bir ödeme yapılacağı belirtilmektedir. Örneğin Yargıtay Başkanlığı ile Türkiye İş Kurumunun sözleşmeli programcı alım ilanlarında bu detay yer almaktadır. Peki neden bazı ilanlarda sözleşmeli programcıların maaşı yüksek tutulmaktadır.
 
 
12 Ocak 2010 12:00
Sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri kazanılmış hak aylığında değerlendirilmeli
657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışanlar memur olduklarında, sözleşmeli statüdeki hizmet süreleri kazanılmış hak aylığında değerlendirilecek midir? Bu soru aynı zamanda yıllık izinler açısından da önemlidir. Zira yıllık izindeki "hizmet" kavramı Danıştay kararları gereğince kazanılmış hak aylığına ilişkindir. MEB bu konuyu DPB, SGK ve Maliye olmak üzere 3 yere sormuştur. İşte ayrıntılar...
 
 
22 Aralık 2009 00:27
4/B'linin istifasına 1 yıllık bekleme ceza uygulaması
Sözleşmeli personelin istifa edip sık sık yer değiştirmesi çok sayıda eleştiriye konu olmaktadır. Bu yılın Mart ayında yapılan düzenleme ile "fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe ayrıldıkları kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarına yeniden atanamazlar." uygulaması getirilmişti. Ancak bu uygulamada yeterli olmamıştı. 201o yılı Ocak ayı başından itibaren ise yeni bir uygulama yürürlüğe girecektir.
 
 
04 Aralık 2009 15:35
Ek özel hizmet tazminatı İFP'liye ayrıca ödenecek
İstihdam fazlası personel olarak diğer kamu kurumlarına nakil olanların mali hakları 4046 sayılı Kanunun 22. maddesinde belirtilmiştir. THS'deki bir kadroya atanıp da arazide çalıştığı için ek özel hizmet tazminatı alanların bu ödemeyi ek olarak alıp almayacağı tartışma konusu idi. Maliye Bakanlığı, Mersin Üniversitesine verdiği görüş yazısında, ek özel hizmet tazminatının ayrıca ödenmesi gerektiğini belirtmiştir.
 
 
04 Aralık 2009 15:25
YÖK'ten AÖF Laborant ve Veteriner Sağlık önlisans programına ilişkin yeni karar
 
 
23 Kasım 2009 11:51
Tarım ve Köyişleri Bakanlığında çalışan 4/B'liler için çalışma usul ve esasları
 
 
18 Kasım 2009 15:26
YÖK, Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programına ilişkin görüşünü değiştirdi
YÖK, 2006 yılında, Anadolu Üniversitesi Açıköğrelim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programının, sağlık çalışanları için mesleki bir üst öğrenim sayılması gerektiğine karar vermişti. YÖK Kasım ayında bu kararını değiştirdi. YÖK'ün yeni kararına göre, Anadolu Üniversitesi Açıköğrelim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programı; sadece "laborant" veya "laboratuvar teknikerligi" kadrosunda çalışanlar için üst öğrenim sayılacaktır.
 
 
02 Kasım 2009 00:10
Göreve başlamadan önce doğum yapan 4/B'linin izni
Göreve başlamadan önce doğum yapan personelin sorunları konusunda kamu kurumları, gereksiz yere, olumsuz görüş vermektedir. Bir çok kamu kurumu, memur olarak çalışmaya başlayacak personeline, doğum olayı göreve başlamadan önce olmuş ise doğum izinlerini kullandırmama yolunu seçmektedir. Benzer görüş 4/B'liler konusunda da uygulanmaya çalışılmaktadır. Ancak, mevzuat çok açık olmadığından, gerek memurlar açısından gerekse de 4/B'liler açısından, amaçsal yorum yoluna başvurularak, olumlu değerlendirme yapılması mümkündür.
 
 
31 Ekim 2009 04:15
Askeri kurumlara sivil memur alımında boy şartı kaldırıldı
12 Ekim 2009 tarihinde yayımladığımız haberde, askeri kurumlara sivil memur alımı yapılırken boy şartı aranmasının hukuksuz bir uygulama olduğuna yer vermiştik. Askeri kurumlara sivil memur alınırken, sağlık şartları açısından, "Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine" bakılmaktadır. Söz konusu yönetmeliğin 85. maddesinin 2. fıkrasında, 16 Temmuz 2008 tarihinde bir değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişilik ile sivil memur alımında da, öğrenci alımında aranan boy şartının uygulanması hüküm altına alınmıştır.
 
 
30 Ekim 2009 11:51
YÖK, işletme bölümünü, sağlık personeli için mesleki üst öğrenim saymadı
 
 
22 Ekim 2009 17:48
Sağlık Bakanlığı atama ve nakil yönetmeliğinde neler değişti
2004 yılında yürürlüğe konulan Sağlık Bakanlığı atama ve nakil yönetmeliğinde bugüne kadar çok sayıda değişiklik yapıldı. Ayrıca çok sayıda hüküm de dava konusu edildi. Gerek ihtiyaçtan gerekse de Danıştay'ın vermiş olduğu kararlardan kaynaklı yeni bir değişilik daha yapılmıştır. 22 Ekim 2009 tarihli Resmi Gazetede yapılan düzenlemelerin, neleri değiştirdiği ve ne gibi haklar getirdiğine yönelik açıklamalarımız için başlığa tıklayınız.
 
 
12 Ekim 2009 07:41
Askeri kuruma sivil memur alırken boy şartı
Askeri kurumlardaki sivil memurlar, bazı hükümler dışında 657 sayılı Kanundaki hükümlere tabidir. 657'nin uygulanmayacak hükümleri kanunun 232. maddesinde belirtilmiş olup, bu hükümler arasında memurluğa atanmayı düzenleyen "genel ve özel şartlar" başlıklı 48. madde yer almamaktadır. Buna göre askeri kurumlara alınacak sivil memurlar hakkında da, 657'nin 48. maddesi hükmü uygulanmalı ve boy şartı aranmamalıdır. Memurlar.net'e iletilen bilgilere göre bu konuda açılmış çok sayıda dava bulunmakta olup, kuvvet komutanlıkları personel birimi yöneticilerinin çok vakit geçmeden bir tedbir alması ve sorunu çözmesi gerekmektedir.
 
 
03 Ekim 2009 11:58
YÖK, işletme bölümünü sağlık personeli için mesleki üst öğrenim saydı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 22/7/2009 tarihli toplantısında, işletme lisans programı ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü İşletme anabilim dalı "Sağlık Kurumları İşletmeciliği" bölümünü bitirenlerin bu öğrenimlerinin bir sağlık personeli için mesleki üst öğrenim sayılması gerektiğine karar verdi. Sağlık Bakanlığı, bu kararı gerekçe göstererek hemşireler için de benzer bir karar aldı. Kamu yönetimi mezunları için de benzer bir karar alınması için girişimde bulunuldu. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
19 Eylül 2009 11:26
Araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve okutman olma şartları değişti
Profesör, doçent ve yardımcı doçent dışında kalan kadrolara nasıl atama aypılacağı "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinde" düzenlenmiştir. Söz konusu bu yönetmelikte 19 eylül itibariyle değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile 1- Sözlü sınav kaldırılmış ve yazılı sınav getirilmiş, 2- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda 100 tam not üzerinden en az 65 almış olma zorunluluğu kaldırılmıştır. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
18 Eylül 2009 00:14
Teknik öğretmen unvanını alanların zam ve tazminatına ilişkin BÜMKO görüşü
Teknik Hizmetler Sınıfına dahil bir kadroda çalışan ancak gördüğü öğrenim dolaysıyla "teknik öğretmen" unvanını alanların zam ve tazminatına ilişkin olarak 25 Şubat 2008 tarihinde yapmış olduğumuz haberde, detaylı açıklamara yer vermiştik. 12 Nisan 2008 tarihli haberimizde ise YÖK'ün, Gazi Üniversitesinin başvurusu üzerine, 2007 yılında aldığı bir kararla Mesleki Eğitim Fakültesi mezunlarının "teknik öğretmen" unvanını kullanabileceklerine ilişkin kararına yer vermiştik. Devamı için başlığa tıklayınız.
 
 
10 Eylül 2009 00:13
ALES Türkiye 75.si Yüksek Lisansa Giremedi
Son bir kaç haftadır yüksek lisans ve doktora sınavlarında yaşanan mülakat adaletsizliğine değinmekteyiz. 2 Eylül'de Selçuk'tan, 4 Eylül'de İYTE'de yaşanan birer örneklere yer vermiştik. Her iki örnekte de ALES'ten 90 üzeri puan alan adaylar mülakatta 0 veya 5 gibi puanlar aldıkları için elenmişlerdir. Bugünkü örneğimiz ise Fırat Üniversitesine ilişkin. ALES Türkiye 75.si mülakat notu nedeniyle yüksek lisansa giremedi. Devamı için başlığa tıklayınız.
 
 
02 Eylül 2009 15:34
Renk körlüğü tespit edilenler devlet memuru olamaz mı?
Devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel ve özel şartlar 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde düzenlenmiştir. Kanunun 48. maddesinin 7. bendinde ise geçtiğimiz yıllarda önemli bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre yeni belirlemede, sadece "53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunanlar" devlet memuru olamamaktadır. Gerek renk körü gerek se de diğer rahatsızlıklara yönelik bir soru ve cevap için başlığa tıklayınız.
 
 
22 Ağustos 2009 08:08
6 soruda aday memurluk
2009/3 KPSS tercih işlemlerinde hem 399'a tabi sözleşmeli pozisyonlar hem de 657'e tabi memur kadroları yer almaktaydı. 2009/4 KPSS tercih işlemlerinde ise sadece 4/B'li sözleşmeli pozisyonlar yer almaktaydı. Kamuda ne yazıkki her statünün özlük hakları birbirinden farklıdır. Bugünkü yazımızda, 2009/3 ile bugünlerde 657'e tabi bir memur kadrosuna atanarak göreve başlayan ve aday memur statüsüne girenlere dair bilgiler vereceğiz. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
22 Temmuz 2009 09:30
4924'lü de eş ve sağlık durumundan dolayı yer değiştirebilecek
2008 yılı toplu görüşmelerinde mutabakat alınan hususlardan birisi daha hayata geçti. 2003 yılında uygulamaya konulan ve çakılı personel uygulaması olarak bilinen 4924'e tabi sözleşmeli personele de eş ve sağlık durumundan dolayı nakil hakkı tanındı. Konuya ilişkin yönetmelik değişikliği 22 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. 4924'lünün eş durumundan dolayı nakil isteyebilmesi için; pozisyonunun vizeli olduğu birimin bulunduğu ilde fiilen en az bir yıl görev yapması ve eşinin kamu personeli olması gerekmektedir. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
18 Temmuz 2009 22:44
Tıpta yeni asistanlık eğitimi yönetmeliği yayınladı
Tıp veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi alacakları ilgilendiren yeni yönetmelik yayımlandı. Yeni yönetmelik askerlik ve eş durumu nakli gibi çok sayıda önemli düzenleme içeriyor. Ayrıca bir çok ana dalda eğitim süreleri kısaldı. Yeni yönetmelikte dikkat çeken hususlardan birisi de asistanlara, aldıkları eğitimi "Uzmanlık öğrencisi kanaati" adı altında değerlendirme imkanı sunmasıdır. Yönetmelikte yabancı dil saınav baraj notu 50 olarak belirlenmiş ve yeniden sınava girenden yapılacak kesinti %2'ye indirilmiştir. İşte memurlar.net olarak yaptığımız tespitler...

Hangi uzmanlık dalında eğitim süresi ne kadar kısaldı?

 
 
01 Temmuz 2009 00:05
Danıştay: 4/C'linin hastalık izni 2 günü aşınca ücreti kesilmemeli
 
 
25 Haziran 2009 07:00
Vekil imam veya öğretmenlikte geçen süre kazanılmış hak aylığında değerlendirilir mi?
 
 
24 Haziran 2009 12:56
4/B'li sağlık personeli başka bir yerde görevlendirilmemeli
Mart ayında sözleşmeli personel esaslarında bazı değişiklikler yapılmıştı. Bakanlık bu değişiklik sonrasında nakillere ilişkin bir genelge yayınlamıştı. Ancak uygulamada hala sorunlar oluşmaktadır. Örneğin sözleşmeli sağlık personeli başka bir işte çalıştırılabilmekte veya başka bir yerde görevlendirilebilmektedir. Sağlık Bakanlığı bu uygulamaların yanlışlığına ilişkin olarak bir açıklama yapmıştır. Tüm il sağlık müdürlüklerine gönderilen açıklama için başlığa tıklayınız.
 
 
12 Haziran 2009 15:47
Danıştay'dan, 4/C'li için önemli karar
Özelleştirme nedeniyle işsiz kalanlar, kamu kurum ve kuruluşlarında 4/C'li olarak istihdam edilmektedir. Her yıl bu istihdama ilişkin yeni Bakanlar Kurulu kararı çıkarılmaktadır. Danıştay, 2005/8502 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ilgili önemli bir karar vermiştir. Danıştay kararına göre fazla çalışma halinde 4/C'liye ücret ödenmesi gerekmekte, hastalık raporu alınması halinde ise ücretin kesilmemesi gerekmektedir. Devamı için başlığa tıklayınız.
 
 
21 Mayıs 2009 11:06
4/C'liler yeniden işçi olarak atanabilir
Özelleştirme uygulamaları ile birlikte en çok mağdur olan kesimlerden birisi de işçilerdir. Yaşanan bu mağduriyet sonrasında, 2004 yılında, bir Bakanlar Kurulu Kararı çıkarıldı ve işsiz kalanların 4/C'li olarak istihdam edilmesine imkan tanındı. Ancak sitemize gelen bazı iletilerde, 4/C'li olarak çalışanların işçi çalıştıran kurumlara geçiş yaptığına dair bilgiler iletilmekte olup, bu konuya ilişkin bir açıklama yayınlama gereği duyuyoruz.
 
 
06 Mayıs 2009 20:43
Sağlık Bakanlığı'ndan 4/B yönergesi ve askerlik sonrası dönüş açıklaması
Sağlık Bakanlığı, 4/B yönergesini ve askerlik sonrası dönüşe ilişkin açıklamayı yayınladı. Sağlık Bakanlığı askerlik nedeniyle sözleşmesini fesih edenler lehine önemli bir karar almıştır. Bakanlığın almış olduğu karara göre, hizmet sözleşmeleri 29/03/2009 tarihinden önce askerlik nedeniyle feshedilip de göreve başlatılmayanlar, 30 Haziran 2009 tarihi mesai bitimine kadar başvurması halinde yeniden göreve alınacaktır. Detaylar için başlığa tıklayınız.

*21 Nisan 2009- Diyanet, 4/B Esaslarını yayımladı

 
 
29 Nisan 2009 11:48
Diyanet, Camileri 5 Sınıfa Ayırdı
Diyanet İşleri Başkanlığı uzun zamandır beklenen atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişiklik işlemini tamamladı. Yapılan en önemli değişiklikler şu şekildedir: 1- Camiler 5 sınıfa ayrılmış, A grubu camiye atanabilmek için 8 yıl hizmet şartı getirilmiştir. 2- Hizmet süresini tamamlayan ve aynı yerde kalmaya devam edecek olan Müftülere perfomans kriteri getirilmiştir. 3- Mazaret ve becayiş dışında, isteğe bağlı yer değişikliği isteyen cami görevlisine performans kriteri getirilmiştir.
 
 
21 Nisan 2009 18:22
Diyanet, 4/B Esaslarını yayımladı
 
 
31 Mart 2009 07:00
2009 yılı Komiser yardımcılığı kursu müracaat işlemleri
 
«151617181920212223242526»
SON HABERLER
08:13 - İBB'ye 'Fatih Tablosu' için suç duyurusunda bulunuldu07:55 - İletişim Başkanı Altun: FETÖ'cü hainlere rahat yüzü yok07:55 - Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir istifa etti07:52 - HDP İl Başkanı ile muhtarların bulunduğu 33 kişi için gözaltı kararı07:45 - 15 Temmuz'da şehit ailelerini ağırlayacak07:41 - Rize'deki selde ölenlerin sayısı ikiye yükseldi
07:25 - Ayasofya'ya namaz turları başladı07:15 - Bisiklet ve yaya esaslı 'Millet Yolu' tasarlanacak07:05 - Şifreli satışla çocuk ticareti Dünya'yı ayağa kaldırdı06:50 - Ayasofya'yı bırak bir de bunlara bak06:40 - FETÖ'cünün evinden çıkan on parçalık elmasın değeri belirlenemedi06:30 - Meteorolojiden bazı bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
06:10 - O bayrak baş köşede03:52 - Bursa'da yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti02:18 - Soylu: Rize'de 12 köye ulaşım konusunda problem yaşıyoruz02:08 - AK Parti MYK toplantısı sona erdi01:54 - Aksoy'dan Borrell'in açıklamalarına tepki
01:12 - FETÖ elebaşı Gülen'den 6 aydır görüntü yok
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam