1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Özel Konular

Özel Konular

 
10:05
20 Şubat 2018
SGK, 1 yıldan az süreler için de emekli ikramiyesi ödemeli!SGK, 30 yıldan fazla süreler için olduğu gibi 1 yıldan az süreler için de emekli ikramiyesi ödemesi yapmalı. Bunun yapılmaması halinde, bir hak sahibi, idari yargıda dava açmalıdır
 
 
10:35
19 Şubat 2018
Akıl sağlığından şüphe edilen bir öğretmenle ilgili nasıl işlem tesis edilmeli?Akıl ve ruh sağlığından şüphe edilen öğretmen idarece görev yapmaya uygundur raporu almaya zorlanamaz; idare bu konuda ancak vesayet makamlarına başvurularak öğretmenin kısıtlanmasını talep edilebilir.
 
 
00:04
19 Şubat 2018
2001 yılında emekli olurken yol harcırahını almayan, şuan alabilir mi?2001 yılında emekli olurken, başka bir şehire yerleşmeyene yol harcırahı verilmemekteydi. Ancak daha sonra yol harcırahı her emekli olana verilmeye başlandı. Bugün itibariyle, 2001 yılında yol harcırahını alamayanın, başvuru yaparak yol harcırahını alması mümkün değildir.
 
 
18:54
16 Şubat 2018
Kaymakam öğretmenin görev yerini değiştirebilir mi?Samsun İdare Mahkemesi, kaymakamın, öğretmenin görev yerini değiştiremeyeceğine karar verdi.
 
 
10:05
15 Şubat 2018
Lojman puanlamasında, vekaleten şube müdürlüğü yapan ek puan verilir mi?Lojman puanlamasında, belirli unvanlarda vekaleten de olsa görev yapanlara ek puan verilmesini öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.
 
 
11:07
12 Şubat 2018
Nakil gelen memurdan dolayı lojmandan çıkarılan, Ocak'ta tekrar başvuru yapabilir mi?Nakil gelen personelden dolayı lojmandan çıkarılan personel, sonraki yılın Ocak ayında yeniden lojman tahsisi için başvuru yapabilir.
 
 
10:33
09 Şubat 2018
Emeklilikte, ek gösterge ve makam tazminatı için kaç yıl çalışmak gereklidir?Görevlerini, vekaleten görevlendirme suretiyle yapanlar, emekliliklerinde ek gösterge, makam tazminatı, görev tazminatı veya temsil tazminatından yararlanabilirler mi?
 
 
00:05
09 Şubat 2018
Danıştay, eğitim durumundan nakilde, muvafakat verilmemesi işlemini iptal ettiDanıştay, öğrenim durumu mazeretiyle nakil isteyen ama muvafakat verilmeyen işlemi iptal etti
 
 
10:45
08 Şubat 2018
İl idare kurulu müdürleri, Bakanlık il müdürü ek göstergesini alabilir mi?İl mahalli idareler ve İl idare kurulu müdürlerinin 3046 sayılı Kanun kapsamında bakanlık il müdürü olarak kabul edilmeleri ve 657 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı Cetvelde bakanlık il müdürleri için öngörülen ek göstergeden(3000-3600) yararlandırılmaları mümkün değildir.
 
 
00:01
08 Şubat 2018
DPB'den, iade olan ancak emekli olmuş personelle ilgili önemli görüşDevlet Personel Başkanlığı, KHK ile iade olan personelin, emekli olmuş ise göreve geri dönebileceğine karar verdi.
 
 
13:02
01 Şubat 2018
Mahkeme, şef'e verilen görevi iptal ettiKırıkkale İdare Mahkemesi, şef unvanında görev yapan personele, bisiklet dağıtım işinin verilmeyeceğine karar verdi.
 
 
12:10
01 Şubat 2018
Danıştay: Sözleşmeli personel, kadrolu bir göreve geçerken harcırah alırDanıştay 11. Dairesi, sözleşmeli öğretmenin sözleşmesini fesih edip kadrolu öğretmenliğe geçerken harcırah alabileceğine karar verdi.
 
 
17:03
30 Ocak 2018
Proje okulunda usulsüz norm fazlası işlemine iptal kararıİstanbul İdare Mahkemesi, norm kadro fazlası olduğuna yönelik olarak bir çalışma yapılmadan, norm kadro fazlası olarak belirlenen ve başka bir okula tayini yapılan öğretmenin atama işleminin iptaline karar verdi
 
 
16:52
28 Ocak 2018
Danıştay: Başbakan'a hakaret için memurluktan çıkarılma cezası verilmesi ağır bir cezaDanıştay 12. Dairesi, Başbakan'a hakaret etmenin disiplin cezası gerektirdiğini ancak memuriyetten çıkarma cezasının ağır olduğunu belirtti
 
 
10:45
27 Ocak 2018
Engelli memura tanınan özre bağlı yer değişikliği hakkı, hangi kamu kurumlarını kapsar?Engelli memura tanınan yer değişikliği hakkı, başka bir ilde teşkilatı olan kamu kurumlarını kapsar. Üniversite ve belediye gibi başka bir ilde teşkilatı olmayan kamu kurumlarını kapsamaz.
 
 
16:37
25 Ocak 2018
Harcırahta yalan beyan ve karşılaşılacak cezalarGülşehir Malmüdürü Bünyamin SÖNMEZ'in, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 60 ıncı maddesi hakkında "Yalan beyan edenler ve yaptırımlar" konusunda yazmış olduğu makale
 
 
18:35
24 Ocak 2018
2018 yılında memur ve hizmetlilerin alacağı harcırah miktarları2018 yılı Bütçe Kanununa göre harcırah miktarları.
 
 
10:01
24 Ocak 2018
Muvafakat isteyen kurum, atamayı yapmak zorunda mıdır?657 sayılı kanununda, muvafakat isteyen kamu kurumunun, muvafakati getiren memurun atamasını zorunlu kılan bir hüküm bulunmamaktadır. Ama idari istikrar ilkesi gereğince Danıştay bu konuda emsal bir karar vermiş ve atamanın yapılması gerektiğini belirtmiştir.
 
 
10:24
23 Ocak 2018
Daire başkanı iken uzmanlığa atanan memur, ek gösterge farkını ödemek zorunda mıdır?6 ay gibi kısa süreli yüksek ek göstergeli görev yapan daha sonra düşük ek göstergeli görevini sürdüren memur yüksek ek göstergeden SGK. kesintisinin yapılmamasını isteyebilir mi?
 
 
10:27
20 Ocak 2018
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü mezuniyeti Hemşireler için üst öğrenim olarak kabul edilebilir mi?Danıştay, biyoloji bölümü mezuniyetinin hemşireler açısından üst öğrenim olarak kabul edilemeyeceğine karar verdi.
 
 
00:10
19 Ocak 2018
DPB, KHK ile ihraç veya iade edilenlerin sendika üyeliklerine yönelik açıklamaDevlet Personel Başkanlığı KHK ile ihraç edilenlerin sendika üyeliklerine yönelik olarak bazı açıklamalarda bulundu
 
 
18:49
18 Ocak 2018
1709 şube müdürü işleminde bir iptal kararı dahaMEB'in bütünüyle iptal etmediği 1709 şube müdür atamasında, Danıştay, bir iptal kararı daha veren idare mahkemesi kararını onadı.
 
 
10:03
18 Ocak 2018
Emeklilik talebinde bulunan memur, emeklilik işlemlerini iptal ettirebilir mi?65 yaş öncesinde, hizmet ve yaş koşullarını taşıdığı için emeklilik talebinde bulunan bir Devlet memuru, emeklilik talebinden vazgeçebilir mi? Emekli olmuş ise emeklilik işlemini iptal edebilir mi?
 
 
00:03
17 Ocak 2018
Askerlik süresinin bir kısmını borçlanmak mümkün müdür?Askerlik süresinin bir kısmını, yani emekliliğe yetecek kadarını borçlanarak, emekli olmak mümkündür.
 
 
10:05
16 Ocak 2018
4 yılını dolduran her öğretmen, şube müdürlüğüne başvurabilir mi?4 yılını dolduran her öğretmen şube müdürlüğüne başvuramaz. Birinci derece şube müdürlükleri için 657 sayılı Kanunun 68/B bendi yer alan, 10 yıl hizmet şartı aranmaktadır. 10 yıl hizmetin ise öğretmenlikte geçmesi gerekmiyor.
 
 
10:28
14 Ocak 2018
Dul aylığı alan anne, işçi veya memur olarak da, emekli olmaya hak kazandığında, dul aylığı kesilir mi?Eşi vefat ettiği için dul aylığı almaya başlayan bir kadın, memur veya işçilik hizmetlerinden dolayı emekli olduğunda, dul aylığı kesilir mi?
 
 
15:27
12 Ocak 2018
Polise, nakil için muvafakat verilmemesine iptal kararıGaziantep Bölge İdare Mahkemesi, zorunlu hizmetini yapan polis memuruna bir belediye naklen geçmek için muvafakat verilmemesine yönelik işlemi iptal etti
 
 
10:10
11 Ocak 2018
Gelir uzmanları 666 sayılı KHK'ya göre maaş alabilir mi?Danıştay: Gelir Uzmanları 666 sayılı KHK'ya göre maaş alamazlar
 
 
10:05
11 Ocak 2018
Soma maden kazasını protesto için derse girmeyen öğretmene disiplin cezası verilir mi?Öğretmen, sendikasının aldığı karar uyarınca, Soma maden kazasını protesto etmek için derse girmedi. İşte mahkemenin kararı
 
 
09:05
11 Ocak 2018
Emekli vergi denetmeni, vergi müfettişinin 3600 ek göstergesinden yararlanabilir mi?Vergi denetmeni olarak görev yapmakta iken 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlüğe girdiği tarihten önce emekliye ayrılanlara vergi müfettişleri için öngörülen ek gösterge rakamı(3600) uygulanmaz.
 
 
19:42
10 Ocak 2018
İlave Eğitim Öğretim Tazminatından hangi branş öğretmenleri yararlanabilir?Danıştay Anadolu Sağlık Meslek Liselerinde meslek öğretmeni olarak görev yapan çeşitli branşlardan (Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği(Sağlık/Tıbbi Sekreterlik, Sağlık/Anestezi ve Reaminasyon, Sağlık/Radyoloji, Sağlık/Hemşirelik) öğretmenlerin, ilave eğitim öğretim tazminatından yararlandırılmamalarına ilişkin işlemlerin iptaline yönelik açılan davalarda, ilave eğitim öğretim tazminatından yararlanılabilmesi için söz konusu branşın ilgili Bakanlar Kurulu kararında yer alan branşlar arasında yer almasının da zorunlu olduğuna, davacıların öğretmenlik yaptıkları branşların bunlar arasında yer almadığına karar verdi.
 
 
00:01
10 Ocak 2018
Vali yardımcısı, Aile Hekimlerinin sözleşmesini feshedebilir mi?Danıştay, İlgili Yönetmelik uyarınca sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimi ve aile sağlığı elemanının sözleşmesinin feshi konusunda valilere verilen yetkinin devrinin mümkün olmadığını, valiye tanınan bu yetkinin, vali yardımcısı tarafından ancak valiye vekalet ettiği dönemlerde kullanılabileceğini, bunun dışında vali yardımcısı tarafından sözleşme fesih yetkisinin kullanılabilmesi mümkün bulunmadığına karar verdi
 
 
10:52
09 Ocak 2018
Doktoradan dolayı görevlendirme talebinin reddi, mahkemeden döndüEğitim Bir Sen tarafından açılan davada, Mardin 2. İdare Mahkemesi, doktora öğrenimi gördüğü üniversiteye görevlendirme talebi reddedilen araştırma görevlisinin açtığı davada, davacıyı haklı buldu
 
 
15:11
07 Ocak 2018
Polis memurunun, öğretmen olan eşinin, eş durumu tayininde, norm kadro uygulanır mı?Zorunlu yer değiştirmeye tabi polis memurunun öğretmen olan eşinin, eş durumu özrünün değerlendirilmesinde norm kadro durumu ya da hizmet puanı gibi hususlar engel teşkil etmez.
 
 
09:47
06 Ocak 2018
Dava dilekçesinde, hakarete varan ifadeler kullanan memura disiplin cezası verilebilir mi?Danıştay 12. Dairesi, memurun idare aleyhine açtığı tazminat davalarda, idareciler ve müfettişler hakkında kullandığı hakarete kadar varan ifadelerin disiplin cezasına konu olabileceğine karar verdi.
 
 
13:45
04 Ocak 2018
Son savunma alınmadan da disiplin cezası verilebilir mi?Danıştay, soruşturmacı tarafından usulüne uygun savunma alındığı takdirde disiplin cezası vermeye yetkili bir amirce yeni bir savunma alınmadan disiplin cezası verilebileceğini kararlaştırdı.
 
 
10:00
01 Ocak 2018
Olayda zamanaşımı var ise, Disiplin suçu dosyası işlemden kaldırılabilir mi?Danıştay, disiplin cezalarına ilişkin ceza zamanaşımı sürelerinin geçmiş olması durumunda dahi söz konusu disiplin suçunun işlenip işlenmediğinin tespitinin yapılması gerektiğine karar verdi
 
 
00:01
31 Aralık 2017
Disiplin soruşturmasını yürüten soruşturmacı, disiplin kuruluna katılamazDanıştay, Disiplin soruşturmasını yürüten soruşturmacının katılımıyla oluşan disiplin kurulunca disiplin cezası verilemeyeceğini karara bağladı
 
 
15:50
27 Aralık 2017
Emekli olduktan sonra ek gösterge değişikliği emekliye ne kazandırır?Emekli olduktan sonra ek gösterge değişikliği emekliye ne kazandırır?
 
 
15:01
26 Aralık 2017
Kardeşi Bylock kullanan polis adayının atamasının yapılmamasına yürütmeyi durdurmaKardeşi Bylock kullanan polis adayının atamasının yapılmamasına yürütmeyi durdurma
 
 
10:00
26 Aralık 2017
Disiplin kurulu, tekerrür nedeniyle dosyayı, yüksek disiplin kuruluna sevk edebilir mi?Danıştay, Disiplin cezalarına ilişkin olarak, disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurullarının, önlerine gelen istemlerle bağlı olduklarını, hangi cezanın verilmesi için istemde bulunulmuş ise o cezaya ilişkin karar vereceklerini, istemde bulunulandan ayrı bir ceza tayinine yetkilerinin olmadığını, istenilen cezayı kabul veya reddedebileceklerini karara bağladı
 
 
00:05
23 Aralık 2017
Adrese teslim akademik ilan mahkemeden döndüEğitim Bir Sen'in açtığı davada, adrese teslim akademik personel ilanı yargıdan döndü
 
 
20:30
22 Aralık 2017
Sözlüde elenen öğretmen adayı, açtığı davayı kazandıSözlüde elenen öğretmen adayı, hakkını aramak için açtığı davayı kazandı
 
 
14:07
21 Aralık 2017
Mülakat sonuçlarına itiraz ne zaman başlar?Mülakat Sonuçlarına İlişkin Özel İtiraz Usulü Öngörülmesi Durumunda Dava Açma Süresi İtiraz Sonucunun Tebliğ Tarihinde Başlar
 
 
13:47
20 Aralık 2017
Danıştay, 4/C'li geçici personelin ücretsiz izin talebini karara bağladıDanıştay, 657 sayılı Kanun'un 4/C maddesi kapsamında görev yapan geçici personelin ücretsiz doğum izni kullanamayacağına karar verdi
 
 
15:05
19 Aralık 2017
Rüşvet alan memurun davasına bakan idare mahkemesi, Yargıtay kararını beklemeli midir?Disiplin Cezasına Konu Fiilin Bir Suç Teşkil Etmesi Durumunda İdare Mahkemesi Ceza Mahkemesi Kararının Kesinleşmesini Beklemelidir.
 
 
09:09
19 Aralık 2017
İdare, disiplin cezası verirken, 125. maddenin ilgili bendini belirtmeli mi?Danıştay, Memura verilen disiplin cezalarının hangi fiil ve haller karşılığında verildiğinin tereddütte yer vermeyecek şekilde belirli olmasının hukukilik denetiminin yapılabilmesi için zorunlu olduğuna hükmetti
 
 
15:00
18 Aralık 2017
Bilgi edinme dilekçesindeki bir ifadeden dolayı Uyarma cezası aldı, ceza 4,5 yıl sonra iptal olduNiğde Üniversitesinde görev alan bir akademisyen, dekanla yaşadığı tartışma sonrasında tutulan tutanağı edinmek için yazdığı bilgi edinme başvurusunda yer verdiği bir ifadeden dolayı uyarma cezası aldı. Ceza 4,5 yıl sonra iptal oldu
 
 
11:00
18 Aralık 2017
Mesleğe giriş öncesi üniversite mezunu olan polis, hizmet birleştirmesi yaparsa, emeklilik yaşı değişir mi?
 
 
00:05
18 Aralık 2017
Oturma süresi henüz dolmamış olan lojmanlar da satılacak mı?İçinde oturduğu beş yıllık süre henüz dolmamış olanların lojmanları da ihale yoluyla satılacak mı?
 
«8910111213141516171819»
SON HABERLER
00:07 - DSÖ düşük gelirli ülkelere Covid-19 testi gönderecek00:06 - 29 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları00:04 - Mühendislik tamamlamada 2020 yılı belirsizliği devam ediyor00:00 - Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitimleri için Türkiye'deki ilk ve tek eğitim platformu23:40 - Tokat'taki havaalanı inşaatının yüzde 82'si tamamlandı23:31 - Ev temizliği yaparken bunları yapmayın!
23:28 - Ankara'da rüşvet ve usulsüzlük soruşturması: 46 gözaltı23:23 - Yazar ve çevirmen Dr. Mahmut Kanık hayatını kaybetti23:20 - Can Ataklı'nın Azerbaycan çıkışı olay oldu!23:12 - Döviz kurları neden yükselmeye devam ediyor?23:09 - Ali Babacan'dan HDP'ye telefon23:06 - YÖK: Başkan Saraç'ın öyle bir açıklaması yok
23:00 - Kırmızı bültenle aranan İslom Saydalimov Hatay'da yakalandı22:59 - Doğa harikası Habeş Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor.22:44 - 'Tabanca ile öldürdüm, daha sonra ormanı ateşe verdim'22:40 - Mardin'de iki PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu22:39 - Meteorolojiden bazı illerimiz için sağanak uyarısı
22:15 - Akıllı telefonların fiyatları yüzde 10 arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam