1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Özel Konular

Özel Konular

 
00:04
19 Mart 2019
Memur, lojman tahsisinde, ne zamandan itibaren kira ödemeye başlar?Devlet memuru, lojman tahsisinin tarafına bildirilmesi sonrasında, kamu konutları giriş tutanağı alır ve imzalar. Bu tutanağın imzasıyla birlikte, kira başlar.
 
 
00:01
18 Mart 2019
Yaşı bekleyerek emekli olmak için görevden ayrılanlar yeniden geri dönebilir?Yaşı beklemek suretiyle emekli olmak için görevlerinden ayrılanlar, emeklilik konumuna girmezler. Bu kişiler isterlerse, eğer kendilerini talep eden bir kamu kurumu varsa, açıktan atama prosedürüne uyulmak kaydıyla görevlerine geri dönebilirler.
 
 
10:22
15 Mart 2019
2016'dan bu yana açıkta olan öğretmen, emekli olmak isterse;2016 yılından bu yana açıkta olan öğretmen, emekli olmak istediğinde, eğer memur göreve geri döndürülmemiş ise açıkta geçen süreler emeklilikte yarı süre olarak değerlendirilir.
 
 
10:15
14 Mart 2019
Yüksek ek göstergedeki 6 aylık süre, kesintisiz mi olmalıdır?Yüksek ek göstergeye hak kazanabilmek için aranmakta olan en az 6 aylık görev yapmış olmak şartı kesintisiz olarak aranmaktadır.
 
 
00:03
14 Mart 2019
Kişiye özel öğretim üyesi ilanı, mahkemeden döndüOsmaniye Korkut Ata Üniversitesi tarafından ilan edilen doktor öğretim üyesi kadrolarında kişiye özel şartlar yer aldığından işlem İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.
 
 
10:00
12 Mart 2019
SGK, işlemleri tamamlamadan önce memur vefat ederse, emekli ikramiyesi nasıl ödenir?Sosyal Güvenlik Kurumunun işlemleri tamamlamadan memurun vefat etmesi halinde, emekli ikramiyesinde, sadece dul ve yetim aylığına müstehak olalar değil, kanuni varislerinin de hak sahibi olabileceklerini değerlendirmekteyiz.
 
 
00:08
12 Mart 2019
Kimler 15 yıl hizmet, 61 yaş şartıyla emekli olabilir?2008 öncesi memuriyete girmiş olanlar, 61 yaş ve 15 yıl hizmet şartıyla emekli olabilirler.
 
 
14:05
04 Mart 2019
Danıştay, kazai rüşt kararını değiştirdiDanıştay, karar düzeltme istemi sonrasında, kazai rüşt kararını kaldırdı ve 18 yaşın atamanın yapılacağı tarih itibariyle değil, tercih işlemlerinin son başvuru tarihi itibariyle aranması gerektiğine karar verdi.
 
 
11:55
04 Mart 2019
Engelli öğretmenler yurt dışında görev alabilir mi?Öğretmenin yurt dışı öğretmenlik için yaptığı başvurunun, sırf engelinin varlığı nedeniyle başvurunun reddi işleminde hukuka uyarlık görülmemiştir.
 
 
15:24
26 Şubat 2019
Engellilere rapor kolaylığıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, engelli vatandaşların farklı kurumlara vermek için ayrı ayrı raporlar almak durumunda kalmayacağını, alınan raporun elektronik ortamda ilgili kurumlarca görülebileceğini bildirdi
 
 
00:04
26 Şubat 2019
Taahhütlü süreler, sıra tahsisli lojman süresinden düşülür mü?Kamu Konutları Yönetmeliği, taahhütlü süre şeklinde bir oturma hakkı süresi düzenlenmemiştir. Bu nedenle, konuttan yararlanacak başka birisi olmadığı için lojmanda oturulan sürelerin, Sıra tahsisli lojman süresinden düşülmesinde bir yanlışlık olmadığını düşünüyoruz
 
 
10:04
25 Şubat 2019
İdare mahkemesi, sözlü sınavda, Danıştay'ın bozma kararına direndiSözlü mülakat sonucunda başarısız bulunarak kamu hizmetine alınmayan Polis Meslek Yüksekokulu mezunu, işlemi yargıya taşıdı. İşlemin iptaline karar veren İdare Mahkemesi, Danıştay'ın bozma kararına uymayarak kararında ısrar edip yeniden iptal kararı verdi.
 
 
10:00
23 Şubat 2019
Okul müdürlüğü görevine iade edilenlerin görev süresi nasıl hesaplanır?Yargı; Yöneticilik görevine iade edilenlerin, yöneticilik görevinden alındıktan sonra tekrar iade edilene kadar geçen sürenin yöneticilik görevinden sayılmayacağına hükmetmiştir.
 
 
15:50
22 Şubat 2019
Engelli yönetmeliği değiştiği için raporları değiştirmeye gerek var mı?Devlet Personel Başkanlığı bir açıklama yaparak değişen engelli raporlarına yönelik açıklamada bulundu.
 
 
14:00
21 Şubat 2019
Askerlik süresini borçlanmak, memuru 5434'lü yapar mı?Sigortalı giriş ve sigortalı çalışma, memuru 5434 lü yapmaz. Sadece bu süreler memurun emeklilik hizmet süresini ve emeklilik yaş grubunu belirlemeye katkı verir. Aynı şekilde, askerlik süresinin borçlanılması da memurun hizmet süresini artırır. 5434 lü kapsamına dahil etmez.
 
 
00:05
21 Şubat 2019
Bağkur'lu süreler, memur emekliliğine etki eder mi?Memuriyet öncesi BağKur'lu süreler, memurun derece kademesini, yani ek göstergeyi artıran intibak işlemine dahil edilmez. Sadece SGK primlerinin ödenmesini sağlayan intibak işlemine ilave edilir.
 
 
15:08
20 Şubat 2019
Göreve iade edilenlerin ek ders ücretlerine dair BİM kararıİzmir Bölge İdare Mahkemesi, KHK ile görevine iade edilen öğretmenin açtığı davada, zorunlu nitelikteki ek ders görevi karşılığındaki ücretlerin ödenmesi gerektiğine karar verdi.
 
 
10:05
19 Şubat 2019
Polislikten memurluğa geçiş yapan ne zaman emekli olabilir?Polis memur iken memurluğa geçiş yapanlar, polis okul süresini borçlanabilir mi?, polislikte kazandıkları fiili hizmet zammından yararlanabilir mi? Staj sürresini borçlanabilir mi? 1999 yılındaki 10 günlük SSK'lı hizmet süresi bir şey sağlar mı?
 
 
14:40
18 Şubat 2019
Emeklilik için istifa edip yaşı bekleyecek olan memur, nelere dikkat etmeli?Emekli olmak için hizmet süresini doldurup da, istifa ederek yaşı beklemek isteyen memurların, hizmet yıllarını doldurup doldurmadıkları, açıkta iken sigortalı olarak çalışacak iseler bu sürenin 1260 günü bulup bulmayacağı, genel sağlık sigortası primlerini kendilerinin yatırmaları gerektiği gibi hususları bilmesi gerekmektedir.
 
 
13:13
16 Şubat 2019
Sadece sözlü sınav notu vererek puanlamaya iptal kararıMalatya İdare Mahkemesi, görevde yükselme sözlü sınavında sadece sözlü sınav notu vererek yapılan puanlamayı iptal etti.
 
 
12:00
15 Şubat 2019
Düzenleyici işlem iptal edilirse, iptal sonrası açılan davada geriye dönük ödeme yapılır mı?Yargı; "Yargı kararı ile bir düzenleyici işlemin yürütmesinin durdurulması ya da iptali halinde, bu düzenlemeye dayanılarak gerçekleştirilen işlemlerin de geriye dönük olarak tüm sonuçları ile birlikte ortadan kaldırılması gerekmektedir." dedi.
 
 
00:03
15 Şubat 2019
Göreve engelli olarak giren memur, nasıl emekli olur?2008 sonrasında ilk defa sigortalı olarak işe başlayacak olanlardan, memuriyete engelli olarak girenler, en az yüzde 60 engelli olmak şartıyla, en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün prim yatırmış olmak şartıyla emekli olabilmektedir. Eğer engellilik oranı daha düşükse süreler ve prim/gün sayıları artmaktadır.
 
 
14:03
14 Şubat 2019
Muvafakat alıp geçiş yapan memur, eski kurumuna nasıl döner?Çalışmış olduğu kurumdan muvafakat alarak başka bir kuruma geçen devlet memuru, eski kurumuna ancak yine kurumların muvafatiyle dönebilir.
 
 
11:03
13 Şubat 2019
5510'da, hangi maaş kalemlerinden SGK kesintisi yapılır?2008 sonrasında memuriyete başlayanların SGK primlerine nelerin dahil olduğu veya olmadığı 5510 sayılı Kanunun 80. maddesinde tek tek düzenlenmiştir. Bu nedenle, ek ödeme gibi bazı kalemler, kanunda yazılmadığı için, SGK primlerine dahil edilmemektedir.
 
 
13:35
12 Şubat 2019
652 sayılı KHK'ya göre aylıksız izin kullanan bir öğretmen, bu sürelerini borçlanabilecek mi?652 sayılı MEB Teşkilat Kanununda yer alan hüküm gereğince, eş durumu nakli çıkmadığı için aylıksız izin kullanmak zorunda kalan öğretmenlerin bu süreleri, borçlanılması durumunda emeklilikte değerlendirilebilecektir.
 
 
11:11
12 Şubat 2019
Re'sen emekliye ayırma işlemine iptal kararıAnkara Bölge İdare Mahkemesi, kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın re'sen emekliye sevk edilme işleminin iptaline karar verdi.
 
 
10:10
12 Şubat 2019
Yaş haddinden emekli olacak devlet memuru, en son hangi ayın görev aylığını alabilir?Yaş haddinden emekli olacak devlet memuru, takip eden aybaşı için bir görev aylığının alamaz.
 
 
16:20
11 Şubat 2019
Mesai saatleri dışında yapılan seminerlere ek ders ödenir mi?İdare Mahkemeleri, istirahat saatlerinde idarece görevlendirme yapılmak suretiyle kamu personeline görev verilmesi durumunda bu göreve yönelik olarak personele ödeme yapılmasının gerekeceği tartışmasız olduğundan mesai saatleri dışında yapılan seminerlere ek ders ödenmesine karar vermektedir.
 
 
00:04
08 Şubat 2019
Öğretmenin sosyal medya paylaşımı, basına demeç midir? İşte yargı kararıYargı; sosyal medya paylaşımının basına demeç vermek olarak değerlendirilemeyeceğinden hareketle yapılan soruşturma sonucunda ceza verilemeyeceğinden iptal etmiştir.
 
 
11:05
07 Şubat 2019
Bilgi edinme taleplerinde, sık başvurulan red işlemi iptal edildiYargı; bilgi edinme kanunu kapsamında ilgili birimden istenilen bilgilerin idarede mevcut olduğunun açık olduğu, bilginin niteliği gereği ayrı veya özel bir çalışma araştırma, inceleme ya da analiz gerektirmeyeceğinden verilmesine hükmetti.
 
 
14:25
06 Şubat 2019
Tebligat sonrasında rapor alan memura aylıktan kesme cezası verilebilir mi?Bir bakanlıkta yaşanan olayda, başka bir il'e görevlendirme tebligatı sonrasında, tebligatı almayan ve amirlerinden izin almayarak bir hastaneye gidip sağlık raporu alan ve bu sağlık raporu hastalık iznine dönüştürülen memura verilen cezayı idare mahkemesi iptal etti ama Bölge İdare Mahkemesi, cezayı onadı
 
 
00:04
06 Şubat 2019
Danıştay: Ceza soruşturmalarında kurullar kesin karar vermeli!Danıştay Birinci Dairesi, ceza soruşturmalarında kurulların kanaat yerine kesin görüş bildirmeleri gerektiğini hükmetti.
 
 
14:04
04 Şubat 2019
VHKİ, kamu borç ödemelerinde, kendi kredi kartını kullanırsa, hangi cezayı alır?Danıştay disiplin soruşturmaları her ne kadar usule uygun olarak yapılsa bile suça karşılık gelen eyleme ceza verilmeden tesis edilen işlemin iptaline karar verdi.
 
 
14:01
01 Şubat 2019
Açıkta emeklilik talebinde bulunan, hangi tarihten itibaren emekli aylığı bağlanır?5434 sayılı Kanunda yer alan hükme göre, açıkta iken emekli olanlar, SGK'ya müracaat tarihini takip eden aybaşı, aylık başlangıç tarihi olur. Yani müracaat tarihini takip eden ayın 1'i aylık başlangıç tarihi olur.
 
 
10:00
01 Şubat 2019
Ücretsiz izinde olan norm kadro fazlası öğretmen resen atanır mı?Yargı; "Norm kadro fazlası öğretmenin ataması yapılırken her ne kadar davalı idare tarafından davacının telefonla aranarak bilgi verildiğine dair tutanak tutulmuş, davacının norm fazlası olduğuna dair whatsapp'tan haber verildiği iddia edilmişse de, bunlar resmi tebligat yerine geçemeyeceğinden öğretmene norm fazlası olduğuna ilişkin resmi tebligat yapılmalı ve tercih hakkı tanınmalıdır. " dedi.
 
 
13:16
31 Ocak 2019
Kastı aşan adam öldürme suçu, memuriyeti sona erdirir mi?Danıştay Beşinci Dairesi, "kastı aşan adam öldürme" suçundan dolayı hüküm yiyen davacının memuriyetinin sona erdirilmesine dair idari mahkemesi kararını hukuka aykırı buldu.
 
 
16:00
29 Ocak 2019
5434 ve 5510'a göre hizmet birleştirme işlemindeki farklılıklarHizmet birleştirmede nasıl emekli olunacak. 5434 ve 5510 a göre farklılık nasıldır? Yazımızda bu konuyu değerlendirmekteyiz.
 
 
11:05
29 Ocak 2019
Hemanjiom, polis veya olmaya engel mi? İşte mahkeme kararıAnkara 15. İdare Mahkemesi, hakem hastanenin verdiği karar sonrasında hemonjiom hastalığının bekçi olmaya engel olmadığına karar verdi.
 
 
00:05
28 Ocak 2019
Görevde yükselmeye giren memur ve harcırah sorunuBursa 2. İdare Mahkemesi, görevde yükselme sınavına katılacak sivil memura harcırah verilmesi gerektiğine karar verdi.
 
 
10:10
27 Ocak 2019
Başka bir zorunlu hizmet bölgesinde çalışmaya devam eden öğretmenler artırımlı hizmet puanından faydalanabilirler mi?Yargı; "Başka bir zorunlu hizmet bölgesinde çalışmaya devam eden davacının artırımlı hizmet puanından faydalanması gerekir." dedi.
 
 
00:10
26 Ocak 2019
Güvenlik soruşturması olumsuz çıkmıştı, dava açtı, işte sonucuİzmir 5. İdare Mahkemesi, abisi hakkındaki istihbari bilgiler nedeniyle güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandırılan sözleşmeli fizyoterapistin açtığı davada olumlu karar verdi.
 
 
11:14
25 Ocak 2019
Danıştay'dan ses kayıtlarının idari soruşturmada dayanak olmasına dair önemli kararDanıştay Beşinci Dairesi, telekomünikasyon yoluyla iletişimin denetlenmesi sırasında elde edilen ses kayıtlarının idari soruşturmalarda hangi aşamalarda kullanılabileceğine dair önemli bir karar verdi.
 
 
00:05
25 Ocak 2019
2018/1 EKPSS ile atanan ancak 20 yıl hizmeti olan, memur olarak hemen emekli olabilir mi?2018/1 EKPSS tercih işlemlerinde bir kamu kurumuna memur olarak atanan ancak bugün itibariyle özelde 20 yıl sigortalılık hizmeti olan kişi memur olarak emekli olamaz.
 
 
14:06
24 Ocak 2019
Emeklilik için borçlanma yapılabilecek 12 hizmet süresi5434 ve 5510 sayılı Kanununa göre, borçlanma yapılabilecek 12 hizmet süresi türü bulunmakta olup, bu sürelere bu dosyada yer verilecektir.
 
 
13:45
17 Ocak 2019
Yargı; isim benzerliğinden dolayı istemediği okula ataması yapılan öğretmenin atamasını iptal ettiYargı; Okulların isim benzerliğinden dolayı sehven tercih edilmesi nedeniyle başka bir okula ataması yapılan öğretmenimizin iradesinin bulunduğu ilçedeki okula atamasını yönünde olduğu, aksi bir durumun hayatın olağan akışına aykırı olduğu gerekçesiyle atamayı iptal etmiştir.
 
 
16:17
16 Ocak 2019
BİM'ler, İlksan aidat davalarını red ediyorBölge İdare Mahkemeleri, İlksan üyeliği sona ermiş olanların kesilen aidatlarının, üye kalsa idi emekliye ayrılırken alacağı maddi yardım ölçü alınıp hesaplanarak yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açılan davaları red etmektedir.
 
 
10:06
15 Ocak 2019
Memuriyete giriş tarihine göre, 3 farklı fiili hizmet zammı uygulaması bulunuyor!Bazı memurlar yıpranma payı alırlar. Bu süreler nedir, nasıl değerlendirilir, memurun derece ve kademesini etkiler mi? Yazımızda bu konuyu değerlendirmekteyiz.
 
 
14:11
14 Ocak 2019
Sendika yöneticiliği görevi için aylıksız izne ayrılanlara verilen hizmet puanı, nasıl hesaplanır?4688 sayılı Kanun kapsamında aylıksız izne ayrılan sendika yöneticilerinin aylıksız izinde geçen bu süreleri hizmet puanı hesabında dikkate alınır ve geriye dönük uygulanır.
 
 
15:47
11 Ocak 2019
Danıştay'dan, proje okullarıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararıEğitim Sen tarafından açılan davada, Danıştay, öğretmen ataması ve yönetici görevlendirmelerinde, duyuru olmaksızın yapılan işlem yapılmasına imkan tanıyan yönetmelik hükmünün yürürlüğünün durdurulmasına karar verdi.
 
 
14:19
11 Ocak 2019
3000 ek gösterge üzerinden emekli oldum, 3600 çıkarsa ben de yararlanır mıyım?5434 sayılı Kanunda yer alan hükme göre, eğer unvanların ek göstergesi değiştirilirse daha önce aynı unvandan emekli olanlar da, emekli maaşından meydana gelecek artıştan yararlanır ama emekli ikramiyesi için fark alamaz.
 
12345678910111213»
SON HABERLER
03:07 - Patlak tekerle polisten kaçmaya çalıştılar03:05 - 'MTA geçen yıl 1 milyon 500 bin metre sondaj yaptı'03:01 - Soylu: Kılıçdaroğlu'nun kalesinin bir doksanına, bir de çatalına çatsın01:19 - 'Çanakkale ruhunu hiçbir zaman unutmamalıyız'00:37 - 'Türk milletinin önünde hiçbir güç duramaz'00:05 - 19 Mart 2019'dan önemli gündem başlıkları00:04 - Memur, lojman tahsisinde, ne zamandan itibaren kira ödemeye başlar?23:55 - Nevşehir'de FETÖ'den 11 tutuklama23:43 - Soylu açıkladı, 3 meclis üyesi CHP'den istifa etti23:31 - Dışişleri'nden Hollanda'daki saldırıya kınama mesajı
23:25 - Burdur'da öğrenci pansiyonunda korku dolu anlar23:16 - Özhaseki: 5 yıl boyunca durmadan hizmet edeceğiz23:12 - İngiltere'de Ankara Anlaşması davasında karar çıktı22:54 - Hollanda'da silahlı saldırının şüphelisi yakalandı22:40 - Sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesinden ByLock itirazı22:33 - İstanbul'da dolmuşçu eylemi: Marmaray işlerimizi düşürdü22:33 - Xiaomi Mi Fold'un fiyatı belli oldu22:16 - Ankara'da Cumhur İttifakı'nın seçim bürosuna saldırı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Yeni Zelanda'daki teröriste, 'Hristiyan terörist' denmesini doğru buluyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam