1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Kamu Personeli

Kamu Personeli

 
21 Mayıs 2009 11:06
4/C'liler yeniden işçi olarak atanabilir
Özelleştirme uygulamaları ile birlikte en çok mağdur olan kesimlerden birisi de işçilerdir. Yaşanan bu mağduriyet sonrasında, 2004 yılında, bir Bakanlar Kurulu Kararı çıkarıldı ve işsiz kalanların 4/C'li olarak istihdam edilmesine imkan tanındı. Ancak sitemize gelen bazı iletilerde, 4/C'li olarak çalışanların işçi çalıştıran kurumlara geçiş yaptığına dair bilgiler iletilmekte olup, bu konuya ilişkin bir açıklama yayınlama gereği duyuyoruz.
 
 
06 Mayıs 2009 20:43
Sağlık Bakanlığı'ndan 4/B yönergesi ve askerlik sonrası dönüş açıklaması
Sağlık Bakanlığı, 4/B yönergesini ve askerlik sonrası dönüşe ilişkin açıklamayı yayınladı. Sağlık Bakanlığı askerlik nedeniyle sözleşmesini fesih edenler lehine önemli bir karar almıştır. Bakanlığın almış olduğu karara göre, hizmet sözleşmeleri 29/03/2009 tarihinden önce askerlik nedeniyle feshedilip de göreve başlatılmayanlar, 30 Haziran 2009 tarihi mesai bitimine kadar başvurması halinde yeniden göreve alınacaktır. Detaylar için başlığa tıklayınız.

*21 Nisan 2009- Diyanet, 4/B Esaslarını yayımladı

 
 
29 Nisan 2009 11:48
Diyanet, Camileri 5 Sınıfa Ayırdı
Diyanet İşleri Başkanlığı uzun zamandır beklenen atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişiklik işlemini tamamladı. Yapılan en önemli değişiklikler şu şekildedir: 1- Camiler 5 sınıfa ayrılmış, A grubu camiye atanabilmek için 8 yıl hizmet şartı getirilmiştir. 2- Hizmet süresini tamamlayan ve aynı yerde kalmaya devam edecek olan Müftülere perfomans kriteri getirilmiştir. 3- Mazaret ve becayiş dışında, isteğe bağlı yer değişikliği isteyen cami görevlisine performans kriteri getirilmiştir.
 
 
21 Nisan 2009 18:22
Diyanet, 4/B Esaslarını yayımladı
 
 
31 Mart 2009 07:00
2009 yılı Komiser yardımcılığı kursu müracaat işlemleri
 
 
29 Mart 2009 11:00
4/B'li Personelin Nakli (3)
4/B'li personelin özlük haklarına ilişkin olarak yapılan düzenlemelerde en çok merak edilen husus nakillerdir. 29 Mart 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemede, bu konuya ilişkin olarak 4 fıkra yer almıştır. İlk fıkra becayişi, ikinci fıkra eş durumu naklini, üçüncü fıkra sağlık durumu sebebiyle nakli, dördüncü fıkra ise eşi şehit olan personelin naklini düzenlemektedir. 4/B'li personelin kurumlar arası nakli olmayacaktır. Detaylar için başlığa tıklayınınz.
 
 
29 Mart 2009 10:18
İlk Defa 4/B'li Personel Alımında Yeni Uygulamalar (2)
Bilindiği üzere, hem üniversiteler hem de kamu kurumları 4/B'li personel alımı yapmaktadır. Danıştay, 4/B'li personel alımında yazılı ve/veya sözlü sınavı iptal ettiği için, kurumlar 4/B'li personel alırken dahi, sadece ilana başvuranlardan puan sırasına göre alım yapabilmektedir. 29 Mart 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeye göre, hizmet sözleşmesini fesih eden personel ayrıldığı kuruma bir yıl süreyle başvuramayacaktır. Devamı için başlığa tıklayınız.
 
 
29 Mart 2009 09:22
4/B'linin Özlük Haklarında Yapılan Değişiklikler (1)
Hükümet ile yetkili sendikalar arasında yapılan 2008 yılı toplu görüşmelerinde anlaşmaya varılan konulardan bir kısmı yürürlüğe konulmuştur. Bu çerçevede, 29 Mart 2009 tarihi itibariyle "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda" değişiklik yapılmıştır. Memurlar.net olarak düzenlemeleri bir kaç bölümde ele alacağız. İlk bölümde ücretli doğum izni, askerlik ve doğum izni sonrası dönüş ele alınacaktır. Detaylı bilgi için başlığa tıklayınız
 
 
23 Mart 2009 00:24
Yurtdışında geçen hizmet süreleri kazanılmış hak aylığında değerlendirilir mi?
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, 11.04.2008 tarih ve 23022 sayılı yazı ile Bulgaristan'da geçen hizmet sürelerinin değerlendirilmesi konusunda Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nden görüş istemiştir. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ise 23.01.2009 tarih ve 696 sayılı yazı ile MEB'e cevap vermiştir. Söz konusu bu cevapta yurtdışında geçen hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesine ilişkin geniş bir açıklamaya yer verilmiştir. Cevap için başlığa tıklayınız.
 
 
15 Mart 2009 10:50
Geliştirme ödeneği 41 ilde arttırıldı
Akademik personele, 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu kararı yürürlüğe konulan ?Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Karar?a göre ödenmektedir. Söz konusu kararnameye göre geliştirme ödeneği; almakta olunan aylık gösterge ve ek gösterge toplamının memur aylık katsayısı ile çarpımı suretiyle hesaplanacak tutara uygulanmaktadır. Bu çerçevede hesaplanan geliştirme ödeneği, 41 ilde çalışan akademik personel bakımından arttırılmıştır. Detaylı bilgi için tıklayınız.
 
 
11 Mart 2009 11:27
TEDAŞ'taki yanlış kapsam dışı uygulaması
Özelleştirilen kamu kurumlarında çalışan personelden sadece işçilerin, diğer kurumlara nakil hakkı bulunmamaktadır. Memur ve sözleşmeli olarak çalışanlar diğer kurumlara Devlet Personel Başkanlığı aracılığı ile aktarılmaktadır. Ancak, işçi olarak çalışanlar 4/C'li olarak alınmaktadır. İşçilikte ise kapsam içi ve kapsam dışı olmak üzere ikili bir ayrım bulunmakta olup, kapsam dışı personelin kimler olduğu konusunda önemli bir ayrıntı bulunmaktadır. TEDAŞ'ta çalışan işçi personelin yaşadığı bu soruna ilişkin tespitler için başlığa tıklayınız
 
 
11 Mart 2009 00:40
Yüksek lisans için mesleki üst öğrenim kararı
 
 
20 Şubat 2009 22:33
YÖK'ten Açıköğretim Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programına ilişkin yeni karar
 
 
31 Ocak 2009 23:00
İşçi sağlığı ve iş güvenliği bölümünün acil tıp teknisyenliği için üst öğrenim sayıldığına dair YÖK kararı
 
 
31 Ocak 2009 13:25
Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde Neler Değişti?
Son olarak 2000 yılında yürürlüğe konulan "Doçentlik Sınav Yönetmeliği", 31 Ocak 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme ile tümüyle değişmiştir. Yeni yönetmeliğe göre doçentlik için başvuru tarihleri değişmiş, Üniversitelerarası Kurul'un belirleyeceği özgün bilimsel çalışma şartı getirilmiş ve yabancı dil olarak İngilizce, Fransızca ve Almanca şartı kaldırılmıştır. Sözlü sınavda ise sadece kanun hükmü yönetmeliğe yansıtılmış ancak daha önce memurlar.net'te yer alan Danıştay kararıyla uyumlu bir düzenleme yapılmamıştır.
 
 
10 Ocak 2009 10:01
2009 yılına ilişkin 4/C kararnamesi yayımlandı
2 Ocak 2009 tarihinde yayımladığımız "4/C'linin vize mağduriyeti başladı" başlığı ile yayımladığımız haberde, resmi bir formaliteden ibaret olan bu sorununun geçen yılların aksine ivedi bir şekilde çözülmesi gerektiğini belirtmiştik. Yayımlanan kararnameye göre 2008 yılında çalıştırılan 21.193 geçici personel 2009 yılında da çalıştırılmaya devam edikecektir. Yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararında ücretler, çalışma saatleri, suç sayılan fiil ve hareketler, izinler ve işe başlama gibi hususlar yer almaktadır. Kararname metni için başlığa tıklayınız.
 
 
19 Aralık 2008 11:30
Sicilden Dolayı Bir Kademe Ne Zaman Verilmeli?
Bilineceği üzere 657 sayılı Kanunda şu şekilde bir hüküm yer almaktadır: "Devlet memurlarından 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanların aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır." Peki bu hüküm ne zamandan itibaren uygulanacak. Ocak ayında mı, Temmuz veya Ağustos ayında mı?... Devamı için başlığa tıklayınız.
 
 
24 Kasım 2008 21:56
Belediyelerdeki Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Hangi Usule Göre Verilecek?
Ek ödemeye ilişkin temel madde 375 sayılı KHK'dır. Buna dayanılarak bir Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılmıştır. Söz konusu bu karar, sözleşmeliler açısından ek ödemenin kapsamını belirlemiştir. 16 Ağustos 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan bu karar ile mahalli idarelerde çalışan tam zamanlı sözleşmeli personel de (5393/49. madde-3. fıkra) ek ödeme alacak personel arasına dahil edilmiştir. Maliye Bakanlığı, mahalli idareler arasında olulması muhtemele uygulama farklılığını gidermek için bir yazı yayımlamıştır. Devamı için başlığa tıklayınız.
 
 
04 Kasım 2008 10:05
Polisler, Artık Eğitim Durumundan Dolayı Nakil İsteyemeyecek
Emniyet Hizmetleri sınıfında çalışanların hangi hallerde nakil olabilecekleri Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Söz konusu bu yönetmelikte 4 Kasım 2008 tarihi itibariyle bir değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile, emniyette pek de uygulama alanı olmayan ancak yönetmelikte yazılı olan "eğitim durumundan nakil" ifadeleri yönetmelikten çıkarılmıştır.
 
 
31 Ekim 2008 00:37
POMEM Mezunu Aday Polis Memuru Nereye Geçebilir?
Bilindiği üzere, üniversite mezunları arasından seçilenler polis meslek eğitim merkezinde eğitime tabi tutulmakta, burada başarılı olanlar aday polis memuru olarak atanmaktadır. Kanundaki düzenlemeye göre aday polis memurları 6 yıl boyunca naklen tayin isteyememektedir. Ancak, kamuda birden fazla statü bulunmakta olup, bu ifade sadece "memur" kadrolarını kapsamaktadır. Devamı için başlığa tıklayınız.
 
 
12 Ekim 2008 00:10
Özel Sektördeki Süreler, 4/B'linin Yıllık İzninde Dikkate Alınacak mı?
4/B'li personelin yıllık izni "7/15754 Sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda" düzenlenmiştir. Söz konusu esasların 9. maddesinde "217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kurumlarda ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi"ne göre yıllık izin verileceği belirtilmiştir. Söz konusu hükümde "ve" bağlacı olduğu için memurlar.net olarak özel sektördeki sürelerin yıllık izin süresinin tespitinde değerlendirilemeyeceğini belirtmiştik. Ancak Devlet Personel Başkanlığı bu konuda farklı bir karar verdi.
 
 
08 Ekim 2008 00:16
399'daki Sözleşmeli Personele Verilen Zam Miktarı Belli Oldu
Memura ek ödeme getiren Ağustos ayındaki zam kararı sonrasında, ne kadar zam alacağı belirsiz olan hizmet grubu KİT'lerdeki sözleşmeli personeldi. Bu konuya ilişkin YPK kararının detayı merakla beklenmekteydi. Enerji Bir Sen, beklenen YPK kararını bugün sitesinden duyurdu. Buna göre; Temmuz ayında 136 YTL alan bir mühendis 15/8/2008 tarihinden itibaren 331 YTL alacaktır. Teknik ve sağlık personeli dışında kalan sözleşmeli personele ek zam verilmemiştir. Tüm detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
04 Ekim 2008 00:33
Aday memurlara pratik bilgiler
Aday memurların yıllık izni, daha önce özel sektörde çalıştıktan sonra memuriyete girenlerin yıllık izni, atama halinde harcırah alıp alamayacakları, göreve başlama derece ve kademeleri, yükseköğrenimde hazırlık görenlerin ek bir kademe alıp almayacağı, hangi halde ve nerelere naklen geçebileceği, 399'a geçişin nakil olup olmadığı, askere gitmesi halinde memurluğunun bitip bitmeyeceği ve üç üst dereceye atanmasının mümkün olup olmadığı gibi sorulara cevap teşkil eden dosya için başlığa tıklayınız.
 
 
23 Eylül 2008 00:41
Rektör Bey'in 70 marifeti
 
 
18 Eylül 2008 00:15
KİT'lerdeki Sözleşmeli Personel Ek Ödeme Alacak mı?
Önceki adı denge tazminatı olan yeni adı ise "ek ödeme" olan zamdan 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinde II sayılı cetvele tabi olarak sözleşmeli çalışanlar da faydalanacak mıdır? Bu konuda, söz konusu yasal düzenlemede bir hükme yer verilmiştir. Buna göre KİT'lerde sözleşmeli personel olarak çalışanlara ek ödemenin verilebilmesi için Yüksek Planlama Kurulu kararına ihtiyaç bulunmaktadır. Devamı için başlığa tıklayınız.
 
 
14 Eylül 2008 09:35
Renk körü diye polis yapılmayınca, mahkeme kararıyla memur oldu
 
 
02 Eylül 2008 00:47
Araştırma görevlisine geliştirme ödeneği şoku
 
 
19 Ağustos 2008 00:01
4/B'linin 30 Günlük Rapor Sıkıntısı
Toplam 15-20 maddeden oluşan ve güncelliğini kaybeden mevzuat ile 100 bini aşkın 4/B'li personel yönetilmeye çalışılmaktadır. 4/B'li personelin yaşadığı en önemli sorunlardan birisi de aldığı sağlık raprolarıdır. 4/B esaslarında yer alan düzenlemeye göre resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilmektedir. Devamı için başlığa tıklayınız.
 
 
14 Ağustos 2008 12:40
4/B'li Alımlarında Hangi KPSS Puan Türü Kullanılır?
Sınav sonuçlarının geçerlililiği ve esas alınması gereken sınav türlerine ilişkin olarak kamu kurumlarının yaptıkları hatalara geçen hafta değinmiştik. Bugün farklı bir hatayı ele alacağız. Adalet Bakanlığı 4/B'li sözleşmeli personel alacaktır. Ancak alım işlemlerinde 2008 KPSS3 puanını değil KPSS7 puanını kullanacaktır. Peki bu işlem ne kadar doğru? Devamı için başlığa tıklayınız.
 
 
06 Ağustos 2008 11:42
Üniversite hastanelerindeki 4/B'li personel de döner sermaye alabilecek
Hali hazırdaki uygulamaya göre üniversitelerde çalışan sadece memurlara döner sermaye ödemesi yapılmaktadır. 19 Temmuz tarihinde yayımladığımız haberde bu konuya değinmiş ve sözleşmeli personelin de döner sermaye alabilmesi için yasal değişiklik yapılmakta olduğunu belirtmiştik. Beklenen yasal düzenleme bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
31 Temmuz 2008 11:34
Araştırma Görevlisi, Uzman, Öğretim Görevlisi Kadrolarına Yeni Düzen Yürürlükte
Profesör, doçent ve yardımcı doçent dışında kalan akademik unvanlı kadrolara yapılacak atamaları düzenleyen yeni sistem yürürlüğe girdi. Yayımanan yönetmeliğe göre ilanlar YÖK'ün sitesinde yayımlanacak, kadrolara atanmada ALES'in yüzde 55'i, lisans mezuniyet notunun yüzde 15'i, yabancı dilin yüzde 15'i, juri sözlü sınav notunun ise yüzde 15'i esaslınarak değerlendirme yapılacaktır. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
26 Temmuz 2008 10:27
4/B li personelin özel sektörde geçen hizmetleri yıllık izin hesabında değerlendirilir mi?
 
 
19 Temmuz 2008 20:21
Vekil sağlık personeline döner sermayede mutlu son
Sağlık Bakanlığı, döner sermaye ödemelerine esas yönetmeliği 27 Ağustos 2007 tarihinde değiştirdi. 4 Eylül'de bir genelge yayımladı. Memurlar.net olarak yönetmelik sonrasında verdiğimiz cevaplarda, yapılan düzenlemenin vekil ebe ve hemşirelerin de döner sermaye almasına imkan verdiğini belirtmiştik. Ancak Sağlık Bakanlığının yorumu "verilemeyeceği" şeklinde olmuştu. Sağlık Bakanlığının vekil ebe ve hemşirelere döner sermaye vermesi üzerine SES tarafından dava açılmıştır. Devamı için başlığa tıklayınız.
 
 
19 Temmuz 2008 13:20
4/B'linin askerlik sonrası dönüşü büyük ölçüde çözüldü
Başbakanlık, 4/B'li personelin askerlik dönüşünde göreve başlatılmalarına imkan veren yönetmelik değişikliğini yayımlamamakta ısrar etmektedir. Ancak, uygulamaya esas görüşler vermekle görevli Devlet Personel Başkanlığı, 28.11.2007 tarihinde verdiği görüşte, kişinin askerlik öncesi istihdam edildiği unvanlı münhal sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilebilmesinin mümkün bulunduğu belirtti.
 
 
14 Temmuz 2008 01:00
Çevre mühendisliği, çevre sağlık teknisyenliği programının bir üst öğrenimi
 
 
13 Temmuz 2008 21:40
Laborant kadrosunda görev yapıp kimya bölümü veya mühendisliğini bitirenlere ilişkin YÖK kararı
 
 
01 Temmuz 2008 00:10
2547 sayılı Kanunda Neler Değişti?
2547 sayılı Kanununda değişiklikler yapan 5772 sayılı Kanun, 28 Haziran 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanunu, tasarı halindeyken "72 Yaşına Kadar Öğretim Üyeliği Mümkün Hale Geliyor" başlıklı haberde detaylı olarak incelemiştik. Yapılan düzenlemede, doçentlik ve profesörlüğe atanmaya ilişkin önemli düzenlemeler yapılmıştır. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
23 Haziran 2008 00:05
Doğum Yapacak 4/B'lilerin İzinlerine İlişkin Özel Dosya
Doğum yapan memurların izinlerine ilişkin özel dosyayı 2005 yılında yayımlamıştık. 4/B'li personelin doğum izni de yine 1978 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında düzenlenmiştir. 4/B'li personel sayısının 100 bini geçmesi nedeniyle, idarecilerin en çok karşılaştığı doğum izni konusunu memurlar.net olarak ele alma gereği duyuyoruz. Özel dosya için başlığa tıklayınız.
 
 
17 Haziran 2008 13:00
Danıştay, Yıllık izinde ve Şua İzninde Döner Sermaye Ödenememesini İptal Etmedi
Hem geçtiğimiz yıl hem de bu yıl içinde, bazı idare mahkemeleri, şua izninde iken döner sermaye ödemesi verilmesi gerektiğini karara bağlamıştı. Ancak, döner sermaye ödemelerine esas yönetmeliğin bu kısımlarının iptali için açılan davada Danıştay, Sağlık Bakanlığı lehine karar verdi. Danıştay, döner sermaye ödemelerini teşvike benzetti ve yıllık izin, şua - sağlık izinleri dönemlerinde, personelin katkısı olmadığı için döner sermaye ödenemeyebileceğini karara bağladı. İşte Danıştay Onbirinci Dairesinin kararı....
 
 
15 Haziran 2008 00:15
TEKEL Personelinden Gelen Sorular
Özelleştirme uygulamaları devam etmektedir. Bu uygulamalar sonrasında kurumda istihdam edilen personelin hakları, 4046 sayılı Kanunun 22. maddesinde yapılmıştır. Bu madde çok detaylı olup, ayrıca bu maddenin uygulanmasını göstermek üzere Devlet Personel Başkanlığınca çıkarılmış bir tebliğ bulunmaktadır. Bu iki mevzuat bağlamında, TEKEL'den bir ziyaretçimizin sorularına verdiğimiz yanıtlar için başlığa tıklayınız.
 
 
11 Haziran 2008 10:25
Görev Tazminatında Hiç Bir Yeni Unsur Yok
Görev tazminatında son olarak 375 sayılı KHK değiştirilmiş ve "5 yıl ve daha az hizmeti alanlar" madde metninden çıkarılmıştı. Yapılan son yasal düzenlemeye paralel yeni "Görev Tazminatı Kararı" 11 Haziran 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararının önceki metinden hiç bir farklı yönü bulunmamaktadır. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
30 Mayıs 2008 10:51
Polislerin, 1. Bölgedeki Kalış Süreleri Uzatılamayacak
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği bugün değişti. Yapılan değişikliğe göre (1) daha önce tüm bölge hizmetinden sayılmayacak süreler olarak belirlenen durumlar sadece 2. bölge ile sınırlı tutulmuş, (2) 14 ilçenin zorunlu çalışma süreleri değiştirilmiş ve (3) komiser yardımcılığı kursundan başarı ile mezun olanların ataması düzenlenmiştir.
 
 
15 Mayıs 2008 21:58
Kamuya 4 bin 263 memur alınacak
Memurlar.net'in geçen hafta duyurduğu, "Yeni bir memuru alımı yapılmasının kanunen zorunlu olduğuna" dair haber sonrasında, binlerce adayın bilgi almak istediği konuda, Devletin resmi ajansı Anadolu Ajansına açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre toplam 4 bin 263 kadro, ÖSYM'nin yayımlacağı kılavuzda yer alacak. AA'nın yayımladığı haberde hangi kuruma kaç kişi alınacağı tek tek belirtilmiş durumda... İşte detaylar
 
 
15 Mayıs 2008 00:10
Askere Giden 4/B'li, Dönüşte Sınavsız Olarak Başlatılmalı
Ankara 7. İdare Mahkemesi, Sosyal Güvenlik Kurumunda 4/B'li olarak çalışırken askere giden ve askerlik dönüşünde göreve başlatılma talebi reddilen personelle ilgili olarak davacı lehine karar verdi. Mahkeme ayrıca, askerlik dönüşünde yapılacak olan atamanın, esasların Ek 2. maddesi kapsamında bir açıktan atama olmadığını belirtti. İşte Ankara 7. İdare Mahkemesinin bu önemli kararı...
 
 
14 Mayıs 2008 00:15
Banka Promosyonlarına İlişkin Komisyon Nelere Dikkat Etmeli?
20 Temmuz 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Başbakanlık Genelgesi ile bankalardan alınan promosyonların hangi çerçevede personele dağıtılacağı ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Söz konusu bu genelgeye göre işlemlerin bir komisyon eliyle yürütülmesi gerekmekte olup, memurlar.net olarak oluşturulacak komisyonun nasıl azami faydayı sağlayabileceğine ve nelere dikkat etmesi gerektiğine dair özel bir dosya yayımlıyoruz.
 
 
09 Mayıs 2008 20:44
4/B'li Tatil Günlerinde Ücretsiz Çalıştırılamayacak
Danıştay, Türk İmar Sen tarafından açılan davada, 4/B'li satüsünde çalıştırılanlar için önemli bir karar verdi. Danıştay'ın kararına göre 4/B statüsünde çalıştırılmakta olanlardan normal çalışma saatleri dışında da çalıştırılanlara ücret verilmesinin önü açıldı. Fazla çalışma ücreti verilmesinin önünde engel olarak duran Esasların 13. maddesinin 3 ve 4 nolu paragrafların yürütülmesi durduruldu. Danıştay 12. Dairesi bu kararı verirken Anayasa'nın "Angarya yasaktır" hükmüne atıfta bulundu.
 
 
07 Mayıs 2008 09:15
POMEM'lere Öğrenci Alım Şekli Değişti
Fakültelere öğrenci alımına dayanak teşkil eden 9 Mayıs 2005 tarihli yönetmelik tümden değiştirilmiştir. Yaş şartı kanun ile (3201/ek madde 24) düzenlendiğinden yönetmelikte bu yönde bir değişiklik yapılmamıştır. Diğer taraftan yapılan değişikliğe göre bir yükseköğrenim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılanlar POMEM'lere başvuru yapamayacak. Yönetmelikteki en önemli değişiklik ise başvurulara ilişkin.... Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
12 Nisan 2008 18:06
Mesleki Eğitim Fakültesi Mezunlarına 'Teknik Öğretmen' Unvanı
Yükseköğretim Kurulu, Gazi Üniversitesinin başvurusu üzerine, 2007 yılında aldığı bir kararla Mesleki Eğitim Fakültesi mezunlarının "teknik öğretmen" unvanını kullanabileceklerine karar verdi. Karar özellikle teknik hizmetler sınıfında çalışanları yakınen ilgilendirmektedir. Zira teknik hizmetler sınıfında çalışıp da mesleki eğitim fakültesi mezunu olanların özel hizmet tazminatları artacaktır.
 
 
08 Nisan 2008 11:39
A ve B Grubu Amir Tartışması Devam Ediyor
Emniyet Genel Müdürlüğünün 2000 yılında 611 sayılı KHK ile, bu KHK'nın iptali üzerine, 2001 yılında 4638 sayılı yasayla getirmiş olduğu A Grubu amirliğe geçişe ilişkin düzenlemeler tartışma oluşturmaya devam ediyor. 2001 yılında komiser yardımcılığı kursuna alınanların açtığı davaya ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı bugünkü Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
04 Nisan 2008 00:13
Memur Yargılamasında Süreç
Memur ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmasındaki süreç 4483 sayılı Kanunla belirlenmiştir. Süreci öğrenmek isteyenler için, memurlar.net editörleri tarafından 4483 Sayılı Kanuna göre hazırlanan ve izin vermeye yetkili merciler, ilgililerin bu görevlerini yerine getirmelerinde izlenecek yol, memurların itiraz hakları ve benzeri hususlara içeren özel bir dosya yayımlıyoruz. Dosyayı görmek için başlığa tıklayınız.
 
«16171819202122232425262728
SON HABERLER
05:22 - Iğdır'da yaşanan depremle ilgili Valilik açıklama yaptı03:07 - Iğdır 'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi00:09 - Polis, dur ihtarına uymayana ateş açabilir mi?00:01 - 12 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Rehberlik ve Kariyer Planlanma Dersi Öğretim Programı uygulamadan kaldırıldı23:59 - Bu ilde düğün, nikah, nişan organizasyonları yasaklandı
23:41 - PKK'lı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi23:35 - Vali Yardımcısı, avukat kardeşini ve annesi vurarak öldürdü23:31 - Ormanın yangın savaşçıları 7/24 tetikte23:29 - Abisinin düğününe üniformayla katılan asker, gözyaşına boğdu23:26 - Denetime tepki gösterdi, maskesini atarak taksiye bindi23:13 - Yüksek KPSS puanlı adaylar elendi. Mansur Yavaş, 'liyakate göre aldık' dedi
23:06 - Zabıtalar buldukları 40 bin TL'lik altını, sahibine teslim etti23:05 - Dünya Bankası: Türkiye, salgını hızla kontrol altına aldı23:04 - Türk ekipleri, Beyrut Limanı'ndaki çalışmalarını sonlandırdı23:00 - Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Rusya, aşı çalışmalarında geride!23:00 - Döviz bozduran kadına yanlışlıkla 23 bin TL fazla para verdi
22:47 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eren Bülbül paylaşımı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam