1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Özel Konular

Özel Konular

 
04 Haziran 2003 16:58
Danıştay, emeklilik yaşının 61'e indirilmesine ilişkin Başbakanlığın görüş talebine cevap verdi
 
 
04 Haziran 2003 05:25
2002 Yılı Uzlaştırma Kurulu Kararının Tam Metni
 
 
27 Mayıs 2003 10:14
Hükümet 61 yaş kararıyla emekli edilenler için Danıştay'dan istişari görüş istedi
 
 
26 Mayıs 2003 21:20
Akademik Personelin Maaşları
Sitemiz tarafından şu ana kadar 6 hizmet grubuna ait net maaşlar ve bu net maaşlara ilişkin unsurlar yayımlanmıştır. Bugün maaşlar serisinde üniversitelerde görev yapan akademik personelin net maaşlarını yayımlıyoruz. Bu çerçevede bu bölümde; Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Profesör ( 5, 4 ve 2 yıllık deneyime göre), derecelere göre Doçentler ve Yardımcı Doçentler, Öğretim Görevlileri, Okutmanlar, Araştırma Görevlisi, Uzman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim Planlamacılarının net maaşlarını yayımlıyoruz. Akademik personelin maaşlarını ve bu maaşlara ilişkin unsurları görmek için tıklayın.
 
 
19 Mayıs 2003 10:02
2002 yılı Mali Bütçe Kanununun harcıraha ilişkin bölümü Anasaya Mahkemesince iptal edildi. Yüksek Mahkemenin karar metnini görmek için tıklayın.
 
 
16 Mayıs 2003 06:30
Harcırahlara ilişkin olarak açılan davalara müdahil olunmasına ilişkin örnek dilekçe
 
 
15 Mayıs 2003 23:38
Sürekli Görev Harcırahının Hesaplanması (Naklen Tayin Harcırahı Hesaplaması)
Harcıraha ilişkin temel konular 6245 sayılı Kanun ile düzenlenmiştir. 6245 sayılı Kanuna göre çeşitli durumlarda harcırah ödemesi yapılmaktadır. Sitemizde daha önce geçici görev ve günü birlik harcırahlara ilişkin açıklamalar yapılmıştı. Bugün ise sürekli görev harcırahına ilişkin bilgiler verilecektir. 6245 sayılı Kanuna göre, yurt içindeki veya dışındaki sürekli bir göreve yeniden (istifa sonrası dönüş) veya naklen atananlar ile yabancı ülkelerdeki görev yeri değiştirilen veya yabancı ülkelerden yurt içindeki diğer bir sürekli göreve atanan memur ve hizmetlilere sürekli görev harcırahı verilmektedir. Sürekli görev harcırahı yeni görev yerlerine kadar ödenen, yol masrafı, yevmiye ve yer değiştirme masrafından oluşur. Örneğin; bir öğretmenin Ankara'dan Diyarbakır'a tayininin çıkması nedeniyle ödenen harcırah sürekli görev harcırahıdır. Bu çerçevedeki ayrıntılı dosya için tıklayın.
 
 
15 Mayıs 2003 21:55
Harcırahlarla İlgili Sorunlar ve Çözümleri
Günü birlik harcırah; Denetim elemanlarının alacağı harcırah miktarları; Görevlendirme yazısı olmadan harcırah ödenip ödenemeyeceği; Memuriyet mahalli dışında bulunan kurs ve okullara gönderilenlere verilecek harcırah; Yardımcı Hizmetler sınıfında görevlendirilenlere ilk atamalarda harcırah ödenip ödenemeyeceği ve Tedavi için başka yere gönderilenlere ödenecek harcırahlar konusunda, Sayıştay Başkanlığının vermiş olduğu kararlar çerçevesinde sitemiz uzmanlarının hazırladığı açıklamaları görmek için tıklayın.
 
 
13 Mayıs 2003 14:05
Emekli Sandığından açıklama: 61 yaştan dolayı re'sen emekli edilenlere ödenen ikramiyeler işe başlatılma esnasında geri alınacaktır
 
 
13 Mayıs 2003 11:06
Emeklilik yaşının 61'e indirilmesine ilişkin Kanun hakkında Anayasa Mahkemesince verilen yürütmeyi durdurma kararı çerçevesinde Sitemizce hazırlanan "Örnek Dava Dilekçesini" görmek için tıklayın.
 
 
10 Mayıs 2003 11:01
Anayasa Mahkemesinin emeklilik yaşının 61'e indirilmesine ilişkin kararı, gerekçesiz olarak Resmi Gazetede yayımlandı.
 
 
07 Mayıs 2003 12:14
Memur emeklilerine aylık maaş uygulaması 1 Haziran'da başlıyor

 
 
06 Mayıs 2003 07:27
Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Yer Alan Memurların Net Maaşları (II)
Dosyanın büyülüğü nedeniyle ikiye bölmek zorunda kaldığımız Genel İdare Hizmetleri sınıfında yer alan memurların maaşlarına ait ikinci bölümde, İ-Z harfleri ile başlayan unvanlarda görev yapan memurların net maaşları eyr almaktadır. Bu kapsamda, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Müdürü, İnfaz Koruma Memuru, İtfaye Teşkilatında Amir ve Şef, Maliye bakanlığında Memur, Maliye Müfettişi, Memur, Sağlık Meslek Lisesi Müdürü, Savunma Uzmanı, Şube Müdürü, Yüksek Mahkemelerde Görevli Memur vb. unvanların yer aldığı listeye ait net maaşları görmek için tıklayın. (Dosya büyüklüğü: 196 KB)
 
 
04 Mayıs 2003 15:26
Emekli sandığı göz hastalarına önemli hatırlatma

 
 
04 Mayıs 2003 13:18
Kamu görevlileri sendikalarına en çok din görevlileri üye oldu
 
 
04 Mayıs 2003 13:14
ILO, Türkiye'deki kamu personeline grev hakkı tanınmasını istedi

 
 
01 Mayıs 2003 22:24
Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Yer Alan Memurların Net Maaşları (I)
Geçen yıl yayınladığımız maaşlara ilişkin liste sizlerden büyük ilgi görmüştü. Bütçe Kanunu ile belirlenen yeni zam oranları çerçevesinde maaşlar bölümündeki verileri revize ediyoruz. İlk olarak Genel İdare Hizmetleri sınıfında yer alan memurların maaşlarını yayımlıyoruz. Ancak, Genel İdare Hizmetleri sınıfını ikiye ayırarak yayımlayacağız. İlk olarak, A-H harfleri ile başlayan unvanlarda görev yapan memurların net maaşlarını yayımlıyoruz. Bu kapsamda, APK Uzmanı, Ambar memuru, Depo memuru, Ayniyat Saymanı, Bakanlık Müfettişi, Bilgi İşlem Müdürü, Bölge Müdürü, Defterdar, Emniyet Genel Müdürlüğü Dernek Denetçisi, Hesap Uzmanı vb. unvanların yer aldığı listeye ait net maaşları görmek için tıklayın. (Dosya büyüklüğü: 204 kb)
 
 
29 Nisan 2003 23:14
Hakim ve Savcılar İle Bu Meslekten Sayılanların Maaşları
Kamu görevlilerinin maaşlarını yayınlamaya devam ediyoruz. Bugün de hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanların maaşlarını yayınlıyoruz. Bu çerçevede; Yüksek mahkeme başkanları, üyeleri, birinci sınıf hakim ve savcılar, birinci sınıfa ayrılmış hakim ve savcılar (Üç ve dört yıl kıdemli olanlar), birinci sınıfa ayrılmış Sayıştay denetçileri, birinci ve sekizinci derece arasında yer alan hakim, savcı ve sayıştay denetçileri, hakim ve savcı adayları ile adalet bakanlığı müfettişlerinin net maşlarını görmek için tıklayınız.
 
 
28 Nisan 2003 23:01
2003 Yılı İçerisinde Emekli Olan Memurların Gerçek Harcırahlarını Alabilme İmkanı
2003 Mali Yılı Bütçe Kanununa her yıl olduğu gibi bu yıl da, Anayasamızın açık hükümlerine rağmen, Maliye Bakanlığı bürokratlarınca Bütçe ile ilgili olmayan hükümler konulmuştur. Bunlardan birisi olan harcırah konusuna ilişkin değerlendirmemiz sitemizde daha önce yer almıştır. Diğer taraftan TBMM tarafından çıkarılan ve emeklilik yaşını 61'e düşüren Kanun ile bu yıl içerisinde emekli olan kişi sayısı artmıştır. Bu kapsamda emekli olan kişilere 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu çerçevesinde ödenebilecek harcırah miktarı maksimum 500 milyon liradır. Oysaki alınabilecek hacırah miktarı bu rakamın üzerindedir. 2003 yılı gerçek harcırahlarının ne kadar olduğu ve gerçek harcırahların nasıl alınabileceğine ilişkin ayrıntılı dosyamızı görmek için tıklayın.
 
 
23 Nisan 2003 22:22
Kamu Personeli Arasında Oluşturulan Vergi Adaletsizliği
Ülkemizde en çok eleştirilen kesimlerden birisi Maliye Bakanlığı bürokratlarıdır. Eleştiriler genel olarak, Maliye Bakanlığı bürokratlarının kamu yönetimine haddinden fazla müdahalede bulunması noktasında toplanmaktadır. Ancak, bugün dikkatli bir ziyaretçimiz tarafından bizlere iletilen, ücretliler arasındaki vergi adaletsizliği konusunu memurların gündemine taşımak istiyoruz. Bu çerçevede, alt gelir grubunda yer alan memurların ödediği vergi miktarının maaşlar içindeki yüzdesel ağırlığı ile üst gelir grubu içerisinde yer alan memurların ödediği vergi miktarının maaşlar içindeki yüzdesel ağırlığının ne kadar olduğunu, Sitemiz Uzmanlarının yaptığı ve net maaşları da içeren ayrıntılı bir araştırma ile sizlere sunuyor ve Maliye Bakanlığı bürokratlarının vergi adaletini sağlayıp sağlayamadıklarının taktirini sizlere bırakıyoruz.
 
 
15 Nisan 2003 21:29
İstifa Eden Memurların Yeniden Memuriyete Dönmesi
Aday memur veya asıl memur iken istifa eden veya seçimler nedeniyle istifa eden veya 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden (subay, astsubay, uzman çavuş, uzman jandarma, üniversite akademik personeli) kendi istekleri ile görevlerinden çekilenlerin sahip olduğu haklar hakkıında sitemiz uzmanlar kurulunun açıklamaları bu bölümde yer almaktadır. Devamı için tıklayın.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
101 Nolu Danıştay Dergisi Karar Özetleri
 
 
15 Nisan 2003 00:00
102 Nolu Danıştay Dergisi Karar Özetleri
 
 
15 Nisan 2003 00:00
103 Nolu Danıştay Dergisi Karar Özetleri
 
 
15 Nisan 2003 00:00
104 Nolu Danıştay Dergisi Karar Özetleri
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Devlet Personel Başkanlığından Skandal Genelge
Merkezi sınavdan sonraki en önemli reform olan Görevde Yükselme Yönetmelikleri ile unvan değişikleri ve görevde yükselme niteliğinde yapılacak atamalarda torpile kapı aralayan unsurlar (sözlü sınav) ortadan kaldırılmıştır. Ancak, Devlet Personel Başkanlığınca yayımlattırılan yeni genelgede, Görevde Yükselme Yönetmeliğinin objektifliğini ortadan kaldırabilecek şekilde sözlü sınava kapı aralayan unsurlara yeniden geçit verilmiştir. Ayrıntılar için tıklayın.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
EİEİ Görevde Yükselme Yönetmeliği Değişikliği
Resmi Gazetenin bugünkü (13/11/2002) sayısında yayınlanan Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmelik değişikliği ile öğretmen olarak çalışanların mezun oldukları unvanlara, görevde yükselme sınavına girmeksizin atanabilmesine olanak sağlandı. Ayrıntı için tıklayın.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Kontrol Memurları Müdürlüklere Atanabilecek
İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelikte bugün (27/9/2002) yapılan değişiklik ile mahalli idarelerde görev yapan kontrol memurlarının müdürlüklere atanmaları sağlandı.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Mahalli İdarelerle İlgili Görevde Yükselme Yönetmeliği
İl Özel İdareleri, Belediyeler Ve İl Özel İdareleri Ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese Ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmeliğin Tam Metni
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Harcırah Uygulamaları İle İlgili Genel Açıklamalar
Harcırahtan yararlanabilecek kimseler ve harcırah ödemelerine ilişkin bilgiler bu bölümde yer almaktadır.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
105 Nolu Danıştay Kararları Dergisi Karar Özetleri
 
 
15 Nisan 2003 00:00
100 Nolu Danıştay Kararları Dergisi Karar Özetleri
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Bir Devlet Memurunun Emekli Aylığının Hesaplanma Usulü
Emekli Aylığının hesaplanmasında dikkate alınan maaş unsurları, örnek bir emekli aylığı ve ikramiyesinin hesaplanması, Dul ve Yetim Aylığının hesaplanmasına dair bilgiler bu bölümde yer almaktadır.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Emekli aylıklarının ödeme gün sayısı 10'a çıkarıldı

 
 
15 Nisan 2003 00:00
Emekli Sandığı Kanununda Kademeli Geçişle İlgili Yapılan Düzenleme Yürürlüğe Girdi
4447 sayılı Kanunun emeklilikte kademeli geçişi düzenleyen Geçici 205. maddesi ile geçici 206. maddesi daha önce Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş ve iptal ediliş gerekçeleri 23 Kasım 2001 tarihinde yayımlanan Resmi Gazetede yer almıştı. İptal edilen maddeler yeniden düzenlenerek TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanun, 1 Haziran 2002 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Emeklililkle İlgili Genel Açıklamalar
Devlet memurlarının emekli olabilmeleri için gerekli olan şartlar; İstekle emeklilik, Re'sen emeklilik, Yaş Haddinden emeklilik, Malulen emeklilik hakkında açıklamalar bu bölümde yer almaktadır.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Emekli Aylığının Hesaplanmasında Dikkate Alınacak Unsurlar
Memur aylıklarının hesaplanmasında dikkate alınan unsurların ayrıntılı açıklaması bu bölümde yer almaktadır.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Devlet Personel Başkanlığından Skandal Genelge
Merkezi sınavdan sonraki en önemli reform olan Görevde Yükselme Yönetmelikleri ile unvan değişikleri ve görevde yükselme niteliğinde yapılacak atamalarda torpile kapı aralayan unsurlar (sözlü sınav) ortadan kaldırılmıştır. Ancak, Devlet Personel Başkanlığınca yayımlattırılan yeni genelgede, Görevde Yükselme Yönetmeliğinin objektifliğini ortadan kaldırabilecek şekilde sözlü sınava kapı aralayan unsurlara yeniden geçit verilmiştir. Ayrıntılar için tıklayın.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
EİEİ Görevde Yükselme Yönetmeliği Değişikliği
Resmi Gazetenin bugünkü (13/11/2002) sayısında yayınlanan Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmelik değişikliği ile öğretmen olarak çalışanların mezun oldukları unvanlara, görevde yükselme sınavına girmeksizin atanabilmesine olanak sağlandı. Ayrıntı için tıklayın.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Kontrol Memurları Müdürlüklere Atanabilecek
İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelikte bugün (27/9/2002) yapılan değişiklik ile mahalli idarelerde görev yapan kontrol memurlarının müdürlüklere atanmaları sağlandı.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Mahalli İdarelerle İlgili Görevde Yükselme Yönetmeliği
İl Özel İdareleri, Belediyeler Ve İl Özel İdareleri Ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese Ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmeliğin Tam Metni
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Görevde Yükselme Eğitimlerinde Yeni Düzenlemeler
Unvanlar arasındaki geçişlere Görevde Yükselme eğitim ve sınavları ile belirli bir standart getirilmiştir. Bu bağlamda, kamu kurumlarında Görevde Yükselme eğitimlerinde yaşanan aksaklıkları gidermeye yönelik olarak 25/6/2002 tarihinde Başbakanlıkça bir Genelge yayımlandı. Ayrıntı için tıklayın.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Harcırah Uygulamaları İle İlgili Genel Açıklamalar
Harcırahtan yararlanabilecek kimseler ve harcırah ödemelerine ilişkin bilgiler bu bölümde yer almaktadır.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
101 Nolu Danıştay Dergisi Karar Özetleri
 
 
15 Nisan 2003 00:00
102 Nolu Danıştay Dergisi Karar Özetleri
 
 
15 Nisan 2003 00:00
103 Nolu Danıştay Dergisi Karar Özetleri
 
 
15 Nisan 2003 00:00
104 Nolu Danıştay Dergisi Karar Özetleri
 
 
15 Nisan 2003 00:00
105 Nolu Danıştay Kararları Dergisi Karar Özetleri
 
 
15 Nisan 2003 00:00
100 Nolu Danıştay Kararları Dergisi Karar Özetleri
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Özürlü Personel İstihdamı Hakkında Tebliğ
Kamu kurumlarının toplam dolu kadrolarının % 3 oranındaki kadrolarının doldurulması, ilanlarda mümkün olduğunca özür grupları arasında ayrım yapılmaması, üst yaş sınırı, ilkokul mezunlarının durumu ve benzeri önemli hususları içeren Tebliğin tam metnini görmek için tıklayın.
 
«47484950515253545556575859
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
31 Mart seçimleri için yapılan 'Altı üstü bir yerel seçim, savaş değil!' şeklindeki değerlendirmeyi doğru buluyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam