1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Kamu Personeli

Kamu Personeli

 
23 Şubat 2008 10:12
İFP'linin Fark Tazminatı ve Aile Yardımı Ödeneği
Özelleştirmeyle birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşlarına memur olarak atanan İstihdam Fazlası Personelin maaşı dondurulmuştur. Şuan bu personel özelleştirme sırasındaki maaşı ile atanmış oldukları kadronun maaşı arasındaki farkı tazminat olarak atanmaktadır. Maliye Bakanlığı, aile yardımı ve çocuk yardımının bu fark tazminatı hesaplaması dışında tutulması gerektiğini belirtmiştir. BUMKO'nun görüşü için başlığa tıklayınız.
 
 
17:13
20 Şubat 2008
4/B'linin Mazeret İzinleri Sırasında Ücret Ödenir mi?5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personel hakkında 4/B esasları uygulanmaktadır. Sözleşmeli personelin özlük hakları ise 1978 tarihli bir Bakanlar Kurulu Kararına dayanmaktadır. Bugünkü dosyamızda 4/B'li olarak çalışan sözleşmeli personele verilen izinlerden hangilerine ücret verileceği hangilerine ücret verilmeyeceği sorularına cevap vereceğiz. Devamı için başlığa tıklayınız.
 
 
15 Şubat 2008 20:10
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Mezunlarına Müjde
Bilindiği üzere sağlık ve teknik hizmetler sınıflarında çalışanların diğer sınıflara göre bir farklılığı bulunmaktadır. Bu sınıfta çalışanlar mesleki bir üst öğrenimi bitirince zam ve tazminatları bitirdikleri üst öğrenim üzerinden ödenmektedir. Sağlık Kurumları İşletmeciliği mezunları uzun süredir bitirmiş oldukları bölümün mesleki bir üst öğrenim sayılmasını talep etmekteydi. Memur-sen'e bağlı Sağlık Sen Genel Başkanı Sayın Mahmut Kaçar'ın sitemizi arayarak verdiği bilgiye göre, YÖK Genel Kurulu 14.02.2008 tarihinde bu bölüm mezunları ile ilgili müjdeli kararı almıştır.
 
 
01 Şubat 2008 09:27
4/C Kararnamesi Yayımlandı
27 Ocak 2008 tarihinde gündeme getirdiğimiz "4/C'liler Neden Mağdur Ediliyor?" başlıklı haber sonrasında, konuya dair Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı. 1 Şubat 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararnameye göre toplam 21.193 özelleştirme mağduru 2008 yılında da 4/C'li olarak çalıştırılabilecek. Bu düzenleme, 10.338 4/C'linin istihdam edildiği Milli Eğitim Bakanlığı için oldukça önem arz etmekteydi.
 
 
30 Ocak 2008 15:58
Memur Televizyondaki Yarışmalara Katılabilir mi?
Ziyaretçilerimizden gelen sorular üzerine, daha önceki yazılarımızda, memurların köşe yazarlığı yapıp yapamayacağı gibi sorulara yanıt vermiştik. Bugün merak edilen bir soruya daha yer vereceğiz. Bir kısım ziyaretçilerimiz TV'lerde yer alan yarışma programlarına katılmanın, bu programlarda kurum ismi ve unvan belirtmenin, yarışma sonrasında ödül almanın bir sakıncası olup olmadığını sormaktadır. Basına bilgi ve demeç verme yasağı kapsamında, sorulara verilen yanıt için başlığa tıklayınız.
 
 
17 Ocak 2008 12:19
Memur, Refakat'te Nelere Dikkat Etmeli?
Memurun sadece kendisi için değil, bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri için de Devlet tarafından tedavi yardımı sağlanmaktadır. Kimi zaman küçük çocuğunu kimi zaman da ihtiyar babasını il içinde veya il dışında tedavi etmek zorunluluğuyla karşılaşan memur nasıl hareket etmeli, nelere dikkat etmelidir? En çok karşılaşılan bu soruya ilişkin hazırladığımız özel dosya için başlığa tıklayınız.
 
 
08 Ocak 2008 09:00
Memura Hatalı Ödenen Para Geri İstenebilir mi?
Ödemeye yapmaya yetkili memurların hatalı ödeme yapması durumunda ne olacaktır? Bu konuda nasıl hareket edilmesi gerektiği Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu'nun 22.12.1973 günlü, E: 1968/8, K: 1973/14 sayılı kararıyla belirlenmiştir. 2004 ve 2005 yıllarında bu konuya ilişkin geniş açıklamalar yayımladık. Ancak, bir husus net olarak belirtilememiştir. Bu da açık hatanın ne demek olduğu konusudur. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu bu konuyla ilgili önemli bir karar vermiştir. Kararın tam metni için başlığa tıklayınız.
 
 
05 Ocak 2008 03:51
Diyanet 4/B'lileri Denge Tazminatı Alacak
Denge tazminatı, 2006 yılında çıkarılan 5473 sayılı Kanun ile maaş unsurları arasına girmiştir. Hangi kurumlarda çalışan 4/B'li personele bu tazminatın verileceği ise 4 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan BKK ile belirlenmiştir. 20 Eylül 2007 tarihli haberimizde, düzenleme yapılmaz ise 4/B'li Diyanet personelinin denge tazminatı alamayacağını belirtmiştik. İlgili düzenleme bugün yapılmıştır. Devamı için başlığa tıklayınız.
 
 
03 Ocak 2008 00:20
Memura verilen ödül, YTL olarak ne kadardır?
Zaman zaman medyamızda aylıkla ödüllendirmeye ilişkin haberler yer almaktadır. Kimi zaman başarılı operasyonlar sonrasında polislere kimi zaman da emsallerine göre önemli hizmetleri nedeniyle diğer memurlara bir aylık tutarında ödül verilmektedir. Ancak, buradaki "bir aylık tutarının" 50 veya 100 YTL'ye tekabül ettiğini kimse bilmemektedir. İşlevini kaybetmiş ödül müktarının arttırılmasını umut ediyoruz. Bir polis memuru özelinde hazırladığımız dosyayı örmek için başlığa tıklayınız.
 
 
02 Ocak 2008 00:20
4/B'linin Sözleşmesi, Üç Kurumda Sebepsiz Feshedilmeyecek
"Sebep göstermeksizin sözleşmesini fesh etme imkanı", 4/B'li çalıştıran tüm kamu kurumlarına, hizmet sözleşmeleri ile verilen bir haktır. Ancak, hizmet sözleşmelerinde yer alan bu hükümler birer birer iptal olmaktadır. Önce öğretmenlerin hizmet sözleşmesinde yer alan hüküm oldu, daha sonra da sağlık personelinin... Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 4/B'lileri de bu hafta içinde, benzer bir kazanım elde etti. Devamı için başlığa tıklayınız.
 
 
01 Ocak 2008 00:12
İlk ve Ortaöğrenimdeki Fazladan Öğrenime Bir Kademe
657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 6 fıkrasının (b) alt bendinde önemli bir hüküm bulunmaktadır. Bu hükme göre; ortaokul ve dengi ile lise ve dengi okulların normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, fazladan okunan başarılı her yıla bir kademe verilmektedir. Ancak, 1997 -1998 öğretim yılından itibaren ortaokullar ilkokul ile birleştirilerek ilköğretime dönüştürülmüş, orta öğretimin de normal öğretim süresi 2005-2006 eğitim yılından itibaren 4 yıla çıkartılmıştır. Peki bu yeni durum karşısında ne yapılacaktır?
 
 
28 Aralık 2007 11:22
Tarım Bakanlığı 4/B'lilerine Danıştay'dan iyi haber
 
 
25 Aralık 2007 10:20
Uzman jandarmalar hakkında bilinmesi gerekenler
 
 
10 Aralık 2007 13:24
'Profesörlerin ilçe görevi'ne yargı engeli
 
 
08 Aralık 2007 00:30
KİT personelinin kınama cezasına dava açabileceğine ilişkin danıştay kararı
 
 
08 Aralık 2007 00:10
4/B'linin Askerlik Dönüşüyle İlgili Bir Karar Daha
5 Ekim tarihinde yayımladığımız haberde, sorumlu ve yetkili kuruluşların, büyük bir mağduriyet yaratan, 4/B'linin askerlik dönüşü göreve başlatılmasına ilişkin sorunu çözmesi gerektiğini belirtmiştik. Ancak, mevzuat bağlamında hala bir değişiklik yapılmamıştır. Buna karşın, askerlik görevi dönüşü sonrasında işe başlatılmayan 4/B'liler idare mahkemelerinde açtıkları davaları kazanmaya devam etmektedir. Son haber Bursa İdare Mahkemesinden gelmiştir.
 
 
06 Aralık 2007 00:20
Üniversitelerde, kim ne kadar alıyor?
 
 
27 Kasım 2007 22:20
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Mezunları, sağlık bilimleri lisansiyeri sayılmayacak
 
 
27 Kasım 2007 15:58
Polislere Toplu Para Ödenecek mi?
Son bir haftadır sitemiz üyelerinden mail almaktayız. Gelen maillerde, bir WEB sitesinin yaptığı habere atıfla, görev tazminatı düzenlemesine dava açıldığı, davanın sonuçlanmak üzere olduğu, dava sonuçlandığında polislerin maaşının 300 YTL civarında artacağı ve geriye dönük olarak 6-7 bin lira toplu para alınacağı belirtilmekte ve bu haberin doğru olup olmadığı sorulmaktadır. Haberin içerdiği bilgiler yanlış olup detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
26 Kasım 2007 16:22
Çince öğretmeni yetiştirilecek
 
 
25 Kasım 2007 00:14
Açıktan Vekil Olarak Atananlar Denge veya Arazi Tazminatını Alır mı?
Bir üyemizden gelen soruya verdiğimiz cevabı, aynı durumda başka memurlar da bulunabileceği düşüncesiyle, manşet olarak da yayımlamayı uygun bulduk... Bu dosyamızda; 657 sayılı Kanunun 86. maddesi kapsamında istihdam edilen vekil memurların; 1- Denge tazminatı, 2- Arazi tazminatı, 3- Fazla çalışma ücreti alıp alamayacağı sorularına yanıt verilecektir. Sorulara verilen yanıtları görmek için başlığa tıklayınız.
 
 
22 Kasım 2007 17:01
Sağlıkta, mesleki üst öğrenim sayılan bölümler hangileridir?
Bitirilen bir bölüm, çalışılan kadro unvanına göre mesleki bir üst öğrenimse, kişinin kadro unvanı değişmese dahi, özel hizmet tazminatı mesleki üst öğrenim üzerinden ödenmektedir. Bu memurlar açısından önemli bir mali getiridir. Bu konuda detaylı bir açıklamayı geçtiğimiz hafta yayımlamıştık. Bugün, Sağlık Bakanlığının, 2006 yılında illere gönderdiği önemli bir yazıyı yayımlıyoruz. Bu yazıda, mesleki üst öğrenim kabul edilen bölümler tek tek sayılmıştır. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
21 Kasım 2007 00:09
Aynı Kurum/ Başka Kurum Ne Demektir?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı hükümlerinde "aynı kurum" veya "başka kurum" ifadeleri yer almaktadır. örneğin 54'üncü maddeye göre aday memurlar "başka kurumlara" nakil olamamakta, 73. maddeye görede becayiş taleplerinin "aynı kurum" içinde olması gerekmektedir. Bu konuya ilişkin hazırladığımız ve nakiller bağlamında önem taşıyan dosya için başlığa tıklayınız.
 
 
20 Kasım 2007 15:26
4/B'linin Fazla Çalışma Ücreti Alma Hakkı Var
İçişleri Bakanlığı, 2005 yılı içerisinde, mahalli idarelerde çalışan 4/B'li sözleşmeli personele ilişkin olarak 18 maddelik bir genelge yayımlamıştı. Bu genelgenin 6. maddesinde "Sözleşmeli personele fazla mesai yaptırılması halinde, fazla mesai karşılığı olarak herhangi bir ücret ödenmeyecektir." hükmü yer almıştır. Ancak, Tüm Bel Sen'in açtığı dava üzerine Danıştay Onbirinci Daire bu hükmü iptal etmiştir. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
20 Kasım 2007 11:05
Geçici personelin (4/C) izinleri hakkında resmi yazı
 
 
20 Kasım 2007 00:10
Aday Memur, KPDS Tazminatı Alır mı?
Her yıl binlerce aday kamu personeli olmaktadır. Bir kısmı memur, bir kısmı askeri personel, bir kısmı akademik personel, bir kısmı da sözleşmeli personel... Bu personelen, belirlenmiş olan yabancı dillerden, ÖSYM tarafından yapılan KPDS sınavı sonucunda A, B ve C notlarını alanlara 12 YTL ile 58 YTL arasında ödeme yapılmaktadır. Peki bu ödemelelerden aday memurlar yararlanır mı?
 
 
19 Kasım 2007 11:51
Polislikten Memurluğa Geçenler Neleri Kaybederler?
Emniyet Hizmetleri sınıfı, diğer memuriyet hizmet sınıflarına göre, daha avantajlıdır. Bu hizmet sınıfında göreve başlayanların derece ve kademeleri, öğrenim durumuna göre, diğer hizmet sınıflarından 1-2 derece daha ileridedir. Ancak, çalışma şartları çok ağır olduğu için polis olarak görev yapanlar sık sık diğer kamu kurumlarına geçiş yapmaya çalışmaktadır. Geçiş yapan polis memurlarının hak kayıplarına ilişkin dosya için başlığa tıklayınız.
 
 
17 Kasım 2007 15:02
Hangi bölüm bitirilirse maaş artar?
 
 
17 Kasım 2007 15:02
Hangi bölüm bitirilirse maaş artar?
 
 
17 Kasım 2007 15:02
Hangi bölüm bitirilirse maaş artar?
 
 
16 Kasım 2007 18:22
Doktorlar kursta
 
 
13 Kasım 2007 03:21
Amir, tayini çıkan memurun ayrılışını ne kadar süre ile bekletebilir?
Bugün sık sık karşılaştığımız bir soruya değinilecektir. Kamu çalışanları bir kurumdan başka bir kuruma nakil olduğunda veya kurum içi bir nakil işlemi gerçekleştiğinde, işlemin son aşamasında bir tıkanıklık yaşanmaktadır. Bir kısım amirler, personelin kurumla ilişiğinin kesilmesini ağırdan almakta, bu nedenle de memur mağdur olmaktadır. Konuya dair inceleme için başlığa tıklayınız.
 
 
12 Kasım 2007 17:37
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle İlgili Danıştay 8. Daire Kararları
 
 
06 Kasım 2007 13:10
Öğretim Üyeliğine Atamalardaki Keyfiliğe Son
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde, 2007 yılında yapılan değişiklik ile asgari koşullara ilave olarak üniversitelerin yapılarına uygun ek kriter arayabilmelerine imkan sağlanmıştı. Ancak bu düzenleme ve bu düzenleme sonrasında çıkarılan "aranacak ilave şartların Yükseköğrenim Kurulunun onayı alınmak suretiyle belirlenmesine ilişkin düzenleme" hakkında Danıştay tarafından yürürlüğü durdurma kararı verilmiştir. Bu karara göre kimi üniversitenin ÜDS-KPDS için 70 kiminin de 60 araması mümkün olmayacaktır. YÖK'in resmi yazısı için başlığa tıklayınız.
 
 
04 Kasım 2007 00:18
2 Yıl Çalışan Akademik Personel, 657'e Tabi Memur Kadrolarına Geçebilir
2914 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan akademik personel, asgari olarak iki yıl çalışmış olmak koşuluyla memur kadrolarına atanma hakkına sahiptir. 2007 yılı merkezi yönetim bütçe kanununda yapılan düzenlemede, 2 yıl olarak karara varılmış süre 3 yıla çıkarılmıştı. Ancak daha sonra, bütçe kanunundaki bu hüküm hakkında, Anayasa Mahkemesince iptal kararı verildi. Bu nedenle, naklen atamadaki hizmet süresi kıstası yeniden 2 yıla inmiştir.
 
 
27 Ekim 2007 14:30
Kullanılmakta olan yıllık izni kesen durumlar
 
 
26 Ekim 2007 16:25
Memnu Hakların İadesi Geri Geldi?
Rüşvet alan yeniden memur olabilir mi? Veyahut da 6 aydan fazla hapis cezası alan bir memur yeniden memur olabilir mi? 657 sayılı Kanunun 48. maddesine göre rüşvet alan veya 6 aydan fazla hapis cezası alan kişiler memur olamamakta, bu suçu işleyen veya 6 aydan fazla hapis cezası alanların ise memurlukla ilişkisi kesilmemektedir. Adli Sicil Kanununda 2006 yılında yapılan bir değişiklikle, belirli süreler sonrasında, bu kişilerin yeniden memur olabilmesine imkan sağlanmıştır.
 
 
17 Ekim 2007 11:00
Polisler Özelinde Yer Değiştirme Suretiyle Atanılamayacak İller
Polisler gibi bir kısım Devlet memurları, bazı bölgelerde belirli sürelerle görev yapmakla yükümlüdür. Yer değiştirme suretiyle görev yapmakla yükümlü bulunan devlet memurlarının bir kısmı; kendisinin doğduğu veya nüfusa kayıtlı olduğu yer ile eşinin nüfusa kayıtlı olduğu veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu ya da nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri il ve bu ile bağlı ilçelere atanamamaktadır. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
09 Ekim 2007 00:10
Diyanet İşleri Başkanlığına 4/B Önerileri
Diyanet İşleri Başkanlığı, 4/B'li olarak çalışan personeline yönelik olarak bir genelge yayımlamıştır. Sözkonusu bu genelge, alanında bir ilk olduğu için, olumlu karşılanmalıdır. Ancak genelgede çözümü arzulanan bazı sorunlar için getirilmiş olan tedbirler, sorun çözmekten uzak olduğu gibi, sorunu daha da derileştirebilecek özellikler taşımaktadır. Bu bağlamda hazırlamış olduğumuz önerileri görmek için başlığa tıklayınız.
 
 
05 Ekim 2007 17:09
Diyanet'ten 4/B Genelgesi
Diyanet İşleri Başkanlığı 2007 yılı içerisinde 4/B'li personel istihdam etmeye başladı. Başkanlık, bugün yayımladığı genelgeyle, 4/B'li personeli, bazı konularda rahatlattı. Diyanet İşleri Başkanlığının ayımladığı genelgeye göre, sözleşmeli personel kurum içinde olmak şartıyla eş veya sağlık durum özürlerinden dolayı iller arası tayin isteyebilecek ve il içi yer değişikliği talebinde bulunabilecektir. Askere giden personel de askerlik dönüşünde boş poizsyon olması halinde yeniden işe başlayabilecektir. Usul ve Esasların tam metni için başlığa tıklayınız.
 
 
05 Ekim 2007 00:10
4/B'de İvedi Olarak İki Açılım Sağlanmalıdır
AK Parti hükümeti döneminde yaygınlaştırılan 4/B'li uygulaması, temel olarak iş güvencesinin olmaması nedeniyle, sorun oluşturmaya devam etmektedir. Umut ediyoruzki bu konuda önümüzdeki dönemde köklü bir çözüm bulunacaktır. Ancak, sorun köklü bir biçimde çözülene değin, askerlik sonrası göreve başlatılma ve kurum içi yer değişikliklerinin sağlanmasına dair iki konuda, çok ivedi olarak bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Bu iki konunun çözümü kimseye bir şey kaybettirmeyecek, ancak çözüm bekleyen binlerce adayı ciddi anlamda rahatlayacaktır. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
04 Ekim 2007 10:13
Araştırma Görevlilerinin Yurt Dışına Gidiş Şartları
Yükseköğretim Kurulu 2547 Sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca burslu ve 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca burssuz olarak yurtdışına gönderilebilecek araştırma görevlilerinin taşımaları gereken koşulları yeniden belirledi. Yapılan belirlemede yaş şartı askerliğini yapanlar ve yapmayanlara göre ayrı ayrı belirlendi. Araştırma görevlilerine yönelik olarak YÖK tarafından yapılan bu yeni belirleme şartlarını görmek için başlığa tıklayınız.
 
 
02 Ekim 2007 17:18
Vekil memur denge tazminatı alır mı?
 
 
01 Ekim 2007 19:06
Sağlık Personelinin İl İçi Atama ve Nakilleri Nasıl Olmaktadır?
Sağlık personelinin il içi atamaları, sık sık soru olarak sitemize yöneltilmektedir. bu konuda iki temel mevzuat bulunmaktadır. Bunlardan ilki Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği, diğeri ise Sağlık Personelinin İl İçi Atama ve Nakillerinin Usul ve Esaslarına Dair Yönergesidir. Bursa Sağlık İl Müdürlüğü il içi atamalara ilişkin olarak çok güzel bir açıklama yayımlamıştır. Önemine binaen bu açıklamayı aynen yayımlıyoruz.
 
 
20 Eylül 2007 13:35
Düzenleme Yapılmazsa 4/B'li Diyanet Personeli Denge Tazminatı Alamayacak
Kamu kurumlarında artık 100 bine yakın 4/B'li personel çalıştırılmaktadır. 21 Nisan 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kanunla, artık her unvanda 4/B'li personel alma imkanı getirildiği için bu sayı daha da artacaktır. Sözleşmeli personele denge tazminatı verilmesine imkan sağlayan düzenleme ise 4 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu düzenlemenin ekinde yer alan kurum listesi bugünün ihtiyaçlarını karşılayamamakta olup, bazı 4/B'li personelin daha fazla mağdur olmaması için bu Bakanlar Kurulunda değişikliğe gidilmesi gerekmektedir. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
17 Eylül 2007 16:51
Vekil Ebe ve Hemşirelere Döner Sermaye Verilmelidir
Sağlık Bakanlığında çok çeşitli statülerde personel bulunmaktadır. Vekil ebe ve hemşireler de bunlardan biridir. Vekil ebe ve hemşire görevlendirmesi 657 sayılı Kanunun 86. maddesine göre yapılmakta olup, bu statüde çalışmakta olanlar da memur sayılmaktadır. Bu nedenle Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, vekil ebe ve hemşirelere döner sermaye verilemeyeceğine dair görüşü yanlıştır. Devamı için başlığa tıklayınız.
 
 
17 Eylül 2007 16:51
Vekil Ebe ve Hemşirelere Döner Sermaye Verilmelidir
Sağlık Bakanlığında çok çeşitli statülerde personel bulunmaktadır. Vekil ebe ve hemşireler de bunlardan biridir. Vekil ebe ve hemşire görevlendirmesi 657 sayılı Kanunun 86. maddesine göre yapılmakta olup, bu statüde çalışmakta olanlar da memur sayılmaktadır. Bu nedenle Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, vekil ebe ve hemşirelere döner sermaye verilemeyeceğine dair görüşü yanlıştır. Devamı için başlığa tıklayınız.
 
 
02 Eylül 2007 21:46
Üniversiteler, 4/B'yi Keşfetti
Sitemiz, ilan.memurlar.net servisinde, son bir ay içerisinde, üniversitelerin 4/B'li personel alımlarına yönelik talepleri yer almıştır. Bu ilanlar, üniversitelerin 4/B'li personel alım şeklini keşfettiklerini göstermektedir. Bu keşfin hukuki dayanağı 21 Nisan 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5620 sayılı Kanunla oluşturulmuştur. Düzenlemeyle, 4/B'li istihdamda, unvan bazında getirilen sınırlama kaldırışmış ve her kamu kurumuna 4/B'li personel alma imkanı getirilmiştir.
 
 
17 Ağustos 2007 00:05
Sağlık idaresi programlarının eşdeğer olduğuna dair YÖK kararı
 
 
31 Temmuz 2007 13:20
4/B'li Personelin Lojman Hakkı Var mı?
"657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin lojman hakkı var mıdır?"... Bu soruya cevap verebilmek için, kamu konutlarının personele tahsisinde temel dayanak olan 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve Kamu Konutları Yönetmeliğine bakmak gerekmektedir. Bu iki mevzuat bağlamında yaptığımız değerlendirmeye ve memur ile sözleşmeli personel arasında öncelik olup olmadığına dair açıklamaya bakmak için başlığa tıklayınız.
 
«16171819202122232425262728
SON HABERLER
00:02 - Adalet Bakanlığı çalışanları havuz tayinlerinin açılmasını talep ediyor00:01 - 7 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Anında 3 ay ertelemeli kredi veren bankalar00:00 - Irak ile Türkiye arasında vize görüşmesi23:46 - Hobi olarak yetiştirmeye başladı, kilosunu 100 liradan satıyor23:44 - Bu 3 oyundan çocuklarınızı uzak tutun!
23:40 - Ömrünü tamamlayan savaş uçağı Antalya'ya gönderildi23:38 - 880 bin uçak bakım personeline ihtiyaç var23:35 - Sahtekar dilencinin oyunun zabıta bozdu23:31 - İnsanlık ölmedi dedirten hareket: 90 bin TL'yi teslim etti23:24 - Belgrad Ormanı ve sahil şeridi çöplüğe döndü23:21 - Kızkumu'nun prenses heykeli 'askılık' olmaktan kurtuldu
22:50 - Ünlü markaların avukatları ile esnaf arasında gerginlik22:44 - 'Kıdem tazminatı diyerek işçilerin uykusunu kaçırmayın'22:43 - 'Libya'yı Ruanda yapamayınca Türkiye'yi hedef gösteriyorlar'22:32 - Avukat dehşet anlarını anlattı: Ölü numarasıyla kurtuldum22:27 - Prof. Dr. Şenyiğit: Ezbere ağrı kesici almayın
22:23 - 1977 model otomobiline gözü gibi bakıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Erken bir seçim olmasını ister misiniz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam