1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Özel Konular

Özel Konular

 
00:01
31 Aralık 2017
Disiplin soruşturmasını yürüten soruşturmacı, disiplin kuruluna katılamazDanıştay, Disiplin soruşturmasını yürüten soruşturmacının katılımıyla oluşan disiplin kurulunca disiplin cezası verilemeyeceğini karara bağladı
 
 
15:50
27 Aralık 2017
Emekli olduktan sonra ek gösterge değişikliği emekliye ne kazandırır?Emekli olduktan sonra ek gösterge değişikliği emekliye ne kazandırır?
 
 
15:01
26 Aralık 2017
Kardeşi Bylock kullanan polis adayının atamasının yapılmamasına yürütmeyi durdurmaKardeşi Bylock kullanan polis adayının atamasının yapılmamasına yürütmeyi durdurma
 
 
10:00
26 Aralık 2017
Disiplin kurulu, tekerrür nedeniyle dosyayı, yüksek disiplin kuruluna sevk edebilir mi?Danıştay, Disiplin cezalarına ilişkin olarak, disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurullarının, önlerine gelen istemlerle bağlı olduklarını, hangi cezanın verilmesi için istemde bulunulmuş ise o cezaya ilişkin karar vereceklerini, istemde bulunulandan ayrı bir ceza tayinine yetkilerinin olmadığını, istenilen cezayı kabul veya reddedebileceklerini karara bağladı
 
 
00:05
23 Aralık 2017
Adrese teslim akademik ilan mahkemeden döndüEğitim Bir Sen'in açtığı davada, adrese teslim akademik personel ilanı yargıdan döndü
 
 
20:30
22 Aralık 2017
Sözlüde elenen öğretmen adayı, açtığı davayı kazandıSözlüde elenen öğretmen adayı, hakkını aramak için açtığı davayı kazandı
 
 
14:07
21 Aralık 2017
Mülakat sonuçlarına itiraz ne zaman başlar?Mülakat Sonuçlarına İlişkin Özel İtiraz Usulü Öngörülmesi Durumunda Dava Açma Süresi İtiraz Sonucunun Tebliğ Tarihinde Başlar
 
 
13:47
20 Aralık 2017
Danıştay, 4/C'li geçici personelin ücretsiz izin talebini karara bağladıDanıştay, 657 sayılı Kanun'un 4/C maddesi kapsamında görev yapan geçici personelin ücretsiz doğum izni kullanamayacağına karar verdi
 
 
15:05
19 Aralık 2017
Rüşvet alan memurun davasına bakan idare mahkemesi, Yargıtay kararını beklemeli midir?Disiplin Cezasına Konu Fiilin Bir Suç Teşkil Etmesi Durumunda İdare Mahkemesi Ceza Mahkemesi Kararının Kesinleşmesini Beklemelidir.
 
 
09:09
19 Aralık 2017
İdare, disiplin cezası verirken, 125. maddenin ilgili bendini belirtmeli mi?Danıştay, Memura verilen disiplin cezalarının hangi fiil ve haller karşılığında verildiğinin tereddütte yer vermeyecek şekilde belirli olmasının hukukilik denetiminin yapılabilmesi için zorunlu olduğuna hükmetti
 
 
15:00
18 Aralık 2017
Bilgi edinme dilekçesindeki bir ifadeden dolayı Uyarma cezası aldı, ceza 4,5 yıl sonra iptal olduNiğde Üniversitesinde görev alan bir akademisyen, dekanla yaşadığı tartışma sonrasında tutulan tutanağı edinmek için yazdığı bilgi edinme başvurusunda yer verdiği bir ifadeden dolayı uyarma cezası aldı. Ceza 4,5 yıl sonra iptal oldu
 
 
11:00
18 Aralık 2017
Mesleğe giriş öncesi üniversite mezunu olan polis, hizmet birleştirmesi yaparsa, emeklilik yaşı değişir mi?
 
 
00:05
18 Aralık 2017
Oturma süresi henüz dolmamış olan lojmanlar da satılacak mı?İçinde oturduğu beş yıllık süre henüz dolmamış olanların lojmanları da ihale yoluyla satılacak mı?
 
 
10:18
17 Aralık 2017
Danıştay: Yer değiştirme talebinde sadece özür durumu yeterli değil!Danıştay'dan Öğretmenlerin eş durumu özrü atamalarına ilişkin karar. Danıştay, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğinin 9. Maddesinde sayılan zorunlu yer değiştirmeye tabi personel haricindeki personel için sadece eş durumu özrünün yeterli olmadığına karar verdi
 
 
10:01
16 Aralık 2017
1416 kapsamında eğitim gören, mecburi hizmetinin naklini isteyebilir mi?Danıştay, 1416 sayılı Kanun kapsamında eğitim gören personel mecburi hizmet nakli konusunda karar verme yetkisinin Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olduğuna ve bu konuda 2547 sayılı Kanunun 35. maddesinin uygulanamayacağına karar verdi.
 
 
10:08
15 Aralık 2017
Sendika temsilcisinin, disiplin kurulunda olmaması, kararı sakatlar mı?Danıştay, hakkında disiplin soruşturması yürütülen devlet memuruna, disiplin cezası verilebilmesi için, üyesi olduğu sendika temsilcisinin disiplin kurullarında yer almasının asli şekil şartı olduğunu belirtti.
 
 
10:05
14 Aralık 2017
Kanun hükmü ile bir kadroya atananlar, AYM kararı sonrasında, eski kadrosuna dönebilir mi?Danıştay İkinci Dairesi, kanun ile şahsa bağlı Eğitim Uzmanı kadrosuna atananların, Anayasa Mahkemesinin ilgili kanunu iptal etmesini gerekçe göstererek, eski kadrosuna atanamayacağına karar verdi.
 
 
11:30
13 Aralık 2017
Komiser yardımcısı adayın, mülakatta başarısız sayılma işlemine yürütmeyi durdurma kararıAnkara 12. İdare Mahkemesi, sınava giren bir polis memurunun açtığı davada, komiser yardımcılığı sınavının mülakatını, davayı açan aday yönünden yürütmesinin durdurdu
 
 
10:05
13 Aralık 2017
Danıştay, sağlık personelinin, sendika kararını gerekçe göstererek iş bırakamayacağına karar verdiDanıştay, Sağlık personelinin sendikal faaliyet kapsamında iş bırakması/nöbete ya da göreve gelmemesinin hukuka aykırı olduğuna karar verdi!
 
 
00:05
12 Aralık 2017
Paraşütçü olarak görev yapan subayın itibari hizmet zammı, emekliliğe nasıl etki eder?TSK'da subay olarak çalışan ve paraşütçülük yapan bir kamu personelinin, fiili hizmet süresi ile itibari hizmet süreleri, emekliliğine nasıl etki eder?
 
 
00:03
11 Aralık 2017
Emekli olanlar hangi halde kamuda çalışabilir?Bu yazıda, 5335 sayılı Kanun çerçevesinde, emekli olanların kamuda hangi görevlere atanabileceği ele alınmaktadır.
 
 
00:31
10 Aralık 2017
Danıştay: Duyuru yapılmadan, proje okullarına öğretmen ve yönetici atanamazEğitim sen'in açtığı davada; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, herhangi bir duyuru yapılmaksızın, proje okullarına öğretmen ve yönetici seçme işlemlerinin yapılmayacağına karar verdi
 
 
09:32
08 Aralık 2017
Memurluğa geçen uzman erbaşların yıpranma hakları yanar mı?TSK'daki görevden dolayı kazanılan yıpranma payı memurluğa geçişte yaştan düşer mi?
 
 
13:49
07 Aralık 2017
Mahkeme, tam 2 yıl sonra, İçişleri Bakanlığının görevde yükselme sınavını iptal ettiAnkara 2. İdare Mahkemesi, tam 2 yıl sonra, 4 adet soru iptal edildiği için, İçişleri Bakanlığının programcılara yönelik unvan değişikliği sınavını iptal etti.
 
 
11:40
04 Aralık 2017
Disiplin kurulu kararına yazdığı şerhten dolayı ceza aldı. İşte mahkeme kararıAksaray İdare Mahkemesi, disiplin kurulu kararına yazdığı şerhten dolayı, kınama cezası verilen kamu görevlisine verilen disiplin cezasını iptal etti
 
 
13:35
28 Kasım 2017
Ataması iptal edilen memura harcırah ödemesi nasıl yapılır?Maliye Bakanlığı, ataması iptal edilen ve hareket etmeyen personele nasıl harcırah ödeneceğini açıkladı
 
 
00:05
24 Kasım 2017
Mehil süresi, görevde yükselmede dikkate alınır mı?Mehil müddeti, görevde yükselme işlemlerinde aranan hizmet süresinin tespitinde dikkate alınır mı?
 
 
00:05
22 Kasım 2017
2017'de EKPSS ile memur olan ne zaman emekli olur?Bu yazımızda, EKPSS ile engelli olarak göreve başlayan memurların ne zaman emekli olabileceği konusunu ele alacağız.
 
 
00:02
21 Kasım 2017
Annem, vefat eden babam ve dedemin emekli aylığını alabilir mi?Hem eşinden hem de babadan dolayı iki aylık alınabilir mi?
 
 
16:25
20 Kasım 2017
Özel kalemden 'şef'liğe sınavsız atamaya iptal kararıPursaklar Belediye Başkanlığı'ndaki istisnai memur kadrosunda çalışan özel kalem müdürü, sınavsız olarak Sayıştay'daki şef kadrosuna naklen atanmıştır. Açılan davada, idare mahkemesi, görevde yükselmeye tabi olan şef kadrosuna yapılan sınavsız atamanın iptaline karar vermiştir.
 
 
10:31
15 Kasım 2017
4/C'linin iş sonu tazminatından vergi kesilmemeli4/C'li olarak görev yapan personelin, emekli olduklarında aldıkları iş sonu tazminatından gelir vergisi kesintisi yapılmamalı
 
 
00:02
13 Kasım 2017
Ceza hukukunda olduğu gibi, disiplin hukukunda da lehe olan kanun uygulanırDanıştay fiilin işlendiği tarih itibariyle yürürlükte bulunan mevzuat ile daha sonra yürürlüğe giren mevzuat hükümleri farklı ise disiplin cezası ile cezalandırılacak olan kişilerin lehine olan mevzuat hükmünün dikkate alınması gerektiği yönünde karar verdi.
 
 
13:23
10 Kasım 2017
Danıştay: Memur ücretsiz izindeyken avukatlık stajı yapabilirAvukatlık Kanunu'nun 11. Maddesi uyarınca; aylık, ücret, gündelik veya kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen hiçbir hizmet ve görev, sigorta prodüktörlüğü, tacirlik ve esnaflığın veya mesleğin onuru ile bağdaşması mümkün olmayan her türlü iş avukatlıkla birleşemez. Uygulamada da kamu görevlisi iken avukatlık stajını tamamlayanların avukatlık ruhsatı taleplerinin reddedildiği ya da baro levhasından silindikleri görülmüştür. Danıştay, devlet memuru olup aylıksız izinde iken avukatlık stajını tamamlayan davacıya ruhsatnamesinin verilmemesi işleminin hukuka aykırı olduğuna hükmetmiştir.
 
 
00:04
10 Kasım 2017
Danıştay: Yüz tanımayla mesai kontrolü Anayasa'ya aykırıDanıştay, personelden kişisel veri alınması kapsamında olan "yüz tanıma sistemi" ile mesai takibi uygulamasının, kamusal alanda da olsa "özel hayatın gizliliği" ilkesi kapsamında bulunduğuna, toplanan verilerin ileride başka bir şekilde kullanılamayacağına dair bir güvencenin mevcut olmamasını da göz önünde bulundurarak, "yüz tanıma sistemi" ile mesai takibi uygulamasının anayasal ilkelerle bağdaşmadığına hükmetti.
 
 
00:05
08 Kasım 2017
Danıştay İDDK: Hukuku aykırılık saptanmış ise çalışılmayan döneme ait döner sermaye ödenmeli!Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sağlık Bakanlığında çalışmakta iken Tarım Bakanlığına atanan ancak bu naklen ataması mahkeme kararıyla iptal edilen olayda, Sağlık Bakanlığına dönen memurun, çalışmadığı döneme ait döner sermayeleri alabileceğine karar verdi.
 
 
00:02
07 Kasım 2017
Şampiyon sporculara nasıl aylık bağlanır?Bu yazımızda, Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara verilen aylıkla ilgili bilgilere yer verilecektir.
 
 
12:00
06 Kasım 2017
Danıştay İDDK'dan görevde yükselmeyle atanana getirilen 3 yıl hizmet şartıylaDanıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Aile Bakanlığı atama yönetmeliğinde yer alan ve görevde yükselme ile atanan memura 3 yıl hizmet şartı getiren yönetmelik hükmünün yürürlüğünü durdurdu
 
 
10:00
03 Kasım 2017
Kurumlar, görevden aldığı personeli, eski görevlerine uygun ek göstergeli bir göreve atamak zorunda mı?
 
 
00:02
02 Kasım 2017
Memuriyet öncesi askerlik, emsal süresinin tespitinde nasıl dikkate alınır?Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, memuriyetten önce yapılan askerliğin emsal hizmet süresinin hesabında dikkate alınması gerektiğine karar verdi.
 
 
13:51
01 Kasım 2017
Danıştay: Mübaşir ek olarak hizmetli olarak da görevlendirilebilirDanıştay 5. Dairesi, yardımcı hizmetler sınıfında bulunan mübaşirlerin, kendi istekleri dışında aynı zamanda hizmetli olarak da görevlendirilmelerini hukuka uygun buldu.
 
 
00:03
01 Kasım 2017
Memur, şef ve şube müdürü, neden emeklilikte aynı maaşı alıyor?Yüksek okul mezunu memur, şef, Şube Müdürü, öğretmen, avukat , hukuk müşavirleri EMEKLİLİKTE aynı maaşı almaktadırlar.
 
 
00:08
30 Ekim 2017
1 ay genel müdürlük yapan bürokrata, neden 7000 makam tazminatı veriliyor?Yüksek ek göstergeyi emeklilik aşamasında kazanmak için 6 ay şartı bulunuyor. Ancak, yüksek makam tazminatlı göstergeyi emeklilik aşamasında kazanmak için 1 ay yetiyor.
 
 
00:03
29 Ekim 2017
Emeklilikte makam, yüksek hakimlik, temsil ve görev tazminatı nasıl kazanılır?Emeklilikte makam tazminatı, yüksek hakimlik tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı nasıl kazanılır?
 
 
11:00
27 Ekim 2017
Danıştay BİM kararını bozdu: Sözleşmeli iken kadroya geçen harcırah alır
 
 
00:03
27 Ekim 2017
Öğrenim, emeklilik ek göstergesini etkiler mi?Memurların öğrenimlerine göre ek gösterge verilir mi, bu ek göstergeler emekliliklerine katkı sağlar mı?
 
 
13:22
26 Ekim 2017
Danıştay: Parasal haklarda, her başvuruyla birlikte dava açma süresi yeniden başlarDanıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, parasal ve özlük hakları ile ilgili idari işlemlere yönelik olarak dava açma süresinin her başvuru ile yenileneceğine karar verdi.
 
 
10:07
26 Ekim 2017
Emeklilikte ek gösterge için 6 ay şartı kimleri kapsıyor?Devlet memurları emekli aylıkları için ek göstergeyi nasıl kazanırlar?
 
 
00:03
24 Ekim 2017
Emekli ikramiye hissesini alamayanın payı, diğerlerine geçer mi?Memurun vefatı halinde, emekli maaşı ve ikramiyesi payı olmasına rağmen, kanundaki şartları taşımadığı için bunu alamayanların payı, diğer hissedarlara geçer
 
 
00:03
20 Ekim 2017
Şahsi bir meseleden dolayı adam yaralayan polis, atılır mı?Kişisel bir meseleden dolayı çıkan tartışmada, beylik silahını çıkararak ateş eden ve karşıdaki şahsı yaralayan polis memurunun meslekten çıkarılması onaylandı
 
 
13:52
18 Ekim 2017
Danıştay'dan ek mail bildirimiyle ilgili önemli kararDanıştay, memura ihtar çekmeden ek mal bildirimi vermediği gerekçesiyle disiplin cezası verilemeyeceğine karar verdi.
 
«5678910111213141516»
SON HABERLER
15:43 - Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarında görevli polisten 'ByLock' itirafı15:33 - Göreve iade edilen okul müdürü çiçeklerle ve alkışlarla karşılandı15:31 - Traktöründe pompalı silahla vurulan muhtar yaşamını yitirdi15:31 - 65-72 yaş arası doktorlar yeniden göreve geliyor15:28 - O il için '5 saat içinde lağım ve pis suların basacağı' ikazı15:25 - Doktora teziyle Erdoğan'dan 'YÖK Üstün Başarı Ödülü' aldı15:13 - TSK ve MİT ortak operasyonunda 15 terörist etkisiz hale getirildi15:04 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dikey değil yatay mimari diyoruz15:01 - Öğrenciler kumsalda çöp topladı14:56 - İhtiyaç sahibi aileler için 'market' açılacak
14:50 - Mehmetçikten 'kara kalem' resim sergisi14:47 - FETÖ sanığı eski üstteğmenden 'ankesör ve büfe telefonu' itirafı14:46 - Sözleşmeli ya da bünyesinde Şirket Avukatı bulundurmayan şirketlerin dikkatine14:42 - Ekrem İmamoğlu'ndan 'Kürtçe' kursu açıklaması14:38 - Bloomberg muhabirleri hakim karşısında14:33 - Kayganlaşan yolda otobüs 5 araca vurdu14:30 - Mini zeplin sınır nöbetine başlıyor14:23 - Kamu sağlık tesisleri ruhsatlandırılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu başarılı buluyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam