1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Kamu Personeli

Kamu Personeli

 
23 Nisan 2003 22:15
İFP Atamalarındaki Zaman Sorunları
Özelleştirme nedeniyle nakledilen personele ödenmesi gereken mali haklarla ilgili olarak bazı kurumlarda fark tazminatı hesabında bankacılık tazminatının dahil edilmediği, vergi matrahının ve vergi oranlarının nasıl tespit edileceği, maaşın hangi tarihte dondurulacağı gibi hususlarda aldığımız çok sayıda soru nedeniyle site olarak bazı açıklamalar yapma gereği duyduk. Ayrıntılar için tıklayın.
 
 
21 Nisan 2003 00:32
Devlet Memurlarının İkamet Ettikleri İl Dışına Çıkışlarında Yaşanan Sorunlar
Devlet memurlarının ikamet ettikleri il dışına yıllık izinlerde, aylıksız izinde ve resmi tatillerde çıkışlarında bir çok sorunla karşılaştıkları sitemize gelen çok sayıda sorudan anlaşılmaktadır. 657 sayılı Kanunun Ek 20. maddesinde yer alan "il dışına çıkış yasağının" aylıksız izin, resmi tatiller, yıllık izin türlerinin hangisinde geçerli olduğunun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Bu bağlamda sitemiz uzmanlarınca hazırlanan ve konu hakkındaki aydınlatıcı bilgilere yer veren dosyaya ulaşmak için tıklayınız.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Üst Kurullarla İlgili Bilgiler
Üst Kurulların görevleri, başkan ve üyelerinin kimlerden oluştuğu, ücret durumları ve bu kurullarda görev alma şekilleri en çok merak edilen konuların başındadır. Sitemizin Ankara Milletvekli Sn. Zeki ÇELİK'in yazılı soru önergesine verilen cevap çerçevesinde hazırladığı açıklamaları okumak için tıklayınız.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Görev Tazminatı İle İlgili Ayrıntılar
631 sayılı KHK ile belirlenen ve Ocak ayından bu yana yürürlüğe girmesi beklenen Görev Tazminatı İle İlgili ayrıntılar 14/3/2002 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri İle Diğer Ücret Ödemeleri
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Bölge Müdürlüklerin Kapatılmasına İlişkin Düzenlemeler
5 Nisan 2002 tarihinde Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 31/5/2002 tarihine kadar 112 adet olmak üzere toplam 185 adet bölge müdürlüğünün ve başmüdürlüğünün kapatılması kararlaştırılmıştır. Kararnamenin şerhi ve gözden kaçan ayrıntılar için tıklayın.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Bir Devlet Memurunun Emekli Aylığının Hesaplanma Usulü
Emekli Aylığının hesaplanmasında dikkate alınan maaş unsurları, örnek bir emekli aylığı ve ikramiyesinin hesaplanması, Dul ve Yetim Aylığının hesaplanmasına dair bilgiler bu bölümde yer almaktadır.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Uzman Erbaşlıktan Memur Kadrolarına Geçiş Şekli
3269 sayılı Uzman Erbaşlar Kanununa tabi olarak istihdam edilenlerin naklen veya açıktan atama prosedürüyle memur kadrolarına nasıl geçebilecekleri konusunda artış gösteren sorular nedeniyle memurlar.net olarak bazı açıklamalarda bulunma gereği duyduk. Ayrıntılar için tıklayın.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Emniyet Hizmetleri Sınıfına Mensup Personelin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Emniyet hizmetleri sınıfına mensup personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin yürütülmesinde temel alınan yönetmelik.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Öğretmen Hizmet Bölgeleri (Bu belirleme değişmiştir.)
Öğretmen Hizmet bölgeleri: Son değişiklik: 6/12/2000 son Güncelleme:12/09/2002
 
 
15 Nisan 2003 00:00
İngilizce Bilenlerin Geçici Personel Statüsünde Öğretmen Olarak Çalıştırılabilme İmkanı
Her yıl Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen bölüm mezunları ile KPDS, TOFEL ve IELTS sınavlarından belirli puan alan kişiler geçici olarak (10 ay) öğretmen olarak çalıştırılmaktadır. 2001 ve 2002 yılı içinde yapılmış olan bu düzenlemeler hakkındaki ayrıntılı bilgi için tıklayın. 2001, 2002 ve 2003 yılı ilanları sitemizin Genel İlanlar bölümünde yer almaktadır.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Öğretmenlere Yeni Ek Ders Görevi Getirildi
Öğretmelere hizmet içi eğitim, yetiştirme, okuma yazma ve uyum kursları çerçevesinde ek ders görev ücretleri verilmekteydi. 28/6/2002 tarihli Resmi Gazete ile yürürlüğe giren yeni düzenlemeye ile bunlara ilave olarak ?öğretmenlik uygulaması görevi? adı altında farklı bir ek ders görevi ve ücreti daha getirilmiştir. Ayrıntı için tıklayın.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Öğretmen Yerleştirmeleri, MEB Tarafından Yapılamaz
Öğretmenlerin yerleştirme işlemlerine ilişkin ilk bilgiler 13/8/2002 tarihli Resmi Gazete'de ve sitemizde yayınlandı. Ancak, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 23. maddesinde ?Adaylar, ÖSYM tarafından (B) grubu kadrolara; KPSS puanları, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilir.? hükmü yer almasına rağmen, MEB öğretmen yerleştirmelerini kendisi yapmaya çalışmaktadır. Memurlar.net olarak, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu ve ilgili Yönetmelikte bir değişiklik yapılmadan bu şekilde bir işlem yapılmasının hukuksuz olacağını ve telafisi imkansız zararların doğabileceğini tüm yetkililere hatırlatmayı bir görev biliyoruz.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
2002 Yılı Öğretmen Atamaları Sonrasına İlişkin Soru ve Cevaplar
10/9/2002 tarihinde 30.000 öğretmenin ataması yapıldı. Tüm adaylara görev yerlerinde başarılar diliyoruz. Memurlar.net olarak öğretmen adaylarımızın karşılabilecekleri sorunlar ve atamalar sonrasındaki prosedüre ilişkin olarak sık sorulan soru ve cevaplardan oluşan bir dosya hazırladık. Ayrıntı için tıklayın.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Emekli Sandığı Kanununda Kademeli Geçişle İlgili Yapılan Düzenleme Yürürlüğe Girdi
4447 sayılı Kanunun emeklilikte kademeli geçişi düzenleyen Geçici 205. maddesi ile geçici 206. maddesi daha önce Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş ve iptal ediliş gerekçeleri 23 Kasım 2001 tarihinde yayımlanan Resmi Gazetede yer almıştı. İptal edilen maddeler yeniden düzenlenerek TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanun, 1 Haziran 2002 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Emeklililkle İlgili Genel Açıklamalar
Devlet memurlarının emekli olabilmeleri için gerekli olan şartlar; İstekle emeklilik, Re'sen emeklilik, Yaş Haddinden emeklilik, Malulen emeklilik hakkında açıklamalar bu bölümde yer almaktadır.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Emekli Aylığının Hesaplanmasında Dikkate Alınacak Unsurlar
Memur aylıklarının hesaplanmasında dikkate alınan unsurların ayrıntılı açıklaması bu bölümde yer almaktadır.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Sözleşmeli Subay ve Astsubayların İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Belirlendi.
Kimlerin sözleşmeli Subay ve Astsubay olabileceği, sınav esasları ve konuları, eğitimleri, Muvazzaf Subaylığa geçişleri, sözleşmenin sona erme halleri, aylıkları, OYAK ile ilişkilendirilmeleri, konut hakları ve askeri yükümlülük durumu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Polis Olabilme Şartları Yeniden Düzenlendi
Polis Meslek Yüksek Okulları Giriş Yönetmeliğinin bazı bölümleri yeniden düzen düzenlendi. Bu düzenlemeye göre yaş şartı değiştirildi. Ayrıca yeni düzenlemeye göre, daha önce başka bir öğrenim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılanlar ile polis meslek yüksekokullarından ayrılanlar polisliğe müracaat edemeyeceklerdir. Ayrıntı için tıklayın.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
2003 Yılı İçin Vergi İade Tutarını Hesaplama Yöntemi
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Boş Kadrolara Vekalet Halinde Ödenecek Zam ve Tazminatlar
Boş kadrolara vekalet halinde, zam ve tazminatların ödenebilmesi için, asıl kadro için uygulanan atama usulünün vekalet edilen kadro için de aranıp aranmayacağı konusunda ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Danıştay Başkanlığı ve Sayıştay Başkanlığının görüşleri ise bu bağlamda farklılık göstermektedir. Maliye Bakanlığı, boş kadrolara vekalet halinde asıl kadroya yapılan atama usulünün aranması gerektiğini, Danıştay kararları çerçevesinde belirtmektedir. Sitemize intikal eden sorular çerçevesinde Memurlar.Net uzmanlarının hazırlamış olduğu dosyaya ulaşmak için tıklayın.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
İFP Atamalarındaki Mali Problemler
İstihdam fazlası personel olarak diğer kamu kurumlarına Devlet Personel Başkanlığınca atanan personelin maaşları, fark tazminatı, bankacılık tazminatı ve atandığı kurumda ödenen ek ödemeler en sık problem yaşanan konulardır. Sitemiz Uzmanlarının bu konulara ilişkin olarak hazırlamış olduğu dosyayı okumak için tıklayın.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Akademik Personel İle Memur Kadrosu Arasındaki Geçişler
Üniversitelerde çalışan öğretim elemanlarının öğretmenliğe, üniversite içindeki idari kadrolara ve diğer kamu kurumlarına geçişleri ile kamu kurumlarında çalışan memurların üniversitelerdeki akademik kadrolara geçişlerine ilişkin bilgiler için tıklayınız.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Atanma ve Çalışma Usulleri
Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Okutmanlar ve Diğer öğretim yardımcılarının atanmaları ve çalışma usulleri ile ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Öğretim Elemanlarının Sınıflandırılması
Öğretim elemanlarının sınıflandırılması 2914 Sayılı kanunun 3.maddesinde yapılmıştır.Buna göre öğretim elemanları 3 sınıfa ayrılmaktadır.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Akademik Personelin Görevine Son Verilmesi
2547 sayılı Kanunun 31, 32, 33 ve 50/d maddelerine göre istihdam edilen Öğretim Görevlileri, Okutmanlar, Araştırma Görevlileri, Uzmanlar, Çeviriciler ve Eğitim-Öğretim Planlamacılarının sözleşme süresi sonunda görevlerine son verilmesi çok sık karşılaşılan bir konudur. Sitemizin, Danıştay kararları çerçevesinde bu konuya ilişkin olarak hazırladığı dosyaya bakmak için tıklayın
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Öğretim Elemanlarının Maaş Unsurları
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Akademik Personele İlişkin Soru ve Cevaplar
Hizmet birleştirme, yaş sınırı, üye olunacak dernekler, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçişler, bekleme sürelerinin olup olmadığı, kariyer mesleklere geçiş durumu, doktoranın başka bir üniversitede yapılabilme durumu, sözleşme süresi sonundaki hukuksal durum ve diğer konular hakkında sitemiz uzmanlarının 2001 ve 2002 yılı Ocak ayı içerisinde vermiş oldukları görüşleri okumak için tıklayınız.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Akademik Personelin Görevlendirilmesi
Öğretim elemanlarının kamu kurum ve kuruluşlarında, vakıflarda, yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmeleri, 2547 sayılı Kanuna göre Kurumlarası Yardımlaşma ve Öğretim Üyesi İhtiyacının Karşılanması gibi konulardaki ayrıntılı bilgiler için tıklayınız.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Öğretim Elemanı Kadrosuna Atanacaklarda Aranan Şartların Yer Aldığı Örnek Bir İlan
Gazetelerde ve Resmi Gazetede sık sık yayınlanan Öğretim Elemanı alımlarına ilikin örnek bir ilan görmek için tıklayınız.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Uzman Erbaşlıktan Memur Kadrolarına Geçiş Şekli
3269 sayılı Uzman Erbaşlar Kanununa tabi olarak istihdam edilenlerin naklen veya açıktan atama prosedürüyle memur kadrolarına nasıl geçebilecekleri konusunda artış gösteren sorular nedeniyle memurlar.net olarak bazı açıklamalarda bulunma gereği duyduk. Ayrıntılar için tıklayın.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Sözleşmeli Subay ve Astsubayların İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Belirlendi.
Kimlerin sözleşmeli Subay ve Astsubay olabileceği, sınav esasları ve konuları, eğitimleri, Muvazzaf Subaylığa geçişleri, sözleşmenin sona erme halleri, aylıkları, OYAK ile ilişkilendirilmeleri, konut hakları ve askeri yükümlülük durumu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Emniyet Hizmetleri Sınıfına Mensup Personelin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Emniyet hizmetleri sınıfına mensup personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin yürütülmesinde temel alınan yönetmelik.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Polis Olabilme Şartları Yeniden Düzenlendi
Polis Meslek Yüksek Okulları Giriş Yönetmeliğinin bazı bölümleri yeniden düzen düzenlendi. Bu düzenlemeye göre yaş şartı değiştirildi. Ayrıca yeni düzenlemeye göre, daha önce başka bir öğrenim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılanlar ile polis meslek yüksekokullarından ayrılanlar polisliğe müracaat edemeyeceklerdir. Ayrıntı için tıklayın.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Nasıl Polis Olunur?
9.5.2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile polis olabilmedeki sistemde köklü değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile polis olabilme şartlarında iki yöntem benimsenmiştir. Birinci yöntem, lise düzeyinde eğitim veren polis kolejinden mezun olduktan sonra Polis Akademesinde veya Emniyet Teşkilatının ihtiyaç duyacağı branşlardaki fakültelerde eğitim gördükten sonra Komiser Yardımcısı rütbesi ile Emniyet Teşkilatında çalışmaya başlamaktır. İkinci yöntem ise lise mezuniyeti sonrasında ÖSS sınavına girip istenilen puan şartını elde edenlerin başvurulara katılabileceği Polis Meslek Yüksek Okullu sınavlarında başarılı olmaktır. Devamı için tıklayın.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
İFP Atamalarındaki Mali Problemler
İstihdam fazlası personel olarak diğer kamu kurumlarına Devlet Personel Başkanlığınca atanan personelin maaşları, fark tazminatı, bankacılık tazminatı ve atandığı kurumda ödenen ek ödemeler en sık problem yaşanan konulardır. Sitemiz Uzmanlarının bu konulara ilişkin olarak hazırlamış olduğu dosyayı okumak için tıklayın.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Devlet Memurlarının Yurt Dışına Gönderilmesi
Bütçe imkanları veya dış burslarla veya kendi imkanlarıyla yurt dışına gönderilme, yurt dışına gönderilen devlet memurlarının aylıkları ve özlük hakları ve 399 sayılı KHK'ya tabi olanların yurt dışına gidebilme hususuna ilişkin bilgiler bu bölümde bulunmaktadır.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Üst Kurullarla İlgili Bilgiler
Üst Kurulların görevleri, başkan ve üyelerinin kimlerden oluştuğu, ücret durumları ve bu kurullarda görev alma şekilleri en çok merak edilen konuların başındadır. Sitemizin Ankara Milletvekli Sn. Zeki ÇELİK'in yazılı soru önergesine verilen cevap çerçevesinde hazırladığı açıklamaları okumak için tıklayınız.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Üst Dereceli Kadrolara Atama Şekli
Yeni siyasi iktidar ile birlikte sitemize, Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı, Genel Müdürlük ve Genel Müdürlük Yardımcılığı gibi kadrolara nasıl atama yapıldığı ve hiç memuriyeti olmayan kişilerin merkezi sınavlara girmeden memur kadrolarına atanıp atanamayacağı konusunda gelen soruların artması nedeniyle bazı açıklamalar yapma gereği duyduk. Bu konuda hazırlamış olduğumuz ayrıntılı dosya için tıklayın.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Devlet Memurlarının Ticaret Yapmaları ve Kazanç Elde Etmeleri
Memurların ticaret şirketlerine ortak olabilmeleri; saglik personeli, veteriner hekim, kimyager, kimya mühendisi, öğretmenlere yönelik özel düzenlemeler; 399 sayılı KHK'ya tabi olanların durumu ve ortaya çıkan sorunlara ilişkin sitemiz uzmanlar kurulunun görüsleri bu bölümde yer almaktadir.
 
 
00:00
15 Nisan 2003
Bütün Yönleriyle Temsil ve Görev TazminatıKamuda çalışan bir kısım memurların aylık kalemlerine son yıllarda yapılan en önemli eklemelerden ikisi, Görev ve Temsil Tazminatıdır. Bu iki tazminat hakkındaki ayrıntılı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Devlet Memurlarının Sicil Raporlarının Doldurulma Usul Ve Esasları
Sicil raporlarının doldurulması ile usul ve esaslar ve sicil raporları ile ilgili karşılaşın problemlere yönelik Sitemiz Uzmanlar ekibinin önerdiği çözümler bu bölümde yer almaktadır.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Serbest Avukatlıkta Geçen Hizmet Sürelerin Memuriyete Girişte Değerlendirilmesi
Serbest avukat olarak çalışanların memuriyete geçmelerinde serbest olarak çalıştıkları sürelerin değerlendirilmesinde sadece Avukatlık Hizmetleri Sınıfına giren memurların mı yararlanacağı, hangi hizmet sınıfına girerse girsin değerlendirme yapılıp yapılmayacağı ve bu hizmetlerin nasıl değerlendirilmesi gerektiği yönünde çok sayıda soru sorulması nedeniyle bu konuyu detaylı olarak açıklama gereğini duyduk. Ayrıntı için tıklayınız.
 
 
00:00
15 Nisan 2003
Maaş Nasıl HesaplanırMaaş hesaplamasına dahil olan kalemlerin artması ve karmaşıklaşması, maaş hesabını Uzmanlık alanı haline getirmiştir. Bu çerçevede bir çok memur arkadaş hala maaşının nasıl hesaplandığını bilmemekte ve bordrolarda yer alan rakamların nerden geldiğini ve doğru olup olmadığını kontrol edememektedir. Bu nedenle maaşın nasıl hesaplanağına ilişkin bilgiler vermenin faydalı olacağını düşünüyoruz.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Bütün Yönleriyle Memuriyette İntibak İşlemleri
Devlet memurlarının intibak işlemleri 657 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin A/12 bendinde düzenlenmiştir. En çok tartışılan ve üzerinde en çok yorum yapılan bir konu olması sebebiyle ayrıntılı bir dosya hazırladık. Ayrıntı için tıklayınız.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Devlet Memurlarının Hastalık Raporları ile Hususlar
Devlet memurlarına tek hekimce veya sağlık kurulunca veya serbest tabiplerce rapor verilebilmesi hususları ve bu konuda ortaya çıkan sorunlara ilişkin bilgiler bu bölümde yer almaktadır.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasına İlişkin Bilgiler
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv araştırmasının hangi kurumlarca ve nasıl yapıldığına dair ayrıntılar bu bölümde yer almaktadır
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Görev Tazminatı İle İlgili Ayrıntılar
631 sayılı KHK ile belirlenen ve Ocak ayından bu yana yürürlüğe girmesi beklenen Görev Tazminatı İle İlgili ayrıntılar 14/3/2002 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Derece Terfilerinde Getirilen Yeni Düzenlemeler
631 sayılı KHK ile getirilen ve 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile kadrosuzluk nedeniyle terfi edemeyen memurların kazanılmış hak aylıklarının, öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri dereceleri aşmamak şartıyla üst derecelere yükseltilmesine imkan sağlanmıştır.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Aday Memurlara İlişkin Bilgiler
Devlet Memurluğu kadrosuna ilk defa atanacaklar için uygulanacak merkezi sınavı kazanarak temel, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi turtulmak üzere her hangi bir kurum veya kuruluşa atananlara aday memur denilmektedir. Bu eğitimler tüm devlet memurları için geçerlidir.
 
«15161718192021222324252627
SON HABERLER
00:04 - Memur, evlendiğini kurumuna bildirmek zorunda değil!00:02 - 4 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Bekçilere yönelik düzenlemenin 7 maddesi kabul edildi23:51 - 'Vakalar varken neden normalleşiyoruz' sorusunun cevabı23:45 - TBMM Genel Kurulu'nda 'FETÖ' ile 'Gezi' tartışması23:40 - İnternet üzerinden araba alırken dikkat!23:38 - 'Çocuğunuz internette istismara maruz kalıyor olabilir'23:30 - Ankara'da AVM'lerin çalışma şartları revize edildi23:13 - Metrobüs durakları eski günlerine döndü23:11 - 3 bin 500 yıl önce ilk pandem Hititler döneminde yaşandı
22:55 - DSÖ, 'hidroksiklorokin'in denemelerini tekrar başlatıyor22:40 - Antik kentte kaçak kazı yapan üç kişi 'fotokapan'a yakalandı22:38 - İnatçı sürücülerin gişede sıkıştığı kaza kamerada22:36 - Apple, bu modellerin fişini çekiyor22:29 - Askerde verem oldu, 10 yıl sonra 'gazi' unvanını alabildi22:23 - Adli ve İdari yargı müstemir yetki takvimine ilişkin duyuru22:23 - İçerisindeki eşyaları virüsten arındıran steril dolap ürettiler22:13 - Şehit babasından gururlandıran vasiyet
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam