1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Özel Konular

Özel Konular

 
10:03
18 Ocak 2018
Emeklilik talebinde bulunan memur, emeklilik işlemlerini iptal ettirebilir mi?65 yaş öncesinde, hizmet ve yaş koşullarını taşıdığı için emeklilik talebinde bulunan bir Devlet memuru, emeklilik talebinden vazgeçebilir mi? Emekli olmuş ise emeklilik işlemini iptal edebilir mi?
 
 
00:03
17 Ocak 2018
Askerlik süresinin bir kısmını borçlanmak mümkün müdür?Askerlik süresinin bir kısmını, yani emekliliğe yetecek kadarını borçlanarak, emekli olmak mümkündür.
 
 
10:05
16 Ocak 2018
4 yılını dolduran her öğretmen, şube müdürlüğüne başvurabilir mi?4 yılını dolduran her öğretmen şube müdürlüğüne başvuramaz. Birinci derece şube müdürlükleri için 657 sayılı Kanunun 68/B bendi yer alan, 10 yıl hizmet şartı aranmaktadır. 10 yıl hizmetin ise öğretmenlikte geçmesi gerekmiyor.
 
 
10:28
14 Ocak 2018
Dul aylığı alan anne, işçi veya memur olarak da, emekli olmaya hak kazandığında, dul aylığı kesilir mi?Eşi vefat ettiği için dul aylığı almaya başlayan bir kadın, memur veya işçilik hizmetlerinden dolayı emekli olduğunda, dul aylığı kesilir mi?
 
 
15:27
12 Ocak 2018
Polise, nakil için muvafakat verilmemesine iptal kararıGaziantep Bölge İdare Mahkemesi, zorunlu hizmetini yapan polis memuruna bir belediye naklen geçmek için muvafakat verilmemesine yönelik işlemi iptal etti
 
 
10:10
11 Ocak 2018
Gelir uzmanları 666 sayılı KHK'ya göre maaş alabilir mi?Danıştay: Gelir Uzmanları 666 sayılı KHK'ya göre maaş alamazlar
 
 
10:05
11 Ocak 2018
Soma maden kazasını protesto için derse girmeyen öğretmene disiplin cezası verilir mi?Öğretmen, sendikasının aldığı karar uyarınca, Soma maden kazasını protesto etmek için derse girmedi. İşte mahkemenin kararı
 
 
09:05
11 Ocak 2018
Emekli vergi denetmeni, vergi müfettişinin 3600 ek göstergesinden yararlanabilir mi?Vergi denetmeni olarak görev yapmakta iken 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlüğe girdiği tarihten önce emekliye ayrılanlara vergi müfettişleri için öngörülen ek gösterge rakamı(3600) uygulanmaz.
 
 
19:42
10 Ocak 2018
İlave Eğitim Öğretim Tazminatından hangi branş öğretmenleri yararlanabilir?Danıştay Anadolu Sağlık Meslek Liselerinde meslek öğretmeni olarak görev yapan çeşitli branşlardan (Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği(Sağlık/Tıbbi Sekreterlik, Sağlık/Anestezi ve Reaminasyon, Sağlık/Radyoloji, Sağlık/Hemşirelik) öğretmenlerin, ilave eğitim öğretim tazminatından yararlandırılmamalarına ilişkin işlemlerin iptaline yönelik açılan davalarda, ilave eğitim öğretim tazminatından yararlanılabilmesi için söz konusu branşın ilgili Bakanlar Kurulu kararında yer alan branşlar arasında yer almasının da zorunlu olduğuna, davacıların öğretmenlik yaptıkları branşların bunlar arasında yer almadığına karar verdi.
 
 
00:01
10 Ocak 2018
Vali yardımcısı, Aile Hekimlerinin sözleşmesini feshedebilir mi?Danıştay, İlgili Yönetmelik uyarınca sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimi ve aile sağlığı elemanının sözleşmesinin feshi konusunda valilere verilen yetkinin devrinin mümkün olmadığını, valiye tanınan bu yetkinin, vali yardımcısı tarafından ancak valiye vekalet ettiği dönemlerde kullanılabileceğini, bunun dışında vali yardımcısı tarafından sözleşme fesih yetkisinin kullanılabilmesi mümkün bulunmadığına karar verdi
 
 
10:52
09 Ocak 2018
Doktoradan dolayı görevlendirme talebinin reddi, mahkemeden döndüEğitim Bir Sen tarafından açılan davada, Mardin 2. İdare Mahkemesi, doktora öğrenimi gördüğü üniversiteye görevlendirme talebi reddedilen araştırma görevlisinin açtığı davada, davacıyı haklı buldu
 
 
15:11
07 Ocak 2018
Polis memurunun, öğretmen olan eşinin, eş durumu tayininde, norm kadro uygulanır mı?Zorunlu yer değiştirmeye tabi polis memurunun öğretmen olan eşinin, eş durumu özrünün değerlendirilmesinde norm kadro durumu ya da hizmet puanı gibi hususlar engel teşkil etmez.
 
 
09:47
06 Ocak 2018
Dava dilekçesinde, hakarete varan ifadeler kullanan memura disiplin cezası verilebilir mi?Danıştay 12. Dairesi, memurun idare aleyhine açtığı tazminat davalarda, idareciler ve müfettişler hakkında kullandığı hakarete kadar varan ifadelerin disiplin cezasına konu olabileceğine karar verdi.
 
 
13:45
04 Ocak 2018
Son savunma alınmadan da disiplin cezası verilebilir mi?Danıştay, soruşturmacı tarafından usulüne uygun savunma alındığı takdirde disiplin cezası vermeye yetkili bir amirce yeni bir savunma alınmadan disiplin cezası verilebileceğini kararlaştırdı.
 
 
10:00
01 Ocak 2018
Olayda zamanaşımı var ise, Disiplin suçu dosyası işlemden kaldırılabilir mi?Danıştay, disiplin cezalarına ilişkin ceza zamanaşımı sürelerinin geçmiş olması durumunda dahi söz konusu disiplin suçunun işlenip işlenmediğinin tespitinin yapılması gerektiğine karar verdi
 
 
00:01
31 Aralık 2017
Disiplin soruşturmasını yürüten soruşturmacı, disiplin kuruluna katılamazDanıştay, Disiplin soruşturmasını yürüten soruşturmacının katılımıyla oluşan disiplin kurulunca disiplin cezası verilemeyeceğini karara bağladı
 
 
15:50
27 Aralık 2017
Emekli olduktan sonra ek gösterge değişikliği emekliye ne kazandırır?Emekli olduktan sonra ek gösterge değişikliği emekliye ne kazandırır?
 
 
15:01
26 Aralık 2017
Kardeşi Bylock kullanan polis adayının atamasının yapılmamasına yürütmeyi durdurmaKardeşi Bylock kullanan polis adayının atamasının yapılmamasına yürütmeyi durdurma
 
 
10:00
26 Aralık 2017
Disiplin kurulu, tekerrür nedeniyle dosyayı, yüksek disiplin kuruluna sevk edebilir mi?Danıştay, Disiplin cezalarına ilişkin olarak, disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurullarının, önlerine gelen istemlerle bağlı olduklarını, hangi cezanın verilmesi için istemde bulunulmuş ise o cezaya ilişkin karar vereceklerini, istemde bulunulandan ayrı bir ceza tayinine yetkilerinin olmadığını, istenilen cezayı kabul veya reddedebileceklerini karara bağladı
 
 
00:05
23 Aralık 2017
Adrese teslim akademik ilan mahkemeden döndüEğitim Bir Sen'in açtığı davada, adrese teslim akademik personel ilanı yargıdan döndü
 
 
20:30
22 Aralık 2017
Sözlüde elenen öğretmen adayı, açtığı davayı kazandıSözlüde elenen öğretmen adayı, hakkını aramak için açtığı davayı kazandı
 
 
14:07
21 Aralık 2017
Mülakat sonuçlarına itiraz ne zaman başlar?Mülakat Sonuçlarına İlişkin Özel İtiraz Usulü Öngörülmesi Durumunda Dava Açma Süresi İtiraz Sonucunun Tebliğ Tarihinde Başlar
 
 
13:47
20 Aralık 2017
Danıştay, 4/C'li geçici personelin ücretsiz izin talebini karara bağladıDanıştay, 657 sayılı Kanun'un 4/C maddesi kapsamında görev yapan geçici personelin ücretsiz doğum izni kullanamayacağına karar verdi
 
 
15:05
19 Aralık 2017
Rüşvet alan memurun davasına bakan idare mahkemesi, Yargıtay kararını beklemeli midir?Disiplin Cezasına Konu Fiilin Bir Suç Teşkil Etmesi Durumunda İdare Mahkemesi Ceza Mahkemesi Kararının Kesinleşmesini Beklemelidir.
 
 
09:09
19 Aralık 2017
İdare, disiplin cezası verirken, 125. maddenin ilgili bendini belirtmeli mi?Danıştay, Memura verilen disiplin cezalarının hangi fiil ve haller karşılığında verildiğinin tereddütte yer vermeyecek şekilde belirli olmasının hukukilik denetiminin yapılabilmesi için zorunlu olduğuna hükmetti
 
 
15:00
18 Aralık 2017
Bilgi edinme dilekçesindeki bir ifadeden dolayı Uyarma cezası aldı, ceza 4,5 yıl sonra iptal olduNiğde Üniversitesinde görev alan bir akademisyen, dekanla yaşadığı tartışma sonrasında tutulan tutanağı edinmek için yazdığı bilgi edinme başvurusunda yer verdiği bir ifadeden dolayı uyarma cezası aldı. Ceza 4,5 yıl sonra iptal oldu
 
 
11:00
18 Aralık 2017
Mesleğe giriş öncesi üniversite mezunu olan polis, hizmet birleştirmesi yaparsa, emeklilik yaşı değişir mi?
 
 
00:05
18 Aralık 2017
Oturma süresi henüz dolmamış olan lojmanlar da satılacak mı?İçinde oturduğu beş yıllık süre henüz dolmamış olanların lojmanları da ihale yoluyla satılacak mı?
 
 
10:18
17 Aralık 2017
Danıştay: Yer değiştirme talebinde sadece özür durumu yeterli değil!Danıştay'dan Öğretmenlerin eş durumu özrü atamalarına ilişkin karar. Danıştay, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğinin 9. Maddesinde sayılan zorunlu yer değiştirmeye tabi personel haricindeki personel için sadece eş durumu özrünün yeterli olmadığına karar verdi
 
 
10:01
16 Aralık 2017
1416 kapsamında eğitim gören, mecburi hizmetinin naklini isteyebilir mi?Danıştay, 1416 sayılı Kanun kapsamında eğitim gören personel mecburi hizmet nakli konusunda karar verme yetkisinin Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olduğuna ve bu konuda 2547 sayılı Kanunun 35. maddesinin uygulanamayacağına karar verdi.
 
 
10:08
15 Aralık 2017
Sendika temsilcisinin, disiplin kurulunda olmaması, kararı sakatlar mı?Danıştay, hakkında disiplin soruşturması yürütülen devlet memuruna, disiplin cezası verilebilmesi için, üyesi olduğu sendika temsilcisinin disiplin kurullarında yer almasının asli şekil şartı olduğunu belirtti.
 
 
10:05
14 Aralık 2017
Kanun hükmü ile bir kadroya atananlar, AYM kararı sonrasında, eski kadrosuna dönebilir mi?Danıştay İkinci Dairesi, kanun ile şahsa bağlı Eğitim Uzmanı kadrosuna atananların, Anayasa Mahkemesinin ilgili kanunu iptal etmesini gerekçe göstererek, eski kadrosuna atanamayacağına karar verdi.
 
 
11:30
13 Aralık 2017
Komiser yardımcısı adayın, mülakatta başarısız sayılma işlemine yürütmeyi durdurma kararıAnkara 12. İdare Mahkemesi, sınava giren bir polis memurunun açtığı davada, komiser yardımcılığı sınavının mülakatını, davayı açan aday yönünden yürütmesinin durdurdu
 
 
10:05
13 Aralık 2017
Danıştay, sağlık personelinin, sendika kararını gerekçe göstererek iş bırakamayacağına karar verdiDanıştay, Sağlık personelinin sendikal faaliyet kapsamında iş bırakması/nöbete ya da göreve gelmemesinin hukuka aykırı olduğuna karar verdi!
 
 
00:05
12 Aralık 2017
Paraşütçü olarak görev yapan subayın itibari hizmet zammı, emekliliğe nasıl etki eder?TSK'da subay olarak çalışan ve paraşütçülük yapan bir kamu personelinin, fiili hizmet süresi ile itibari hizmet süreleri, emekliliğine nasıl etki eder?
 
 
00:03
11 Aralık 2017
Emekli olanlar hangi halde kamuda çalışabilir?Bu yazıda, 5335 sayılı Kanun çerçevesinde, emekli olanların kamuda hangi görevlere atanabileceği ele alınmaktadır.
 
 
00:31
10 Aralık 2017
Danıştay: Duyuru yapılmadan, proje okullarına öğretmen ve yönetici atanamazEğitim sen'in açtığı davada; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, herhangi bir duyuru yapılmaksızın, proje okullarına öğretmen ve yönetici seçme işlemlerinin yapılmayacağına karar verdi
 
 
09:32
08 Aralık 2017
Memurluğa geçen uzman erbaşların yıpranma hakları yanar mı?TSK'daki görevden dolayı kazanılan yıpranma payı memurluğa geçişte yaştan düşer mi?
 
 
13:49
07 Aralık 2017
Mahkeme, tam 2 yıl sonra, İçişleri Bakanlığının görevde yükselme sınavını iptal ettiAnkara 2. İdare Mahkemesi, tam 2 yıl sonra, 4 adet soru iptal edildiği için, İçişleri Bakanlığının programcılara yönelik unvan değişikliği sınavını iptal etti.
 
 
11:40
04 Aralık 2017
Disiplin kurulu kararına yazdığı şerhten dolayı ceza aldı. İşte mahkeme kararıAksaray İdare Mahkemesi, disiplin kurulu kararına yazdığı şerhten dolayı, kınama cezası verilen kamu görevlisine verilen disiplin cezasını iptal etti
 
 
13:35
28 Kasım 2017
Ataması iptal edilen memura harcırah ödemesi nasıl yapılır?Maliye Bakanlığı, ataması iptal edilen ve hareket etmeyen personele nasıl harcırah ödeneceğini açıkladı
 
 
00:05
24 Kasım 2017
Mehil süresi, görevde yükselmede dikkate alınır mı?Mehil müddeti, görevde yükselme işlemlerinde aranan hizmet süresinin tespitinde dikkate alınır mı?
 
 
00:05
22 Kasım 2017
2017'de EKPSS ile memur olan ne zaman emekli olur?Bu yazımızda, EKPSS ile engelli olarak göreve başlayan memurların ne zaman emekli olabileceği konusunu ele alacağız.
 
 
00:02
21 Kasım 2017
Annem, vefat eden babam ve dedemin emekli aylığını alabilir mi?Hem eşinden hem de babadan dolayı iki aylık alınabilir mi?
 
 
16:25
20 Kasım 2017
Özel kalemden 'şef'liğe sınavsız atamaya iptal kararıPursaklar Belediye Başkanlığı'ndaki istisnai memur kadrosunda çalışan özel kalem müdürü, sınavsız olarak Sayıştay'daki şef kadrosuna naklen atanmıştır. Açılan davada, idare mahkemesi, görevde yükselmeye tabi olan şef kadrosuna yapılan sınavsız atamanın iptaline karar vermiştir.
 
 
10:31
15 Kasım 2017
4/C'linin iş sonu tazminatından vergi kesilmemeli4/C'li olarak görev yapan personelin, emekli olduklarında aldıkları iş sonu tazminatından gelir vergisi kesintisi yapılmamalı
 
 
00:02
13 Kasım 2017
Ceza hukukunda olduğu gibi, disiplin hukukunda da lehe olan kanun uygulanırDanıştay fiilin işlendiği tarih itibariyle yürürlükte bulunan mevzuat ile daha sonra yürürlüğe giren mevzuat hükümleri farklı ise disiplin cezası ile cezalandırılacak olan kişilerin lehine olan mevzuat hükmünün dikkate alınması gerektiği yönünde karar verdi.
 
 
13:23
10 Kasım 2017
Danıştay: Memur ücretsiz izindeyken avukatlık stajı yapabilirAvukatlık Kanunu'nun 11. Maddesi uyarınca; aylık, ücret, gündelik veya kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen hiçbir hizmet ve görev, sigorta prodüktörlüğü, tacirlik ve esnaflığın veya mesleğin onuru ile bağdaşması mümkün olmayan her türlü iş avukatlıkla birleşemez. Uygulamada da kamu görevlisi iken avukatlık stajını tamamlayanların avukatlık ruhsatı taleplerinin reddedildiği ya da baro levhasından silindikleri görülmüştür. Danıştay, devlet memuru olup aylıksız izinde iken avukatlık stajını tamamlayan davacıya ruhsatnamesinin verilmemesi işleminin hukuka aykırı olduğuna hükmetmiştir.
 
 
00:04
10 Kasım 2017
Danıştay: Yüz tanımayla mesai kontrolü Anayasa'ya aykırıDanıştay, personelden kişisel veri alınması kapsamında olan "yüz tanıma sistemi" ile mesai takibi uygulamasının, kamusal alanda da olsa "özel hayatın gizliliği" ilkesi kapsamında bulunduğuna, toplanan verilerin ileride başka bir şekilde kullanılamayacağına dair bir güvencenin mevcut olmamasını da göz önünde bulundurarak, "yüz tanıma sistemi" ile mesai takibi uygulamasının anayasal ilkelerle bağdaşmadığına hükmetti.
 
 
00:05
08 Kasım 2017
Danıştay İDDK: Hukuku aykırılık saptanmış ise çalışılmayan döneme ait döner sermaye ödenmeli!Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sağlık Bakanlığında çalışmakta iken Tarım Bakanlığına atanan ancak bu naklen ataması mahkeme kararıyla iptal edilen olayda, Sağlık Bakanlığına dönen memurun, çalışmadığı döneme ait döner sermayeleri alabileceğine karar verdi.
 
«34567891011121314»
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
31 Mart seçimleri için yapılan 'Altı üstü bir yerel seçim, savaş değil!' şeklindeki değerlendirmeyi doğru buluyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam