1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Özel Konular

Özel Konular

 
00:02
26 Ekim 2020
3000 ek göstergeli kimyager, 3600 ek göstergeli Biyologdan daha fazla emekli maaşı alabilir mi?5510 a göre emekli aylık ve ikramiye tutarlarında ek göstergenin etkisi var mıdır?
 
 
00:05
25 Ekim 2020
Görevlendirme iptal yazısı yazılmayan memur, 20 gün göreve gelmediği gerekçesiyle atılabilir mi?Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde yaşanan bir görevlendirmede, 20 gün boyunca yeni görev yerine gitmeyen bir antrenör hakkında memuriyetten çıkarma cezası verilmiştir. İdare, Bölge İdare ve Danıştay, idarenin bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi, nedeniyle, idare işlemini iptal etmiştir.
 
 
14:05
22 Ekim 2020
İdare mahkemesinden 3+1 olmayan sözleşmeli personelle ilgili kararIsparta İdare Mahkemesi, Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan ve 3+1'e tutulmayan sözleşmeli personel için de 633 sayılı KHK hükümlerinin uygulanarak 3+1'e tabi tutulmaları gerektiği yönünde karar verdi. Karar bölge idare mahkemesince uygulanırsa emsal niteliği taşıyacak.
 
 
00:03
22 Ekim 2020
Engellilikten dolayı yaşlılık aylığı bağlanması için fiilen görevde başvuru yapma şartı varGörevde olmayan memur engellilikten dolayı yaşlılık aylığı talebinde bulunamaz. Engellilikten dolayı yaşlılık aylığı bağlanması talebini fiilen görevde iken yapması gerekmektedir.
 
 
10:30
19 Ekim 2020
Sağlık personeli, AÖF İşletme bölümünü bitirirse intibakı yapılır mı?Danıştay 11. Dairesi, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünün sağlık hizmetleri sınıfına atanmaya imkan veren bir üst öğrenim olmadığına karar verdi.
 
 
00:04
18 Ekim 2020
Memur, üniversiteye öğretim elemanı olarak atanırken muvafakat alır mı?İstifa eden Devlet memurunun üniversite öğretim elemanı olarak atanmasında herhangi bir bekleme süresi uygulanamayacağını değerlendirmekteyiz.
 
 
16:45
17 Ekim 2020
Samsun İdare Mahkemesi: Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi mezunları bir derece alırSamsun İdare Mahkemesi ise, YÖK Başkanlığının Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi ile Teknik Eğitim Fakültesinin eşdeğer olduğu yönündeki görüşüne dayanarak, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi mezunlarının 657 sayılı Kanunun 36/A--2 maddesi uyarınca bir derece alabileceğine karar verdi.
 
 
10:02
16 Ekim 2020
KHK ile ihraç edilen memur, tüm hizmet süreleri memurluk ise emekli ikramiyesi alabiliyor, değilse alamıyor5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre sadece tüm hizmet süreleri memurluk süresinden oluşan devlet memurları, meslekten ihraç edilmiş, istifa etmiş, müstafi sayılmış, tutuklanmış, herhangi bir nedenden dolayı ceza almış olsa dahi, memurluk süreleri üzerinden emekli aylığı bağlanırsa memurluk sürelerine emekli ikramiyesi alabilir.
 
 
00:03
12 Ekim 2020
Rektör hakkında YÖK'te 9 yıl bekletilen soruşturma Danıştay'dan döndü!Şüpheliler hakkında soruşturma emrinin verildiği tarihten son soruşturmanın açılıp açılmamasına dair bir karar verilinceye kadar geçen sürede, şüphelilere atılı suçla ilgili dava zamanaşımının duracağı hakkında
 
 
00:05
11 Ekim 2020
Cumhurbaşkanı onayıyla görevden alınan bürokrat nerede dava açabilir?Danıştay İkinci Dairesi, Cumhurbaşkanı onayıyla görevden alınan kişilerin Danıştay nezdinde iptal davası açamayacağına hükmetti!
 
 
00:03
10 Ekim 2020
Öğretim Görevlisinin görev süresini uzatmamada 'idarenin takdir' hakkı nedir?Danıştay, öğretim görevlisinin görev süresinin uzatılmamasında, salt uyarmanın yeterli bir gerekçe olmadığını belirtti.
 
 
14:04
09 Ekim 2020
Dinleme kaydı, idari soruşturmada tek başına delil sayılır mı?Danıştay Beşinci Dairesi, kanuna aykırı olarak elde edildiği açık olan dinleme kayıtlarının hukuka aykırı delil niteliğinde olması nedeniyle disiplin cezasına dayanak alınmasına imkan bulunmadığına hükmetti!
 
 
10:04
08 Ekim 2020
İsteğe bağlı iştirakçilikte geçen süreler, ek göstergede dikkate alınır mı?İsteğe bağlı iştirakçilik süresinde hizmet kazanılan süreler kazanılmış hak aylık derecenizde ve kıdem aylıklarında değerlendirilmez.
 
 
14:05
07 Ekim 2020
15 kez uyarılan, 7 ceza alan personel başka birime nakledilemez mi?Danıştay Dairesi, 15 kez uyarılan, 7 ceza alan personel, disiplinsiz davranışlarına devam etmek suretiyle kendisine tevdi edilen iş ve işlemlerin gecikmesine hatta kamu zararına neden olduğu ve çalışma düzenini bozduğu dosya kapsamı ile sabit olan personelin açtığı davada, idare mahkemesinin kararını bozu ve bu personelin yerinin değiştirilebileceğine karar verdi
 
 
10:05
07 Ekim 2020
Danıştay ilçeye görevlendirilen üniversite personelinin işlemini hukuka uygun buldu!Danıştay İkinci Dairesi, 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca üniversite tarafından süresiz ilçeye görevlendirilen personele dair işlemi hukuka uygun bularak idare mahkemesinin kararını bozdu!
 
 
00:04
06 Ekim 2020
Sözleşmesi uzatılmayan belediye personeli davaları kazandıElbistan Belediyesinin sözleşmelerini yıl sonunda uzatmadığı 5393'e tabi sözleşmeli personel idare mahkemelerinde açtıkları ilk davaları kazandı.
 
 
12:40
04 Ekim 2020
Doçentlik unvanı 3 yıl sonra geri alınan akademisyen Danıştay'da kazandı
 
 
00:02
04 Ekim 2020
Danıştay ilk atamada 6 aylık refakat raporunu geçerli saydı, 'atama iptal edilemez' dediDanıştay 12. Dairesi refakat raporu sunmasına rağmen ataması iptal edilen personelin açtığı davada, idarenin işlemini iptal etti
 
 
16:31
03 Ekim 2020
Doçentlik unvanı geri alma işlemi, 'idari istikrar' ilkesi gereğince iptal edildi!Danıştay Sekizinci Dairesi, doçentlik şartlarını taşımadığı gerekçesiyle unvanı iptal edilen akademisyenin hilesi ve gerçek dışı beyanı olmadığından dolayı yapılan idari işlemi iptal etti.
 
 
14:05
02 Ekim 2020
Danıştay, önlisans üzerine lisans bitirmede intibak görüşünü değiştirdiDanıştay Başkanlığı, önlisans bitirerek memuriyete başlayan, memurluk sorasında da lisans bir bölüm bitiren memurun, intibakının yapılabileceği yönündeki görüşünü değiştirdi. Yeni tarihli kararında, intibak yapılamaz dedi.
 
 
10:00
02 Ekim 2020
2008 sonrası polis olanlar, 8 yıl görev yapıp isteğe bağlı iştirakçi olabilir mi?2008 sonrası polis memuru olanlar, 8 yıldan sonra isteğe bağlı iştirakçi olabilir ancak 5510'a tabi oldukları için memuriyet dışında isteğe bağlı iştirakçi olarak geçen süreleri esnaflık statüsünde değerlendirilir.
 
 
00:03
01 Ekim 2020
İşçi iken memurluğa geçen kişinin emeklilik yaş tarihi ve hizmet süresi değişir mi?Emeklilik şartları, işçi statüsünde çalışanlarla memur statüsünde çalışanlar arasında farklılık gösterir ve işçi iken memurluğa geçen kişinin emeklilik için aranılan yaş ve hizmeti olumsuz olarak değişir.
 
 
00:03
30 Eylül 2020
Ekonometri bölümü mezunlarına yeniden kaymakamlık yolu açıldıAnkara İdare Mahkemesi, Ekonometri bölümü mezunlarının kaymakam adaylığına başvurmasını engelleyen işlemi iptal etti. Karar sonrasında, YÖK yeniden denklik verdi.
 
 
14:03
28 Eylül 2020
5510'a tabi memurlar işçi veya esnaflık hizmetlerini birleştirince SGK kesintileri artar mı?5434'e tabi memurlar için hizmet birleştirme SGK kesintilerini artırır, ANCAK, 5510 a tabi memurlar hizmet birleştirince SGK kesintileri artmaz.
 
 
14:05
25 Eylül 2020
Danıştay'dan 6360 ile devir olan personelin görevde yükselme başvurularına dair önemli kararDanıştay 2. Dairesi, 14 İlde Büyükşehir Belediyesi kurulmasına dair hususları düzenleyen 6360 sayılı Kanun sonrasında, il özel idaresinden Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda şef olarak atanan personelle ilgili önemli bir karar verdi.
 
 
00:01
25 Eylül 2020
Devlet memurlarının emekli aylıkları nasıl ödenmektedir?Devlet memurlarının emekli aylıkları peşin ödenmektedir.
 
 
11:34
20 Eylül 2020
2005 yılında 4/B'li sözleşmeli personel olan, nasıl emekli olur?2000 yılında sigorta girişi, 2005 yılında sözleşmeli personel, 2011 yılında memur olan kişi sosyal güvenlik anlamında 5434 sayılı Kanuna değil 5510 sayılı Kanuna tabi olur. Sadece emeklilik yaş ve emeklilik hizmet süresi açısından 5434 e tabi olurlar.
 
 
11:04
19 Eylül 2020
Yüksekokulu bitirmek emeklilikte avantaj sağlar mı?Bir üst öğrenimi bitirmek hem çalışma süresi içerisinde hem de emeklilikte her zaman için avantaj sağlar.
 
 
00:02
17 Eylül 2020
Aylıksız izin süreleri emekliliğe yansır mı?Doğum nedeniyle olan aylıksız izin süreleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edilerek borçlanılırsa, emeklilik için aranılan hizmet süresine ilave edilir.
 
 
00:03
15 Eylül 2020
Yanlış ALES puanıyla işe alınan öğretim görevlisinin işine 6 yıl sonra son verilebilir mi?
 
 
00:01
07 Eylül 2020
Eş durumu harcırahı ve harcırah hesaplama mevzusunda bilinmesi gerekenlerEş durumu harcırahı ve daimi vazife harcırahına dair bilinmesi gerekenleri
 
 
10:52
06 Eylül 2020
Öğretmen aleyhindeki soyut iddialarla disiplin cezası verilebilir mi?Bazı velilerin ve öğrencilerin "öğretmen, öğrenciyi dövdü" şeklindeki beyanları sonrasında açılan soruşturmada, sadece iddialarla ilgili olarak sorular sorularak alınan istatistiki bilgilerden yola çıkılarak bir öğretmene disiplin cezası verilmiştir. Danıştay 12. Dairesi "dövdüğü, tehdit ederek baskı yaptığı" belirtilen öğretmenle ilgili somut olayda, yer ve zaman içermeyen ifadelere dayanılarak öğretmene ceza verilemeyeceğini belirtti.
 
 
12:38
04 Eylül 2020
Memur sendikalarının 2020 üye sayıları yayımlandı. Hangi sendikalar üye kazandı, hangileri kaybetti?2020 yılı memur sendikaları üye sayısına göre KESK'in üye sayısı küçük de olsa azalmaya devam etti. En büyük konfederasyon olan Memur Sen'in üye sayısı geçen yıla göre 6 bin civarında azaldı. Türkiye Kamu Sen'in üye sayısı ise 13 bin civarında arttı. Birleşik Kamu İş'in üye sayısı 2 bin 500 civarında arttı.
 
 
10:00
04 Eylül 2020
Kişiye özel ilana, yargıdan yürütme durdurma kararı!Mersin Üniversitesinin kişiye özel ilanına yargıdan yürütme durdurma kararı geldi!
 
 
10:07
31 Ağustos 2020
Mühendis, GYS ile şube müdürü olursa emekli maaşı düşer mi?Mühendis iken görevde yükselme ile şube müdürü olanların emekli maaşlarının düşmemesi için 657 sayılı kanununda düzenlemeler yapılmıştır. Ancak bu düzenlemelerden yararlanabilmek için şube müdürlüğüne ilk atamanın ilk dört dereceye yapılması gerekmektedir.
 
 
00:03
29 Ağustos 2020
İştirakçi emekliliğine dair 5 soru ve 5 cevapBir ziyaretçimizden gelen iştirakçi emekliliğine dair 5 adet soruya verdiğimiz cevapları yayınlıyoruz.
 
 
14:02
28 Ağustos 2020
65 yaşını doldurup da emeklilik hizmeti yeterli olmayanlara, primleri geri ödenir mi?Bu yazıda, 5434 ve 5510' a tabi memurlarda toptan ödeme işlemleri açıklanacaktır.
 
 
14:05
27 Ağustos 2020
Emeklilikten sonraki lisans tamamlama memura fayda sağlar mı?Kamu personelinin emeklilikten sonra üst öğrenim bitirmesi kendisine bir fayda sağlamamaktadır.
 
 
00:02
27 Ağustos 2020
Hangi doktorlar, emekli maaşına ilave ek ödeme alabilir?
 
 
12:20
24 Ağustos 2020
Toplantı havasını germek' disiplin suçumu dur?Danıştay 12. Dairesi, 'Toplantı havasını gerdiği' için disiplin cezası alan memurun açtığı davada, dosyayı esastan bozdu
 
 
11:03
23 Ağustos 2020
Kadın memurların emekliliğinde 8 Eylül 1999'un önemi8 Eylül 1999 sonrası ilk defa çalışmaya başlayan kadın memurlar emeklilik için 25 yıl hizmete tabi olurlar
 
 
00:04
22 Ağustos 2020
Memurlar yaş haddinden nasıl emekli olurlar, kadrosuzluk nedeniyle emeklilik nedir?Memurlar yaş haddinden nasıl emekli olurlar, kadrosuzluk nedeniyle emeklilik nedir ve her memur için uygulanır mı?
 
 
13:02
21 Ağustos 2020
Disiplin soruşturmasında 'soru-cevap tutanağı' savunma yerine geçer mi?Üniversite tarafından başlatılan disiplin soruşturmasında şüphelinin savunmasının soru-cevap tutanağı şeklinde alınmasına yönelik işlem İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi!
 
 
10:05
20 Ağustos 2020
Reddi miras, hak sahipliği aylığına engel olmaz?Emekli veya görevdeki memurun vefatında mirası reddeden hak sahiplerine aylık bağlanır.
 
 
14:13
18 Ağustos 2020
OHAL Komisyonu ile dönenlerin gelir vergisine ilişkin önemli kararOHAL Komisyonu Kararı ile göreve dönen bir personelin maaş ödemelerinde gelir vergisinin ait olduğu yılda belirlenen oranlar üzerinden kesilmesi gerektiğine hükmetti.
 
 
00:03
16 Ağustos 2020
Disiplin cezalarına dair 2 önemli Danıştay kararıSavunma alınmadan ve soruşturmacı tayin edilmeden verilen disiplin cezaları Danıştaydan dönüyor
 
 
18:06
15 Ağustos 2020
Lojman komisyonuna sadece akademisyen alan üniversitenin yönergesi yargıdan döndü!Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin lojman komisyonuna sadece öğretim elemanı almasına dair düzenleme yargıdan döndü!
 
 
14:16
13 Ağustos 2020
Mali haklar geriye dönük olarak hangi tarihe kadar istenebilir?Ankara İstinaf Mahkemesi mali hakların; Dava idareye başvurulduğu tarihten itibaren 120 gün içinde açılmış ise ilgiliye, davanın açıldığı tarihten geriye doğru 120 günü geçmemek koşuluyla, başvuru tarihinden geriye doğru altmış günlük süre esas alınarak ödenmesi gerektiğine karar verdi
 
 
00:02
10 Ağustos 2020
Müfettişliğe atanmayan iş müfettişi açtığı davayı kazandıİş müfettiş yardımcısı olarak görev yapmakta iken, yeterlik sınavında başarılı olan ancak iş müfettişliğine atanması geciken davacı tarafından, iş müfettişliğine atanması ve geçmişe dönük maddi kayıplarının ödenmesi istemiyle yapmış olduğu başvuruda idare mahkemesi iş müfettişi lehine karar verdi. Danıştay 2. Dairesi, Bakanlığın itirazını redderek idare mahkemesi kararını onadı
 
 
10:03
06 Ağustos 2020
Ziraat teknisyeni, 10 yıl sonra, açtığı davayı kazandıBilecik'te çalışan ziraat teknisyeni 10 yıllık bir süreçten sonra açtığı "bitki koruma ürünü reçete yazma yetkisi" davasını kazandı.
 
12345678910111213»
SON HABERLER
03:39 - Vali Yerlikaya'dan koronavirüs açıklaması: Birinci hedefimiz01:51 - Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliği01:46 - Altun'dan Macron açıklaması: Avrupa için ciddi bir tehdit01:45 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Asla geçit vermeyeceğiz00:57 - İkinci teröristin vurulma anı ortaya çıktı00:32 - Çataklı: Cumhuriyet sevgisini, Atatürk düşmanlarından öğrenecek değiliz
00:27 - Şentop: Türkiye teröre ve yandaşlarına asla geçit vermeyecektir00:25 - Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı00:24 - Erdoğan'dan Hatay açıklaması: Mücadelemizi sürdüreceğiz00:22 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:12 - 27 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı00:05 - Karşılıksız gelen nakit para için ek mal bildirimi nasıl düzenlenir?
00:01 - 27 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları23:52 - Iğdır'da etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belli oldu23:46 - Emniyet, GYS'ye başvuru uygun görülenleri açıkladı23:42 - Belediye Başkanı'nın çarptığı bisikletli turist öldü23:40 - AİHM Kılıçdaroğlu'nun yaptığı itirazı karara bağlayacak
23:36 - Yunanistan Başbakanı'ndan 'Türkiye'yi kısıtlayın' çağrısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Fransız mallarına boykot uygulanması yönündeki öneriyi;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam