1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Özel Konular

Özel Konular

 
15:09
15 Ocak 2020
Polise, ütüsüz pantolandan dolayı verilen cezaya gerekçe olarak, tutanak yeterli midir?Danıştay Beşinci Dairesi, disiplin soruşturma işlemlerinde soruşturulana isnat edilen fiillerin ispatının idare tarafından yapılması gerektiğine hükmetti!
 
 
00:04
10 Ocak 2020
Memuriyet mahalli içinde görevlendirilenlere, ikametgah ile görev yeri arası için taşıt ücreti ödenir mi?Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı harcırah ödemelerinde karşılaşılan 4 soruyu cevapladı.
 
 
14:02
09 Ocak 2020
Disiplin cezalarında, alt cezayı değerlendirmemek, takdir yetkisini sakatlar mı?Danıştay Onikinci Dairesi, alt ceza uygulamasının disiplin soruşturması işlemlerinde tartışılmamasının verilen cezayı sakatlamayacağına hükmetti!
 
 
10:02
07 Ocak 2020
İstifa eden, memurluk hizmetleri üzerinden nasıl emekli olur?5434'e tabi olup da, 10 yıllık hizmetini doldurduktan sonra istifa edenler, herhangi bir yerde çalışmamak ve primlerini kendileri yatırmak kaydıyla, memurluk hizmetleri üzerinden emekli olabilmektedir.
 
 
00:02
02 Ocak 2020
Hukuka aykırı elde edilen delil disiplin soruşturmasını nasıl etkiler?Danıştay Onikinci Dairesi, hukuka aykırı yöntemlerle elde edilmiş delillerin disiplin soruşturmasında tek ve belirleyici delil olarak kullanılmasını hukuka aykırı buldu!
 
 
00:01
30 Aralık 2019
5434 ve 5510'a tabi memurlarda toptan ödeme işlemi nasıl yapılmaktadır?SGK tarafından aylık bağlanamaması halinde, kişilere prim tutarlarıyla orantılı olarak belirli bir miktarda ödeme yapılmasına toptan ödeme denmektedir. Toptan ödeme genel olarak hizmet süresinin yetmediği ve zorunlu çalışma yaşını dolduranlara uygulanmaktadır.
 
 
14:05
24 Aralık 2019
İlişiği kesilen Sayıştay denetçi yardımcısının emsaline dair önemli kararDava konusu olayda; Sayıştay Başkanlığında Denetçi Yardımcısı adayı olarak görev yapan memurun hakkında tesis edilen olumsuz sicil işlemi ile sebebiyle görevine son verilmiştir.
 
 
10:05
24 Aralık 2019
Sendika yönetim kurulu üyeliği sona eren memur, hangi kadroya atanır?Danıştay İkinci Dairesi, sendika yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan memurun aylıksız izin sonrası göreve dönüşünde eski görevine veya eşdeğer bir göreve atanması gerektiğine hükmetti.
 
 
00:01
23 Aralık 2019
Emekli ikramiyesi, emekli aylığı ödemesi öncesinde de yapılabilir mi?Memur emekli olduğunda emekli aylığını ve emekli ikramiyesini ne zaman alır?
 
 
16:22
20 Aralık 2019
Danıştay: Avukatlara mesai takibi yapılamazDanıştay 2004 yılında verdiği bir kararda, 657'e tabi olarak görev yapan avukatlara mesai takibi yapılamayacağını karara bağlamıştı. 2018 tarihli yeni bir kararda da avukatlara mesai takibi yapılamayacağı belirtilmiştir.
 
 
14:09
14 Aralık 2019
Danıştay, personel yönergesine dayalı olarak yapılan görevden alma işlemini iptal etti!Danıştay soruşturma sonucunda görevden alınan Daire Başkanının Danışman kadrosuna atama işleminin salt Kapsam Dışı Personel Yönergesine dayanılarak tesis edilmesi sebebiyle işlemi iptal etti.
 
 
10:06
13 Aralık 2019
Sendika yönetim kurulu üyeliği sona eren memur eski görevine atanmak zorunda mı?Danıştay İkinci Dairesi, sendika yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan memurun aylıksız izin sonrası göreve dönüşünde eski görevine veya eşdeğer bir göreve atanması gerektiğine hükmetti.
 
 
10:00
12 Aralık 2019
Üniversitelerde disiplin amiri, cezaya itirazın görüşüldüğü üst disiplin kurulu toplantısına katılır mı?Soruşturmada görev alanlar disiplin kurullarındaki oylamalara, disiplin kurulunda görev alanlar ile disiplin cezası verenler bu cezalara itirazların görüşüldüğü kurullardaki oylamalara katılamazlar
 
 
10:02
10 Aralık 2019
Tapu personeline rotasyon düzenlemesine iptal kararıDanıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline getirilen rotasyon düzenlemesini iptal etti.
 
 
00:05
10 Aralık 2019
Öğretmenliğe başladıktan sonra, ağır bir hastalık geçirenler, nasıl emekli olur?Memurluk görevine girmeden önce rahatsızlığı olanlar malullük hükümlerinden yararlanamamaktadır. Bu durumdakiler, yani göreve başladıktan sonra, önemli bir engellilik durumu olanlar çalışma gücündeki kayıp oranlarına göre, hizmet günü sayısı esas alınarak emekli olabilmektedir. Bunlarda, yaş artı aranmamaktadır.
 
 
01:55
09 Aralık 2019
Hafta sonlarına denk gelen seminere katılmayan öğretmene verilen ceza iptal edildiHafta sonlarına denk gelen seminer yani mesleki çalışmalara üyesi bulunduğu sendikanın, mesai saatleri dışında yapılan bazı çalışmaların gönüllülük esasına dayalı olmasına karşın öğretmenlerin görevlendirilmesinin yasal olmadığı gerekçesiyle katılmayan öğretmene açılan soruşturma soncunda verilen cezayı Samsun 1. İdare Mahkemesi iptal etmiştir.
 
 
10:04
08 Aralık 2019
Engelli aile bireyi bulunan kamu görevlilerine sağlanan izin haklarıEngelli aile bireyi bulunan kamu personeline, mazeret veya yıllık izinler konusunda gerekli kolaylık sağlanmalıdır
 
 
11:29
05 Aralık 2019
Göreve iade edilenlerin ek ders ve maaşlarının yasal faizleriyle ödenmesine dair kararMahkeme; göreve iade edilen davacının ek ders ücretleri ve eksik ödenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ve yoksun kaldığı maaşlarının yasal faizleriyle birlikte ödenmesine karar verdi.
 
 
10:02
05 Aralık 2019
Kesinleşmiş disiplin cezası geri alınarak idare tarafından yeni bir disiplin cezası verilebilir mi?Danıştay Onikinci Dairesi, itiraz süresinin dolması sonucunda kesinleşmiş aylıktan kesme cezasının idare tarafından geri alınarak yeni bir disiplin cezası verilmesini hukuka aykırı buldu.
 
 
10:03
03 Aralık 2019
14 Aralık'a kadar emekli olan, 2020'deki katsayılardan yararlanabilir mi?14 Aralık tarihine kadar emeklilik dilekçesi onaylanmış olanlar, 2020 yılındaki maaş katsayılarındaki artıştan sadece emekli aylığı yönüyle yararlanabilmektedir, ancak bu durumdakiler emeklilik ikramiyesi yönünden ek fark alamamaktadır. Ek emekli ikramiyesi farkını sadece 4 grup personel alabilmektedir.
 
 
10:04
29 Kasım 2019
10 gün göreve gelmeme halinde çekilmiş sayılmaya hangi süreler dahildir?Danıştay Onikinci Dairesi, bipolar bozukluğu sebebiyle göreve gelmeyen memurun görevden çekilmiş sayılarak sözleşmesinin feshedilmesini hukuka aykırı buldu. Kararda, 10 gün göreve gelmeme kuralına hangi sürelerin dahil olduğuna yönelik olarak önemli bir tespit yer aldı. Danıştay "10 gün göreve gelmemenin" işgünü olarak anlaşılamayacağına hafta sonu ve resmi tatil günlerinin 10 günlük süreye dahil olduğunu belirtmiştir.
 
 
10:02
28 Kasım 2019
Doktorlar, engellilik oranını nasıl hesaplıyor?Engelli durumuna gelen kişilerin engel oranları 2019 yılında yayımlanan Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik eki listede yer alan oranlara göre belirlenmektedir.
 
 
10:10
27 Kasım 2019
Yargı: Periyodik kontrollerini yapamayan engellinin nakil talebi karşılanmalıİdare mahkemesi, nakil talebi reddedildiği için açılan bir davada, İlçedeki hastanede periyodik kontrollerini yaptıracağı bölümün bulunmaması nedeniyle engellilik durumuna bağlı yer değişikliği talebi kabul etti.
 
 
00:05
27 Kasım 2019
İdare mahkemesinden, görevden alınan proje okulu müdürüne yönelik kararEskişehir 2. İdare Mahkemesi proje okulunda müdür iken görevden alınan bir personelin açtığı davada, MEB aleyhine karar verdi.
 
 
14:05
26 Kasım 2019
BİM: Sözlüde verilen düşük not, hayatın olağan akışına aykırıAnkara Bölge İdare Mahkemesi, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılan sözlü sınavda, adaya genel kültür, spor kültürü ve mevzuat kriteri yönünden tam puan verilirken, muhakeme gücü ve ifade yeteneği bağlamında 25 puan üzerinden 2 la 4 puan verilmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğuna karar verdi.
 
 
10:05
26 Kasım 2019
25 yıldan sonra istifa edip özel sektöre geçen, emeklilik ikramiyesini öğretmen emsalinden mi alır?Öğretmen olarak çalışmakta iken, 25 hizmet yılını doldurduktan sonra, özel sektöre geçen bir kişi, 1260 günden fazla özel sektörde çalışırsa 5434 üzerinden değil işçi statüsü üzerinden emekli olur. Bu halde, emeklilik ikramiyesi hesabında, öğretmen emsali hesaplama ortadan kalkar.
 
 
18:30
25 Kasım 2019
Babadan dolayı güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına iptal kararBursa İdare Mahkemesi, ayrı büyüdüğü babasından dolayı, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandırılması yönündeki işlemi iptal etti
 
 
16:05
21 Kasım 2019
Olayın tarafları dışında, tanık bulunmayan soruşturmalara dair önemli kararDanıştay Beşinci Dairesi, olayın tarafları dışında başka tanık bulunmaması ve fiilin hukuken kabul edilebilir, objektif, somut ve yeterli delillerle açık ve net bir şekilde ortaya konulmadığı gerekçeleriyle işlemin iptaline karar verdi.
 
 
00:04
21 Kasım 2019
5510'a tabi kişinin, memur statüsü üzerinden emekli olmasının bir avantajı var mıdır?2009'da memur olan, 13 yıllık hizmetten sonra ayrılıp kendi işini kurarsa, 5510 sayılı kanuna göre, memuriyet hizmetleri daha fazla olduğu için 5434 sayılı kanuna göre emekli aylığı alır. Ancak emekli aylığı alınması sırasında kişi memur değilse emekli aylığı alamaz.
 
 
10:46
16 Kasım 2019
EKPSS ile atanmış olan memur, yeniden EKPSS'ye girip atanabilir mi?Engelli alım yönetmeliğinde yer alan hükme göre, EKPSS ile atanmış bir memurun, yeni bir EKPSS'ye girerek yeniden atanması iki durumda mümkündür.
 
 
10:10
15 Kasım 2019
65 yaşını dolduranlar için resen emeklilik ile isteğe bağlı emeklilik arasında ne fark vardır?65 yaşını dolduran memurların, kendi isteğiyle emekli olmaması gerektiği, kurumun resen emekli etmesini beklediği şeklinde değerlendirmeler tarafımıza ulaşmaktadır. Bu konuya dair bir değerlendirme yayımlıyoruz.
 
 
16:51
11 Kasım 2019
PAEM başvuru reddedilen polis memuru, açtığı davayı kazandıMardin Bölge İdare Mahkemesi açılan bir dava sonucu Uzun Süreli Durdurma Cezası olanların meslek hayatı boyunca Komiser Yardımcılığı sınavlarına girememesi yönünde EGM'nin yapmış olduğu uygulamanın hukuka aykırılık teşkil ettiği yönünde emsal bir karara imza attı.
 
 
00:04
06 Kasım 2019
23/05/2002'deki kademelendirilmiş emeklilik yaşı için gereken şart23/05/2002'deki kademelendirilmiş emeklik yaşı uygulamasına dahil olabilmek için mutlak surette 1999 yılı öncesinde hizmetin olması gerekmektedir.
 
 
10:06
05 Kasım 2019
Malulen emeklilikte, rahatsızlığın göreve girdikten sonra olmasının önemiMalulen emeklilik ile emekli olabilmek için memurun yakalandığı hastalığın göreve girdikten sonra meydana gelmesi gerekmektedir.
 
 
10:05
04 Kasım 2019
Ambulansta, sürücü yanına oturan doktora ceza verilir mi?İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesinin 18/g bendi hükmü gereğince, ambulansta hasta varken hekim ve sağlık personeli sürücü kabinine oturamaz
 
 
00:04
04 Kasım 2019
Okul yıllarını borçlanmak polis memuruna ne sağlar?2005 yılından sonra polis memuru olan, 2298 ila 2002 yılları arasındaki yükseköğrenim sürelerini borçlanabilir mi? Borçlanırsa, emeklilik yaşı öne çekilir mi?
 
 
00:04
31 Ekim 2019
Uzman erbaşlıktan infaz ve koruma memurluğuna geçen ziyaretçimizin soruları6519 sayılı Kanunla, uzman erbaşların askerlik borçlanmalarını Devlet ödedi mi? Hak edilen yıpranma payı, sınıf değişikliğinde yok sayılır mı? Kıbrıs'taki görevler emeklilikte ne sağlar? Uzman erbaşlık süreleri, emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınır mı?
 
 
14:08
28 Ekim 2019
Memurların hak sahiplerinden kimler evlenme ikramiyesi alır?Sosyal güvenlik kanunlarında hak sahipliği aylığı alanların evlenmeleri halinde, evlenme ikramiyesi verilmesi öngörülmüştür. Bir anlamda evlenme ikramiyesini Devlet tarafından sosyal güvenlik ilkesi kapsamında düğün hediyesi olarak verme şeklinde ifade etmek doğru bir yaklaşım olacaktır.
 
 
00:03
28 Ekim 2019
Detaylarıyla fiili hizmet süresi zammı özel DosyasıDevlet memurlarının genelde öğrenmek istedikleri konulardan birisi olan fiili hizmet süresi zammı veya genelde kullanılan ifadesi ile yıpranma payı nedir, nasıl kazanılır, emeklilik hizmet, emeklilik yaş hesaplamasında nasıl değerlendirilir, intibak, ikramiye, yıllık izin, hizmet bütünleşme vb. Durumları nasıl olur? Konularını değerlendirmekteyiz.
 
 
10:14
26 Ekim 2019
2008 öncesi 4/B'li olanlar, memurluğa geçerse, 5434'e mi tabi olur?657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/B kapsamında sözleşmeli statüde çalışmakta iken memur kadrosuna hem 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hem de 6495 sayılı Kanun ile geçenlerden kimler 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa, kimler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabi olurlar?
 
 
14:06
25 Ekim 2019
Hizmet sürelerinin çakışması nedir? Nasıl değerlendirilir?Genelde kişilerin çalışma hayatları farklı statülerde geçebilmektedir. İşçi, esnaf, memur olarak geçen hizmetleri bulunanların bu hizmet süreleri bazı hallerde iç içe geçebilmektedir. Bu şekilde iç içe geçen süreler hizmet çakışması olmaktadır.
 
 
00:02
24 Ekim 2019
5510'a tabi memur, emekli olurken son satüsü memurluk değilse, emekli ikramiyesi alamaz5434'e tabi memurlar ile 5510 a tabi memurlar arasında emekli ikramiyesi alabilme şartlarında bazı farklılıklar bulunur.
 
 
10:17
22 Ekim 2019
1999'da önce hizmeti olanların emekliliğinde, 23/05/2002 tarihinin önemi1999'dan önce herhangi bir statüde (işçi, esnaf, memur) hizmeti olanların emekliliği, 23/05/2002 tarihinden önce geçmiş hizmetlerin toplamı ve kademeli yaşa göre belirlenir. Askerlik borçlanması, fiili hizmet zamları da 23/05/2002 öncesi hizmetlere eklenir.
 
 
22:48
16 Ekim 2019
Halk eğitim merkezi müdürlerinin, ders dağıtım yetkisine iptal kararıHalk eğitim merkezlerinde, haftalık ders programlarının, okul müdürlüğü tarafından hazırlanarak öğretmenlere tebliğ edilmesi şeklinde uygulama, Danıştay tarafından iptal edildi
 
 
00:02
15 Ekim 2019
Danıştay İDDK'nın önemli kararı... Belediyedeki daire başkanı gerekçesiz görevden alınabilir mi?Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2017 yılında daire başkanlığı görevinden alınarak uzmanlığa atanan memurun açtığı davada, daire başkanının gerekçesiz olarak görevden alınmayacağını belirtti.
 
 
21:00
12 Ekim 2019
Memura verilen öğlen yemeğinden öğretmenler de yararlanabilir kararıÇorum ilinde, il Milli Eğitim Müdürlüğü, okul ve kurumlarda çalışan müdür, müdür yardımcısı, memur ve hizmetliler için Çorum öğretmeneviyle anlaşarak yönetmelik kapsamında öğle yemeği uygulaması yapmıştır. Ancak uygulamadan öğretmenler kapsam dışında tutulmuştur. Samsun Bölge İdare Mahkemesi öğretmenler kapsam dışında tutan uygulamanın hukuka aykırı olduğuna karar vermiştir.
 
 
22:51
11 Ekim 2019
Abiden dolayı güvenlik soruşturmasının olumsuz olmasına iptal kararıKocaeli İdare Mahkemesi, abisinden dolayı güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandırılan taşerondan kadroya geçişte işlemi iptal etti.
 
 
00:03
11 Ekim 2019
5510 ve 5434'e göre emeklilikte makam tazminatı ödenmesi şartlarıEmeklilikte makam tazminatı ödenmesi şartları
 
 
14:03
10 Ekim 2019
Amirin onayı ve soruşturma emri olmasa bile verilen disiplin cezası YOK HÜKMÜNDE sayılamazDanıştay, kesinleşen bir disiplin cezasında, davacı tarafından hakkında verilen disiplin cezasının üst makamca verilmiş bir soruşturma onayı olmadan soruşturma yapılarak verildiğini 10 gün önce öğrendiğinden bahisle disiplin cezasının yok hükmünde sayılarak kaldırılmasına ilişkin başvurunun dikkate alınmamasına ilişkin davada verdiği kararda, iddia edilen bu durumların disiplin soruşturmasını mutlak olarak sakatlayan bir husus olmadığı belirtti.
 
 
10:12
10 Ekim 2019
Memurların hizmet birleştirmesine dair özel dosyaDevlet memurlarının hizmet birleştirmesine dair özel dosya
 
12345678910111213»
SON HABERLER
15:31 - Medya-İş Genel Başkanlığına Sezai Ballı seçildi15:27 - Erdoğan duyurdu: Ulaşım 35 dakikada sağlanacak15:23 - Bahçeli'den 'yeni infaz yasası tasarısı' açıklaması15:19 - Kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor15:15 - Galatasaray Başkanı'ndan 'Arda Turan' açıklaması15:11 - Üniversite 'onaysız nüfus cüzdanı' gerekçesiyle başarılı adayları eledi15:07 - Bakan Koca: 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı yaralandı15:00 - '100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvuran sayısı netleşti14:58 - Türk heyetinin ziyareti, Belediye Başkanının ihraç edilmesine neden oldu14:56 - Zonguldak'ta usulsüzlük yapan 3 tapu çalışanında 2'si tutuklandı
14:40 - MSB: Somali'deki saldırıyı en sert şekilde lanetliyor ve kınıyoruz.14:38 - Yaralıya ilk müdahaleyi kazaya karışan doktor yaptı14:35 - Afyonkarahisar'da otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı14:14 - Kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı14:07 - İçişleri: Hainlerle gece gündüz mücadele ediyoruz14:06 - Afyonkarahisar'da il ablası, il imamı ve eğitim danışmanı tutuklandı13:57 - Kılıçdaroğlu: Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmeli13:55 - Isparta'da otomobil tarım aracı ve duvara çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam