2011 yılında memur olan kişi, 15 hizmet yılını tamamlarsa emekli olabilir mi?

15 hizmet yılını tamamlayan 5510 kapsamındaki memur yaşını tamamlamak şartıyla emekli olabilir, ancak hizmet tamamlama tarihi emeklilik yaşını belirleyici olmaktadır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 28 Eylül 2022 14:21, Son Güncelleme : 26 Eylül 2022 11:24
2011 yılında memur olan kişi, 15 hizmet yılını tamamlarsa emekli olabilir mi?

Soru : Merhaba 21.03.2011 tarihinde memuriyete başladım. 15 yıl hizmet süresini doldurduğumda emekli olabilir miyim?

Detaylar/Değerlendirmeler:

5510 a tabi memurların 15 tam yıl hizmetleri üzerinden isteklerine göre emekli aylığı bağlanma şartları nelerdir?

2008 yılı Ekim ayından sonra ilk defa çalışmaya başlayan memurlarda 15 yıl hizmet (5400 gün) üzerinden emekli olma şartlarında 5510 sayılı Kanun Madde 28 hükmü uygulanmaktadır. Bu madde hükmünde belirlenmiş olan emeklilik yaş hadlerine 65 yaşını geçmemek üzere üç yıl eklenmek ve adlarına en az 5400 gün SGK primleri ödenmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanma hususu da bulunmaktadır.

Bu durumda, 15 yıl hizmet üzerinden emekliliği kazanacak olan kadın ve erkek memurların durumları şu şekilde olmaktadır.

Kadın memur

Erkek Memur

5400 gün hizmet süresini dolduracağı tarih aralığı

Emeklilik Yaşı

Emeklilik Yaşı

SGK primleri ödenmiş hizmet toplamı

01.05.2008 - 31.12.2035

61

63

15 yıl (En az 5400 gün)

01.01.2036 - 31.12.2037

62

64

15 yıl (En az 5400 gün)

01.01.2038 - 31.12.2039

63

65

15 yıl (En az 5400 gün)

01.01.2040 - 31.12.2041

64

65

15 yıl (En az 5400 gün)

01.01.2042 - 31.12.2043

65

65

15 yıl (En az 5400 gün)

01.01.2044 - 31.12.2045

65

65

15 yıl (En az 5400 gün)

01.01.2046 - 31/12/2047

65

65

15 yıl (En az 5400 gün)

01.01.2048 den sonra

65

65

15 yıl (En az 5400 gün)

Ayrıca, 15 tam hizmetleri olanların erken yaşlanma nedeniyle emeklilikleri nasıl olmaktadır?

5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde; "55 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tespit edilen sigortalılar, yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık aylığından yararlanırlar." hükmüne yer verilmiştir.

5510 sayılı Kanun'a tabi memurlar için erken yaşlanma nedeniyle emeklilik hakları da bulunmaktadır. Erken yaşlanma, yani yapmış oldukları görevler nedeniyle daha erken bünyesel zayıflığa uğrama, çalışma gücünün azalması vb. gibi durumlar olmaktadır ve erken yaşlanmanın tespiti Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca yapılmaktadır.

Bunun için mutlaka 55 yaşını doldurmaları gerekir. Bu durumda olanlardan kadın ve erkek için yine en az 15 yıl (5400 gün) hizmetlerinin olması gerekmektedir.

15 tam hizmetleri olanların yaş haddi nedeniyle emeklilik nasıldır?

Yapmış oldukları görevlerin azami çalışma süresinin belirlendiği, yani azami çalışılabilecek olan yaş hadlerinin belirlendiği görevlerde bulunanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanların, 5434 sayılı Kanun Madde 40 hükmü uyarınca zorunlu olarak görevleriyle ilişiklerinin kesilmesi durumunda bu kişilere emekli aylığı bağlanması için mutlaka hizmetlerinin en az 5400 gün (15 yıl) olması gerekmektedir.

5510 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde; "Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasında bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan bazı kamu görevlilerine yaşlılık aylığı bağlanmasına ilişkin aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesi gereğince yaş haddinden emekliye ayrılanlara 5400 gün prim ödeme gün sayısı olması halinde,. yaşlılık aylığı bağlanır." hükmüne yer verilmiştir.

5510 sayılı Kanunda 61 yaşın veya 65 yaşın dolumu + en az 15 tam hizmetleri olduğunda emekli aylığı bağlanması hakkı olmakla birlikte, ayrıca 15 tam hizmetlerinin tamamlanma zamanına göre emeklilik yaşları artırılmaktadır.

Yani, yukarıda tabloda gösterdiğimiz şekilde 15 hizmet yılının tamamlanma tarihine göre emeklilik yaşları 65 yaşın dolumunu geçmemek üzere değişmektedir.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz: 21.03.2011 tarihinde memur olduğunuzu belirtmeniz nedeniyle, 15 hizmet yılınızı ancak 21.03.2026 (15/04/2026) tarihinde tamamlayacağınızdan bu tarihte geçerli olan emeklilik yaş haddi 63 yaş haddi olup, ancak 63 yaşınızı doldurduğunuzda en az 15 tam hizmet yılınız esas alınarak emekli olabileceğinizi, sadece 15 hizmet yılınızı tamamlamış olmanız nedeniyle emekli olamayacağınızı, değerlendirmekteyiz.

Yani tek başına 15 hizmet yılı üzerinden emeklilik mümkün olmamakta, hem hizmet + hem de yaş şartı yerine getirildiğinde emekli aylığı bağlanabilmektedir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber