1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Özel Konular

Özel Konular

 
10:09
30 Nisan 2019
Doktorların eş durumu mazereti hakkında Danıştay kararıDanıştay, uzman doktor olan davacının öğretim görevlisi olarak görev yapan eşinden dolayı atanmak için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemi hukuka aykırı buldu.
 
 
10:11
29 Nisan 2019
Disiplin cezası hangi hallerde yok hükmünde sayılır?Danıştay Sekizinci Dairesi disiplin cezasının hangi hallerde yok hükmünde sayılabileceğine yönelik önemli bir karar verdi.
 
 
12:06
26 Nisan 2019
Özel üniversideki doçentlik unvanı makam tazminatı sağlar mı?Doçentlik unvanına bağlı 2 bin makam ve 8 bin görev tazminatını hak edebilmek için yükseköğretim kurumlarında fiilen iki yıl görev almak şarttır. Makam tazminatı için gereken 2 yıllık süre de resmi kamu üniversitelerinde geçmelidir.
 
 
14:39
25 Nisan 2019
Başbakanlık uzmanının açtığı nakil davasında karar verildiAnkara İdare Mahkemesi, Mülga Başbakanlıkta uzman iken Ticaret Bakanlığına uzman olarak atanan personelin açtığı iptal davasında red kararı verdi.
 
 
11:03
24 Nisan 2019
2008 öncesi memuriyeti olmayan ama 399 KHK'ya tabi olan personel, 5510'a mı tabi olur?2008 öncesinde memurluk hizmeti olmayan ama 399 sayılı KHK'ya tabi olarak bir KİT'te sözleşmeli hizmeti olan personel, 5510'a değil 5434'e tabi olur.
 
 
09:36
22 Nisan 2019
Öğretmeni, mazeretinin bulunduğu yerleşim yerine atamak zorunluluğu var mıdır?Bursa 1. İdare Mahkemesi; aile birliği mazeretine bağlı olarak talep dilekçesinde yer verilen istem ile sınırlı olarak değerlendirme yapılması gerekirken, söz konusu talebin dışına çıkılmak suretiyle tesis edilen dava konusu işlemi iptal etmesine karşılık Erzurum 2. İdare Mahkemesi kendi verdiği kararın davacı öğretmenin mazeretinin bulunduğu yerleşim yerine atanması sonucunu doğurmadığı şeklinde karar vermiştir.
 
 
10:06
19 Nisan 2019
Danıştay'dan memuriyete son vermede süre hesaplanması ile ilgili önemli karar!Danıştay Onikinci Dairesi, kasten yaralama suçu nedeniyle 12 ay hapis cezası alan kişinin memuriyet görevinin sona erdirilmesinde 12 ayın 1 yıl olarak hesaplanmayacağına dair idare mahkemesini kararını onadı.
 
 
09:36
18 Nisan 2019
Belediyelerde, görevde yükselme sınavını yapacak kurum değiştiGenel yönetmelikte yapılan değişiklikle belediyelerin görevde yükselme sınavları Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yaptırılacak !
 
 
13:55
17 Nisan 2019
43 gün işe gitmediği için ihraç edilen memurun açtığı davada, önemli kararKadastro Müdürlüğü'nde bilgisayar işletmeni olarak görev yapan davacı 43 gün işe gelmediği için memuriyetten çıkarılmıştır. Açılan davada, idare mahkemesi işlemi hukuka uygun bulmuştur. Ancak, Danıştay, kuruma sağlık raporu sunulmamış olsa dahi, davacıda, bipolar duygulanım bozukluğu bulunduğu için davacının disiplin suçu işleme kastıyla değil tamamen hastalığın etkisiyle işe gitmediğine kanaat getirmiş ve oyçokluğuyla, kararı bozmuşturç
 
 
10:10
16 Nisan 2019
Öğretim elemanlarının kurumlararası geçişlerine dair DPB'den çok önemli görüş!Devlet Personel Başkanlığı, öğretim elemanlarının kurumlararası geçişleri ile ilgili çok önemli bir görüş verdi!
 
 
10:06
15 Nisan 2019
İstifa edip özel sektöre geçen memur, hangi halde emekli ikramiyesini alabilir?İstifa edip özel sektöre geçen memurun, memurluktaki sürelerine karşılık gelen emekli ikramiyesini alabilmesi için, 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde göreve başlayıp da daha sonra ayrılma durumunda 15 yıllık sigortalılık süresi + 3600 gün hizmet, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra çalışmaya başlamış olanlar için 25 yıllık sigortalılık süresi + 4500 gün veya sadece 7000 günü tamamlama gibi şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.
 
 
00:16
14 Nisan 2019
Üniversitenin yaptığı görevde yükselme sözlü sınavına iptal kararıGaziantep Bölge İdare Mahkemesi, Adıyaman Üniversitesinin yaptığı görevde yükselme sözlü sınavında bir adayın başarısız sayılma işlemini iptal etti.
 
 
10:10
10 Nisan 2019
Danıştay'dan özel hayattan kaynaklı disiplin cezaları hakkında önemli karar!Danıştay, kamu görevlilerinin hizmet dışında özel hayatına yönelik eylemlerinden kaynaklı olarak kurumlarınca verilecek disiplin cezaları hakkında önemli bir karar verdi.
 
 
12:05
08 Nisan 2019
Sendika, banka, tanık beyanı ve okul kriterine dair mahkeme kararıAnkara İdare Mahkemesi, sendika, banka, okul kaydı ve tanık beyanı bulunan dosyada, davacı lehine karar verdi ve OHAL Komisyonu kararının iptaline karar verdi.
 
 
14:05
05 Nisan 2019
Emekli memurun, soruşturma sonucunda, görevine son verilebilir mi?Danıştay, emeklilik talebi onaylanan memurun artık memuriyet statüsünde olmadığı için soruşturma sonucunda görevine son verme işleminin tesis edilemeyeceğini hükmetti
 
 
18:28
04 Nisan 2019
KHK ile ihraca dair Danıştay kararıDanıştay 5. Dairesi, KHK ile ihraca dair Danıştay nezdinde açılan davayı reddetti.
 
 
14:05
03 Nisan 2019
Geçici görevlendirilen yöneticinin norm kadroya esas ders yükü hangi okulda gösterilir?Geçici görevlendirilen yöneticinin norm kadroya esas ders yükü kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda gösterilmektedir.
 
 
00:04
02 Nisan 2019
Askerlik dönemi, emeklilikte, hizmet başlangıcı olur mu?1999 öncesi hizmeti olanlar için emeklilik yaşının belirlenmesinde göreve başlama tarihleri, yani işçi, esnaf, memur olarak başlama tarihleri dikkate alınmaz. Tek dikkate alınan husus, 23/05/2002 tarihine kadar olan toplam hizmet süresidir.
 
 
00:02
28 Mart 2019
Danıştay'dan sözlü sınavlar için önemli karar!Danıştay İkinci Dairesi, görevde yükselme sınavlarında uygulanan sözlü sınava dair önemli bir karar verdi.
 
 
14:00
25 Mart 2019
Böbrek yetmezliği olan memur, nasıl emekli olur?Ağustos 2010 yılında böbrek yetmezliği teşhisi konulan, Şubat 2011'de sözleşmeli, Eylül 2011'de ise kadrolu öğretmen olarak atanana kişi nasıl emekli olur?
 
 
10:06
25 Mart 2019
Eş durumu tayinlerinde, hizmet gerekleri ve boş kadro vurgusuDanıştay İkinci Dairesi, eş durumu özrü nedeniyle atamalarında sadece eş durumu özrünün değil hizmet gereklerinin ve kurumlarının ihtiyaçlarının da gözetilmesi gerektiğine hükmetti !
 
 
00:04
25 Mart 2019
By-Pass ameliyatı olan malulen emekli olabilir mi?Devlet memurunun göreve girdikten sonra malulen emekli olmasında, alınacak sağlık raporunda bir oran şartı yer almamaktadır. Sadece raporun SGK sağlık kurulunca onaylanması gerekmektedir. Eğer rapor SGK tarafından malullük için onaylanmazsa, bu halde 5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesine bakılmalıdır.
 
 
09:20
22 Mart 2019
Yargı: Bilsem sınav ücretleri toplu sözleşme hükümlerine göre ödenmeliÖğretmene sınav ücretleri; Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "sınav görevi" başlıklı 12. maddesindeki hükümlere göre mi yoksa Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Dönem Toplu Sözleşme metninin İkinci Bölümünde yer alan "Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı kısmındaki "Milli Eğitim Bakanlığınca hafta sonu yapılan merkezi sınavlarda görev alanlara ödenecek sınav ücretleri" başlıklı 17. maddesi hükümlerine göre mi ek ders ücreti ödenir?
 
 
00:05
22 Mart 2019
Emekli memur, başkan danışmanı olursa, emekli aylığı kesilir mi?Emekli memur belediyelerde başkan danışmanı olursa emekli aylıklarını almaya devam edebilir mi?
 
 
00:03
20 Mart 2019
Kademelendirilmiş yaş grubu için kaç yıl hizmet gerekli?1999 öncesi sigortalı, esnaflık veya memuriyet süresi bulunanların kademeli yaş grubuna dahil olabilmesi için, 23/05/2002 tarihi itibariyle en az 3 yıl hizmetlerinin olması gerekmektedir.
 
 
11:15
19 Mart 2019
4B'ye geçen 4/C'liler, sendika üyesi olabilir mi?Devlet Personel Başkanlığı, 4/B statüsüne geçirilen 4/C'lilerin kamu görevlileri sendikalarına üye olabileceğini belirtti.
 
 
00:04
19 Mart 2019
Memur, lojman tahsisinde, ne zamandan itibaren kira ödemeye başlar?Devlet memuru, lojman tahsisinin tarafına bildirilmesi sonrasında, kamu konutları giriş tutanağı alır ve imzalar. Bu tutanağın imzasıyla birlikte, kira başlar.
 
 
00:01
18 Mart 2019
Yaşı bekleyerek emekli olmak için görevden ayrılanlar yeniden geri dönebilir?Yaşı beklemek suretiyle emekli olmak için görevlerinden ayrılanlar, emeklilik konumuna girmezler. Bu kişiler isterlerse, eğer kendilerini talep eden bir kamu kurumu varsa, açıktan atama prosedürüne uyulmak kaydıyla görevlerine geri dönebilirler.
 
 
10:22
15 Mart 2019
2016'dan bu yana açıkta olan öğretmen, emekli olmak isterse;2016 yılından bu yana açıkta olan öğretmen, emekli olmak istediğinde, eğer memur göreve geri döndürülmemiş ise açıkta geçen süreler emeklilikte yarı süre olarak değerlendirilir.
 
 
10:15
14 Mart 2019
Yüksek ek göstergedeki 6 aylık süre, kesintisiz mi olmalıdır?Yüksek ek göstergeye hak kazanabilmek için aranmakta olan en az 6 aylık görev yapmış olmak şartı kesintisiz olarak aranmaktadır.
 
 
00:03
14 Mart 2019
Kişiye özel öğretim üyesi ilanı, mahkemeden döndüOsmaniye Korkut Ata Üniversitesi tarafından ilan edilen doktor öğretim üyesi kadrolarında kişiye özel şartlar yer aldığından işlem İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.
 
 
10:00
12 Mart 2019
SGK, işlemleri tamamlamadan önce memur vefat ederse, emekli ikramiyesi nasıl ödenir?Sosyal Güvenlik Kurumunun işlemleri tamamlamadan memurun vefat etmesi halinde, emekli ikramiyesinde, sadece dul ve yetim aylığına müstehak olalar değil, kanuni varislerinin de hak sahibi olabileceklerini değerlendirmekteyiz.
 
 
00:08
12 Mart 2019
Kimler 15 yıl hizmet, 61 yaş şartıyla emekli olabilir?2008 öncesi memuriyete girmiş olanlar, 61 yaş ve 15 yıl hizmet şartıyla emekli olabilirler.
 
 
14:05
04 Mart 2019
Danıştay, kazai rüşt kararını değiştirdiDanıştay, karar düzeltme istemi sonrasında, kazai rüşt kararını kaldırdı ve 18 yaşın atamanın yapılacağı tarih itibariyle değil, tercih işlemlerinin son başvuru tarihi itibariyle aranması gerektiğine karar verdi.
 
 
11:55
04 Mart 2019
Engelli öğretmenler yurt dışında görev alabilir mi?Öğretmenin yurt dışı öğretmenlik için yaptığı başvurunun, sırf engelinin varlığı nedeniyle başvurunun reddi işleminde hukuka uyarlık görülmemiştir.
 
 
15:24
26 Şubat 2019
Engellilere rapor kolaylığıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, engelli vatandaşların farklı kurumlara vermek için ayrı ayrı raporlar almak durumunda kalmayacağını, alınan raporun elektronik ortamda ilgili kurumlarca görülebileceğini bildirdi
 
 
00:04
26 Şubat 2019
Taahhütlü süreler, sıra tahsisli lojman süresinden düşülür mü?Kamu Konutları Yönetmeliği, taahhütlü süre şeklinde bir oturma hakkı süresi düzenlenmemiştir. Bu nedenle, konuttan yararlanacak başka birisi olmadığı için lojmanda oturulan sürelerin, Sıra tahsisli lojman süresinden düşülmesinde bir yanlışlık olmadığını düşünüyoruz
 
 
10:04
25 Şubat 2019
İdare mahkemesi, sözlü sınavda, Danıştay'ın bozma kararına direndiSözlü mülakat sonucunda başarısız bulunarak kamu hizmetine alınmayan Polis Meslek Yüksekokulu mezunu, işlemi yargıya taşıdı. İşlemin iptaline karar veren İdare Mahkemesi, Danıştay'ın bozma kararına uymayarak kararında ısrar edip yeniden iptal kararı verdi.
 
 
10:00
23 Şubat 2019
Okul müdürlüğü görevine iade edilenlerin görev süresi nasıl hesaplanır?Yargı; Yöneticilik görevine iade edilenlerin, yöneticilik görevinden alındıktan sonra tekrar iade edilene kadar geçen sürenin yöneticilik görevinden sayılmayacağına hükmetmiştir.
 
 
15:50
22 Şubat 2019
Engelli yönetmeliği değiştiği için raporları değiştirmeye gerek var mı?Devlet Personel Başkanlığı bir açıklama yaparak değişen engelli raporlarına yönelik açıklamada bulundu.
 
 
14:00
21 Şubat 2019
Askerlik süresini borçlanmak, memuru 5434'lü yapar mı?Sigortalı giriş ve sigortalı çalışma, memuru 5434 lü yapmaz. Sadece bu süreler memurun emeklilik hizmet süresini ve emeklilik yaş grubunu belirlemeye katkı verir. Aynı şekilde, askerlik süresinin borçlanılması da memurun hizmet süresini artırır. 5434 lü kapsamına dahil etmez.
 
 
00:05
21 Şubat 2019
Bağkur'lu süreler, memur emekliliğine etki eder mi?Memuriyet öncesi BağKur'lu süreler, memurun derece kademesini, yani ek göstergeyi artıran intibak işlemine dahil edilmez. Sadece SGK primlerinin ödenmesini sağlayan intibak işlemine ilave edilir.
 
 
15:08
20 Şubat 2019
Göreve iade edilenlerin ek ders ücretlerine dair BİM kararıİzmir Bölge İdare Mahkemesi, KHK ile görevine iade edilen öğretmenin açtığı davada, zorunlu nitelikteki ek ders görevi karşılığındaki ücretlerin ödenmesi gerektiğine karar verdi.
 
 
10:05
19 Şubat 2019
Polislikten memurluğa geçiş yapan ne zaman emekli olabilir?Polis memur iken memurluğa geçiş yapanlar, polis okul süresini borçlanabilir mi?, polislikte kazandıkları fiili hizmet zammından yararlanabilir mi? Staj sürresini borçlanabilir mi? 1999 yılındaki 10 günlük SSK'lı hizmet süresi bir şey sağlar mı?
 
 
14:40
18 Şubat 2019
Emeklilik için istifa edip yaşı bekleyecek olan memur, nelere dikkat etmeli?Emekli olmak için hizmet süresini doldurup da, istifa ederek yaşı beklemek isteyen memurların, hizmet yıllarını doldurup doldurmadıkları, açıkta iken sigortalı olarak çalışacak iseler bu sürenin 1260 günü bulup bulmayacağı, genel sağlık sigortası primlerini kendilerinin yatırmaları gerektiği gibi hususları bilmesi gerekmektedir.
 
 
13:13
16 Şubat 2019
Sadece sözlü sınav notu vererek puanlamaya iptal kararıMalatya İdare Mahkemesi, görevde yükselme sözlü sınavında sadece sözlü sınav notu vererek yapılan puanlamayı iptal etti.
 
 
12:00
15 Şubat 2019
Düzenleyici işlem iptal edilirse, iptal sonrası açılan davada geriye dönük ödeme yapılır mı?Yargı; "Yargı kararı ile bir düzenleyici işlemin yürütmesinin durdurulması ya da iptali halinde, bu düzenlemeye dayanılarak gerçekleştirilen işlemlerin de geriye dönük olarak tüm sonuçları ile birlikte ortadan kaldırılması gerekmektedir." dedi.
 
 
00:03
15 Şubat 2019
Göreve engelli olarak giren memur, nasıl emekli olur?2008 sonrasında ilk defa sigortalı olarak işe başlayacak olanlardan, memuriyete engelli olarak girenler, en az yüzde 60 engelli olmak şartıyla, en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün prim yatırmış olmak şartıyla emekli olabilmektedir. Eğer engellilik oranı daha düşükse süreler ve prim/gün sayıları artmaktadır.
 
 
14:03
14 Şubat 2019
Muvafakat alıp geçiş yapan memur, eski kurumuna nasıl döner?Çalışmış olduğu kurumdan muvafakat alarak başka bir kuruma geçen devlet memuru, eski kurumuna ancak yine kurumların muvafatiyle dönebilir.
 
 
11:03
13 Şubat 2019
5510'da, hangi maaş kalemlerinden SGK kesintisi yapılır?2008 sonrasında memuriyete başlayanların SGK primlerine nelerin dahil olduğu veya olmadığı 5510 sayılı Kanunun 80. maddesinde tek tek düzenlenmiştir. Bu nedenle, ek ödeme gibi bazı kalemler, kanunda yazılmadığı için, SGK primlerine dahil edilmemektedir.
 
«34567891011121314»
SON HABERLER
01:47 - 43 ilin geçiş noktasında gece yarısı 'HES kodu' denetimi: Otobüsler tek tek durduruluyor01:45 - Jandarmanın ikna çalışmaları sonucu PKK'lı iki terörist teslim oldu00:07 - DSÖ düşük gelirli ülkelere Covid-19 testi gönderecek00:06 - 29 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları00:04 - Mühendislik tamamlamada 2020 yılı belirsizliği devam ediyor00:00 - Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitimleri için Türkiye'deki ilk ve tek eğitim platformu
23:40 - Tokat'taki havaalanı inşaatının yüzde 82'si tamamlandı23:31 - Ev temizliği yaparken bunları yapmayın!23:28 - Ankara'da rüşvet ve usulsüzlük soruşturması: 46 gözaltı23:23 - Yazar ve çevirmen Dr. Mahmut Kanık hayatını kaybetti23:20 - Can Ataklı'nın Azerbaycan çıkışı olay oldu!23:12 - Döviz kurları neden yükselmeye devam ediyor?
23:09 - Ali Babacan'dan HDP'ye telefon23:06 - YÖK: Başkan Saraç'ın öyle bir açıklaması yok23:00 - Kırmızı bültenle aranan İslom Saydalimov Hatay'da yakalandı22:59 - Doğa harikası Habeş Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor.22:44 - 'Tabanca ile öldürdüm, daha sonra ormanı ateşe verdim'
22:40 - Mardin'de iki PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam