Esnaflık süreleri, emeklilik ikramiyesinin hesabında dikkate alınır mı?

Memurluktan önce esnaflık hizmet süresi olanlar, esnaflık sürelerine emekli ikramiyesi alabilirler mi?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 15 Nisan 2020 09:35, Son Güncelleme : 15 Nisan 2020 09:54
Esnaflık süreleri, emeklilik ikramiyesinin hesabında dikkate alınır mı?

Bu hususu, hem memur, hem işçi, hem sözleşmeli, hem esnaflık hizmetleri olarak açıklamaktayız.

Memurlar emekli olduklarında, yani emekli aylığı bağlandığı zaman emekli ikramiyesi alırlar. İşçiler ise emekli aylığı bağlandığında veya belirli şartlarda görevlerinden ayrıldıklarında kıdem tazminatı alırlar, mutlaka aylık bağlanma şartı bulunmaz.

Esnaf olarak geçen süreler ne kıdem tazminatı olarak ne de emekli ikramiyesi olarak dikkate alınmaz.

Kıdem tazminatı veya emekli ikramiyesi alınma şartları şöyle olmaktadır;

Kıdem tazminatları; sadece işçilere yönelik bir ödeme olmaktadır.

İşçiler kıdem tazminatlarını 1475 sayılı İş Kanunu Madde 14 hükmü kuralları çerçevesinde alırlar. Bu kurallar;

- Askerlik sebebiyle isteğiyle görevinden ayrılanlar,

- Evlenen kadınların işinden bir yıl içerisinde ayrılanlar,

- Emeklilik sebebiyle ayrılanlar,

- 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayıp da bu tarihten sonra İstifa edenlerden, 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 gün hizmetleri bulunanlar,

- 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanlardan 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 gün hizmetleri bulunanlar veya sigortalılık süresi olmaksızın 7000 gün hizmetleri bulunanlar görevlerinden ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabiliyorlar.

- Ancak, 08/09/1999 tarihinden önce görevlerinden istifa ederek ayrılmış işçiler hiç bir koşulda kıdem tazminatı alamıyorlar. Kıdem tazminatına hak kazanmadıkları için de bu kişiler memur olup memurluktan emekli olduklarında da bu sürelerine emekli ikramiyesi alamıyorlar.

- İşverenin haklı sebebinden dolayı veya işçinin haksız sebebinden dolayı işinden ayrılmışsa kıdem tazminatı alamaz.

- Özel Sektörde geçen işçilik süreleri emekli ikramiyesinde değerlenmez. Bu süreler için, işçi olarak özel sektörde çalışanların çalıştıkları özel sektör tarafından işinden ayrıldığında 1475 sayılı İş Kanunu Madde 14 hükmüne göre kıdem tazminatı ödemesine hak kazanılırsa ödeme yapılır, hak kazanılmazsa ödeme yapılmaz.

Emekli ikramiyesi; sadece memurlara yönelik bir ödeme olmaktadır.

Devlet memurları emeklilik ikramiyelerini 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Madde 89 hükmü kuralları çerçevesinde alırlar. Bu kurallar;

- Tüm hizmet süreleri memurluk süreleri ise herhangi bir şart aranmaksızın her tam yıllarına karşılık emekli aylığı bağlandığında ikramiye alırlar.

- Tüm hizmet süreleri memurluk değil de bunların içinde işçilik, esnaflık gibi süreleri var ise memurluk sürelerine emekli ikramiyesi alabilmeleri için yukarıda belirttiğimiz şartları taşımaları gerekir, taşırlarsa emekli ikramiyesi alırlar, taşımazlarsa alamazlar.

İş sonu tazminatı; 4/B kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlara yapılan bir ödemedir.

Kamu işyerlerinde görev yapanlar bu görevlerinin belirli şartlarda sona ermesi halinde iş sonu tazminatı alırlar, iş sonu tazminatları kıdem tazminat tutarları şeklinde değildir, iş sonu tazminatlarında emsal olarak memurluk emekli ikramiyesi hesaplama şekli uygulanır. Ödemede aylık bağlanma şartı aranmaz. Bunlar hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uygulanır.

Bağ-Kurlu sürelere emekli ikramiyesi veya başka bir adla bir tazminat ödenmez;

-Bağ-Kurlu süreler ilgililerin kendilerine ait işlerdir. Başka bir işverene tabi olarak yapılan işler değildir. Ortada bir hizmet akdi bulunmaz. Bu nedenle Bağ-Kurlu süreler emekli ikramiyesinde, kıdem tazminatında, iş sonu tazminatında veya her ne adla olursa olsun herhangi bir tazminat ödemelerinde değerlenmez. Bu süreler karşılığında bir ödeme yapılmaz.

Bu Habere Tepkiniz