1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Özel Konular

Özel Konular

 
15:05
30 Mayıs 2020
Memurlar, kısmi borçlanma yapabilir mi?Genel olarak memurlar Sosyal Güvenlik Kurumundan hizmet satın almalarındaki düşüncelerinin emeklilik için gereken şartlardan hem hizmet şartı hem de emeklilik yaş grubunun daha önce tamamlanmasını sağlayıp sağlamadığına bakar ve bunun için detaylı inceleme yaparak borçlanma yapıp yapmayacaklarına karar verirler.
 
 
11:05
27 Mayıs 2020
Memurların azami çalışabilecekleri süre nasıl belirlenmektedir?Memurlar genel olarak 65 yaşını dolduracakları tarihe kadar çalışabilirler. Bu yaşın dolumundan sonra aktif memurluk çalışmaları sona erer. Ancak bazı kamu personeli için bu yaş haddi daha ileri veya daha ön bir tarih olarak belirlenmiştir.
 
 
10:32
26 Mayıs 2020
Danıştay GYS'de sözlü sınavın tanımını yaptı!Danıştay İkinci Dairesi, kamu kurum ve kuruluşlarının görevde yükselme ve unvan değişikliğine dair yazılı sınav sonrası gerçekleştirilen sözlü sınavlara dair önemli bir karar verdi!
 
 
00:05
23 Mayıs 2020
Daire başkanlığından şefliğe atanan kişinin durumu Danıştay'dan döndü!Hakkında yürütülen adli ve idari soruşturmalar gerekçe gösterilerek Daire Başkanlığı kadrosundan Şef kadrosuna atanan kişi açtığı davayı kazandı!
 
 
14:00
22 Mayıs 2020
Öğretmenlerin, sağlık özründen tayin talebi döneme bağlı mıdır? Konya BİM'den önemli kararKonya Bölge İdare Mahkemesi öğretmenlerin sağlık özrüne bağlı taleplerinin döneme bağlı olmadığına karar verdi.
 
 
01:20
22 Mayıs 2020
Öğretmenler, sınavlarda resen görevlendirilebilir mi?Danıştay'ın 1998 tarihli kararına göre, Hafta sonu yapılacak olan sınavlarda, bir hafta önceden bildirilmek kaydıyla, resen görevlendirilme yapılması mümkün bulunmaktadır.
 
 
00:04
20 Mayıs 2020
Açıkta, yaşı beklemek için istifa memuru mağdur eden uygulamaBir üniversitemizde yaşanan olayda, hizmetini tamamlayan ve yaşı beklemek için 2017 yılında istifa eden bir memura, 22.07.2019 tarihinde emekli olabileceği söylenmiştir. Ancak ayrılan memur 12.4.2018 tarihinde emekliliği hak etmiştir. 5 Şubat 2019'da tesadüfen kuruma uğrayan memura emekli olabileceği bildirilmiştir. Peki bu halde 11 aylık emekli maaşı kaybı ödenir mi?
 
 
12:30
18 Mayıs 2020
Emeklilik talebinde bulunan memur, emeklilik talebinden vazgeçebilir mi?Emekliliğin iptalini isteyen memurun ileriki bir tarihte emekli olacağını belirttiği tarihten önce ve emeklilik talep tarihinden 1 ay geçirmeden önce Kurumuna emeklilik işleminin iptal edilmesini istemesi halinde mümkün olabileceğini değerlendirmekteyiz. Ancak, memurun belirttiği emeklilik tarihi itibariyle emekliye sevk onayı alındıktan sonra emeklilik işleminin iptal edilmesini istemesi halinde bu işlemlerin iptal edilemeyeceğini değerlendirmekteyiz.
 
 
00:07
17 Mayıs 2020
Sözleşmeli sosyal çalışmacı da ödenekten yararlanırAnkara Bölge İdare Mahkemesi, sözleşmeli sosyal çalışmacıların da, mahkemelere atanması ve 5395 sayılı Kanun kapsamındaki tedbirleri uygulaması halinde, ilgili ödenekten yararlanması gerektiğine karar vermiştir.
 
 
14:11
16 Mayıs 2020
GYS'deki 7 soruya 7 yıl sonra iptal kararıAnkara İdare Mahkemesi, Danıştay'ın bozma kararı sonrasında, 2013 yılında yapılan Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme sınavındaki 7 sorunun iptaline karar verdi.
 
 
14:55
28 Nisan 2020
Yaşı bekleyen kadın memur, hangi halde yetim aylığı alabilir?Emeklilik yaşını beklemek için görevinden ayrılan 5434'e tabi kadın memurların, kendilerine emekli aylığı bağlanacağı tarihe kadar, vefat etmiş anne veya babalarından kalan yetim maaşını alabilmeleri için gerekli olan 3 şart bulunmaktadır.
 
 
15:15
26 Nisan 2020
1999 öncesi askerlik süresini borçlanmak, emeklilik yaşını öne çeker mi?Fiili olarak çalışılmamış, yani Sosyal Güvenlik Kurumu primleri yatırılmamış olan ve sadece borçlanma, yani Sosyal Güvenlik Kurumundan hizmet satın alınma yoluyla hizmet kazanılması halinde yıpranma paylarının tamamının emeklilik yaş gruplarından indirilemeyeceğini, sadece 3 yılı geçmemek üzere yıpranma paylarının yarısının emeklilik yaş gruplarından indirilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.
 
 
00:03
23 Nisan 2020
Memurluktan ihraç edilenlere emekli ikramiyesi neden ödenmez?Devlet memurluğundan ihraç edilenlere, eğer hizmet süreleri içinde işçilik veya esnaflık gibi sürelerin de olması halinde, 1475 sayılı İş Kanunu hükümleri kıyasen uygulandığı için, emekli ikramiyesi ödemesi yapılmamaktadır.
 
 
00:02
21 Nisan 2020
Kamu kurumları, sürekli ve süreli ibareli engelli raporları arasındaki farka dikkat etmeli
 
 
00:01
16 Nisan 2020
Emekli memur, tekrardan memurluğa başlarsa ayrı ayrı iki aylık alabilir mi?Memur emeklisi, tekrardan memur olursa birinci ve ikinci hizmet süreleri ayrı ayrı değerlenmez, 2 aylık birden alamaz. Emekli olduğundaki hizmet süresine, tekrardan memurlukta geçen süreleri eklenir ve eklenmiş haliyle tüm hizmet süreleri esas alınarak tek aylık ödenir ve aylık oranı artmış olur.
 
 
09:35
15 Nisan 2020
Esnaflık süreleri, emeklilik ikramiyesinin hesabında dikkate alınır mı?Memurluktan önce esnaflık hizmet süresi olanlar, esnaflık sürelerine emekli ikramiyesi alabilirler mi?
 
 
15:04
13 Nisan 2020
BİM'den görülmekte olan davalarda güvenlik soruşturması kararıAnkara Bölge İdare Mahkemesi, görülmekte olan bir davada, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı verdiği hükmün uygulanamayacağına karar verdi ve idare mahkemesi kararını bozdu
 
 
12:05
12 Nisan 2020
Belediye başkanlarına makam tazminatı ödemesi hangi şartlarda yapılmaktadır?Memur, işçi veya esnaf statüsünde emekli olmuş Belediye Başkanlarına ve vefatlarında hak sahiplerine makam tazminatı ödemeleri nasıl olmaktadır
 
 
10:12
10 Nisan 2020
Emeklilik yaşını açıkta bekleyenler, emeklilik ikramiyesini hangi katsayılar üzerinden alır?Emeklilik yaş grubunu tamamlayan memurlar, emeklilik ikramiyelerini, aylık bağlamaya esas tarihteki güncel memur maaş katsayısı esas alınarak alırlar
 
 
00:04
07 Nisan 2020
Araştırma görevlisinin kadrosuyla ilişiği 'usul ve esasa' dayanılarak kesilebilir mi?Danıştay Sekizinci Dairesi, araştırma görevlisinin usul ve esasa dayalı olarak ilişiğinin kesilmesine yönelik işlemi hukuka aykırı görmedi!
 
 
11:10
06 Nisan 2020
PAEM eğitim sonu mülakatından başarısız sayılmaya Y.D. kararıAnkara 11. İdare Mahkemesi, 2019 yılında yapılan 4. Dönem Polis Amirleri Eğitim Merkezi eğitim sonu sınavında başarısız sayılan adayların açtığı davada, bütün komisyon üyelerinin aynı düşük notu vermesi gerekçesiyle, sözlü sınavdan başarısız sayılma işlemini iptal etti.
 
 
00:38
05 Nisan 2020
MEB'de, 513 şube müdürü atamasında, istinaf kararı çıktıAnkara Bölge İdare Mahkemesi, 2018 yılında yapılan MEB şube müdürlüğü görevde yükselme sınavında soruların iptaline yönelik açılan dava nihai kararı verdi.
 
 
00:05
25 Mart 2020
Özel Üniversitelerde geçen süre makam tazminatı süresinden sayılır mı?Makam tazminatının emekli maaşında dikkate alınması 5434 sayılı Kanuna tabi memurlar için söz konusudur. Makam tazminatını hak edebilmek için makam tazminatı ödenmesi öngörülen görevlerde en az 2 yıl çalışmış olmak gerekmektedir. 2 yıllık süreye özeldeki çalışmalar dahil edilmemektedir.
 
 
14:04
20 Mart 2020
Uzman erbaşlıktan memurluğa geçenler yıpranma payları için emekli ikramiyesi alabilirler mi?Uzman erbaşlar ayrıldıklarına bir tazminat almaktadır. Ayrılan uzman erbaşlar memurluğa atandıklarında, uzman erbaş olarak çalıştıkları fiili hizmet sürelerine emekli ikramiyesi alamazlar ancak bunlar yıpranma payı süreleri için emekli ikramiyesi alabilirler.
 
 
10:05
19 Mart 2020
Sigortalı olarak emekli olan doktor, emekli aylığı kesilmeden yeniden çalışabilir mi?Sigortalı olarak emekli olan Hekim, emekli aylığı kesilmeden tekrardan çalışabilir mi? Memur olarak yeniden çalışmaya başlarsa memur emeklisi olabilir mi?
 
 
10:05
06 Mart 2020
Hastalık izinleri emeklilik yönünden fiili hizmetten sayılır mı?657 sayılı Kanun kapsamında görev yapan sağlık personelinin aldığı hastalık izinleri, emeklilik yönünden fiili hizmetten sayılmaktadır. Ancak bunun bazı şartları bulunmaktadır.
 
 
14:00
05 Mart 2020
Göreve iade edilen personele, yüksek vergi şoku yargıdan döndüVergi mahkemesi, OHAL komisyonu kararıyla görevine iade edilen üniversite öğretim görevlisinin maaşından, fazladan vergi kesilmesine dair işlemi iptal etti.
 
 
11:45
02 Mart 2020
Hizmetini tamamlayıp yaşı bekleyecek olan öğretmen, yurt dışında çalışmaya başlarsaHizmet süresini doldurmuş bir öğretmen istifa ederek yaşı beklerken eğer yurt dışına gider ve yurt dışında çalışmaya başlarsa, yurt dışındaki hizmet süreleri Bağ-kur statüsünde kabul edilmektedir. Bu çerçevede, eğer yurt dışındaki süreleri 3 yıl 6 aydan fazla olursa, bu öğretmen, Bağ-kur statüsünde emekli olmak durumunda kalacaktır.
 
 
00:05
02 Mart 2020
KPSS ile atanılan kadro, üst görev değilse, naklen geçilmez mi?Danıştay İkinci Dairesi, KPSS ile yerleştirilen kadronun üst görev olmaması halinde de, memurun naklen geçişine izin verilmesi gerektiğine karar verdi.
 
 
14:21
27 Şubat 2020
Polis, 'silahla tehdit' cezasında, davayı kazandıBir polis memuru, sBir eczanede yaşanan olayda, eczacı ile hasta arasında tartışma yaşanmış, bu tartışma sonrasında hastanın polis eşinin eczaneye giderek, eczane çalışanlarıyla tartıştığı iddia edilmiştir.adece tanık beyanına itibar edilerek, silahla tehdit suçunu işlediği gerekçesiyle disiplin cezası almıştır. Açılan davada mahkeme, tek taraflı beyana itibar edilmeyeceğine dikkat çekerek verilen disiplin cezasını iptal etmiştir.
 
 
10:04
26 Şubat 2020
32 yıl 11 ay 15 gün hizmette, aylık ve ikramiyeye esas süreler farklı olur mu?Emekli olacak bir Devlet memurunun örneğin 32 yıl 11 ay 15 gün hizmeti varsa, aylığa esas alınan süre ile ikramiyeye esas alınan süre farklı olmaktadır.
 
 
00:02
25 Şubat 2020
Okul yöneticileri güvenlik soruşturması gerekçesiyle görevden alınabilir mi?Yargı kararında, eğitim kurumu yöneticilerinin ancak adli ve idari soruşturma sonucu görevden alınabileceği belirtilmiştir.
 
 
11:30
21 Şubat 2020
Göreve girdikten sonra rahatsızlığı ortaya çıkan memur nasıl emekli olabilir?Memurluğa başlamadan önce malul sayılmayı gerektirir rahatsızlığı olanlar malullük nedeniyle emekli olamazlar. Bu durum hem 5434 e hem de 5510 a tabi memurlar için geçerlidir. Malulen emekli olabilmek için, rahatsızlığın memurluğa başladıktan sonra ortaya çıkması gerekmektedir.
 
 
14:05
18 Şubat 2020
657'e göre 4/B olanlar, 5510'a göre 4/B olur mu?Bu haberimizde, çalışma statüsü ile emeklilik statüsü arasındaki ilişkiye değineceğiz.
 
 
11:09
16 Şubat 2020
Bir alt disiplin cezasının verilmesinin tartışılmamış olması cezanın iptalini gerektirir mi?Danıştay 12. Dairesi, disiplin cezası verilmesi sırasında, "davacının olumlu çalışmaları, ödül veya başarı durumu değerlendirilmeden ceza verilmesinin hukuka aykırı" bulan yerel mahkeme kararını bozdu.
 
 
13:41
14 Şubat 2020
OGM, askerde olduğu için atamayı yapmamıştı, mahkeme iptal ettiOrman Genel Müdürlüğünün sözleşmeli personel alımında, askerde olduğu gerekçesiyle atamalarını iptal ettiği bir personel açtığı davayı kazandı
 
 
12:51
14 Şubat 2020
Mahkemeden, güvenlik soruşturması davasında AYM ile uyumlu kararAnkara 5. İdare Mahkemesi, güvenlik soruşturmasından dolayı iptal edilen atama işleminde, idarenin savunmasını aldıktan sonra işlemi iptal etti.
 
 
12:00
14 Şubat 2020
61 yaşını dolduran öğretmen istediği zaman emekli olabilir mi?61 yaşını dolduran tüm öğretmenler, en az 15 yıl hizmeti bulunmaları kaydıyla Haziran ve Temmuz ayları dışında emeklilik isteğinde bulunabilirler
 
 
11:10
14 Şubat 2020
Okulu, proje okuluna dönüştürülen ve görev süresi dolan yönetici, yeniden görevlendirilme talebinde bulunabilir mi?Okulu; proje okuluna dönüştürülen 4 yıllık yöneticilik görev süresi dolan müdür yardımcısı, yönetici atama döneminde yeniden görevlendirilme talebinde bulunabilir mi?
 
 
14:03
11 Şubat 2020
Beş başlıkta uzman erbaşların emekliliğe dair soruları ve cevaplar
 
 
21:40
08 Şubat 2020
Mahkeme, münhal müdürlüğün ilan edilmemesini iptal ettiGaziantep 2. İdare Mahkemesi, 2019 yılı eğitim kurumu yöneticiliği görevlendirmelerinde, Kilis Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü münhal kadrosunun ilan metninden çıkarılması işleminin hukuka uygun olmadığına karar verdi.
 
 
00:03
07 Şubat 2020
5442 sayılı Kanunun 8/C maddesine göre yapılan görevlendirmeye iptal kararıSamsun Bölge İdare Mahkemesi; geçici görevlendirmenin fiilen uzaklaştırma amacını taşıması, okulda hali hazırda 3 teknisyenin görev yaptığı ve hizmet ihtiyacının karşılanması gerekliliğinin somut ve nesnel gerekçelerle tam olarak ortaya konulamadığı gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.
 
 
11:03
06 Şubat 2020
Görevden alınan memur, ek gösterge farkının kesilmemesini isteyebilir mi?Memurlar daha düşük ek göstergeli göreve geldiklerinde ek gösterge farkının kesilmemesini talep edebilir mi
 
 
12:37
05 Şubat 2020
Danıştay, sendika eylemi kapsamında öğle nöbeti tutmayan öğretmene nöbet ücreti verilmesine karar verdiDanıştay 12. Dairesi, sendikasının aldığı eylem kararı doğrultusunda nöbet görevini tutmayan öğretmene, nöbet ücreti verilmemesi yönündeki işlemi iptal etti.
 
 
11:02
05 Şubat 2020
Yargı kararıyla işlemin iptalinde, maktu fazla çalışma ücreti de ödenir mi?İzmir Bölge İdare Mahkemesi, hukuka aykırılığı yargı kararıyla tespit edilen idari işlemde, maktu fazla mesai ücretinin de ödenmesi gerektiğine karar verdi.
 
 
10:04
05 Şubat 2020
Danıştay'dan kişiye özel ilanları engelleyecek önemli karar!Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, öğretim üyesi ilanlarına başvuruları sınırlandıran koşullar için Yükseköğretim Kurulundan izin alınması gerektiğine hükmetti!
 
 
10:03
03 Şubat 2020
Danıştay, meslekten çıkarmada, 'şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispatlanmalı' dediEmniyet Genel Müdürlüğünde göreve alkollü geldiği iddiasıyla meslekten çıkarılan bir polis memurunun açtığı davada, Danıştay 5. Dairesi tanık beyanlarına dayalı tutanağın yeterli olmadığını, disipline konu davranışın şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispatlanması gerektiğine karar verdi.
 
 
17:33
01 Şubat 2020
MEB Teftişin görevine son verdiği öğretmen davayı kazandıMilli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulunun görüşü doğrultusunda, mezun olduğu bölümün Resim öğretmenliğine kaynak bölümler arasında yer almamasından dolayı görevine son verilen öğretmen açtığı davayı kazandı
 
 
15:34
29 Ocak 2020
Danıştay'dan, Okul yöneticiliği görevlendirmelerine dair önemli kararDanıştay, Okul aile birliği başkanı ve okul aile birliği başkan yardımcısı ile makul süre çalışmadığı halde olumsuz puan verilen okul müdürleri için önemli bir karar aldı.
 
 
17:33
28 Ocak 2020
Sözlü sınavda kayıt alınmadı diye dava açılmıştı. İşte Danıştay'ın kararıDanıştay 2. Dairesi, Yazı İşleri Müdürlüğü sözlü sınavında başarısız sayılan bir personelin açtığı davada, davacı kişinin "sözlü sınavda yargısal denetimi yapmaya yönelik bir kayıt tutulmadı" iddiasını görmedi.
 
12345678910111213»
SON HABERLER
08:45 - Test sonucu pozitif çıkan kadın muavini alnından öpüp 50 TL verdi08:37 - Belediye Başkanı bayram ikramiyelerini gasp etti08:35 - Amaç Mesut Özil'i yok etmek08:32 - Şahan Gökbakar'ın ayıbı İş Mahkemesi'nde08:30 - YKS'de son viraj08:26 - Ulaştırma Bakanı: Birçok ülke ile uçuş teması sürüyor08:07 - Diyarbakır'da silahlı arazi kavgası: Aynı aileden 3 kişi öldürüldü08:02 - Minibüste sosyal mesafe unutuldu: Ücretler elden ele07:56 - 'Okeysiz normale dönüş olmaz'07:44 - Libya zirvesinde üç kritik gündem
07:40 - Dünya çapında 600'den fazla hemşire virüs nedeniyle hayatını kaybetti07:31 - Ağız kokusunun sebebi iç organlar olabilir07:06 - Konutta korona kriterleri06:41 - Hepsi FETÖ'nün parlak çocukları06:30 - Sıcaklıklar yurt genelinde artacak - Haritalı06:10 - Katliam ve provokasyonlarda parmağı olan FETÖ'cüler yine sahnede03:07 - Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliğinde Değişiklik03:05 - Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam