1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Kamu Personeli

Kamu Personeli

 
00:03
15 Kasım 2006
Sicil Raporu Doldurma EsaslarıYıl sonuna yaklaştığımız bugünlerde sicil amirleri, sicil raporlarını doldurmaya başlayacaktır. Doldurulan sicil rapolarının 31 Aralık'a kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Hangi amirlerin sicil doldurabileceği, memurun çalışması gereken süre askere giden veya aylıksız izne ayrılan memurun sicilinin doldurulup doldurulamayacağına değin pek çok sorunun yer aldığı dosyamıza ulaşmak için tıklayınız.
 
 
12 Ekim 2006 02:13
Vekil öğretmen, hazırlık ödeneğini alabilir mi?
 
 
05 Ekim 2006 11:40
TUİK, 20 bin geçici personel istihdam edecek
Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararına göre, Türkiye İstatistik Kurumu, 29/12/2006 tarihine kadar 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine göre 20 bin geçici personel alacaktır. Alınacak personelde yaş ve öğrenim durumu gibi bir koşul aranmayacak, parça başı ücret ve aylık ücret olmak üzere ikili bir ücret sistemi uygulanacaktır. Yayımlanan Bakanlar Kurulu çerçevesinde bu alıma ilişkin detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
21 Eylül 2006 15:17
Laborant ve Veteriner Önlisans Mezunları Yazısı İllere Gönderildi
Yükseköğretim Genel Kurulu, Hazirana ayında aldığı bir kararla, daha önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programının, sağlık çalışanları için Mesleki Bir Üst Öğrenim sayılmayacağı hususundaki görüşünü değiştirmişti. YÖK ayrıca Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokul mezunlarının Sağlık Bilimleri Lisansiyeri ile Sağlık Hizmetleri veya Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfında sayılmalarının uygun olmayacağına karar vermişti. Söz konusu yazılar Bakanlık tarafından illere gönderilmiştir.
 
 
14 Eylül 2006 22:19
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
 
 
14 Eylül 2006 00:14
Merkezi sınav, çalışan akademik personeli nasıl etkileyecek?
 
 
05 Eylül 2006 12:16
Akademik Personel Alım Esasları
Daha önce sitemizde yayımladığımız haberde, yükseköğretim kurumlarına açıktan ve naklen atamalarda merkezi sınav şartı getirildiğini belirtmiştik. Bu Kanunun uygulama esaslarını belirleyen Yönetmelik değişikliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 05/09/2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yayımlanan yönetmeliği ve açıklamalarımızı görmek için başlığa tıklayınız.
 
 
05 Eylül 2006 10:25
Akademik kadrolara atamada uygulanacak merkezi sınava ilişkin yönetmelik
 
 
31 Ağustos 2006 11:43
Yıllık izinde hastalanan KİT personeli nasıl hareket etmeli?
 
 
28 Ağustos 2006 11:59
Memuriyete Girerken Ek Olarak Bir Derece Alanlar
657 sayılı Kanunun ilk çıkış yıllarında, eleman yetersizliği nedeniyle başvurulan yöntemlerden birisi bazı mesleklere girişlerde bir derece verilmesi idi. Bu problem bugün itibariyle kalkmış olmasına rağmen Kanun hükmü hala yürürlüktedir. Mesleğe girişinde kimlerin bir derece alabileceği 657 sayılı Kanunun 36'ncı maddesinde düzenlenmiştir. Ayrıntılı dosyamız için başlığa tıklayınız.
 
 
19 Ağustos 2006 00:19
Polisliğe girişte dört yol
 
 
15 Ağustos 2006 14:03
Araştırma görevlisinin derece ve kademesi 6/5 olur mu?
 
 
15 Ağustos 2006 11:27
4/B'li hastalık izni kullandığında, aylığından kesinti olur mu?
 
 
14 Ağustos 2006 09:19
35 ve 33'e Göre Gönderilen Akademik Personele İlişkin Tebliğ
Akademik personelin bir kısmı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 33 üncü maddesine göre lisansüstü eğitim-öğretim amacıyla yurt dışına gönderilmiştir. Bir kısmı da, 35 inci maddesine göre yurt içinde başka bir üniversiteye lisansüstü eğitim-öğretim amacıyla gönderilmiştir. Bu akademik personelden ilişiği kesinlenlerin kamuda yeniden istihdamlarına ilişkin 5535 sayılı Kanun, 08/07/2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olup, bu Kanunun uygulamasına yönelik Tebliğ, Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanmıştır. Detaylar için başlığa tıklayınız...
 
 
12 Ağustos 2006 12:44
İlişikleri kesilmiş akademik personele ilişkin Tebliğ
 
 
03 Ağustos 2006 15:11
Maliye'den İFP'lilere İlişkin Genelge
02/08/2006 tarihinde "(I) Sayılı İFP'lilerin 3 Yıl Sıkıntısı" başlığı ile yayımladığımız haberde istihdam fazlası olarak atananlardan hakları şahsa bağlı tutulanların 14/08/2006 tarihinde karşılacakları durumu haberleştirmiştik. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, sitemizde yer alan konuyla ilgili olarak bir genelge yayımlamıştır. Uygulama birliğini sağlamaya yönelik genelgeyi görmek için başlığa tıklayınız.
 
 
02 Ağustos 2006 12:11
(I) Sayılı İFP'lilerin 3 Yıl Sıkıntısı
Özelleştirilen kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel nakledilirken statüsüne göre ayrım yapılmaktadır. Örneğin, personel I sayılı cetvelde ise özelleştirmeden önceki mali haklarını aynen almaktadır, II sayılı cetvelde ise eski maaşı ile yeni maaşı arasındaki miktarı fark tazminatı olarak almaktadır. Ancak I sayılı cetveldekilerin hakları süresiz olarak korunmamaktadır. 2005 yılında yapılan düzenleme göre haklar 3 yıl süre dondurulmuştur. Bu da 1.8.2003'ten önce ataması yapılanların şahsa bağlı haklarının sona ereceği ve artık fark tazminatı alacakları anlamına gelmektedir. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
29 Temmuz 2006 14:03
Sağlık Bakanlığı İl İçi Personel Dağılımı Hakkında Genelgesi
Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, sağlık personelinin dağılımındaki dengesizliği gidermek amacıyla, Atama ve Nakil Yönetmeliğine eklenen Personel Dağılım Cetveli Dağılım İlkeleri doğrultusunda illerde başlatılacak çalışmaların usul ve esaslarını 19.07.2006 tarihli genelgesi ile bildirmişti. Personel Genel Müdürlüğü, çalışmanın pilot uygulamalarında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla 25.07.2006 tarihli yeni bir genelge yayımladı.
 
 
20 Temmuz 2006 19:07
İlçe/ belde gün hastanelerine dair yönerge
 
 
20 Temmuz 2006 18:33
Sağlık Bakanlığı, İl İçi Personel Dağılımını, Objektif Kıstaslara Bağladı
Sağlık Bakanlığı, atama ve nakil yönetmeliğini, 24/06/2006 tarihinde değiştirmişti. Bu değişiklik yapılırken, "personel dağılım cetveli ilkeleri" yönetmeliğe eklendi. Bu ilkeler doğrultusunda il müdürlükleri ile koordineli olarak Personel Dağılım Cetvelleri hazırlandı ve bu cetveller 29/06/2006 tarihinde Bakanlığın WEB sayfasında yayımlandı. Tüm bu işlemler sonrasında il içinde fazla olarak tespit edilen personelin açık olan birimlere naklinin nasıl yapılacağına dair esas ve usuller tespit edildi. İşte esas ve usulleri tespit eden genelgenin tam metni
 
 
19 Temmuz 2006 00:38
Sağlıkta, Stratejik Personelin Nakli Kısıtlandı
Sağlık Bakanlığı, atama ve nakil yönetmeliğini 24.06.2006 tarihinde değiştirdi. Bu değişiklikle "Bakanlık tarafından istihdamında güçlük çekilen uzman tabip ve tabip unvanlarındaki personel" stratejik personel olarak tanımlanmıştır. Yönetmeliğin 21'inci maddesinin son fıkrasında ise stratejik personelin bazı nakil hakkından faydanalanamayacağı belirtilmiştir. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
17 Temmuz 2006 17:02
Aday memur disiplin cezası alırsa ne olur?
 
 
12 Temmuz 2006 00:25
Torba Kanun Resmi Gazetede yayımlandı
 
 
10 Temmuz 2006 16:58
4/B sözleşmeli eş ve çocuk yardımı alır mı?
 
 
04 Temmuz 2006 09:59
Disiplin Affı Yürürlüğe Girdi
21/06/2006 tarihli Meclis Genel Kurulunda kabul edilen disiplin cezalarının affına dair Kanun 04/07/2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun 23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezalarını affetmektedir. Bu Kanuna ilişkin bugüne kadar pek çok dosya yayımladık. Sitemize gelecek sorular nedeniyle 22 haziran'daki dosyamızı yeniden yayımlıyoruz.
 
 
04 Temmuz 2006 00:52
Sağlık'ta Üç Önemli Düzenleme Yürürlüğe Girdi
9.690 sağlık personeli alımına imkan verecek olan Kanun 04/07/2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre, sağlık grup başkanlığı ikinci görev olarak yürütülebilecek... Kanunun başka bir maddesine göre de, hastane müdürü, eczacı ve başhemşirelerin alabileceği döner sermaye payları arttırılmıştır. Kanunun tam metnini ve Kanuna ilişkin açıklamalarımızı görmek için başlığa tıklayınız...
 
 
04 Temmuz 2006 00:07
Akademik Personelin Yıllık İzni
Öğretim elemanları personel mevzuatı açısında 2914 ve 2547 sayılı Kanuna tabidir. Yıllık izin bağlamında hangi mevzuatın geçerli olduğu ise 2547 sayılı Kanunun 64'üncü maddesinde ele alınmıştır. Söz konusu bu maddede öğretim elemanlarının yıllık izinlerini, öğrenime ara verilen zamanlarda kullanabileceği belirtilmiştir. Bunun ne demek olduğu ve bu soruyla ilişkili diğer soru ve cevaplara bakmak için başlığa tıklayınız.
 
 
28 Haziran 2006 12:52
İlçe Müftülüğü İçin Yeterlik Sınavı
Diyanet İşleri Başkanlığı, sınav yönetmeliğini bugün değiştirmiştir. Yapılan değişikliğe göre ilçe müftüsü olabilmek için yeterlik sınavı yapılacaktır. Yeterlik sınavına ise en az iki yıl vaiz veya dengi görevlerde çalışmış olanlar alınacaktır. Yeterlik sınavının hangi tarihlerde yapılacağına ise Diyanet İşleri Başkanlığınca karar verilecektir. 28 Haziran 2006 tarihli Resmi Gazetede, ilçe müftülüğüne yönelik olarak yapılan değişiklikleri görmek için tıklayınız.
 
 
25 Haziran 2006 18:07
Sağlık personeli serbest olarak çalışabilir mi?
Bir devlet hastanesinde, başhekim olarak çalışan bir memur arkadaşımız, ilk ve acil yardım kursunda çalışıp çalışmayacağını veya bir kurs şirketine ortak olup olamayacağı konusunda sitemize bir soru yöneltmiştir. Bu soru özelinde, kısa ve özet olarak, hem başhekim hem de diğer sağlık çalışanları açısından bir açıklama yayımlıyoruz. Devamı için başlığa tıklayınız.
 
 
25 Haziran 2006 02:22
4/C'li Öğretmenleri 4/B Yapacak Olan Kararname Yayımlandı
657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında, geçici personel statüsünde çalıştırılan öğretmenlerin, yine aynı Kanunun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmalarını sağlayacak düzenlemenin ayrıntıları belli oldu. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 24 Haziran 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
24 Haziran 2006 16:15
Sağlık Personelinin Dağılım Bu Cetvele Göre Yapılacak
Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde önemli değişiklikler yapıldı. En önemli değişiklik ise Personel Dağılım Cetveli. Kısaca: Ücret veya maaşları genel bütçeden karşılanmak suretiyle istihdam edilen mevcut Bakanlık personelinin kadro ve pozisyonlarının unvan ve branşlar itibarıyla önceden belirlenen ilkelere göre illere ve hizmet birimlerine dağılımı sonucu ayrı ayrı olarak belirlenen ve her yıl yenilenen kadro ve pozisyon sayısını ifade etmektedir. Ayrıntılar için tıklayınız...
 
 
21 Haziran 2006 11:05
İFP'linin Yeşil Pasaport Talebi
Yeşil pasaportun kimlerin verileceği 5682 sayılı Pasaport Kanununda belirtilmiştir. Bu Kanunda, kadro derecelerine yeşil pasaportun verileceği hüküm altına alınmıştır. Ancak, özelleştirme nedeniyle istihdam fazlası personel olan ve bu nedenle de diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen personel; Araştırmacı (Ö) (1-13), Şef (Ö) (3-12) ve Uzman (Ö) (1-12) gibi kadrolara atanmaktadır. İFP'lilere ilişkin uygulamanın nasıl olacağına dair bilgiler için başlığa tıklayınız.
 
 
16 Haziran 2006 18:16
Yıllık İzin Dosyası
Devlet memurlarının yıllık izinlerine ilişkin olarak sitemize ulaşan çok sayıda soruyu mail olarak cevapladık. Soruların devam etmesi nedeniyle bu konuyu özel bir dosya halinde yayımlama gereği duyduk. Bu dosyada yıllık izinlere ilişkin olarak (hem aday memur hem asil memur) 15 soruya cevap vermeye çalıştık. Sitemiz editörlerince, sorular ve bu sorulara verilen cevaplara ulaşmak için başlığa tıklayınız.
 
 
07 Haziran 2006 10:39
Diyanette Görevde Yükselme Şartları Değişti
Diyanet İşleri Başkanlığının görevde yükselme yönetmeliği 07 Haziran 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme ile değişmiştir. Yapılan değişilik ile ilçe müftüsü olmada aranan 5 yıl görev yapmış olma şartı 8 yıla, Şube müdürü olmak için aranan şef ve üstü görevlerde 3 yıl görev yapmış olma şartı 5 yıla çıkarılmıştır. Memur olmak için ise imam hatip lisesi mezunu olma şartı getirilmiştir. Düzenlemeye ilişkin detay için başlığa tıklayınız.
 
 
05 Mayıs 2006 12:47
Diyanet Personelinin Maaşı 100 YTL Daha Arttı
40+40'a zammına ek olarak özel hizmet tazminatı oranları arttırılarak maaşlarında iyileştirme sağlanan hizmet gruplarından birisi Din Hizmetleri Sınıfı ve Diyanette çalışan Genel idare hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardır. 31.03.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kanun sonrasında beklenen Bakanlar Kurulu Kararı 05/05/2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Buna göre söz konusu personelin maaşları 100 YTL tutarında arttırılmıştır. Bu artış, 15.04.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Detaylar için başlığa tıklayın.
 
 
05 Mayıs 2006 12:25
Polislerin Maaşı 100 YTL, Bekçilerin ise 80 YTL Daha Arttı
40+40'a zammına ek olarak özel hizmet tazminatı oranları arttırılarak maaşlarında iyileştirme sağlanan hizmet gruplarından birisi Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardır. 31.03.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kanun sonrasında beklenen Bakanlar Kurulu Kararı 05/05/2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Buna göre emniyet hizmetleri sınıfında çalışan personelin maaşları 100 YTL tutarında arttırılmıştır. Bu artış, 15.04.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Detaylar için başlığa tıklayın.
 
 
05 Mayıs 2006 11:54
Hangi Teknik Personelin, Ne Kadar Maaşı Arttı?
Hatırlanacağı üzere 40+40'a ek olarak bazı hizmet sınıflarına ek ödeme getiren Kanun 31.03.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Ancak bu kararnamede yer alan ek ödemelerin bir anlam ifade edebilmesi için Bakanlar Kurulunun karar alması gerekiyordu. zam ve tazminatları düzenleyen bu karar 05/05/2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlarak yürürlüğe girmiştir. 15/04/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere teknik personelin maaşının ne kadar arttığını görmek için başlığa tıklayın.
 
 
26 Nisan 2006 00:01
ODTÜ Öğretim Üyesi Yetiştirme Program İlanı
 
 
17 Nisan 2006 16:20
'İki Yıla Bir Kademe' Hala Yanlış Uygulanıyor
657 sayılı Kanunun en sorunlu konularından bir tanesi 'iki yıla bir kademe' uygulamasıdır. Konuya ilişkin 657 sayılı Kanunun 64'üncü maddesinin üçüncü fıkrası, ilk olarak 1990 yılında düzenlenmiş, daha sonra Anayasa mahkemesince verilen iptal kararı üzerine 1994 yılında, 527 sayılı KHK ile yeniden düzenlenmiştir. Ancak maddenin uygulamasında, Maliye Bakanlığının çıkardığı çok sayıda Genel Tebliğe rağmen, hala bir standart sağlanamamıştır. Devamı için tıklayın.
 
 
26 Mart 2006 12:15
399'a Tabi Personelin Ücretinde Eğitim Durumuna Göre Farklılık Olabilir mi?
22.03.2006 tarihinde Danıştay 11. Dairesinin bir kararını yayımladık. Bu kararda 399/II sayılı cetvele tabi personelin ücretinde eğitim durumuna göre bir farklılaştırma olamayacağı belirtilmekteydi. Bu karar sonrasında sitemize gelen sorular doğrultusunda bazı açıklamalar yapma gereği duyuyoruz. Sitemiz editörlerinin hazırladığı özel dosya için başlığa tıklayınız.
 
 
20 Mart 2006 03:33
Öğretim Elemanının Ek Ders Ücreti Dayanağı...
Memura ek zam tasarısı olarak bilinen ve bu hafta üçüncü kez meclis genel kurulunda gelecek olan tasarıda, öğretmenlerin ek ders ücretlerinin dayanağı olan 657 sayılı Kanunun 176'ncı maddesi değiştirilmekte ve göstergeler 5 YTL'ye tekabül edecek düzeyde yükseltilmektedir. Peki bu ek ders ücretlerindeki yükselme 2914 sayılı Kanuna göre görev yapan öğretim elemanlarını etkileyecek midir? Cevap için başlığa tıklayınız.
 
 
12 Mart 2006 11:19
Sağlıkta Döner Sermaye Dağıtımı
Sağlık Bakanlığında çalışan pratisyen hakim, uzman hekim, diş tabibi, klinik şef ve şef yardımcıları ile diğer personele ne oranda döner sermaye dağıtılacağının Kanuni dayanağı bugüne kadar hep Bütçe Kanunları ile belirlenmekteydi. Ancak, 11.03.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kanunla, söz konusu ödemenin dayanağı artık 209 sayılı Kanun olarak belirlenmiştir. Detaylar için başlığa tıklayın.
 
 
09 Mart 2006 00:03
Verimli Bir Tartışma: 10 Gün Göreve Gelmemek Disiplin Suçu mudur?
07.11.2005 tarihinde "10 gün göreve gelmeyen akademik personelin görevine son verilir mi?" başlıklı bir soru editörlerimizce cevaplanmıştır. Bu cevapta 10 gün göreve gelmeyen akademik personel hakkında disiplin soruşturması açılmaksızın 657 sayılı Yasanın 94.maddesi hükmü uygulanarak memurluğunun sona erdirilebileceği belirtilmiştir. Ancak bir ziyaretçimiz, YÖK'ün ilgili yönetmeliği gereğince önce disiplin soruşturması açılması gerektiği yönünde ayrıntılı bir cevap göndermiştir. Cevap ve açıklamamız için başlığa tıklayınız.
 
 
08 Mart 2006 09:23
AÖF Sağlık Programında Okuyanlara Kötü Haber
Memurlar hem kendilerini geliştirmek hem de maaşlarında ufak da olsun bir artış getirisi sağlamak amacıyla, memuriyetleri sırasında da öğrenim görmeye devam etmektedirler. Bu çerçevede, Sağlık Bakanlığında ebe, hemşire, sağlık memuru, laboratuar teknikeri çalışan memurların bir kısmı da "AÖF Laborant ve Veteriner Sağlık Programı"nda okumuş/ okumaktadır. Devamı için tıklayın.
 
 
27 Şubat 2006 18:06
PTT'yi Tercih Edecekler Bu Dosyayı Okumalı
PTT, ÖSYM kanalıyla 1.619 sözleşmeli pozisyona atama yapacak. Ancak, PTT'deki sözleşmeli görev diğer sözleşmeli görevlere benzememektedir. PTT'deki sözleşmeli görevin hakları 399 olarak adlandırılan bir Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiştir. Buradaki iş güvencesi, memurlukla neredeyse aynı düzeydedir. Bu ve benzer hususlara ilişkin hazırladığımız özel dosyayı görmek için başlığa tıklayınız.
 
 
27 Şubat 2006 02:52
399'a Tabi KİT'lerde Çalışan Personelin Nakli
Kamu İktisadi Teşebbüslerine kısaca KİT adı verilmektedir. Burada işçiler dışında, 657 tabi I sayılı cetveldeki personel ve 399 sayılı KHK'ya tabi II sayılı cetveldeki personel olmak üzere iki önemli statü daha bulunmaktadır. Sitemize gelen sorular doğrultusunda işçilerle birlikte bu iki gruptaki personelin nakil durumlarına ilişkin özel bir dosya yayımlıyoruz. Dosyaya ulaşmak için başlığa tıklayınız.
 
 
25 Şubat 2006 23:06
Sağlık Bakanlığının 4/B'li personel ile imzalayacağı hizmet sözleşmesi
 
 
10 Şubat 2006 11:15
399/ II Sayılı Cetvele Tabi Personelin Ücretsiz İzin Hakkı
Devlet memurlarının aylıksız izin haklarına ilişkin ayrıntılı bir dosyayı geçen haftalarda yayımlamıştık. Bugün ise 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi KİT'lerdeki sözleşmeli personelin aylıksız izin haklarına ilişkin bir dosya yayımlıyoruz. 399 sayılı KHK'nın II sayılı cetveline tabi sözleşmeli personelin ücretsiz izin haklarının neler olduğu ve bu konuya ilişkin diğer detaylarla ilgili ayrıntılar için başlığa tıklayınız.
 
 
03 Şubat 2006 14:00
Kadrolu Uzman Hekimin Sözleşmeli Statüye Geçmesi
Sağlık Bakanlığına zorunlu Devlet hizmeti hükümlüsü olarak atanıp da sözleşmeli statüye geçmeyi düşünen bir ziyaretçimizin 7 maddelik sorusunu cevaplıyoruz. Bu dosyada; illere göre zorunlu çalışma süreleri, tayin isteme durumu, sözleşmeli uzman tabipliğin avataj veya dezavantajları, sözleşmenin fesh edilme durumu, kadrolu uzman hekimliğe geçiş ve tek uzman olunması halinde icap durumu gibi sorulara cevap verilmiştir. Dosya için başlığa tıklayınız.
 
 
03 Şubat 2006 10:31
5393 sayılı Kanuna tabi belediyedeki sözleşmeliler, askerlik dönüşü göreve başlatılır mı?
 
«16171819202122232425262728
SON HABERLER
09:23 - Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti09:07 - Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı09:02 - Çankırı'da bir köy karantinaya alındı08:56 - Bakan Varank: Son anına kadar cesurca mücadele etti08:55 - Patlamada ölen öğretmenin babası: Oğlum devlet için can verdi08:46 - FETÖ'nün hücre evlerine operasyon düzenlendi: 25 gözaltı
08:44 - Ankara'da otobüsü yavaşlattın kavgası08:42 - Fatih, ortodoksların da hükümdarıydı08:36 - Dişte normalleşme dönemi başlıyor08:31 - Darbeci FETÖ'cüler bile göreve iade edilmeyi talep etmiş08:20 - Sosyal medya tasarısında tam uzlaşma yok, ekime kalabilir08:13 - İBB'ye 'Fatih Tablosu' için suç duyurusunda bulunuldu
07:55 - İletişim Başkanı Altun: FETÖ'cü hainlere rahat yüzü yok07:55 - Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir istifa etti07:52 - HDP İl Başkanı ile muhtarların bulunduğu 33 kişi için gözaltı kararı07:45 - 15 Temmuz'da şehit ailelerini ağırlayacak07:41 - Rize'deki selde ölenlerin sayısı ikiye yükseldi
07:25 - Ayasofya'ya namaz turları başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam