1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Özel Konular

Özel Konular

 
15 Şubat 2005 00:57
Atık su bedeli ödememek için örnek dilekçe
 
 
14 Şubat 2005 00:02
Gece Öğretimi Kapsamındaki Görevlere Gece Göstergesi Uygulanmalıdır
 
 
11 Şubat 2005 00:53
Yüksek Lisans Yapan İlköğretim Müfettişleri Ek Ders Ücretlerini %25 Fazla Alabilir mi?
 
 
10 Şubat 2005 00:02
Yüksek Lisans ve Doktora Yapan Öğretmenlere İlişkin Önemli Karar
 
 
02 Şubat 2005 19:39
Milli Eğitim Bakanlığı Harcırah Davasını Kaybetti
 
 
02 Şubat 2005 11:28
Eş, Sağlık ve Öğrenim Durumu Özürlerinden Yer Değiştirenlerin Dikkatine
6245 sayılı Kanunda 2003 yılında özenli değişiklikler yapılmıştır. Kanunun 10. maddesinde yapılan değişiklik ile "Kendi yazılı talepleri üzerine" nakil isteyenlere harcırah verilmeyeceği hüküm altına alınmıştır. Diğer taraftan, Maliye Bakanlığının yayımladığı 37 Seri nolu Tebliğ'de; eş, sağlık ve öğrenim durumu nedeniyle yapılan nakiller de, "kendi yazılı talepleri" hükmü içinde değerlendilmiş ve bu nedenlerden dolayı yapılan nakillerde de harcırah ödenmemeye başlanmıştır. Ancak, sitemizde daha önce yayımladığımız mahkeme kararı ve açıklamalarda da görüleceği üzere Tebliğde yer verilen bu açıklama Anayasa'ya ve Kanuna aykırıdır. Ayrıntılar için başlığa tıklayın.
 
 
28 Ocak 2005 23:22
Yüksek Öğrenim Mezunlarının Bir Alt Öğrenim Düzeyinden Sınava Girmesi
 
 
22:50
28 Ocak 2005
Sitemiz Öğretmenler bölüm sorumlusu Ahmet Kandemir'in norm kadro kitabı
 
 
28 Ocak 2005 12:07
2005 yılı yurtdışı gündelikleri
 
 
12 Ocak 2005 00:05
Bir Kez Daha Haklı Çıktık... Sigortalı Eş, Memur Üzerinden Sağlık Yardımı Alabilir
 
 
09 Ocak 2005 09:45
Serbest Olarak Çalışılan Süreler Emekli İkramiyesinde Değerlendirilir mi?
Daha öncede açıkladığımız üzere özel sektörde çalışılan sürelerin bir kısmı memuriyette değerlendirilmektedir. Yine emekli aylığının hesabı için, çalışılan süreler memuriyetteki süreler ile birleştirilmektedir. Ancak ara ara sitemize ulaşan, "özel sektörde çalışılan sürelerin emekli ikramiyesinin hesabında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini" açıklamak gerekmektedir. Ayrıntılar için başlığa tıklayın.
 
 
08 Ocak 2005 20:52
2005 Yılı Harcırah Miktarları
 
 
03 Ocak 2005 03:04
Vekalet Aylığı Kimlere, Hangi Şartlar Altında Ödenir?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bağlı mevzuatın en karmaşık konularından birisi vekalet aylığıdır. Vekalet aylığının kimlere, hangi şartlar altında ödeneceği konusu uygulamada sürekli tereddütlere neden olmaktadır. Uygulamada karşılaşılan problemleri gidermek, vekil memurların hak kayıplarını önlemek açısından kullanımı pratik kolaylıklar sağlayan bir cetvel yayınlamanın uygun olacağını düşünüyoruz. Ayrıntılar için başlığa tıklayın.
 
 
30 Aralık 2004 01:43
YTL'ye Uygun Tahakkuk Dosyaları
 
 
30 Aralık 2004 00:11
Devlet Memuruna Hatalı Ödenen Para, Hangi Sürede Geri İstenebilir?
 
 
28 Aralık 2004 13:07
Mesleki veya Teknik Eğitim Sonucu Alınan Unvanlara Geçişler Nasıl Olacak?
Tekniker, teknisyen, mühendis, mimar, şehir plancısı, fizikçi, kimyager, veteriner hekim, biyolog, sağlık memuru vb. unvanlar ortaöğretim veya yükseköğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucunda kazanılmaktadır. Kamu kurumlarında çalışanların bu unvanlara yapacakları geçişlere ilişkin esaslar bugün değiştirilmiştir. Ayrıntılar için tıklayın.
 
 
28 Aralık 2004 12:05
Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliğin Anlamı
Uzun süredir değişiklik yapılması beklenen "Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" sonunda değişti. Yapılan değişiklikler ile görevde yükselme niteliğindeki kadrolara (şef, şube müdürü vb.) eğitim ve sınav ile unvan değişikliği niteliğindeki kadrolara (öğrenim ile kazanılan unvanlar) ise sadece sınav ile atama yapılacaktır. Sitemiz uzmanlarının hazırladığı özel dosya için tıklayın.
 
 
00:04
27 Aralık 2004
Ek Derslere İlişkin Önemli Bir Kararİl Milli Eğitim Müdürlükleri zaman zaman öğretmenleri kurs ve seminerlerde görevlendirmektedir. Görevlendirien öğretmenlerin bir kısmı eğitmen bir kısmı ise kursiyer olarak görev yapmaktadır. Eğitmen olarak görev yapanlara ilişkin düzenleme olduğu için bu durumdaki öğretmenler ek ders ücreti alabilmektedir. Ancak, kursiyer olarak görev alan öğretmenler için Sivas İdare Mahkemesince farklı bir yorumla öğretmenler lehinde karar verilmiştir. Kararın tam metni için tıklayın.
 
 
26 Aralık 2004 15:44
Vergi İade Programı
 
 
16 Aralık 2004 08:36
657 sayılı Kanununun 4/B Maddesine Göre Çalışacaklara Verilecek Ücretler
Hem kamu kurumlarınca yapılan personel alımlarında hem de Aile Hekimliği Kanununda sık 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre çalıştırma yapılacağı veya ücretlerin bu personelin ücretlerine oranla ödeneceği belirtilmektedir. Peki 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre çalıştırılacaklar ne kadar ücret alır? İlk kez memurlar.net olarak herkesin merak ettiği ve hiç bir yerde bulamayacağınız bu bilgileri yayımlıyoruz.
 
 
14 Aralık 2004 06:33
Kredi Borçlarının Ödemeyen Memurların Karşılaşabileceği Cezalar...
Bilindiği üzere öğrenim ve katkı kredi borçlarını ödemeyen kişilere bu yıl içerisinde haciz gelmiştir. Haciz gelen kişiler arasında çok sayıda memur da bulunmaktadır. Bu durumdaki memur arkadaşlarımızdan sitemize çok sayıda soru ulaşmıştır. Sorular genel olarak, "kredi borcunu ödememekten dolayı maaşına haciz gelen memura disiplin cezası verilebilir mi?" ve "bu nedenden dolayı daha sonra görevde yükselme de problem oluşur mu?" ana başlıklarında toplanmaktadır. Cevaplar için başlığa tıklayınız.
 
 
11 Aralık 2004 01:29
Dava, Daha Sonra Kaybedilirse Yapılan Ödemeler Geri İstenebilir mi?
 
 
10 Aralık 2004 03:10
Öğrenim görürken harç kredinizi bizzat ödemenize rağmen, harç kredi borcu çıkabilir mi?
 
 
10 Aralık 2004 03:04
Ödenecek kredi borcu, toplam kredi miktarının 3 katını geçemez...
 
 
10 Aralık 2004 03:00
Maaştan kesinti yaptırmam mümkün müdür? / Ödeme planındaki tutarlar sabit midir?
 
 
10 Aralık 2004 02:34
Ana para fazilerinin affedilmesi mümkün müdür?
 
 
10 Aralık 2004 02:24
Doktora veya yüksek lisans yapıldığı bildirilmez ise haciz gelir..
 
 
10 Aralık 2004 02:10
Öğrenim ve katkı kredi borçları mezuniyetten ne zaman kadar sonra ödenmelidir?
 
 
10 Aralık 2004 02:05
Öğrenim ve katkı kredi borçları hangi hallerde silinir?
 
 
10 Aralık 2004 02:02
Anaparası ödenmiş borca faiz işler mi? Ödenmeyen faiz için haciz gelir mi?
 
 
10 Aralık 2004 01:59
KYK'dan iki defa katkı veya öğrenim kredisi almak mümkün müdür?/ Dikey geçiş halinde eski ön lisans borçları ödenir mi?
 
 
10 Aralık 2004 01:55
Öğrenci ve katkı kredi borcumu vadesinden önce ödersem indirim yapılır mı?
 
 
10 Aralık 2004 01:52
Öğrenim veya katkı kredisinde faizin faizi varmıdır?
 
 
10 Aralık 2004 01:48
Talep olmamasına rağmen öğrenim kredisi yatırılmış olabilir mi? / Özel üniversite öğrencilerine hangi kredi verilir?
 
 
09 Aralık 2004 02:31
Aynı dönemde ve aynı sürede kredi alan arkadaşıma benden daha az borç niçin çıkmış olabilir?
 
 
07 Aralık 2004 08:18
Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında Yer Alan Memurların Net Maaşları
Asistan, asistan tabip, baş hemşire, biyolog, çocuk gelişimcisi, diş protez teknisyeni, diş tabibi, ebe-hemşire, laborant, klinik şefi, fizyoterapist, hayvan sağlık memuru, pedagog, eczacı, veteriner, veteriner sağlık teknisyeni, uzman veteriner, uzman tabip gibi kadrolarda görev yapanların 2004 ve 2005 yılı net maaşlarını görmek için tıklayın.
 
 
07 Aralık 2004 08:12
Kariyer Görevlerde Çalışan Memurların Net Maaşları
Başbakanlık Müfettişleri, Hesap Uzmanları, Maliye Müfettişleri, Maliye Bakanlığı Kontrolörleri, Gümrük Müsteşarlığı Müfettişleri ve Kontrolörleri, Hazine Müsteşarlığı Kontrolörleri, Sigorta Denetleme Uzmanları ve Aktüerleri, Dış Ticaret Müsteşarlığı Kontrolörleri, Bakanlık Müfettişleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettişleri, Bağımsız Genel Müdürlük Müfettişleri vb. unvanlarda yer alan kariyer meslek mensuplarının 2004 yılı ve 2005 yılı net maaşlarını görmek için tıklayın.
 
 
07 Aralık 2004 07:57
GİH Üst Kademede Yer Alanların Net Maaşları
Başbakanlık Müsteşarı, Müsteşar, Gümrük Müsteşarı, Müsteşar yardımcıları, DİE Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı, Başbakanlığa bağlı Genel Müdürler, Genel, Müdür, Bakanlıklardaki Kurul Başkanları, Başbakan Müşaviri, İl Müdürler, Bakanlık Özel Kalem Müdürleri gibi üst kademede yer alan memurların 2004 ve 2005 yılı net maaşlarını görmek için başlığa tıklayın.
 
 
07 Aralık 2004 07:41
Eğitim- Öğretim Hizmetleri Sınıfında Yer Alan Memurların Net Maaşları
1-9 dereceler arasında yer alan öğretmen kadrolarında görev yapanlar ile 4 yıllık yüksek öğretim mezunu olup, Bilgisayar, Elektrik, Gemicilik ve Tekstil öğretmenliği unvanlı kadrolarda görev yapanların 2004 ve 2005 yılı net maaşlarını görmek için tıklayın. Yayınladığımız maaşlar sadece kadroya ilişkin net maaş olup, ek ders gibi ek ödemeleri içermemektedir.
 
 
07 Aralık 2004 07:28
Teknik Hizmetler Sınıfında Yer Alan Memurların Net Maaşları
Baş mühendis, baş mimar, dekoratör, desinatör, grafiker, heykeltraş, ressam, ekonomist, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, jeolog, hidrolog, jeomorfolog, hidrojeolog, matematikçi, istatistikçi, mühendis, yüksek mimar, mimar, paleantolog, sismolog, şehir plancısı, bölge plancısı, teknisyen, tütün eksperi, arkeolog, dört yıllık yüksek öğrenim mezunu yüksek tekniker ve tekniker ile en az iki yıllık mesleki teknik yüksek öğrenim mezunu yüksek tekniker ve tekniker kadrolarında görev yapan memurların 2004 ve 2005 yılı net maaşları görmek için tıklayın.
 
 
07 Aralık 2004 07:17
Mülki İdare Amirleri Hizmetleri Sınıfında Yer Alan Memurların Net Maaşları
Mülki İdare Hizmetleri Sınıfında görev alan İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü (Vali), Teftiş Kurulu Başkanı, Valiler (İl Valisi, Merkez Valisi, Olağanüstü Hal Bölge Valisi), Vali Yardımcıları, Mülkiye Müfettişleri, Kaymakam ve Kaymakam Adaylarının 2004 ve 2005 yılı net maaşları görmek için tıklayın.
 
 
06 Aralık 2004 15:55
İFP tespitinde yetki ve objektif kritere ilişkin Danıştay 5. Dairesinin esastan kararı
 
 
00:34
06 Aralık 2004
Ön lisans mezunu öğretmenlerin norm dışına çıkarılamayacağına ilişkin davalar kazanılıyor
 
 
03 Aralık 2004 08:46
Başbakanlık, 2005'i Özürlülerin İstihdamı Yılı olarak belirledi
Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN imzasıyla bugün yayımlanan genelgede, 2005 yılı, özürlülerin istihdam yılı olarak belirlenmiştir. Bu belirlemeye göre; Milli Eğitim Bakanlığı, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı, yerel yönetimler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından geniş kapsamlı bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecektir. Tüm ayrıntılar için tıklayın.

Özürlü İstihdamı ile İlgili 2006/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 
 
02 Aralık 2004 13:51
Emniyet Hizmetleri Sınıfında Yer Alan Memurların Net Maaşları
Emniyet Hizmetleri Sınıfınında yer alan Polis Akademisi Başkanı, Polis Koleji Müdürü, Teftiş Kurulu Başkanı, Daire Başkanı, Ankara, İzmir, İstanbul İl Emniyet Müdürleri, Diğer İl Emniyet Müdürleri, 1., 2., 3. ve 4. sınıfı emniyet müdürleri, dereceler itibariyle başkomiser, komiser, polis kadrolarında görev memurlar ile yardımcı hizmetler sınıfında yer alan çarşı ve mahalle bekçilerinin 2004 ve 2005 yılı net maaşlarını görmek için tıklayın.
 
 
02 Aralık 2004 11:59
Din Hizmetleri Sınıfında Yer Alan Memurların Net Maaşları
Ankara, İstanbul ve İzmir Müftüleri, İl Müftü Yardımcıları, İlçe Müftüleri, dereceler itibariyle imam hatip lisesi mezunu imamlar ve yüksek öğrenim mezunu imamlar ile yine dereceler itibariyle imam hatip lisesi mezunu Kur'an Kursu Öğreticileri ve yüksek öğrenim mezunu Kur'an Kursu Öğreticileri, Murakıp, Müezzin ve Vaiz unvanlarında görev yapan memurların 2004 ve 2005 yılı net maaşları görmek için tıklayın.
 
 
01 Aralık 2004 00:19
Öğrenim ve Katkı Kredi Borçlarına İlişkin Üç Soru-Üç Cevap
Kredi ve Yurtlar Kurumunun bu yıl içinde kararlı bir şekilde başlatmış olduğu uygulama gereğince öğrenim ve katkı kredi borçlarını ödemeyenlere haciz gelmeye başlamıştır. Sitemizde daha önce hem öğrenim hem de katkı kredisine ilişkin iki ayrıntılı özel dosya hazırlamıştık. Ancak hala sitemize öğrenim ve harç kredilerinin geri ödemesine ilişkin sorular ulaşmaktadır. Bu çerçevede seçtiğimiz üç soru ve bu sorulara site uzmanlarınca verilen cevabı görmek için tıklayın.
 
 
29 Kasım 2004 00:18
Eğitim Sen'in Kapatılması İle İlgili Yargıtay Kararı metni
 
 
24 Kasım 2004 07:18
2003 Yılı Sayıştay Kararları
 
 
23 Kasım 2004 07:45
MEB'deki Norm Kadro Sürecine İlişkin Bir Değerlendirme
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında norm kadro uygulamasına 10.08.1999 tarihinde geçildi. Önceleri en son gelenler ihtiyaç fazlası olarak tespit edilirken, Danıştay Başkanlığının kararı üzerine sonradan ihtiyaç fazlası öğretmen tespitinde hizmet puanı esas alınmaya başladı. Son olarak 30.11.2003 tarihinde norm kadro yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Bu çerçevede tüm öğretmenlere kendileri ile ilgili bu önemli süreci öğrenmeleri; yöneticilere ise bir durum değerlendirmesi yapmaları açısından detayda yer alan değerlendirmeyi dikkatli okumalarını öneriyoruz.
 
«51525354555657585960616263
SON HABERLER
06:56 - Buğday yüklerken elektrik akımına kapılan 2 işçi hayatını kaybetti06:45 - Karabük'te virüs görülen köy karantinaya alındı06:35 - Barolara ilişkin teklifin 12 maddesi kabul edildi06:21 - Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı06:10 - Emekli polis silahlı kavgada öldü, 2 kişi yaralandı00:02 - Ambulans geç geldi, anne ölü doğum yaptı, Danıştay dosyayı bozdu
00:01 - 5 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Riva'da İBB ile Beykoz zabıtaları arasında gerginlik23:48 - Bingöl'de 3.5 büyüklüğünde deprem23:35 - Tek parmağıyla 38 yıldır daktiloyla dilekçe yazıyor23:34 - Sınıf öğretmeni diyabetten bisiklet sürerek kurtuldu23:25 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nakillerde hizmet puanı uygulamasına geçti
23:19 - Savcıya hakaret ettiği iddia edilen şüpheli serbest bırakıldı23:18 - İstanbul'da 'yeni normal' denetimleri yapıldı23:15 - Online alışverişte haklarınız nedir?23:08 - 2 bin yıllık İstanbul Kapısı eski ihtişamına kavuşuyor23:02 - Yurt dışından gelen yolculara 3 saatte Kovid-19 testi
22:59 - İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam