1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Kamu Personeli

Kamu Personeli

 
16 Ekim 2004 15:10
I sayılı Cetvelden Naklolan İFP'ler Bankacılık ve Ek Tazminatı Da Alacak
Özelleştirilen kamu kurum ve kuruluşlarında çalışırken, Devlet Personel Başkanlığı tarafından, 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi çerçevesinde, diğer kamu kurumlarına aktarılan I sayılı cetvele tabi personelin, bankacılık ve ek tazminatı da şahıslarına bağlı olarak alıp almayacakları uygulamada tartışmalı bir konudur. Ancak, Danıştay 5. Dairesinin 2004/2240 sayılı genişletici yorumuna göre bu durumdaki personelin bankacılık ve ek tazminatı alması gerekmektedir. Kararın tam metni için tıklayın.
 
 
21 Eylül 2004 00:00
Özelleştirme Nedeniyle İşsiz Kalanlar Ne Yapacak?
Uzun süredir beklenen, özelleştirme nedeniyle işsiz kalan kişilerin kamu kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine göre geçici işçi statüsünde istimdam edilmelerini öngören Kanun bugün yayımlandı. Ancak, yayımlanan Kanun sadece 4/C şeklinde istihdam yapılacağını belirtmektedir. Başvuruların nereye olacağı, kimlerin yerleşeceği, il tercihi olup olmayacağı ve diğer konulara ilişkin detaylar Başbakanlıkça önümüzdeki günlerde yayımlanacak Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenecektir. Dolaysıyla bu durumdaki kişilerin önümüzdeki günlerde yayımlanacak Bakanlar Kurulu Kararını beklemesi gerekmektedir.
 
 
17 Eylül 2004 00:00
Memurlar, Öğrenim Durumundan Dolayı İzin Alabilir mi, Nakil Yaptırabilir mi?
"Memur olarak çalışan birisi lisans veya yüksek lisans programını kazandığında kendisine bu öğrenim durumundan dolayı günün belirli saatlerinde izin verilebilir mi?" Bu soru sıkça sitemize yöneltilmektedir. Bu soru kadar sık bir şekilde sorulan bir diğer soru da şudur: "A ilinde çalışmaktayım, öğrenim durumundan dolayı B iline nakil yapabilir miyim?" Her iki soruya da sitemiz uzmanlarınca hazırlanan cevabı görmek için tıklayın.
 
 
14 Eylül 2004 00:00
Eğitim Hastanelerinde Artık Uzman Hekim Çalıştırılmayacak
Sağlık Bakanlığı Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinde bugün yaptığı değişiklik ile eğitim ve araştırma hastanelerinde uzman hekim istihdam edilmesi uygulamasına vermiştir. Buna göre başta Ankara, Adana ve İstanbul Numune eğitim ve araştırma hastaneleri olmak üzere 31 adet eğitim ve araştırma hastanesindeki 2000'e yakın uzman hekim artık araştırma hastanelerinde görev yapamayacaktır. Uzman hekim istihdam edilmeyecek eğitim ve araştırma hastanelerinin tam listesi, bu hastanelerde şu an çalışan uzman hekimlere ne olacağı ve diğer ayrıntılar için tıklayın.
 
 
14 Eylül 2004 00:00
Profesör ve doçentler de; A, B ve C grubu illerde 'il sağlık müdürü' olabilecek
 
 
14 Eylül 2004 00:00
Sağlık Bakanlığında sadece memur eşlere nakil hakkı tanınması davalık oldu
 
 
14 Eylül 2004 00:00
Sağlık Bakanlığı Personelinin Sağlık ve Eş Durumu Naklen Tayinleri Yeniden Düzenlendi
Sağlık Bakanlığı bugün iki yönetmelikte birden değişilik yapmıştır. Yapılan değişilik ile sağlık ve eş durumu özürlerinden dolayı tayinlerde dört yeni düzenleme yapılmıştır. Buna göre; 1- Eşin askere gitmesi halinde diğer eş askerlik süresince eşin askerde olduğu il'e geçici olarak görevlendirilecektir. 2- İlk defa, yeniden, kurum içi naklen, kurumlar arası naklen, sınıf ve unvan değişikliği ve yeni açılan tesislere yapılan atamalarda, sağlık özründe hemen, eş durumu özründe ise maksimum 3 ay sonra naklen tayin talebinde bulunulabilecektir. 3- Aile birliğini sağlama açısında kıdemli personel, kıdemsiz personelin bulunduğu il'e eş durumundan nakil isteyebilecektir. 4- Eş veya sağlık durumundan dolayı yeri değiştirilen ve bu
 
 
14 Eylül 2004 00:00
Başasistanlar Sağlık Bakanlığı atama ve nakil yönetmeliği hükümlerine tabi olacak
 
 
14 Eylül 2004 00:00
Sağlık Bakanlığında kapsam dışı unvan ve branşlarda düzenleme
 
 
14 Eylül 2004 00:00
Sağlık Bakanlığı personelinin hizmet puanı tespit şekli değişti
 
 
14 Eylül 2004 00:00
Prof., Doç., ve Yard. Doç'lar, Sağlık Bakanlığının C ve D hizmet grubu illerine kur'asız ve her zaman atanabilecek
 
 
14 Eylül 2004 00:00
Sağlık Bakanlığına, istifa sonrası dönüş ve kurumlararası naklen atama başvuruları il müdürlüklerine yapılacak
 
 
14 Eylül 2004 00:00
Sağlık Bakanlığı Personelinden, Boşanan ve Eşi Vefat Edenlerin Durumu
1- Eski düzenlemede eşinden boşanan sağlık personeli halen çalıştığı hizmet bölgesinin C ve D hizmet grubu illerine atanmaktaydı. Yeni düzenlemede boşanan sağlık personeli halen çalıştığı hizmet bölgesi yanında, bir üst veya alt hizmet bölgelerin C ve D hizmet grubu illerinden birine de atanabilecektir. 2- Eşi vefat edenler ise istediği herhangi hizmet bölgesine atanabilecektir. 3- Hem eşin vefatı hem de boşanma halinden itibaren 6 ay içinde başvuru yapılması gerekmektedir.
 
 
14 Eylül 2004 00:00
Sağlık Bakanlığında Alt Hizmet Grubu İllerine Atama Şekli
Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde yapılan bir diğer önemli değişilik alt hizmet gruplarına yapılan atamalardır. Nakil simsarlarına prim vermemek amacıyla Sağlık Bakanlığı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan tüm personelin bu yazımızı dikkatle okumasını rica ediyoruz. Ayrıntılar için tıklayın.
 
 
14 Eylül 2004 00:00
Sağlık Bakanlığı Personelinin Becayişi
Becayişte iki önemli konuyu bugün açıklayacağız. Birincisi sözleşmeli personelin becayiş isteme hakkı Aralık ayında başlıyacaktır. Zira ilgili mevzuatta becayişlerin sözleşmelerin bitimine bir ay kala yapılacağı belirtilmektedir. Bu nedenle sözleşmeli sağlık personelinin sitemizin becayişe ilişkin kısmında, yanında (S) bulunan unvanları seçerek sisteme kayıt olmaları gerekmektedir. İkincisi ise 657'e tabi olarak çalışan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personeline ilişkindir.
 
 
14 Eylül 2004 00:00
Başasistanlık Kadrolarına Atama Şekli
Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde yapılan bir diğer önemli değişilik ise başasistanların yönetmelik kapsamına alınmasıdır. Yönetmeliğe eklenen iki yeni madde ile de başasistan olabilmek için gerekli olan şartlar ile başasistanların atama ve nakillere ilişkin hususlar düzenlenmiştir. Bu konulara ilişkin yönetmelikte getirilen düzenlemeleri ve başasistanlık kadrolarına yapılacak atamalarda kullanılacak Ek-3 değerlendirme cetvelini görmek için tıklayın.
 
 
13 Eylül 2004 00:00
Emniyet adına okuyan öğrencilere imzalattırılan taahhüt senetlerinin geçerliliği bulunmamaktadır
 
 
08 Eylül 2004 00:00
Sağlık Bakanlığında 'Torpil' Devri Bitti
Sağlık Bakanlığı bu yıl değiştirmiş olduğu yönetmeliği ile Türkiye'de hiç bir kamu kurumunun yapamadığını yaparak bir çok ilki gerçekleştirmiştir. Yapılan yeni düzenlemeler ile Sağlık Bakanlığı personelinin (1) 'iller arası yer değişiklikleri', (2) 'başka kamu kurumlarında çalışıp da Sağlık Bakanlığına geçmek isteyenlerin nakil talepleri', (3) 'daha önce memur olarak çalışırken yeniden memuriyete dönmek isteyenlerin atama talepleri' ve (4) 'sınıf ve unvan değişikliği atama talepleri' belirli standartlara kavuşturulmuş ve insan unsurundan kaynaklanan kayırmacılık bütünüyle bitirilmiştir. Başta tüm kamu kurumlarının personel politikasına yön vermekle yükümlü Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı olmak üzere diğer tüm kamu kurum yöneticilerine örnek olması açısından Sağlık Bakanlığında yaşanan bu devrimi açıklamaya çalışacağız.
 
 
29 Ağustos 2004 00:00
Doğumdan Sonra Alınan Sağlık Raporları ve Aylıksız İzin
Doğum izinlerine ilişkin düzenleme 21.7.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalar daha önce sitemizce yapılmıştı. Ayrıca, Devlet Personel Başkanlığı da konuya ilişkin olarak bir Tebliğ yayımlamıştır. Ancak, sitemize gelen sorulara göre, bu tebliğ'de bir sorun açıklığa kavuşturulmamıştır. Açıklığa kavuşturulmayan sorun şu şekildedir: Doğumdan sonra 8 hafta aylıksız izin alan bir memur, tabip raporu ile bu süreyi uzatması halinde, aylıksız izin 8 haftalık süreden sonra mı, yoksa sağlık izni süresinden sonra mı başlayacaktır?
 
 
14 Ağustos 2004 00:00
Teğmen, üsteğmen ve yüzbaşıların eğitimi kıta görevinden sayılacak
 
 
14 Ağustos 2004 00:00
Komiser Yardımcılığına Başvurabilme Şartları Değişti
Resmi Gazetenin 14.8.2004 tarihli nüshasında yayımlanan düzenleme ile emniyet personelinin rütfe terfilerini belirleyen Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişikliğe göre 1- Artık lise mezunları komiser yardımcısı olamayacaktır. 2- Komiser yardımcılığı kursuna giriş için yapılacak sınav ÖSYM veya MEB'e de yaptırılabilecek. 3- Yazılı sınava ek olarak sözlü sınav da yapılacaktır. Sözlü sınava, yazılı sınav başarı sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlanarak kontenjan miktarının 3 katı personel çağırılacaktır. Son düzenlemeye göre "komiser yardımcısı" olma şartlarını öğrenmek için tıklayın.
 
 
18 Temmuz 2004 00:00
Öğrenim Kredisi Borcu Olan Memurlar Maaştan Kesinti Yaptırabilir
Öğrenim ve katkı kredilerinde vadelendirme olup olamayacağı ve maaştan kesim yapılıp yapılamayacağı soruları sık sık sitemize yöneltilmektedir. Bu soruları yetkili makam Kredi ve Yurtlar Kurumuna ilettik. Sitemize verilen bilgilere göre, 1- Öğrenim ve katkı kredisi alan borçluların, almış oldukları bu kredileri okullarından mezun olduktan 2 (iki) yıl sonra, aldıkları sürenin yarısı kadar zamanda ve üçer aylık dönemler halinde Kredi ve Yurtlar Kurumuna geri ödemeleri gerekmektedir. Bu konuda ikinci bir vadelendirme yapılmamaktadır. 2- Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 30.01.1987 gün ve 19-383-0299 sayılı talimatı gereğince, kurumlarına başvuruda bulunan memurlar maaştan kesim yaptırabilmektedir. Cevabın tümü için tıklayın.
 
 
17 Temmuz 2004 00:00
Becayiş Sayfamız Test Yayınına Başladı
Becayiş, aynı kurumun farklı farklı illerinde bulunan aynı unvandaki memurların karşılıklı olarak yer değiştirmesidir. Devlet memurları ile Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışan sözleşmeli sağlık personelinin nakillerine yeni bir nefes aldıracak bu uygulamayı uzun süredir tasarlamaktaydık. Umarız kamudaki bu ilk becayiş platformu olan bu uygulama, nakil için kapı kapı torpil arayan kamu personelimiz için yararlı olacaktır. Diğer taraftan, test aşamasında olan "becayiş uygulamamız" şu an için sadece Sağlık Bakanlığı SHS'de çalışan memurlar ile sözleşmeli sağlık presonelinin kullanımına açılmıştır. Uygulama kısa bir süre sonra taşra teşkilatı olan tüm kurumlara açılacaktır.
 
 
15 Temmuz 2004 00:00
657'li Memurların Doğum İzin Sürelerini Arttıran Kanun Yürürlüğe Girdi
Sitemizde iki hafta kadar önce doğum izinlerinin arttırılmasına ilişkin teklifin Plan ve Bütçe Komisyonunda ve 14.7.2004 tarihli TBMM Genel Kurulunda görüşülüp kabul edildiğini belirtmiştik. Teklif, dün itibariyle Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilip 21.7.2004 tarihli bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı. Ayrıntılar için tıklayın.
 
 
02 Temmuz 2004 00:00
Yönetim Kurulunun Onaylamadığı Personel Türk Telekom'da Kalamayacak
406 sayılı Kanunun, personelin naklini düzenleyen ek 29'uncu maddesi bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan yeni düzenleme değiştirildi. Yeni düzenlemenin en önemli yönü, Telekom'daki kamu payının %50'nin altına düşmesi halinde, Yönetim Kuruluna özel hukuk hükümlerine geçmek isteyen personeli belirleme yetkisi vermiş olmasıdır. Yani, Yönetim Kurulunun onaylamadığı kişiler Telekom'da kalamayacaktır.
 
 
01 Temmuz 2004 00:00
TSK görevli memurların disiplin amirleri yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
 
 
28 Haziran 2004 00:00
Askerliğini Yapan Memur, Dönüşte Aynı Yerde Göreve Başlayabilir mi?
Soru: Çocuk hastalıkları uzman doktoruyum. 9 Nisan 2004 tarihindeki kura ile SSK ... Hastanesi'ne atamam yapıldı. Henüz askerliğimi yapmadım. Başladıktan 1 ay sonra askere gitsem, dönüşte aynı yerde göreve başlayabilir miyim? Cevap için tıklayınız.
 
 
28 Haziran 2004 00:00
Hangi Cezaların Alınması veya Suçların İşlenmesi Halinde Memurluk Sona Erer?
Memurlar.NET olarak sık sık çeşitli davalardan dolayı ceza alan memurların, bu cezalarının memuriyetlerine bir zarar verip vermeyeceği yönündeki sorularla karşılaşmaktayız. Bu çerçevede, çeşitli suçlardan dolayı ceza alan memur adaylarının veya memurların bu konu ile ilgili sorularına cevap oluşturmak üzere ayrıntılı bir dosya oluşturduk. Katkıları ile yayımladığımız dosyaların en iyi noktaya gelmesine yardımcı olan tüm ziyaretçilerimize teşekkür ediyoruz. Bu çerçevede dosyamızı yeniden yayımlıyoruz.
 
 
09 Haziran 2004 00:00
Sağlık Bakanlığı personeli için Atama ve Nakil Talep Formu
 
 
09 Haziran 2004 00:00
Sağlık Bakanlığı personeli için 'Hizmet Puanına' etki eden unsurlar
 
 
09 Haziran 2004 00:00
Sağlık Bakanlığı personeli için illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasının hizmet puanına katkısı cetveli
 
 
07 Haziran 2004 00:00
Gıda Kanunu ve Sağlık Bakanlığından Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Devredilecek Personel
5179 sayılı "Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun" 5.6.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanuna göre Sağlık Bakanlığında öncelikli olarak, çevre sağlık teknisyeni olarak görev sağlık memurları daha sonra da gıda kontrol ve denetim hizmetlerinde çalışan bir kısım personel Tarım ve Köyişleri Bakanlığındaki kadrolara atanacaktır. Ayrıntı için tıklayın.
 
 
02 Haziran 2004 00:00
Yoğun Bakım ve Acil Servisteki Sağlık Personeli Dışındaki Personele 1,5 Katsayı Uygulanacak
Sağlık Bakanlığı, Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge'yi 09.02.2004 yürürlüğe koymuştu. Bakanlıktan bugün yapılan açıklamada; yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, kemik iliği nakil ünitesi ve acil servis gibi özellikli hizmetlerde çalışan, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil sağlık personeli dışında kalan personele, (GİH, THS, YHS) Yönerge'nin (EK-1) sayılı Çizelgesinde yer alan ?2? katsayısının değil, ?1,5? katsayısının uygulanması gerektiği belirtilmiştir. Yeni genelge için tıklayın.
 
 
13 Mayıs 2004 00:00
DPB, kendisine İFP olarak bildirilen personelin isimlerini internet ortamından yayımlamaya başladı
 
 
12 Mayıs 2004 00:00
Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi ve Eczacı Kadrolarına Yapılacak İlk Defa Atamalardaki Mazaret Önceliği Kaldırıldı
Sağlık Bakanlığınca, 8.5.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlatılan değişiklik ile "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik" değiştirilmiştir. Değişiklik ile daha önce, uzman (T.U.T.G.), uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına kur'a ile yapılan ilk defa veya yeniden açıktan atamalarda mazareti (eş, sağlık) olan adaylara verilen öncelik kaldırılmıştır.
 
 
09 Mayıs 2004 00:00
Sağlık Bakanlığı Üst Düzey Kadrolarına Atananlara Nakil Kolaylığı
8.5.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile Bakanlık merkez teşkilatı kadrolarına atananlar ile İl Sağlık Müdürü, İl Sağlık Müdür Yardımcısı, Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Hastane Müdürü ve Hastane Müdür Yardımcısı kadrolarına vekaleten veya görevlendirme ile atananlardan en az 6 ay süreyle bu görevlerde fiilen çalışmalara nakil dönemlerine bağlı kalınmaksızın eski hizmet bölgelerine veya başka hizmet bölgelerine atanma imkanı getirilmiştir.
 
 
09 Mayıs 2004 00:00
Nakli Yapılan Sağlık Personeli, İstemesi Halinde İki Ay İçinde Naklen Atamayı İptal Ettirebilecek
Sağlık Bakanlığınca 8.5.2004 tarihli Resmi Gazetede yapılan değişikliğin çok önemli yönlerinden birisi "naklen atamanın iptaline" ilişkin yeni bir düzenleme getirmesidir. Bu konu sıklıkla sitemize de sorulan bir konudur. Sağlık Bakanlığı yaptığı düzenlemede, naklen ataması yapılan sağlık hizmetleri sınıfında görevli personelin "atamanın tebliğ tarihinden itibaren en çok iki ay içerisinde sicil amirleri aracılığı ile iptalini istemeleri halinde atamaları talepleri doğrultusunda iptal edileceğini" belirtmiştir.
 
 
09 Mayıs 2004 00:00
Sağlık Bakanlığında Öğrenim Durumundan Dolayı Nakiller Artık Yapılmayacak
Sağlık Bakanlığınca 8.5.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişikliklerin getirdiği en önemli düzenlemelerden birisi de öğrenim durumundan dolayı nakillere ilişkindir. Bakanlık yaptığı düzenlemede dört veya daha fazla süreli herhangi bir yüksek öğrenime veya mesleği ile ilgili herhangi bir yüksekokula devam etme hakkı kazanan veya yüksek lisans, master ve doktora eğitimi yapanlara tanıdığı nakil hakkını kaldırmıştır.
 
 
09 Mayıs 2004 00:00
Eşi İşçi veya Bağ-Kur'lu Olan Sağlık Personelinin Eş Durumundan Nakli Artık Yapılmayacak
Sağlık Bakanlığınca 8.5.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişikliği yorumlamaya devam ediyoruz. Bu değişikliğin en önemli yönlerinden birisi de artık sadece eşin memur olarak çalışması halinde eş durumundan nakil istenebileceği yönündeki yeni düzenlemedir. Bu yeni düzenleme gereğince eşi herhangi bir kamu kurumunda sözleşmeli veya sürekli işçi olarak çalışanlar ile eşi özel sektörde sigortalı veya Bağ-Kur'lu olarak çalışanlar artık eş durumundan nakil isteyemeyecektir.
 
 
09 Mayıs 2004 00:00
Sözleşmeli Sağlık Personelinin Yıllık İzni
2003 yılında kabul edilen 4924 sayılı Kanun ile Sağlık bakanlığına bağlı kurumlarda sözleşmeli sağlık personelinin istihdamına başlanmıştır. Bu kapsamda hem kura'a ile tabip, uzman tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına hem de sınav ile yardımcı sağlık personeli kadrolarına atamalar yapılmıştır. Bu çerçevede sözleşmeli sağlık personeli olarak çalışanların yıllık izinlerine ilişkin özel dosyamız için tıklayın.
 
 
08 Mayıs 2004 00:00
3, 4, 5 ve 6. Hizmet Bölgelerine Naklen Atama İsteyen Sağlık Personeline Yönelik Yeni Düzenlemeler
Bugünkü Resmi Gazetede Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği değiştirilmiştir. Bu değişiklikte iki husus yeniden düzenlenmiştir. Birincisi 4, 5 ve 6. hizmet bölgeleri yanında 3. hizmet bölgesine de (Adıyaman, Amasya, Gümüşhane, Mardin, Muş, Siirt, Bayburt, Kars, Tunceli, Batman, Bartın, Iğdır, Kilis, Osmaniye gibi illerin merkezi) nakil isteyen sağlık personeline kolaylık gösterilecektir. İkincisi ise 3, 4, 5 ve 6. hizmet bölgesine nakil talebinde bulunanlardan daha önce istenen "bulunduğu hizmet bölgesinde en az bir yıl çalışmış olması" şartı kaldırılmıştır.
 
 
08 Mayıs 2004 00:00
Sağlık Bakanlığı Personelinin Nakle İlişkin Düzenlemeleri Değiştirildi
Bugünkü Resmi Gazetede Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği değiştirilmiştir. Nakiller kurum içi ve kurumlar arası olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Kurum içi nakiller Haziran ve Eylül olmak üzere yılda iki defa, kurumlararası nakiller ise Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında olmak üzere yılda dört defa gerçekleştirilebilir. Diğer taraftan, yönetmeliğe eklenen yeni hüküm ile Sağlık Bakanlığının kurumlar arası nakil öncesinde belirli hizmet bölgeleri belirleyeceği (muhtemelen 3, 4, 5 ve 6. hizmet bölgeleri) ve sadece bu bölgelere kurumlararası nakil yoluyla atama yapılacağı anlaşılmaktadır. Ayrıca, kurum içi ve kurumlararası naklen atananlar, atandıkları yerlerde en az bir yıl süreyle çalışmadan naklen tayin talebinde bulunamayacaktır.
 
 
02 Nisan 2004 00:00
Eş Durumundan Nakil İsteklerinde, Memur Eşin Statüsünün Önemi
Devlet memuru olarak çalışanların yaşadığı en önemli sorun eş durumu nakilleridir. Kimi kurumlar eşin; işçi, sözleşmeli personel, Bağ-Kur veya SSK'ya tabi çalışması halinde de eş durumu nakline imkan tanımakta iken kimi kurumlar ise sadece eşin memur olması halinde eş durumu naklini gerçekleştirmektedir. Bu farklılık memurların yer değiştirme işlemlerini düzenleyen "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğiden" kaynaklanmaktadır. Bu konuya ilişkin ayrıntılı açıklama için tıklayın.
 
 
31 Mart 2004 00:00
'Nesnel ölçütler dikkate alınmadan' İFP olarak belirlenen kişi ile Danıştay 5. Daire Kararı
 
 
17 Mart 2004 00:00
Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Çalışılan Süreler ve İki Yıla Bir Kademe Uygulaması
657 sayılı Kanunun 64'üncü maddesinin son fıkrası gereğince; 1- Atama ve yer değiştirmeye tabi personelden 2- Kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara 3- Başarılı geçirdikleri her iki yılın karşılığında dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi daha verilmektedir. 150 seri nolu Devlet Memurları Genel Tebliği çerçevesinde, bir kademe ilerlemesinin şartları, fiili çalışılmış süre kavramının ne olduğu, eş, sağlık ve istek durumları nedeniyle yapılan atamalardaki uygulama ile aday memurların durumları gibi sorunları içeren dosyamız için tıklayın.
 
 
13 Mart 2004 00:00
İFP'lere ilişkin Danıştay Dava Dava Daireleri Kurulu Kararı tam metni
 
 
09 Mart 2004 19:48
2004 yılı Uzman, Pratisyen, Diş Tabibi ve Eczacı Alım Takvimi
15.2.2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ?Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik? (Bkz: Memurlar.net'in Yönetmelikler bölümü) hükümleri ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Uzman Tabip, Pratisyen Tabip, Diş Tabibi ve Eczacı atanması Sağlık Bakanlığınca yapılacak merkezi kur'a uygulamasına bağlanmıştır. Kur'a hem ilk defa hem de daha önce istifa etmiş olup da yeniden göre Bakanlık kadrolarına atanmak isteyen Uzman Tabip, Pratisyen Tabip, Diş Tabibi ve Eczacıları kapsayacaktır. Konuya ilişkin 2004 yılı kur'a takvimi Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş, bu çerçevede ilk kur'a için başvurular 23.2.2004- 2.3.2004 tarihlerinde alınmıştır. Bunun dışında ayrıca 2004 yılı içinde üç adet daha kur'a yapılacaktır. Diğer kur'a tarihlerine bakmak için tıklayın.
 
 
26 Şubat 2004 17:23
Polislerin atama ve yer değiştirmelerini düzenleyen yönetmelikte yapılan değişikliğin anlamı
 
 
16 Şubat 2004 00:00
Son değişiklikleriyle Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik
 
 
09 Şubat 2004 02:22
Polis Memurlarının Unvan Değişikliği ve Derneklere Üyeliği
Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev alan Polis memurlarının sıkıntıları zaman zaman medyaya da yansımaktadır. Bizler, memurlar.net olarak sadece polis memurlarının memurluklarına ilişkin sorunlarına cevaplar verebilmekteyiz. Bu çerçevede, mailler ile sık sık cevap vermek zorunda kaldığımız iki adet soru ve bu sorulara sitemizce verilen cevapları yayınlamanın yararlı olacağını düşünüyoruz. İlk soru, polis memurlarının unvan değiştirip genel idare hizmetleri sınıfındaki düz memur kadrolarına atanıp atanamayacakları, ikinci soru ise polis memurlarının dernek kurup kuramayacakları ve derneklere üye olup olamayacakları yönündedir. Sitemizce bu sorulara verilen cevapları görmek için tıklayın.
 
«16171819202122232425262728
SON HABERLER
22:50 - Ünlü markaların avukatları ile esnaf arasında gerginlik22:44 - 'Kıdem tazminatı diyerek işçilerin uykusunu kaçırmayın'22:43 - 'Libya'yı Ruanda yapamayınca Türkiye'yi hedef gösteriyorlar'22:32 - Avukat dehşet anlarını anlattı: Ölü numarasıyla kurtuldum22:27 - Prof. Dr. Şenyiğit: Ezbere ağrı kesici almayın22:23 - 1977 model otomobiline gözü gibi bakıyor
22:15 - Fatma Şahin: Vakalar artarsa okullar açılmayabilir22:10 - 6 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı22:08 - Öğrenciler dezenfektan üretti, öğretmenler köy köy dağıttı22:04 - Denizli'de sokak düğünlerine izin verildi21:35 - TSK'dan Gelibolu'daki yangını söndürme çalışmalarına destek21:34 - Acelle Yaylası'na yapılan beton yapılar tepkiye yol açtı
21:31 - 250 işçi alımına 4 bin 911 kişi başvuru yaptı21:24 - CTE'den aile mazereti tayin duyurusu21:24 - Kadınlarda ortalama ilk evlenme yaşı yükseldi21:23 - 573 milyon dolarlık maske ve koruyucu giysi ihraç edildi21:21 - Emtia yatırımcısı altınla kazandı, petrolle kaybetti
21:17 - Bakan Ersoy: Galata Kulesi'nin restorasyonuna ara verildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam