1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Özel Konular \ Emeklilik

Emeklilik

 
15:05
30 Mayıs 2020
Memurlar, kısmi borçlanma yapabilir mi?Genel olarak memurlar Sosyal Güvenlik Kurumundan hizmet satın almalarındaki düşüncelerinin emeklilik için gereken şartlardan hem hizmet şartı hem de emeklilik yaş grubunun daha önce tamamlanmasını sağlayıp sağlamadığına bakar ve bunun için detaylı inceleme yaparak borçlanma yapıp yapmayacaklarına karar verirler.
 
 
11:05
27 Mayıs 2020
Memurların azami çalışabilecekleri süre nasıl belirlenmektedir?Memurlar genel olarak 65 yaşını dolduracakları tarihe kadar çalışabilirler. Bu yaşın dolumundan sonra aktif memurluk çalışmaları sona erer. Ancak bazı kamu personeli için bu yaş haddi daha ileri veya daha ön bir tarih olarak belirlenmiştir.
 
 
00:04
20 Mayıs 2020
Açıkta, yaşı beklemek için istifa memuru mağdur eden uygulamaBir üniversitemizde yaşanan olayda, hizmetini tamamlayan ve yaşı beklemek için 2017 yılında istifa eden bir memura, 22.07.2019 tarihinde emekli olabileceği söylenmiştir. Ancak ayrılan memur 12.4.2018 tarihinde emekliliği hak etmiştir. 5 Şubat 2019'da tesadüfen kuruma uğrayan memura emekli olabileceği bildirilmiştir. Peki bu halde 11 aylık emekli maaşı kaybı ödenir mi?
 
 
12:30
18 Mayıs 2020
Emeklilik talebinde bulunan memur, emeklilik talebinden vazgeçebilir mi?Emekliliğin iptalini isteyen memurun ileriki bir tarihte emekli olacağını belirttiği tarihten önce ve emeklilik talep tarihinden 1 ay geçirmeden önce Kurumuna emeklilik işleminin iptal edilmesini istemesi halinde mümkün olabileceğini değerlendirmekteyiz. Ancak, memurun belirttiği emeklilik tarihi itibariyle emekliye sevk onayı alındıktan sonra emeklilik işleminin iptal edilmesini istemesi halinde bu işlemlerin iptal edilemeyeceğini değerlendirmekteyiz.
 
 
14:55
28 Nisan 2020
Yaşı bekleyen kadın memur, hangi halde yetim aylığı alabilir?Emeklilik yaşını beklemek için görevinden ayrılan 5434'e tabi kadın memurların, kendilerine emekli aylığı bağlanacağı tarihe kadar, vefat etmiş anne veya babalarından kalan yetim maaşını alabilmeleri için gerekli olan 3 şart bulunmaktadır.
 
 
15:15
26 Nisan 2020
1999 öncesi askerlik süresini borçlanmak, emeklilik yaşını öne çeker mi?Fiili olarak çalışılmamış, yani Sosyal Güvenlik Kurumu primleri yatırılmamış olan ve sadece borçlanma, yani Sosyal Güvenlik Kurumundan hizmet satın alınma yoluyla hizmet kazanılması halinde yıpranma paylarının tamamının emeklilik yaş gruplarından indirilemeyeceğini, sadece 3 yılı geçmemek üzere yıpranma paylarının yarısının emeklilik yaş gruplarından indirilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.
 
 
00:03
23 Nisan 2020
Memurluktan ihraç edilenlere emekli ikramiyesi neden ödenmez?Devlet memurluğundan ihraç edilenlere, eğer hizmet süreleri içinde işçilik veya esnaflık gibi sürelerin de olması halinde, 1475 sayılı İş Kanunu hükümleri kıyasen uygulandığı için, emekli ikramiyesi ödemesi yapılmamaktadır.
 
 
00:01
16 Nisan 2020
Emekli memur, tekrardan memurluğa başlarsa ayrı ayrı iki aylık alabilir mi?Memur emeklisi, tekrardan memur olursa birinci ve ikinci hizmet süreleri ayrı ayrı değerlenmez, 2 aylık birden alamaz. Emekli olduğundaki hizmet süresine, tekrardan memurlukta geçen süreleri eklenir ve eklenmiş haliyle tüm hizmet süreleri esas alınarak tek aylık ödenir ve aylık oranı artmış olur.
 
 
09:35
15 Nisan 2020
Esnaflık süreleri, emeklilik ikramiyesinin hesabında dikkate alınır mı?Memurluktan önce esnaflık hizmet süresi olanlar, esnaflık sürelerine emekli ikramiyesi alabilirler mi?
 
 
12:05
12 Nisan 2020
Belediye başkanlarına makam tazminatı ödemesi hangi şartlarda yapılmaktadır?Memur, işçi veya esnaf statüsünde emekli olmuş Belediye Başkanlarına ve vefatlarında hak sahiplerine makam tazminatı ödemeleri nasıl olmaktadır
 
 
10:12
10 Nisan 2020
Emeklilik yaşını açıkta bekleyenler, emeklilik ikramiyesini hangi katsayılar üzerinden alır?Emeklilik yaş grubunu tamamlayan memurlar, emeklilik ikramiyelerini, aylık bağlamaya esas tarihteki güncel memur maaş katsayısı esas alınarak alırlar
 
 
00:05
25 Mart 2020
Özel Üniversitelerde geçen süre makam tazminatı süresinden sayılır mı?Makam tazminatının emekli maaşında dikkate alınması 5434 sayılı Kanuna tabi memurlar için söz konusudur. Makam tazminatını hak edebilmek için makam tazminatı ödenmesi öngörülen görevlerde en az 2 yıl çalışmış olmak gerekmektedir. 2 yıllık süreye özeldeki çalışmalar dahil edilmemektedir.
 
 
14:04
20 Mart 2020
Uzman erbaşlıktan memurluğa geçenler yıpranma payları için emekli ikramiyesi alabilirler mi?Uzman erbaşlar ayrıldıklarına bir tazminat almaktadır. Ayrılan uzman erbaşlar memurluğa atandıklarında, uzman erbaş olarak çalıştıkları fiili hizmet sürelerine emekli ikramiyesi alamazlar ancak bunlar yıpranma payı süreleri için emekli ikramiyesi alabilirler.
 
 
10:05
19 Mart 2020
Sigortalı olarak emekli olan doktor, emekli aylığı kesilmeden yeniden çalışabilir mi?Sigortalı olarak emekli olan Hekim, emekli aylığı kesilmeden tekrardan çalışabilir mi? Memur olarak yeniden çalışmaya başlarsa memur emeklisi olabilir mi?
 
 
10:05
06 Mart 2020
Hastalık izinleri emeklilik yönünden fiili hizmetten sayılır mı?657 sayılı Kanun kapsamında görev yapan sağlık personelinin aldığı hastalık izinleri, emeklilik yönünden fiili hizmetten sayılmaktadır. Ancak bunun bazı şartları bulunmaktadır.
 
 
11:45
02 Mart 2020
Hizmetini tamamlayıp yaşı bekleyecek olan öğretmen, yurt dışında çalışmaya başlarsaHizmet süresini doldurmuş bir öğretmen istifa ederek yaşı beklerken eğer yurt dışına gider ve yurt dışında çalışmaya başlarsa, yurt dışındaki hizmet süreleri Bağ-kur statüsünde kabul edilmektedir. Bu çerçevede, eğer yurt dışındaki süreleri 3 yıl 6 aydan fazla olursa, bu öğretmen, Bağ-kur statüsünde emekli olmak durumunda kalacaktır.
 
 
10:04
26 Şubat 2020
32 yıl 11 ay 15 gün hizmette, aylık ve ikramiyeye esas süreler farklı olur mu?Emekli olacak bir Devlet memurunun örneğin 32 yıl 11 ay 15 gün hizmeti varsa, aylığa esas alınan süre ile ikramiyeye esas alınan süre farklı olmaktadır.
 
 
11:30
21 Şubat 2020
Göreve girdikten sonra rahatsızlığı ortaya çıkan memur nasıl emekli olabilir?Memurluğa başlamadan önce malul sayılmayı gerektirir rahatsızlığı olanlar malullük nedeniyle emekli olamazlar. Bu durum hem 5434 e hem de 5510 a tabi memurlar için geçerlidir. Malulen emekli olabilmek için, rahatsızlığın memurluğa başladıktan sonra ortaya çıkması gerekmektedir.
 
 
14:05
18 Şubat 2020
657'e göre 4/B olanlar, 5510'a göre 4/B olur mu?Bu haberimizde, çalışma statüsü ile emeklilik statüsü arasındaki ilişkiye değineceğiz.
 
 
12:00
14 Şubat 2020
61 yaşını dolduran öğretmen istediği zaman emekli olabilir mi?61 yaşını dolduran tüm öğretmenler, en az 15 yıl hizmeti bulunmaları kaydıyla Haziran ve Temmuz ayları dışında emeklilik isteğinde bulunabilirler
 
 
14:03
11 Şubat 2020
Beş başlıkta uzman erbaşların emekliliğe dair soruları ve cevaplar
 
 
11:03
06 Şubat 2020
Görevden alınan memur, ek gösterge farkının kesilmemesini isteyebilir mi?Memurlar daha düşük ek göstergeli göreve geldiklerinde ek gösterge farkının kesilmemesini talep edebilir mi
 
 
10:36
26 Ocak 2020
Uzman çavuş malulen nasıl emekli olabilir?Uzman çavuş malulen nasıl emekli olabilir, malulen emeklilik için nasıl bir yol izlemelidir?
 
 
15:51
25 Ocak 2020
Engelli memur, hizmetini tamamladıktan sonra istifa edip, 4 yıl sonra emekliliğini isteyebilir mi?Engelli memur istifa edip daha sonra yine engellilikten dolayı emekliliğini talep edebilir mi?
 
 
10:05
24 Ocak 2020
2002 öncesi 3 tam yıl hizmeti olmayan 60 yaşa mı tabi olur?5434 sayılı Kanunun geçici 205. maddesine göre, sadece 23/5/2002 tarihine kadar 3 tam yıl ve daha fazla sigortalı, esnaflık çalışmaları olanlar 60 yaş grubundan daha alt yaş gruplara tabi olabilmektedir. Eğer 23/05/2002 tarihi itibariyle 3 tam yıl hizmet yoksa erkek memur 60 yaşa tabi olur
 
 
10:04
23 Ocak 2020
Emekli olan memur, emeklilik talebinden vazgeçebilir mi?Emeklilik mevzuatlarında, kendi iradelerini kullanarak emeklilik müracaatını yapmış memurların, tekrardan göreve dönmelerini sağlayacak bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, dava konusu olma durumunda emekliye sevk onayından önce emekli olma talebinden vazgeçme dilekçesini vermesine rağmen Kurumları tarafından kabul edilmeme durumu ortaya çıktığında mahkemeler genel olarak kişiler lehine kararlar verebilmektedir.
 
 
10:02
22 Ocak 2020
Görevden alınan bürokrat, ek gösterge farkının kesilmemesini talep edebilir mi?6400 ek göstergeli bir görevde iken 2200 ek göstergeli bir göreve atanan devlet memurunun görev aylığından, emekli olana değin 4200 puanlık emeklilik kesintisi yapılır. Memurun, bir dilekçe vererek bu kesintinin yapılmamasını talep etmesi, sonucu değiştirmeyecektir.
 
 
10:02
07 Ocak 2020
İstifa eden, memurluk hizmetleri üzerinden nasıl emekli olur?5434'e tabi olup da, 10 yıllık hizmetini doldurduktan sonra istifa edenler, herhangi bir yerde çalışmamak ve primlerini kendileri yatırmak kaydıyla, memurluk hizmetleri üzerinden emekli olabilmektedir.
 
 
00:01
30 Aralık 2019
5434 ve 5510'a tabi memurlarda toptan ödeme işlemi nasıl yapılmaktadır?SGK tarafından aylık bağlanamaması halinde, kişilere prim tutarlarıyla orantılı olarak belirli bir miktarda ödeme yapılmasına toptan ödeme denmektedir. Toptan ödeme genel olarak hizmet süresinin yetmediği ve zorunlu çalışma yaşını dolduranlara uygulanmaktadır.
 
 
00:01
23 Aralık 2019
Emekli ikramiyesi, emekli aylığı ödemesi öncesinde de yapılabilir mi?Memur emekli olduğunda emekli aylığını ve emekli ikramiyesini ne zaman alır?
 
 
00:05
10 Aralık 2019
Öğretmenliğe başladıktan sonra, ağır bir hastalık geçirenler, nasıl emekli olur?Memurluk görevine girmeden önce rahatsızlığı olanlar malullük hükümlerinden yararlanamamaktadır. Bu durumdakiler, yani göreve başladıktan sonra, önemli bir engellilik durumu olanlar çalışma gücündeki kayıp oranlarına göre, hizmet günü sayısı esas alınarak emekli olabilmektedir. Bunlarda, yaş artı aranmamaktadır.
 
 
10:03
03 Aralık 2019
14 Aralık'a kadar emekli olan, 2020'deki katsayılardan yararlanabilir mi?14 Aralık tarihine kadar emeklilik dilekçesi onaylanmış olanlar, 2020 yılındaki maaş katsayılarındaki artıştan sadece emekli aylığı yönüyle yararlanabilmektedir, ancak bu durumdakiler emeklilik ikramiyesi yönünden ek fark alamamaktadır. Ek emekli ikramiyesi farkını sadece 4 grup personel alabilmektedir.
 
 
10:05
26 Kasım 2019
25 yıldan sonra istifa edip özel sektöre geçen, emeklilik ikramiyesini öğretmen emsalinden mi alır?Öğretmen olarak çalışmakta iken, 25 hizmet yılını doldurduktan sonra, özel sektöre geçen bir kişi, 1260 günden fazla özel sektörde çalışırsa 5434 üzerinden değil işçi statüsü üzerinden emekli olur. Bu halde, emeklilik ikramiyesi hesabında, öğretmen emsali hesaplama ortadan kalkar.
 
 
00:04
21 Kasım 2019
5510'a tabi kişinin, memur statüsü üzerinden emekli olmasının bir avantajı var mıdır?2009'da memur olan, 13 yıllık hizmetten sonra ayrılıp kendi işini kurarsa, 5510 sayılı kanuna göre, memuriyet hizmetleri daha fazla olduğu için 5434 sayılı kanuna göre emekli aylığı alır. Ancak emekli aylığı alınması sırasında kişi memur değilse emekli aylığı alamaz.
 
 
10:10
15 Kasım 2019
65 yaşını dolduranlar için resen emeklilik ile isteğe bağlı emeklilik arasında ne fark vardır?65 yaşını dolduran memurların, kendi isteğiyle emekli olmaması gerektiği, kurumun resen emekli etmesini beklediği şeklinde değerlendirmeler tarafımıza ulaşmaktadır. Bu konuya dair bir değerlendirme yayımlıyoruz.
 
 
00:04
06 Kasım 2019
23/05/2002'deki kademelendirilmiş emeklilik yaşı için gereken şart23/05/2002'deki kademelendirilmiş emeklik yaşı uygulamasına dahil olabilmek için mutlak surette 1999 yılı öncesinde hizmetin olması gerekmektedir.
 
 
10:06
05 Kasım 2019
Malulen emeklilikte, rahatsızlığın göreve girdikten sonra olmasının önemiMalulen emeklilik ile emekli olabilmek için memurun yakalandığı hastalığın göreve girdikten sonra meydana gelmesi gerekmektedir.
 
 
00:04
04 Kasım 2019
Okul yıllarını borçlanmak polis memuruna ne sağlar?2005 yılından sonra polis memuru olan, 2298 ila 2002 yılları arasındaki yükseköğrenim sürelerini borçlanabilir mi? Borçlanırsa, emeklilik yaşı öne çekilir mi?
 
 
00:04
31 Ekim 2019
Uzman erbaşlıktan infaz ve koruma memurluğuna geçen ziyaretçimizin soruları6519 sayılı Kanunla, uzman erbaşların askerlik borçlanmalarını Devlet ödedi mi? Hak edilen yıpranma payı, sınıf değişikliğinde yok sayılır mı? Kıbrıs'taki görevler emeklilikte ne sağlar? Uzman erbaşlık süreleri, emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınır mı?
 
 
14:08
28 Ekim 2019
Memurların hak sahiplerinden kimler evlenme ikramiyesi alır?Sosyal güvenlik kanunlarında hak sahipliği aylığı alanların evlenmeleri halinde, evlenme ikramiyesi verilmesi öngörülmüştür. Bir anlamda evlenme ikramiyesini Devlet tarafından sosyal güvenlik ilkesi kapsamında düğün hediyesi olarak verme şeklinde ifade etmek doğru bir yaklaşım olacaktır.
 
 
00:03
28 Ekim 2019
Detaylarıyla fiili hizmet süresi zammı özel DosyasıDevlet memurlarının genelde öğrenmek istedikleri konulardan birisi olan fiili hizmet süresi zammı veya genelde kullanılan ifadesi ile yıpranma payı nedir, nasıl kazanılır, emeklilik hizmet, emeklilik yaş hesaplamasında nasıl değerlendirilir, intibak, ikramiye, yıllık izin, hizmet bütünleşme vb. Durumları nasıl olur? Konularını değerlendirmekteyiz.
 
 
10:14
26 Ekim 2019
2008 öncesi 4/B'li olanlar, memurluğa geçerse, 5434'e mi tabi olur?657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/B kapsamında sözleşmeli statüde çalışmakta iken memur kadrosuna hem 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hem de 6495 sayılı Kanun ile geçenlerden kimler 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa, kimler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabi olurlar?
 
 
14:06
25 Ekim 2019
Hizmet sürelerinin çakışması nedir? Nasıl değerlendirilir?Genelde kişilerin çalışma hayatları farklı statülerde geçebilmektedir. İşçi, esnaf, memur olarak geçen hizmetleri bulunanların bu hizmet süreleri bazı hallerde iç içe geçebilmektedir. Bu şekilde iç içe geçen süreler hizmet çakışması olmaktadır.
 
 
00:02
24 Ekim 2019
5510'a tabi memur, emekli olurken son satüsü memurluk değilse, emekli ikramiyesi alamaz5434'e tabi memurlar ile 5510 a tabi memurlar arasında emekli ikramiyesi alabilme şartlarında bazı farklılıklar bulunur.
 
 
10:17
22 Ekim 2019
1999'da önce hizmeti olanların emekliliğinde, 23/05/2002 tarihinin önemi1999'dan önce herhangi bir statüde (işçi, esnaf, memur) hizmeti olanların emekliliği, 23/05/2002 tarihinden önce geçmiş hizmetlerin toplamı ve kademeli yaşa göre belirlenir. Askerlik borçlanması, fiili hizmet zamları da 23/05/2002 öncesi hizmetlere eklenir.
 
 
00:03
11 Ekim 2019
5510 ve 5434'e göre emeklilikte makam tazminatı ödenmesi şartlarıEmeklilikte makam tazminatı ödenmesi şartları
 
 
10:12
10 Ekim 2019
Memurların hizmet birleştirmesine dair özel dosyaDevlet memurlarının hizmet birleştirmesine dair özel dosya
 
 
10:05
09 Ekim 2019
Doğum borçlanması emeklilik yaşına etki eder mi?2008 öncesi doğumları borçlanmaz, emekli olunacak yaşı değiştirir.
 
 
14:10
08 Ekim 2019
Laboratuvarda X- Işınları içeren cihazları kullanan, yıpranma payı alabilir mi?Araştırma laboratuvarlarında X-Işınları içeren, radyasyon yana cihazlar kullanan bir tekniker, hastanedeki bir röntgen teknisyeni gibi yıpranma payı alabilir mi?
 
 
14:05
07 Ekim 2019
Emeklilikte ek göstergeye hak kazanabilmek için 6 ay çalışmak yeterli midir?Devlet memurları emekli aylıkları için ek göstergeyi nasıl kazanırlar?
 
SON HABERLER
16:00 - Defterdarlık binasında bir kişiyi ayağından vurdular15:56 - Yatırım yaptığı için vatandaşlık kazanan yabancı sayısı açıklandı15:52 - Maske takması için uyaran şoförü bıçakladılar15:49 - Karantina kuralını ihlal eden Ukrayna Başkanı: Cezasını öderim15:41 - Ev satışında 'eş rızası' kararı: Yargıtay resmen onadı15:36 - Kene vakaları o ilde koronavirisü geride bıraktı15:27 - Prof. Azap: Eski normale göre yaşıyoruz, tehlikeli!15:26 - Siyanürle anne ve babasını öldüren sanığın cezai ehliyeti tam çıktı15:26 - 3 ismin milletvekilliği düşürüldü15:22 - Virüsten erkekler mi yoksa kadınlar mı daha çok kaygılanıyor?
15:15 - 22 bin Jandarma personelinin tayin sonuçları açıklandı15:12 - Yetenek sınavıyla öğrenci alacak okullar için başvurular başlıyor15:10 - İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı15:08 - Bakan Albayrak'tan çiftçilere destek açıklaması15:03 - Yolda bulduğu paranın üstüne yatmaya çalıştı, polisten kaçamadı14:59 - 'Bekçilere fazla yetki verildiği' iddiasına açıklama14:59 - Merkez Bankası rezervleri azaldı14:55 - 5 Haziran'da 10 millet bahçesi daha açılıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam