1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Kamu Personeli

Kamu Personeli

 
27 Şubat 2006 02:52
399'a Tabi KİT'lerde Çalışan Personelin Nakli
Kamu İktisadi Teşebbüslerine kısaca KİT adı verilmektedir. Burada işçiler dışında, 657 tabi I sayılı cetveldeki personel ve 399 sayılı KHK'ya tabi II sayılı cetveldeki personel olmak üzere iki önemli statü daha bulunmaktadır. Sitemize gelen sorular doğrultusunda işçilerle birlikte bu iki gruptaki personelin nakil durumlarına ilişkin özel bir dosya yayımlıyoruz. Dosyaya ulaşmak için başlığa tıklayınız.
 
 
25 Şubat 2006 23:06
Sağlık Bakanlığının 4/B'li personel ile imzalayacağı hizmet sözleşmesi
 
 
10 Şubat 2006 11:15
399/ II Sayılı Cetvele Tabi Personelin Ücretsiz İzin Hakkı
Devlet memurlarının aylıksız izin haklarına ilişkin ayrıntılı bir dosyayı geçen haftalarda yayımlamıştık. Bugün ise 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi KİT'lerdeki sözleşmeli personelin aylıksız izin haklarına ilişkin bir dosya yayımlıyoruz. 399 sayılı KHK'nın II sayılı cetveline tabi sözleşmeli personelin ücretsiz izin haklarının neler olduğu ve bu konuya ilişkin diğer detaylarla ilgili ayrıntılar için başlığa tıklayınız.
 
 
03 Şubat 2006 14:00
Kadrolu Uzman Hekimin Sözleşmeli Statüye Geçmesi
Sağlık Bakanlığına zorunlu Devlet hizmeti hükümlüsü olarak atanıp da sözleşmeli statüye geçmeyi düşünen bir ziyaretçimizin 7 maddelik sorusunu cevaplıyoruz. Bu dosyada; illere göre zorunlu çalışma süreleri, tayin isteme durumu, sözleşmeli uzman tabipliğin avataj veya dezavantajları, sözleşmenin fesh edilme durumu, kadrolu uzman hekimliğe geçiş ve tek uzman olunması halinde icap durumu gibi sorulara cevap verilmiştir. Dosya için başlığa tıklayınız.
 
 
03 Şubat 2006 10:31
5393 sayılı Kanuna tabi belediyedeki sözleşmeliler, askerlik dönüşü göreve başlatılır mı?
 
 
02 Şubat 2006 15:54
Sağlık Bakanlığı, Geçici Görevlendirmelere 'Kriter' Getirdi
Kamu kurumları arasında ilk kez Sağlık Bakanlığı, bir ilden diğer il'e yapılacak geçici görevlendirme için objektif kriterler getirdi. Buna göre Bakanlık, nüfuslarına göre tabip ve uzman tabip oranı fazla olan illerden, az olan illere geçici sürelerle görevlendirmeler yapacaktır. Görevlendirmelerde gönüllük esas olup, süresi bir yılda 2 aydır. Kriterler ve genelgenin tam metni için tıklayınız.
 
 
01 Şubat 2006 17:50
Sağlık Bakanlığına Atanan 4/B'lilere İlişkin Genelge
Sağlık Bakanlığı, son KPSS yerleştirmeleri ile kuruma yerleşen 11 bine yakın aday için genelge yayımlamıştır. Söz konusu bu genelgede, iş sonu tazminatı verilme hallari, 4/B'lilerin sahip olduğu için haklar, tabi olunan sosyal güvenlik kurumu gibi bazı konularda detaylı açıklamalarda bulunulmuştur. Genelgenin tam metnini görmek için başlığa tıklayınız.
 
 
27 Ocak 2006 12:30
İmam Sakal Bırakamaz mı?
Devlet memurlarının kılık kıyafeti "Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Ve Kıyafetine Dair Yönetmeliği" ile düzenlenmiştir. Söz konusu yönetmeliğin 15'inci maddesinde Diyanet personelinin giyim kuşamının tespit ve bağlı olduğu Bakanlıkça onaylanacak esaslar çerçevesinde yürütüleceği belirtilmiştir. Peki, yetki hususu bu şekilde düzenlemesine rağmen imama sakal bırakma yasağı getirilebilir mi?
 
 
23 Ocak 2006 13:49
Tabibin, Doktora Eğitimi ve Nakli
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin, eğitim gördüğü il'e atamasının yapılmasının zorunlu olup olmadığına ilişkin soruları daha önce cevaplamış, bu sorular nedeniyle özel bir dosya da hazırlamıştık. Konuyu, yeniden sorulması nedeniyle bir kez daha, tabipler açısından ele alıyoruz. Ayrıca uzman hekimin, pratisyen tabip olan eşinin yanına atanıp atamayacağı sorusuna da bu dosyada cevap veriyoruz.
 
 
08 Ocak 2006 00:19
Kadastro Teknisyeni, Tapu Kadastro MYO'dan Mezun Olursa
Teknik hizmetler sınıfında kadastro teknisyeni olarak görev yapan bir memurunun, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tapu Kadastro Meslek Yüksek Okulu mezunu olması halinde özel hizmet tazminatının tekniker gibi ödenip ödenmeyeceği konusunda son noktayı Danıştay koydu. Danıştay Onbirinci Dairesinin kararına göre; Tapu Kadastro MYO mezunları, 'tekniker' değil 'meslek elemanı' olduğu için kadastro teknisyenileri özel hizmet tazminatlarını teknikerler ile aynı düzeyden alamayacaktır. Detay için tıklayın
 
 
03 Ocak 2006 15:04
İşçi olarak çalışılan süreler, aday memurluk süresinden düşülür mü?
 
 
31 Aralık 2005 16:24
Özelleştirme Mağduru İşçilere ve Telekom İşçilerine Müjde
Bugün iki önemli Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır. Bunlardan birisi ile 2004 yılında atanan ve sözleşme süreleri 31/12/2005 tarihinde dolacak olan, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine göre çalıştırılan 11 bin yakın özelleştirme mağduru işsizin sözleşmeleri 31/12/2006 tarihine kadar uzatılmıştır. Diğer ile ise, Telekom'da çalışan ve diğer kamu kurumlarına nakil hakkı olmayan işçi personele 4/C statüsünde görevlendirme hakkı tanınmıştır. detay için başlığa tıklayınız.
 
 
31 Aralık 2005 00:46
Aday Memurların Eğitimleri
Devlet memuriyetine ilk giriş "Aday memur" olarak yapılmaktadır. Aday memur olarak atananlar asli memurluğa ancak, adaylık sürecinde görecekleri eğitimden başarılı olmaları halinde atanabilirler. Aday memurların göreceği üç çeşit eğitim bulunmaktadır: Temel eğitim, Hazırlayıcı eğitim ve Staj.... Görülen eğitimlere, bu eğitimin sürelerine ve eğitim konularına ilişkin dosya için başlığa tıklayınız.
 
 
31 Aralık 2005 00:10
2004 yılında atanan 11 bin özelleştirme işsizin sözleşmelerinin uzatılmasına ilişkin BKK
 
 
31 Aralık 2005 00:00
Telekom işçilerine kamuda 4/C olarak istihdam olanağı veren BKK
 
 
26 Aralık 2005 16:09
MEB Kısmî Zamanlı Geçici (Sözleşmeli) Öğreticiler ile ilgili Açıklaması
 
 
25 Aralık 2005 02:26
Vekil memur doğum izninden yararlanabilir mi?
 
 
22 Aralık 2005 00:00
Özelleştirme nedeniyle işsiz kalanların geçici personel olarak atanmalarına imkan veren Aralık kararnamesi
 
 
15 Aralık 2005 08:45
Memurun, Sağlık Özründen Dolayı 'Tayin ve Aylıksız İzin' İsteme Hakkı
Devlet memurlarının, kendilerinin veya bakmakla yükümlü olduklarının, hastalanması halinde; 1- naklen tayin isteyip isteyemeceği, 2- aylıksız izin isteyip isteyemeceği, hususları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda ve "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik"te düzenlenmiştir. Bu iki mevzuat temel alınarak hazırlanmış olan dosyaya ulaşmak için başlığa tıklayınız.
 
 
09 Aralık 2005 17:05
Aday Devlet memurunun mazeret izni kullanması
 
 
06 Aralık 2005 15:12
Aday Memur Hangi Halde Yer Değişikliği Yapar?
Aday memurlara ilişkin olarak daha önce yayımladığımız dosyaları özel bir dosyada topladık. Aday memur olarak çalışanlar sitemize soru yöneltmeden önce bu dosyaya bakabilirler. Diğer taraftan, bugün aday memurların yer değiştirmesine ilişkin yeni özel bir dosya yayımlıyoruz. Bu dosyada aday memurların becayiş durumuna ve kurum içi yer değiştirmelerine yer verilmiştir. Dosyaya ulaşmak için tıklayınız.
 
 
05 Aralık 2005 16:15
4/B Personelinden Dört Soru, Dört Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre çalışanlar 4/B'liler olarak adlandırılmaktadır. Daha önce bu grupta yer alan personelin sorularını cevaplamıştık... Ancak hala gelen sorular nedeniyle dört soru ve cevabı içeren özel bir dosya yayımlıyoruz. Bazı sorulara daha önceden cevap verildiği için sadece link verilmiştir. Detay için başlığa tıklayınız.

 
 
28 Kasım 2005 18:27
Belediyelerin sözleşmeli personel alma yetkisi kimleri kapsıyor?
 
 
21 Kasım 2005 00:28
Askerlik yapan aday memurun sicili doldurulur mu?
 
 
18 Kasım 2005 12:33
399 Sayılı KHK'nın, II Sayılı Cetveline Tabi Çalışan Sözleşmeli Personelin Yıllık İzinleri
Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan sözleşmeli personelin mali ve sosyal hakları, 399 sayılı KHK'da belirlenmiştir. Sözleşmeli personel, bu KHK'dan dolayı, II sayılı cetvele tabi personel, olarak tanımlanır. Bu personelin yıllık izinleri, KİT'lerde çalışan I sayılı cetvele tabi memurlar ile diğer kamu kurumlarında 657'e tabi çalışan memurlardan farklılık gösterir. Sözleşmeli personelin yıllık izinlerine ilişkin oluşturulan özel dosya için başlığa tıklayınız.
 
 
15 Kasım 2005 15:03
Aday memura giyecek yardımı yapılır mı?
 
 
15 Kasım 2005 03:57
Aday Memurluk Süresi
Her yıl binlerce kişi aday memur olarak atanmaktadır. Ancak atanan aday memurların bir kısmı, bir yılın sonunda adaylıklarının kaldırılması gerektiği yönünde, yanlış bir düşünceye sahipler... Bu nedenle, bir yılın sonunda adaylıklarının neden kaldırılmadığına ilişkin olarak, kafalarında oluşan sorulara cevap bulmaya çalışmaktadırlar. Adaylık süresinin ne kadar olduğu, adaylıkta askere gidilip gidilemeyeceği, aday memurun görevine hangi halde son verilebileceği gibi soruların yer aldığı dosyaya ulaşmak için başlığa tıklayınız.
 
 
13 Kasım 2005 22:43
Vekalet Ücreti Alınabilme Şartları
Başta üniversite ve belediye personelinden olmak üzere sık sık vekalet ücretlerine ilişkin mail almaktayız. Tüm sorular "vekalet ücreti" alınıp alınmayacağına ilişkindir. Vekalet ücretinin dayanağı 2005/8501 sayılı yan ödeme kararnamesinin 9'uncu maddesi hükmüdür. Yine bu konuda Maliye Bakanlığınca çıkarılmış 157 sayılı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği bulunmaktadır. Konuya ilişkin olarak hazırladığımız özel dosya için başlığa tıklayınız.
 
 
02 Kasım 2005 09:30
4/B'li Sağlık Personeli İstihdamı Yasalaştı
02/11/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile sağlık personeli istihdamında yeni bir statü getirilmiştir. 657 sayılı Kanuna göre Memur, 4924 sayılı Kanuna göre sözleşmeli personel derken, şimdi de 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilebilecektir. Ancak, bu sözleşmeli personelin satüsü ve hakları, 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personelin statüsünden ve özlük haklarından farklıdır. Detay için başlığa tıklayın.
 
 
24 Ekim 2005 09:28
Sağlık Personelinden Üç Soru Üç Cevap
1- İcap nöbeti cüreti alabilmek için doktorun hastaneye gelmesi ve 12 saat hastanede kalması gerekli midir? 2- 4924 sayılı Kanuna göre çalıştırılan sözleşmeli sağlık personeline nöbet ücreti verilmesi gerekli midir? 3- Son atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişikliği, mazeret durumları hariç, 5. ve 6. bölgelerde fiilen 2 yıl çalışmadan 1. bölgeye tayini yasaklan hükmü istisna getirmekte midir? Soruların cevapları için başlığa tıklayınız.
 
 
21 Ekim 2005 10:27
Sağlık Personelinin Eş Durumu Tayinleri Değişti
Sağlık Bakanlığında çalışan personel açısından eş durumu nakilleri bugün itibariyle değişmiştir. Yeni yapılan değişiklik ile eşleri; (1) kamu kurumunda çalışanlar (statü ayrımı olmaksızın), (2) SSK'lı olarak çalışanlar ve (3) Bağ-Kur'lu olarak çalışanlara nakil isteme hakkı getirilmiştir. Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe ilişkin detayı okumak için başlığa tıklayınız.
 
 
21 Ekim 2005 00:04
Sağlık Personelinin Öğrenim Durumundan Tayini Yapılabilecek
Sağlık Bakanlığında çalışan personelin öğrenim durumu naklinden tayin talepleri bugünden itibaren değerlendirilebilecektir. 21.10.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişikliğe göre, memurun, sağlık ile ilgili bir alanda dört yıllık yüksek öğrenim gördüğünü belgelendirmesi ve boş kadro olması halinde nakil talebi değerlendirmeye alınacaktır. Detay için başlığa tıklayınız.
 
 
20 Ekim 2005 10:07
Doğuma Bağlı İzinler
Bayan memurların doğum izin süreleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104'üncü, buna bağlı aylıksız izin süresi ise 108'inci maddesinde düzenlenmiştir. Ayrıca konuya ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığının bir tebliği bulunmaktadır. Ancak uygulamada hala çok sayıda sorun bulunmaktadır. Sitemize iletilen soruları doğum öncesi izinler, doğum sonrası izinler ve aylıksız izinler olmak üzere 3 ana başlıkta topladık. Hazırladığımız dosyayı okumak için başlığa tıklayınız.
 
 
10 Ekim 2005 18:50
Aday memur, yüzbaşı eşinden dolayı aylıksız izin alabilir mi?
 
 
06 Ekim 2005 13:22
Bir Kademe Soruları...
657 sayılı Kanunun en sorunlu tarafı kimlerin bir derece, kimlerin bir kademe alıp alamayacağına ilişkin maddeleridir. Bu maddeler daha çok Kanunun 36'ncı maddesinde toplanmıştır. Bugün, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 6 fıkrasının (b) alt bendine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yayımlıyoruz. Dosyayı okumak için başlığa tıklayınız.
 
 
06 Ekim 2005 01:36
Öğretim Elemanlarının Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemeleri
Yükseköğretim kurumlarında görev alan öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Yardımcı doçentler) ile öğretim görevlileri ve okutmanların ders yükü ve ek ders ücretlerine ilişkin düzenlemeler 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda yapılmıştır. Bu kanunda yapılan hükümler çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Toplantısında ayrıntılı bir açıklama yapılmıştır. Bu açıklamayı görmek için başlığa tıklayın
 
 
23 Eylül 2005 12:00
Nemalarda 'Devlet Katkısı' İstenebilir mi?
Önce bir Danıştay Kararı, sonra idare mahkemesi kararları ve şimdide de medyada haberler.... Bunlara ek olarak bazı sendikaların yayımladığı örnek dava dilekçeleri... Bu haber ve bilgi yoğunluğunun nedeni nema uygulaması esnasında isteğiyle ayrılan memurların Devlet katkısı alıp almayacağına ilişkindir. Şu an dava açılması halinde Devlet katkısının alınıp alınmayacağı yönündeki sorulara cevap içeren dosyaya ulaşmak için tıklayınız.
 
 
14 Eylül 2005 10:51
Arazi Tazminatı Nedir, Kimlere Ödenir?
Memurların zam ve tazminatı 2005/8501 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre belirlenmektedir. Bu karar 24/02/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Arazi tazminatı bu kararnamenin II sayılı cetvelinin B bendinde düzenlenmiştir. Bu tazminattan sadece Teknik Hizmetler Sınıfında çalışan memurlar yararlanabilmektedir. Belirten kararname çerçevesinde hazırladığımız özel dosya için başlığa tıklayınız.
 
 
10 Eylül 2005 10:09
Sözleşmeli Öğretmenlerin özlük hakları ile ilgili BKK yayımlandı
 
 
03 Eylül 2005 12:51
Araştırma Görevlileri, Hizmetiçi Eğitimde Görev Alamayacak
03/09/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile YÖK ve Üniversitelerdeki hizmetiçi eğitim etkinliklerinde görev alacakların nitelikleri tespit edilmiştir. Buna göre, hizmetiçi eğitim etkinliklerine üniversite öğretim elemanlarından görevlendirilen personelin öğretim üyesi, öğretim görevlisi veya okutman olmaları gerekmektedir. Detay için başlığa tıklayın.
 
 
03 Eylül 2005 00:10
DSİ, Nakillere 5 Yıl Sınırı Getirdi
DSİ Genel Müdürlüğü, KPSS ile atanan adayların kısa bir süre sonra başka bir bölge müdürlüğü emrine atanma yönündeki artan talepler üzerine sınırlama getirdi. Genel Müdür Sayın Eroğlu imzasıyla tüm teşkilatlara gönderilen genelgede, ilk defa aday olarak atananların 01.01.2007 tarihinden önce hiçbir şekilde talepte bulunmamaları ve nakil talebinde bulunacak adayların ilgili ünitede en az 5 yıl çalışmış olması gerektiği belirtilmiştir.
 
 
02 Eylül 2005 09:19
4/B'ye İş Sonu Tazminatı Geldi
5335 sayılı torba kanun ile 657 sayılı Kanunun 4/B madesi değiştirilmiş ve Bakanlar Kuruluna sözleşmeli personelin izinleri ve iş sonu tazminatı ile ilgili olarak düzenleme yapma yetkisi verilmişti. Bakanlar Kurulu bu yetkiye dayanarak Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik yapmıştır. 4/B personelini yakından ilgilendiren düzenlemeye ilişkin ayrıntılar için başlığa tıklayın.
 
 
28 Ağustos 2005 00:05
İdari Hatası Nedeniyle Yapılan Ödeme Geri İstenebilir mi?
Devlet memurlarına zaman zaman fazladan para ödemesi yapılabilmektedir. Bu kimi zaman yokluk, açık hata, memurun gerçek dışı beyanı veya hilesi halleri sebebiyle olmakta kimi zaman da idarenin kendi ihmalinden veya bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu iki durum uygulanan işlemler farklıdır. Her iki durumu kapsayan ve konuya ilişkin olarak tüm mahkeme kararlarının dayandığı belge, Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulunun 22.12.1973 tarihli kararıdır. Bu kararın yorumu için başlığa tıklayın.
 
 
18 Ağustos 2005 17:24
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Sitemize Gönderilen Açıklama...
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan başka kurumlara geçmek isteyen personele muvafakat verilip verilmediği, gerekçeleri, muvafakat verilmesinde temel alınan kıstaslar ve bu çerçevede muvafakat isteyen memur sayısı, talebi uygun görülen memur sayısı ve talebi uygun görülmeyen memur sayılarına ilişkin istatistiki verilere yönelik açıklamanın tamamına ve konuya ilişkin olarak yayımlanan genelgeye ulaşmak için başlığa tıklayınız...
 
 
16 Ağustos 2005 11:52
10 Soruda Telekom Personelinin Nakli
Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi (Türk Telekom)'nin özelleştirilmesi sürecinde son aşamaya gelinmiştir. Maliye Bakanı ile ihaleyi kazanan firmanın anlaşmayı imzalamasının akabinde personelin nakli konusu gündeme gelecektir. Sitemize gelen sorular doğrultusunda özel bir dosya oluşturduk. Bu dosyada, 10 soruda bize gelen soruları özetlemeye çalıştık. İlgili olan arkadaşlara bu dosyayı dikkatli bir şekilde okumalarını öneriyoruz.
 
 
12 Ağustos 2005 15:56
4/B'ye göre çalışanlar geçen yılın iznini bu yıl kullanabilir mi?
 
 
11 Ağustos 2005 22:52
4/B personeli naklen geçiş yapabilir mi?
 
 
11 Ağustos 2005 11:16
Mühendislik Fakültesi Mezunu Teknisyenler Dava Açmalı
SORU: Bir kamu kurumunda teknisyen olarak görev yapıyorum. Mühendis kadrosuna atanmadan Mühendisin ek göstergesinden faydalanabilir miyim?
CEVAP: Bu konu uygulamada sorunlu bir konudur. Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı bu konuya ilişkin olarak verdikleri görüşlerde, teknisyen olan kişinin, sonradan mühendis olarak mezun olması halinde, mühendisin ek göstergesinden yararlanamayacağını belirtmektedir. Ancak, bu iki görüş de bize göre hatalıdır. Devamı için başlığa tıklayın
 
 
01 Ağustos 2005 10:45
Sağlık Bakanlığında Eş Durumundan Nakil'de Kıdem Sırası
Sağlık Bakanlığında çalışan memurların eş durumundan nakilleri kıdem sırasına göre yapılmaktadır. Ancak kıdem sırası, diğer kamu kurumlarında olduğu gibi hizmet yıllarına göre değil unvan ve öğrenim duruuna göre yapılmaktadır. Bu kapsamda eş durumundan nakil isteyeceklerin hem daha önceki üst hizmet bölgesinden alt hizmet bölgesine atanma dosyamızı hem de bugün yayınlayacağımız kıdem sırasına ilişkin dosyayı dikkatle okumaları gerekmektedir.
 
 
30 Temmuz 2005 10:50
Belediyelerdeki hangi kadrolara sınavsız atama yapılabilir?
 
«16171819202122232425262728
SON HABERLER
05:22 - Iğdır'da yaşanan depremle ilgili Valilik açıklama yaptı03:07 - Iğdır 'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi00:09 - Polis, dur ihtarına uymayana ateş açabilir mi?00:01 - 12 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Rehberlik ve Kariyer Planlanma Dersi Öğretim Programı uygulamadan kaldırıldı23:59 - Bu ilde düğün, nikah, nişan organizasyonları yasaklandı
23:41 - PKK'lı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi23:35 - Vali Yardımcısı, avukat kardeşini ve annesi vurarak öldürdü23:31 - Ormanın yangın savaşçıları 7/24 tetikte23:29 - Abisinin düğününe üniformayla katılan asker, gözyaşına boğdu23:26 - Denetime tepki gösterdi, maskesini atarak taksiye bindi23:13 - Yüksek KPSS puanlı adaylar elendi. Mansur Yavaş, 'liyakate göre aldık' dedi
23:06 - Zabıtalar buldukları 40 bin TL'lik altını, sahibine teslim etti23:05 - Dünya Bankası: Türkiye, salgını hızla kontrol altına aldı23:04 - Türk ekipleri, Beyrut Limanı'ndaki çalışmalarını sonlandırdı23:00 - Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Rusya, aşı çalışmalarında geride!23:00 - Döviz bozduran kadına yanlışlıkla 23 bin TL fazla para verdi
22:47 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eren Bülbül paylaşımı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam