1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Özel Konular \ Emeklilik

Emeklilik

 
30 Nisan 2009 00:37
Bayan öğretmen ne zaman emekli olur, ne kadar emekli maaşı alır?
Meslek grupları üzerinden sosyal güvenliğe ilişkin soruları cevaplamaya devam ediyoruz. Bugün bir bayan öğretmen ziyaretçimizin sorusu üzerinden emeklilik yaşı, hizmeti, hizmet borçlanması, maaşı ve ikramiyesi hesaplaması yapacağız. Emeklilikte, 2002 yılında önemli bir değişiklik yapıldığından ziyaretçilerimizin bu tarihteki hesaplama şeklinde dikkat etmeleri yararlı olacaktır. Bayan öğretmen arkadaşımızın sorusu ve cevaplar için başlığa tıklayınız.
 
 
27 Nisan 2009 00:05
İtfaiye erinin emeklilik tarihi, maaşı ve ikramiyesi
İtfaiye erlerine 5510 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile birlikte fiili hizmet zammı verilmiştir. Ayrıca, 2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile itfaiye erleri yardımcı hizmetler sınıfından çıkarılmış ve genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmiştir. Her iki düzenleme de itfaiye erlerinin emeklilik süresini, maaaşını ve ikramiyesini etkiler niteliktedir. Memurlar.net olarak 02.10.1996 yılında itfaiye eri olan bir örnek üzerinden hizmet, maaş ve ikramiye hesaplaması yapıyoruz.
 
 
24 Nisan 2009 01:05
Emeklilikte, hizmet süresini dolduran yaşı bekleyenlerin mali hakları
Memurların emeklilik şartları 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun 39 uncu maddesinde ve geçici 205 inci maddelerinde açıklanmıştır. Buna göre emekli aylığı, emekli ikramiyesi, sağlık yardımı gibi mali haklara emeklilik işlemleri yapıldığı esnada hak kazanılmaktadır. Diğer taraftan hizmet yılını doldurmuş olanların yaşın memuriyete devam etmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak yaş için görevden ayrılanların dışarıda SSK'lı veya Bağ-Kur'lu olmaları hallerinde dikkat etmeleri gereken önemli bir husus bulunmaktadır. Devamı için başlığa tıklayınız.
 
 
24 Nisan 2009 00:17
Vefat eden çocuktan dolayı anne ve babaya aylık talebi
 
 
16 Nisan 2009 00:14
Son düzenlemelere göre özürlü emekliliği
5510 sayılı Kanun yürürlüğü girdiğinde özürlü emekliliği konusunu ele almış ve bu konuda dosyalar yayımlamıştık. Ancak sitemize hala bu konuda sorular ulaşmaktadır. Sorular genel olarak göreve girmeden önce özürlü olan ancak bu konuda raporu bulunmayan veya devlet memurluğuna özürlü kontenjanından değil de normal kontenjandan giren özürlülerin emekliliği konusunda yoğunlaşmaktadır. 3 adet sık sorulan soru ve bunlara verilen cevap için başlığa tıklayınız.
 
 
06 Nisan 2009 12:18
1999 Öncesi Özelinde Emeklilikte Yaş ve Hizmet Tespiti
Bilindiği üzere emeklilik yaşında 1999 yılında önemli bir değişiklik yapılmış, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı üzerine bu düzenleme 2002 yılında yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, 08.09.1999 tarihinden sonra devlet memuriyetine girenlerden kadın iştirakçilerin 58, erkek iştirakçilerin 60 yaş ve 25 hizmet yıllı şartı aranmakta, daha önce hizmeti olanlara ise kademeli geçiş hakkı getirilmektedir.Devamı için başlığa tıklayınız.
 
 
18 Mart 2009 00:07
Emeklilikte ek göstergeyi hak edebilmek için gerekli süre
Devlet memurluğu süresince görev değişikliği olabilmesi mümkündür. Kimi zaman bu görev değişikliklerinin bir kısmı sadece ek gösterge için yapılmaktadır. 5510 sayılı Kanun'un geçici maddelerine göre, 1 Ekim 2008'den önce Emekli Sandığı ile ilişkisi olanlar hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır. İşte bu çerçevede ek göstergesi daha yüksek bir göreve atanma halinde, bu görevin ek göstergesini emeklilikte de alabilmek için gerekli olan süreye ilişkin ayrıntılı bir açıklama yayımlıyoruz. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
14 Mart 2009 00:10
Hizmet Birleştirmede, Yeni ve Eski Durum Arasındaki Fark
1 Ekim 2008'den önce herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olan personel hakkında, hizmet birleştirmesi söz konusu olması halinde, son yedi yıllık hizmet içinde, hizmet süresi fazla olan kuruma bakılacaktır. Ancak 1 Ekim 2008'den sonra ilk kez sigortalı olan birisi için bu şarta değil, en fazla sigortalılığın geçtiği sigortalılık haline bakılacaktır. Aradaki fark hakkında detaylı bilgi için başlığa tıklayınız.
 
 
10 Mart 2009 13:25
Memurun vefatından dolayı aylık alan hak sahibinin evlenme ikramiyesi ve ölüm yardımı ödemesi
Devlet memurlarının vefatı halinde aylık almakta olan hak sahiplerinin evlenme ikramiyesi ve ölüm yardımı ödemeleri ne kadardır? Bu konuya ilişkin olarak şuan için iki ayrı mevzuat bulunmaktadır. Sosyal güvenlik açısından "eski memur" olarak adlandırılanlar hakkında 5434 sayılı Kanun, "yeni memur" olarak adlandırılanlar hakkında ise 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaktadır. Bu konuya ilikşin detaylı bir açıklama için başlığa tıklayınız.
 
 
10 Mart 2009 08:28
Emeklilikte, yaşın doldurulması mı, yaşa girilen tarih mi dikkate alınmaktadır?
 
 
02 Mart 2009 14:07
Emeklilik İşlemlerinde veya Dul ve Yetim Aylıklarında Yaş Konusu
Emeklilik işlemlerinde 18 yaşın dolundan önceki hizmet sürelerinin değerlendirilip değerlendirmeyeceği ve yeni Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun bu konuda bir değişiklik getirip getirmediği sıkça tartışılmaktadır. Yaş Konusu 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 57 nci maddesinde yer almaktadır. Bu maddede yer alan düzenleme önceki mevzuatta yer alan düzenlemelerle aynı olup, herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Konuya ilişkin bir değerlendirme için başlığa tıklayınız.
 
 
26 Şubat 2009 00:30
Uzman erbaşlıktan sonra memur olanlar ne zaman emekli olur?
Daha önce memurlar.net'te yer verildiği üzere, askeri kurumlarda uzman erbaşlık yapanlar hizmet sözleşmelerini kendileri fesih etmek şartıyla bir kamu kurumundaki memuriyete atanabilmektedir. Memur statüsüne geçen çok sayıda uzman erbaş bulunmaktadır. Peki bu şekilde geçiş yapan bir uzman erbaşın emeklilik yaşı ve emeklilik hizmet süresi nasıl hesaplanır. 1995'te SSK'ya kaydı olan, 2001-2008 arasında uzman erbaşlık yapan ve 2009'da memur olan bir kişi üzerinden bu sorulara cevap vereceğiz.
 
 
20 Şubat 2009 00:10
Emekli aylığı hangi hallerde kesilecek?
Dün yayımlamış olduğumuz haberde, emekli memurun çalışması halinde maaşından sosyal güvenlik perimi kesileceğini belirtmiştik. Bugünkü haberimizde ise 2008 Ekim ayından önce emekli olan ve emekli aylığı almaya başlayanların hangi halde emekli aylıklarının kesileceği 5335 sayılı Kanun özelinde incelenmektedir. Ayrıca yaşlılık aylığı alanlar ile dul ve yetim aylığı alanların da, çalışmaları halinde maaşlarının kesilip kesilmeyeceği hususu ele alınmıştır. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
19 Şubat 2009 10:00
Emekli ikramiyesi nasıl hesaplanacaktır?
 
 
19 Şubat 2009 00:14
Emekli memur, çalışır ise maaşından sosyal güvenlik primi kesilecek
 
 
16 Şubat 2009 11:57
25 Yaşını Bitiren ve Evlenmeyen Kız Çocuğunun Tedavi Yardımı
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 1 Ekim 2008 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi sonucunda değişiklik yapılan maddelerden birisi de memurun tedavi yardımına ilişkin 657 sayılı Kanunun 209. maddesidir. Zira söz konusu madde yürürlükten kaldırılmıştır. 657 sayılı Kanunun mülga 209. maddesine göre 25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocuklarının tedavi yardımı memur üzerinden sağlanabilmekteydi. Peki yeni durumda ne olacaktır? Sorunun cevabı için başlığa tıklayınız.
 
 
10 Şubat 2009 17:46
Anayasa Mahkemesinin Emekli İkramiyesine İlişkin Kararı
Anayasa Mahkemesi, Danıştay Onbirinci Dairesinin istemi üzerine 2829 sayılı Kanunun emekli ikramiyelerini düzenleyen 12. maddesinde geçen "Son defa T.C. Emekli Sandığına tabi görevlerden emekliye ayrılan" ifadesini iptal etmiş ve iptalin, Resmi Gazetedeki yayımı müteakip, bir yıl sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir. Peki bu karar ne anlama geliyor? Hukuki bir değerlendirme için başlığa tıklayınız.
 
 
11 Ocak 2009 00:09
Özürlü Emekliliğinde Son Durum
Göreve girdiği sırada özürlü olan ancak normal statüde işe giren veya memurluğa girmeden önce özürlü raporu olmayan veyahut da sonradan özürlü olanlar derken çok sayıda farklı durum oluştu... Bu sayılan her birim durumda uygulanacak mevzuat hükümleri de farklıdır. Sitemize ulaşan sorular bağlamında özürlü emekliliğine ilişkin özel bir dosya yayımlıyoruz. Uzmanlarımızın hazırladığı özel dosya için başlığa tıklayınız.
 
 
16 Aralık 2008 10:37
5510 sayılı Kanun hakkında 200 soru 200 cevap
 
 
03 Kasım 2008 00:10
Özürlü Çocuğu Olan Kadın Memur, Hangi Halde Erken Emekli Olacak?
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 28 inci maddesinde önemli bir hüküm yer almaktadır. Buna göre kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir. Bu hükme dayanılarak sitemize bazı sorular iletilmektedir. Cevaplar için başlığa tıklayınız.
 
 
17 Ekim 2008 20:12
Sosyal Güvenlik Açısından 4/B'li İle Memur Farklı mı?
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 1 Ekim 2008 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi sonucunda, sıkça sorulan sorulardan bir tanesi de 4/B'lilere ilişkindir. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilenler sosyal güvenlik açısından memurlar ile aynı hükümlere mi tabi olacak? 5510 sayılı Kanun incelendiğinde, 4/B'li olarak çalışanların, sosyal güvenlik bağlamında, eskiden de olduğu gibi, memurlar ile değil SSK'lılar ile aynı hükümlere tabi tutulacağı görülmektedir. Devamı için başlığa tıklayınız.
 
 
14 Ekim 2008 23:47
Memur, emzirme ödeneği almayacak
 
 
07 Ekim 2008 00:22
Sosyal Güvenlik Kanununun Getirdiği Yeni Haklardan Yakınlarınızı Haberdar Edin
5510 sayılı Kanun 1 Ekim 2008 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu bu kanun ile bazı kesimlere yeni haklar getirilmiştir. Ancak bu hakların elde edilebilmesi için başvuru yapılması gerekmektedir. Peki bu haklar neler: 1- Çalışmaya başladıktan sonra özürlü olanlara emeklilik imkanı, 2- Emniyet ve askeri personel için fakülte süresini borçlanma imkanı, 3- Makam, temsil veya görev tazminatı verilmeyen belediye başkanlarına tazminat imkanı, 4- Hizmet süresi 5-10 yıl arasında olan ve vefat eden memurun dul eşine maaş imkanı, 5- Disiplin cezası nedeniyle memuriyetten çıkarılanlara borçlanma imkanı.... İşte tüm detaylar
 
 
07 Ekim 2008 00:12
5434 ve 5510 sayılı Kanunlara göre malullük
 
 
23 Eylül 2008 11:07
Askerliğini asteğmen olarak yapanlar eski memur mu yeni memur mu?
Bilindiği üzere, 1 Ekim 2008 tarihinden önce memur olanlar yeni sosyal güvenlik kanununa değil Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabi olacak. Bir kısım lisans mezunu ziyaretçimiz, askerliklerini yedek subay olarak (asteğmen) olarak ifa ettiklerini, bu sırada 11 ay boyunca Emekli Sandığına kesinti yapıldığını belirterek, hangi kanuna tabi olacaklarını belirtmektediler. Memurlar.netin açıklaması için başlığa tıklayınız.
 
 
20 Temmuz 2008 00:15
1 Ekim 2008 Öncesi ve Sonrasında Emekli İkramiyesi
Emekli ikramiyeleri 5434 sayılı Kanuna göre verilmektedir. Bilindiği üzere 1 Ekim 2008'den sonra memur olarak kişilere 5510 sayılı yeni sosyal güvenlik kanunu hükümleri uygulanacaktır. Ancak bu kanun, emeklilik ikramiyesinin hesaplanmasında 5434 sayılı Kanun hükümlerinie atıfta bulunmuştur. Tek değişiklik hizmet birleştirmesi sırasındaki küçük bir teknik ayrıntıya ilişkindir. Devamı için başlığa tıklayınız.
 
 
17 Temmuz 2008 13:28
Yetim Aylığı ve Anlaşmalı Boşanma
Hali hazırdaki Emekli Sandığı mevzuatına göre, memurun kız çocuğunun yetim aylığı alabilmesi için 1- Evli olmaması, 2- Devlet memuru olarak görev yapıyor olmaması, 3- 657'den kaynaklı bir aylık almıyor olması gerekmektedir. Şuanki mevzuat anlaşmalı boşanma halinde aylığın kesilmesine imkan vermemektedir. Ancak 1.10.2008 tarihinden itibaren bu halde de, yetim aylığı kesilecektir. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
15 Temmuz 2008 00:15
Dul ve Yetim Aylığı Alanların Evlenme İkramiyesi
Hem 5434 sayılı Kanunda hem de 506 sayılı Kanunda, dul veya yetim aylığı alanların evlenmeleri halinde, evlenme ikramiyesi verilmesi öngörülmüştür. 5434'e göre dul veya yetim aylığı alanlara verilen evlenme ikramiyesi, sadece kız çocuklarını kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. 5434, 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanun hükümlerine göre verilen evlenme ikramiyesindeki son durum için başlığa tıklayınız.
 
 
04 Temmuz 2008 00:09
Vazife Malullüğü Dosyası (3)
Vazife malullüğü konusuna ilişkin son dosyamızı bugün yayımlıyoruz. Bu dosyamızda vazife malulü iken yeniden memuriyete girenlerin maaşlarının kesilip kesilmeteceği, söz konusu bu durumun yeni sosyal güvenlik yasası karşısındaki durumu gibi hususlara yer verilmiştir. Eski ve 1.10.2008 tarihinde yürürlüğe girecek yeni sosyal güvenlik yasası bağlamında vazife malullüğüne ilişkin dosyayı görmek için başlığa tıklayınız.
 
 
03 Temmuz 2008 00:10
Vazife Malullüğü Dosyası (2)
Vazife Malullüğüne ilişkin ilk dosyayı dün yayımlamıştık. Bugünkü ikinci dosyamızda ise vazife malullerine verilen diğer haklar yer alacaktır. Bu dosyamızda, vazife malullerinin intibakların yükseltilmesi, faizsiz konut kredisi, emekli ikramiyesi, çocuklarına eğitim öğretim yardımı yapılması ve ücretsiz seyahate ilişkin hususlara yer verilmiştir. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
02 Temmuz 2008 00:15
Vazife Malullüğü Dosyası (1)
Sitemiz sosyal güvenlik editörünün hazırladığı bilgiler kapsamında, bgünden başlamak üzere, 3 bölüm halinde vazife malullüğü konusu ele alınacaktır. Bugünkü ilk dosyamızda, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu hükümleri bağlamında vazife malullüğü konusu ele alınacaktır. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
24 Haziran 2008 16:03
17 yaşına ait emeklilik primleri, emeklilikte değerlendirmeye alınır mı?
 
 
19 Haziran 2008 01:17
Belediye Başkanlarına Emeklilikte Makam Tazminatı
Makam tazminatı ve buna bağlı temsil veya görev tazminatı, bugüne kadar yalnızca 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli aylığı alanlara verilmekteydi. Ancak, sosyal güvenlik reformunun yürürlüğe gireceği 1.10.2008 tarihinden itibaren, daha önce belediye başkanlığı görevi yapmış ancak diğer sosyal güvenlik kurumlarından yaşlılık aylığı alanlara da makam tazminatı verilecektir. Şartlar ve detaylı bilgi için başlığa tıklayınız.
 
 
18 Haziran 2008 00:48
1 Ekim'den Sonra Memuriyete Gireceklerde İsteğe Bağlı Emeklilik
Hem işçilerde (1080 gün prim ödenmesi) hem de memurlarda (10 hizmet yılı) isteğe bağlı emeklilikten yararlanabilmek için hizmet yılı şartı bulunmaktadır. Diğer taraftan 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni sosyal güvenlik kanunu isteğe bağlı emeklilikte aranan hizmet yılı şartını kaldırmıştır. Bu düzenleme memurlar bağlamında, sadece 1 Ekim 2008'den sonra işe girecekler için geçerlidir. 1 Ekim 2008 öncesinde memuriyete girmiş olanların isteğe bağlı emeklilikten yararlanabilmesi için yine 10 hizmet yılı şartı aranacaktır.
 
 
04 Haziran 2008 14:00
Fiili Hizmet Zammından Son Durum
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yapılan değişiklikler, 8 Mayıs 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 5754 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerden birisi de fiili hizmet zamlarına ilişkindir. Yapılan değişiklikler, 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe girecek olup, bu konuya dair son düzenleme hakkındaki mevzuatı görmek için başlığa tıklayınız.
 
 
17 Mayıs 2008 00:45
Yeni Sosyal Güvenlik Reformuna Göre Özürlü Memurlara Aylık Bağlanması
Özürlülerin emeklilik hususu 5434 sayılı Kanunun değişik 39/j bendinde düzenlenmiştir. Buradaki düzenleme sadece, özürlülüğü göreve girdikten sonra ortaya çıkanları mağdur etmektedir. Yeni sosyal güvenlik yasası olan ve 1 Ekim 2008'de yürürlüğe girecek olan 5510 sayılı Kanunda, bu durumdakilere yaşlılık aylığı bağlanmasına ilişkin hükümler yer almaktadır. detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
16 Mayıs 2008 11:27
Vefat Eden Memurun Dul Eşine Aylık Bağlanması
Hali hazırdaki mevzuatmıza göre (5434) vefat eden memurun eşine şartlı ve şartsız olmak üzere iki durumda aylık bağlanmaktadır. Eğer fiili hizmet süresi 10 yıl ve daha fazla ise şartsız, 5-10 yıl arasında ise başkasının yardımı olmaksızın hayatlarını devam ettiremiyecek derecede malül ve muhtaç olma şartı aranmaktadır. İşte bu şartlarda değişiklik olmuştur ve değişiklik geriye doğru da işleyecektir.
 
 
02 Mart 2008 08:51
Üst Düzey Kadrolara Atananların Emeklilik Ek Göstergesi
Daha önce atanmış oldukları kadrolar için belirlenmiş olan ek göstergelerden daha düşük ek gösterge ödenmesi gereken bir kadroya atananlar hakkında hangi ek gösterge üzerinden emeklilik keseneği kesileceğine ilişkin olarak 5434 sayılı Kanununda iki önemli düzenleme yer almaktadır. Ancak, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü bu hükümlere aykırı bir genelge çıkarmış bulunmaktadır. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
17 Ekim 2007 07:47
Hangi kurumdan emekli olurum? Hizmetlerimi nasıl birleştiririm?
 
 
30 Nisan 2007 13:20
Emekli Sandığı Sağlık Rehberi
 
 
30 Nisan 2007 13:10
Sigortalı Çalışanlar İçin Sosyal Güvenlik Rehberi
 
 
30 Nisan 2007 13:00
Memurlar için Emeklilik Rehberi
 
 
26 Nisan 2007 08:05
Çalışan emeklilerin maaşı kesilir mi?
 
 
31 Mart 2007 00:04
Ne zaman emekli olabilirim? İkramiyem ne kadar? Hizmet sürem ne kadar?
 
 
04 Aralık 2006 01:08
Yeni sosyal güvenlik kanununda, çalışan emeklinin aylığı kesilmeyecek
 
 
14 Kasım 2006 14:22
Emeklilerin Yeniden Çalıştırılabileceğine Dair Haber Yanlıştır
2005 yılı Bütçe Kanununda, "emekli olanların kamuda çalışmasının önlenmesine dair" yer alan hüküm hakkında Anayasa Mahkemesi iptal kararı verdi. İptal kararı ise bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı. Ancak bu hüküm bir anlam ifade etmemektedir. Zira, benzer yönde bir düzenleme 5335 sayılı Kanunun 30'uncu maddesinde yer almaktadır. Dolaysıyla emeklilerin kamuda yeniden istihdamlarına yönelik sınırlama devam etmekte olup, ANKA haber ajansının geçtiği, Hürriyet ve Milliyet gazetelerinin alıntıladığı, aksi yöndeki haber yanlıştır.
 
 
21 Haziran 2006 15:59
Fiili Hizmet Zammı Yeniden Belirlendi
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 16/06/2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun 40'ncı maddesinde fiili hizmet zamları düzenlenmiştir. Kanunda yapılan düzenlemeye göre cezaevlerindeki tüm personel fiili hizmet zammından yararlanacaktır. 01/01/2007 tarihinde yürürlüğe girecek olan Kanunun ilgili bölümünü görmek için başlığa tıklayınız.
 
 
04 Eylül 2005 12:25
Emeklilikte hizmet birleştirmesi
 
 
09 Ağustos 2005 15:30
Şube Müdürüyle Üniversite Mezunu Memur, 'Emeklilikte' Aynı Maaşı Alıyor
Bir şube müdürüyle üniversite mezunu bir memurun maaşı farklıdır. Ancak şube müdürü emekli olunca üniversite mezunu bir memurun alacağı emekli maaşı kadar aylık alabilmektedir. Bunun en temel nedeni 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunudur. Kamu personelinin hem maaşı hem de emekli aylığı, adil bir sisteme göre değil, güçlü olan kamu kurumları ve personelin TBMM'den yasal düzenleme geçirtmesine göre şekillendiği için bu sorunlar yıllardır hala çözülememiştir. Devamı için başlığa tıklayın.
 
 
12 Mayıs 2005 11:38
Ne Zaman Emekli Olabilirim?
2003 yılı içerisinde hem bayan hem erkek hem de özürlüler açısından emeklilik yaşı ve hizmet süresine ilişkin özet ve herkes tarafından anlaşılabilir dosyalar yayımlamıştır. Ancak sitemize gelen yoğun mailler üzerine söz konusu dosyaları örnek bir mail çerçevesinde yeniden yayımlıyoruz. Ne zaman emekli olunabileceğine ilişkin sitemize soru yöneltilmeden önce söz konusu dosyanın bir kez okunmasının yeterli olacağını önemle belirtmek istiyoruz.
 
SON HABERLER
18:14 - TBMM'ye 'zırhlı' güvenlik nizamiye binası18:12 - İletişim Başkanı Altun'dan CİMER açıklaması18:06 - Gezi Parkı davasında beraat kararı veren hakimlere soruşturma18:01 - Başdenetçi Malkoç: Ücret almıyoruz, 6 ay içinde karar veriyoruz17:54 - İyi Parti, CHP ve HDP'nin önerileri TBMM'de kabul edilmedi17:47 - Ereğli Belediye Başkanı MHP'ye katıldı17:36 - Bakan Soylu devreye girdi, depremzedenin 8 yıllık sağlık sorunu çözüldü17:26 - Çeyrek altın günü rekorla kapattı17:26 - Sosyal medyada gündem olan Atakan: Hedefim Cumhurbaşkanlığı17:24 - TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmalara ilişkin 10 teklifi kabul etti
17:13 - ODTÜ'lü öğrenciler PKK dışarı diye tezahürat yaptı17:09 - Dövizde gün sonu fiyatları17:02 - 'Özel okul'lar için en az 500 m² bahçe şartı getirildi16:59 - Faiz kararı sonrası altından yeni rekor16:55 - Düzensiz göçmenleri il dışına izinsiz taşıyan taksiciye ceza16:52 - Öğrencilerin okul çıkışı kavgasında kan aktı16:43 - Akşener'den Erdoğan'a 2023 yanıtı: Kul kurar, kader gülermiş16:28 - Eskişehir'de 'koronavirüs' iddiasına yalanlama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam